Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, socani, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Lavina islamizace spuštěna!

Fakt nemáte strach?

 

Motto: Přihlížíme lavině, která se řítí na naše potomky a kterou nedokážeme zastavit. Neodvratně se blíží den, kdy džihád vzplane i u nás. Pak si možná vzpomeneme, jak křehká byla naše demokracie a naše svoboda.. a z čeho že to vlastně vyrostla, čemu jsme za ni vděčili…

 

Islamizace začala

Islám není náboženství, jak mu rozumíme my – nedělní dopoledne v kostele pro ty nešťastníky, co nemají lepší program. Je to kompletní, totální, stoprocentní životní systém.

Islám sestává z komponentů náboženských, právních, ekonomických, sociálních a vojenských. Náboženská složka je základem a východiskem pro všechny ostatní.

Islamizace země začíná, když muslimové v ní žijící dosáhnou dostatečného počtu k tomu, aby se domáhali svých náboženských privilegií. Když politicky korektní, tolerantní a kulturně pestrá společnost svolí k prosazení náboženských požadavků muslimů, další komponenty se rovněž dříve či později přihlásí o slovo.

 

 

Funguje to následovně: Dokud muslimská populace v zemi nepřekročí 2%, budou krátkozrakou většinou považováni za mírumilovnou menšinu, nikoliv ohrožení pro obyvatelstvo.

To je případ v těchto zemích (píše se rok 2011):

 • USA – muslimů 0.6%
 • Austrálie – muslimů 1.5%
 • Kanada – muslimů 1.9%
 • Čína – muslimů 1.8%
 • Itálie – muslimů 1.5%
 • Norsko – muslimů 1.8%

 

Od 2 do 5% začínají muslimové získávat následovníky z jiných etnických skupin, často masivním rekrutováním z řad vězňů a členů pouličních gangů.

To se děje v těchto zemích:

 • Dánsko – muslimů 2%
 • Německo – 3.7%
 • Velká Británie – muslimů 2.7%
 • Španělsko – muslimů 4%
 • Thajsko – muslimů 4.6%

 

Praxe získávání velkého množství proselytů z řad kriminálních živlů není ničím novým; už Marco Polo (13.století) ve svém cestopise Milion dosvědčuje:

 • Saracénští obyvatelé jsou zrádní a nepoctiví. Říkají, že to, co ukradnou či uloupí člověku jiné víry, je jejich a že to není nic zlého. Když mají zemřít, přijde k nim jejich kazatel a táže se jich, věří-li, že Mohamed je pravým božím prorokem. Odpovědí-li že věří, přislíbí jim kazatel věčnou blaženost a odpustí všechno zlé, čeho se kdy dopustili. Tak se stalo, že se k jejich víře přihlásilo mnoho Tatarů, protože viděli, že jim nebrání v zločinech. (Zdeněk Vavřík: Dobrodružství Marca Pola, SNDK Praha 1957, str. 69)

 

Anglická verze

 

Od 5% výše se muslimové těší politickému vlivu neúměrně vysokému vůči jejich procentu v populaci. Například usilují prosadit rituálně čistou (podle islámských norem) stravu halal, což zajistí práci spoustě muslimů, kteří ji budou připravovat. Vyvíjejí nátlak na supermarketové řetězce, aby nabízely halal na svých regálech, spolu s hrozbami, co by mohlo znamenat nevyhovění.

To se děje v těchto zemích:

 • Francie – muslimů 8%
 • Filipíny – muslimů 5%
 • Švédsko – muslimů 5%
 • Švýcarsko – muslimů 4.3%
 • Holandsko – muslimů 5.5%
 • Trinidad a Tobago – muslimů 5.8%

 

Od této chvíle začínají tlačit na vládu země, aby jim umožnila vládnout si samostatně (v rámci svých ghet) podle islámského práva Šaría. Ultimátní cíl všech muslimů je dostat pod Šaríu celý svět.

Když se počet muslimů v zemi začne blížit 10%, objeví se bezpráví jakožto výraz jejich nespokojenosti se svým postavením ve společnosti. V Paříži již vídáváme hořet auta. Jakákoliv ne-muslimská akce uráží islám a vyprovokuje povstání a hrozby, jako např. v Amsterdamu při opozici vůči Mohamedovým karikaturám a filmům o islámu.

Tyto tenze jsou na denním pořádku, zejména v muslimských oblastech jako:

 • Guyana – muslimů 10%
 • Indie – muslimů 13.4%
 • Izrael – muslimů 16%
 • Keňa – muslimů 10%
 • Rusko – muslimů 15%

 

Po dosažení 20% může národ očekávat výtržnictví pod jakoukoliv záminkou, formace vojenských jednotek jihadu, příležitostné vraždění a vypalování křesťanských kostelů a židovských synagog.

 • Příklad: Etiopie – muslimů 32.8%

 

Po dosažení 40% národ zakouší rozšířené masakrování, neustálé teroristické útoky, probíhající trvalou válku:

 • Bosna – muslimů 40%
 • Čad – muslimů 53.1%
 • Libanon – muslimů 59.7%

 

Od 60% země zažívá nespoutané pronásledování ne-muslimů, vyznavačů kterýchkoliv jiných náboženství, včetně „nepřizpůsobivých“ muslimů, sporadické etnické čistky (genocidy), uplatňování práva Šaría jako zbraně, a daň (Jizya) uvalenou na nevěřící ponechané naživu:

 • Albánie – muslimů 70%
 • Malajsie – muslimů 60.4%
 • Katar – muslimů 77.5%
 • Súdán – muslimů 70%

 

Ve filmu Bez dcerky neodejdu vidíme mimo jiné i upřímné přesvědčení muslimů, že islámské zotročení dětí, žen, Vás i celého světa je to nejlepší, co všem mohou dát.

 

S prvním hříchem Adama a Evy vstoupily do světa věci, které tam předtím nebyly:

 • (1) vina – udělali, co neměli (Genesis 3:6)
 • (2) hanba – styděli se, že jsou nazí a přepásali se (3:7)
 • (3) strach – schovali se před Bohem ze strachu (3:10)

 

Křesťanství přikládá primární důležitost vině: hřích byl spáchán, musí být odčiněn a potrestán. Proto přišel Ježíš Kristus na svět, aby odpykal trest za hříchy lidí. Do nebe nejdeme proto, že bychom nikdy nic neprovedli, ale proto, že naše hříchy byly odpuštěny.

Islám však zdůrazňuje hanbu a strach. Davy v ulicích volají po smrti židů a křesťanských psů ani ne tak proto, že by jim nějací konkrétní tolik vadili, jako ze strachu, že smrt by potkala je samotné, kdyby to nedělali.

Strach determinuje rozhodování, i když nejde zrovna o jihad

S hanbou se muslimové vyrovnávají vskutku hrdinně. Když hoch ukradne na trhu jablko a přivede ho policista, je syn potrestán ne proto, že kradl (vina), ale za to, že se dal chytit (uvedl na rodinu hanbu). Kdyby neprovdaná dcera otěhotněla, nejstarší bratr má povinnost ji veřejně (na tržišti) zastřelit, aby tak napravil pošpiněnou rodinnou čest.

Tato série fotografií dokumentuje, jak svou čest uhájili muslimové, které ranilo, že se jejich vyvolená odmítla za ně provdat:

 

 

Tady zase, s českými titulky, můžete poznat manželskou lásku muslimů, kterým nevěsty nedaly košem (asi nechtěly skončit poleptané kyselinou). Na Západě se tomu říká domácí násilí.

Povšimněte si, že za „mírné bití“ (doporučované jako potřebné tak jednou týdně) je považován stav, kdy žena nekrvácí z otevřených ran, nemá zlomené kosti a přežije to. Všichni respondenti zmiňovaného průzkumu používají k vyjádření lásky manželce elektrický kabel.

 

 

Po dosažení 80% očekávejte denní zastrašování a násilný jihad, v některých zemích státem organizované etnické čistky a genocidy, protože zde už se směřuje k vyhlazení či vyhnání všech nevěřících a dosažení 100% muslimské společnosti, jak k tomu dochází v zemích jako:

 • Bangladéš – muslimů 83%
 • Egypt – muslimů 90%
 • Gaza – muslimů 98.7%
 • Indonésie – muslimů 86.1%
 • Írán – muslimů 98%
 • Irák – muslimů 97%
 • Jordánsko – muslimů 92%
 • Maroko – muslimů 98.7%
 • Pákistán – muslimů 97%
 • Palestina – muslimů 99%
 • Sýrie – muslimů 90%
 • Tádžikistán – muslimů 90%
 • Turecko – muslimů 99.8%
 • Spojené Arabské Emiráty – muslimů 96%

 

100% nastolí mír zvaný „Dar-es-Salaam“ – islámský dům pokoje. Zde by měl být klid, protože všichni jsou muslimové, madrassa je jediný druh školy a Korán je jediný dovolený text.

Toho již bylo dosaženo v těchto zemích:

 • Afghánistán – muslimů 100%
 • Saúdská Arábie – muslimů 100%
 • Somálsko – muslimů 100%
 • Jemen – muslimů 100%

 

Do jedné takové školy nahlédneme i ve filmu Kandahár

Film je na serveru ulozto.cz s českými titulky. Pro nakouknutí do školy postačí pustit si jej po stažení od 17. do 21.minuty (i když celý film je úžasný). A že autor ani v nejmenším nenadsazuje, dokládají např. tyto video dokumenty:

 

 

Madrasy v Pákistánu jsou označovány za „továrny na jihad“ (Jihad factories), protože studenty vyučují boji a obsluze zbraní.

Bohužel, ani zde není mír, protože v těchto 100% muslimských státech chrlí ti nejradikálnější muslimové nenávist všude kolem sebe a svou krvežíznivost uspokojují zabíjením méně radikálních muslimů, z jakýchkoliv důvodů.

 

 • „Než mi bylo devět, naučil jsem se základnímu kánonu arabského života. Byl jsem to já proti svému bratrovi; já a můj bratr proti našemu otci; moje rodina proti mým bratrancům a klanu; můj klan proti kmenu; kmen proti světu; a my všichni proti nevěřícím.“ (Leon Uris: The Haj)

 

Toto video ukazuje mladíka, který vystřílel banku plnou Afgánců, tj. 100% muslimů, jen proto, že to dostal rozkazem, žádnou zášť proti nim nechoval. Tvrdí, že mu bylo řečeno, že to byli „Zápaďáci“ (Westerners) převlečení za Afgánce. Možná lže, možná lhal jemu ten, kdo ho tam poslal. Je v tom nějaký rozdíl?

 

 

Přečtěte si více:

 

Je důležité vědět, že v některých zemích s procentem muslimů daleko pod 100%, jako je např. Francie, žijí menšinové muslimské populace v ghetech, ve kterých je muslimů 100% a kde vládne právo Šaría. Státní policie do těchto ghet nikdy nevkročí. Nejsou zde státní soudy, školy, žádné nemuslimské podniky. Hostující země odevzdala svou půdu Alláhovi.

 

Z vojensko-strategického hlediska je gheto již dobytým a obsazeným územím.

V takové situaci muslimové neintegrují do komunity hostitelského národa. Děti navštěvují madrassy, učí se pouze Korán, popřípadě zacházet se zbraněmi. Pouhé stýkání se s nevěřícími je zločin trestaný smrtí. A tak v některých zemích mají muslimští imámové a extrémisté daleko větší vliv a moc, než jakou indikují národní statistické průměry.

Dnešní 1.5 miliardy muslimů tvoří 22% světové populace. Jejich porodnost je vyšší než u křesťanů, židů, hinduistů budhistů a všech dalších náboženství. Koncem 21.století dosáhnou muslimové (pokud všechno půjde dnešním tempem) 50% světové populace.

 

Budoucnost už není, co bývala

Přihlížíme lavině, která se řítí na naše potomky a kterou nedokážeme zastavit. Neodvratně se blíží den, kdy jihad vzplane i u nás. Pak si možná vzpomeneme, jak křehká byla demokracie a z čeho že vlastně vyrostla, čemu jsme za ni vděčili. Příliš pozdě, kdoví zda vůbec někdy, otevřeme oči k pravdě, že rovnost všech lidí a emancipace žen je ovoce POUZE kultur ovlivněných Biblí – tedy západní civilizace.

Je založena na novozákonních verších jako „Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou.“ (Galatským 3:28) Všichni jsou hříšníci, proto v potřebě Spasitele jsou si všichni rovni. V ničem jiném. Křesťanské kultury jediné na světě zrušily otroctví a daly rovnoprávnost ženě.

Kdo vykřikuje, že křesťanský fundamentalismus je srovnatelný s islámským extrémismem, neví, co mluví, nezná ani jedno ani druhé. Stejně tak každý, kdo tvrdí, že všechna náboženství uctívají téhož boha. Ale co. Laciní tlučhubové budou dál vyřvávat své názory o tom, že církev je to nejhorší zlo, jaké kdy lidstvo zplodilo, a dokládat to křižáckými výpravami.

 

 

Pravda, kdyby je tenkrát křesťané nevypráskali z Evropy, mohli jsme být „spontánním společenským vývojem“ už dávno někde na úrovni Afghánistánu či Somálska.

 

Lavina už je spuštěna.

Starostové a městští zastupitelé budou nadále udělovat souhlasy ke stavbám mešit (center budoucích ghet), protože jsou buďto slepí a nepoučení, a nebo jenom nechtějí vidět své rodiny vyvražděné.

st@tll 2011 

 

Související texty:

Upozornění redakce:

 • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

Navštivte archiv textů     Vstup do diskuze zde 

 

Stáhněte si naše Prezentace       Atllanka Vás vítá – Welcome

 

Komentáře na našem webu se zobrazují s určitým zpožděním, omlouváme se Vám, ale je to nezbytná ochrana před agresivním reklamním spamem…

 pošli na vybrali.sme.sk jaggni to! Linkuj.cz pridej.cz

««« Předchozí text: Šubyduby Amerika Následující text: Jiří Paroubek - Syn naší vlasti »»»

Atllanka | Neděle 14. 06. 2015, 10.06 | EU, Česko, Islám | trvalý odkaz | vytisknout | 25212x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
[1]
peťas web Sobota 5. 11. 2011, 13.12

Perfektní článek, díky za jeho zveřejnění. Tento článek by měl být otisknut na titulní straně MF Dnes a Práva.

[2]
riciii Neděle 6. 11. 2011, 02.12

(1) nejlepe vsude ;-),ale je mozne, ze to vetsina vi?

[3]
Bruncvik Neděle 6. 11. 2011, 17.21

Lidi nechteji nic videt – jen si hrajou zerou a sukaji. Az budou neco videt bude pozde. Nikdy nepochopi ze vetsina je vzdycky pro spatnou vec.

Rekni mi co chce vetsina a ja budu chtit opak. Pak se to muze aspon vyvazit. Nejlepsi je ze oni nechapou ze islamem jim jde o vsechno i o pouhy holy zivot v teple.

[4]
Honza mejl Pondělí 7. 11. 2011, 18.24

Jednou lidem přeteče pohár trpělivosti, ale to už bude pozdě.

http://www.youtube.com/watch?…

[5] :)
Zio mejl Neděle 22. 01. 2012, 00.07

Hlavně tady nikoho nestrašte o islamizaci, lidé nejsou takoví tupci, aby neuměli s islámistama zatočit. Evropa se sere do Afriky, zabíjí Libyjce, zabíjí Afričany – USA jim pomáhá a islamizace jako ideologie má jen to drancování zastavit. Tak jako tady byl komunismus, jako byl nacismus tak stejně je i islamizmus, proti kterému se musí bojovat a je stovky milionů muslimů, co chtějí bojovat proti těm, kteří špiní jejich víru pro život, přátelství a Lásku.

[6] :)
Zio mejl Neděle 22. 01. 2012, 00.08

Hlavně tady nikoho nestrašte o islamizaci, lidé nejsou takoví tupci, aby neuměli s islámistama zatočit. Evropa se sere do Afriky, zabíjí Libyjce, zabíjí Afričany – USA jim pomáhá a islamizace jako ideologie má jen to drancování zastavit. Tak jako tady byl komunismus, jako byl nacismus tak stejně je i islamizmus, proti kterému se musí bojovat a je stovky milionů muslimů, co chtějí bojovat proti těm, kteří špiní jejich víru pro život, přátelství a Lásku.

[7] Zio, ty jsi IDIOT?
Honza Neděle 22. 01. 2012, 10.21

Proč to píšeš dvakrát? Myslíš, že dodáš váhu svému tvrzení? A navíc, tvoje žblepty jsou důkazem, že jsi to vůbec nečetl a rovněž vůbec nesleduješ události ve světě.

Chudáci islamisti si udělali revoluce a zvítězili, loutky dosazené USA jak jste dosud řvali, strhli. Zabili Kaddáfího, zabijí Mubaraka. Uspořádali si svobodné volby. A hele, v Egyptě, v Tunisu, ale i v Libyi… vyhrávají ti samí islamisti a s převahou… V Íráku, který opustili naši spojenci i my, se denně dějí atentáty, denně umírají muslimové, zabíjeni jinými muslimy… Sakra, pročpak se to podle tebe děje? Nejsou doufám ti sebebuši převlečení židé? Co? Nevíš?

Tak já ti napíšu proč. Protože jsi zaslepený, zlu užitečný IDIOT, levičácká zrůda, mrcha, která baží po krvi a proto chce stále někoho vraždit, znárodňovat, okrádat a zavírat.

Jsi opravdu tak debilní vak na sračky, že se domníváš, že my, schopní, ti vše co máme dobrovolně dáme?

Nedáme! A ani ten islám ti nic nedaruje. Protože ty o něm nic nevíš. Nevíš, že islám je stále ve středověku, nevíš nic o jeho žebříčku hodnot, kde ten tvůj mír je až na předposledním místě, těsně před místem posledním, životem člověka. Nevíš, že tvoje tolerance je pro ně slabost, a že jen čekají, až jich bude 15 – 20% pak se máme všichni na co těšit.

A to díky takovým kreténům bez mozků, jako jsi ty, ty demagogická zrůdo.

[8] Pro Zio
Královna Neděle 22. 01. 2012, 11.37

Stovky milionů muslimů, chtějí bojovat proti těm, kteří špiní jejich víru pro život, přátelství a Lásku?

Ty jo, a to obhajuješ? Válku?

Díky, že jsi tak otevřená, doufám, že se tvým prohlášením bude někdo zabývat – někdo kdo vás následně vypráská z Česka.

[9]
Tomáš Pátek 27. 04. 2012, 12.54

[7] Honza:Nevěřte novinářům a už vůbec ne blogerům bez zdroje!!! Novináři chtějí napsat vzrušující a znepokojivou zprávu… Novinařina neznamená informovat ale prodávat!!! A pak se najde takovej pitomec, jako autor tohoto článku, který z toho sesumíruje katastrofické scénáře, protože mladí lidé velmi často potřebují prostě nějakého nepřítele – spoustu věcí pak začne jednodušše dávat smysl bez přemýšlení nad velmi složitými a komplexními problémy, které způsobily výskyt lokálních jevů popsatelných jako islamizace.

PRO HONZU: Je to kvůli volům s IQ mrkve, jako jsi ty, že mají pisálci a šokující sloupkaři práci. Problémy o kterých píšeš ve svém příspěvku jsou opakuji velice komplexní a ani ty, ani já, ani autor tohohle webu a ani nikdo z této diskuze o nich nemá ani 2% informací, které by potřeboval k takovým superúžasňáckým a důležitým světonázorům, jaký tu bliješ do klávesnice.

[10] Kdy si konvertoval blumo?
Honza Sobota 28. 04. 2012, 11.08

Neskutečný užitečný pablbe – vyvracej jedno po druhém a uváděj zdroje, OK?

[11] Pro nevěřícího Tomáše
Honza Sobota 28. 04. 2012, 11.15

Co tohle ty kreténe? Tady máš dost zdrojů????

Islámská okupace nabírá obrátky

[12] To byla slabota Tomáši
jaraby Sobota 28. 04. 2012, 21.40

(9) To, že „lidé velmi často potřebují prostě nějakého nepřítele“, je ubohé a často zmiňované klišé používané v debatách lidmi bez znalostí problému. Ty „katastrofické scénáře“ vyplývají z fakt, o kterých ty evidentně nemáš ani ponětí. Navíc si protiřečíš – nemůžeš hodnotit, kdo kolik zná procent informací, protože sám, jak píšeš, ty informace nemáš.

[13] Pohled do světa
Vlastimil Sobota 27. 10. 2012, 07.47

(9) Není nutno číst tento článek, stačí sledovat TV vysílání se záběry z muslimských zemí, kde jedni zmanipulovaní muslimové, zabíjejí jiné musliny, kteří jdo třeba z motlitebny. To přeci není normální, to z pohledu myslícího člověka je něco nepředstavitelného, to mohou dělat pouze lidé, ze zcela vymytými mozky. A je známo, že právě vymytým mozkům se nejlépe vládne a proto je jejich náboženští představitelé udržují ve stavu absolutní neznalosti.

[14] Bozinku
klidek Sobota 17. 11. 2012, 14.49

to je kravovina. Nejdulezitajsi je ten nadpis. Svet jak ho ZNAME konci.. no a co??? Kdyby stari Rimmane meli internet tak by urcite vykrikovali jaka hruza se siri s Krestanstvim (a z jejich pohledu by meli pravdu)… tak uz to chodi uprimne receno nez to Islam stihne tak uz davno vsichni chcipnem na premnozeni, ecologickou katastrofu, nove nemoci/ vycerpani prirodnich zdroju atd. lidstvo se riti do pr--- tak rychle ze Islam je jenom dalsi „malickost“

Nelze přidávat nové komentáře.