Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, socani, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Anders Behring Breivik's Video Templáři 2083

 

Motto: Každý se může rozhněvat, to je snadné. Ale rozhněvat se vůči správným lidem, ve správný čas, pro správný účel a do správné míry – to není v moci každého a to snadné není… Aristoteles ze Stageiry

Uvádíme zde Breivikovo video z jeho blogu, kterým se snažil odůvodnit svůj 1500 stránkový manifest – zde v originále, který byl na jeho blog umístěn dříve, ale v současnosti byl již odstraněn. Video, které bylo na YouTube, bylo rovněž již smazáno – ale další a stále funkční jsme našli na Veohu, fungoval polovinu dne, a bylo opět mazáno. Nahráli jsme jej tedy znovu na YouTube – zatím se drží. Manifest jsme ještě nečetli, ale údajně vypovídá o tom, že Breivik svůj šílený čin plánoval dlouhodobě a nebyl to tedy jen náhodný či náhlý zkrat v mysli.

 

Text u videa v originále a překlad

The men the European public admires most extravagantly are the most daring liars; the men they detest most violently are those who try to tell them the truth.” You can see a movie presentation of the compendium by visiting the below links. It will not be available for a long period so consider taking a backup copy of it:

Evropská veřejnost nejvíce obdivuje extravagantní a všeslibující lháře, a naopak, nenávidí ty, kteří se jí snaží říkat pravdu. Podívejte se na moje video a na níže uvedené odkazy. Spěchejte, nebude to zde k dispozici dlouho, takže uvažujte o záložní kopii:

 

 

After years of work the first edition of the compendium “2083 – A European Declaration of Independence” is completed. If you have received this book, you are either one of my former 7000 patriotic Facebook friends or you are the friend of one of my FB friends. If you are concerned about the future of Western Europe you will definitely find the information both interesting and highly relevant.

Po letech práce je první vydání mé knihy „2083 – Evropské prohlášení nezávislosti“ dokončeno. Pokud jste obdrželi tuto knihu, jste jedním z mých bývalých 7000 vlasteneckých přátel na Facebook nebo jste přítel jednoho z mých přátel. Pokud máte obavy o budoucnost západní Evropy jistě si tam najdete informace, které budou pro Vás nejen zajímavé ale i velmi důležité.

 

I have spent several years writing, researching and compiling the information and I have spent most of my hard earned funds in this process (in excess of 300 000 Euros). I do not want any compensation for it as it is a gift to you, as a fellow patriot. Much of the information presented in this compendium (3 books) has been deliberately kept away from the European peoples by our governments and the politically correct mainstream media (MSM).

Strávil jsem několik let psaním, výzkumem a shromažďováním informací a vložil jsem většinu svých těžce vydělaných financí do tohoto díla (více než 300 000 eur). Nechci za to žádnou náhradu, berte to ode mě jako dárek, dárek od kolegy patriota. Hodně z informací uvedených v této mé trilogii bylo záměrně drženo v tajnosti před evropskými národy našimi vlastními vládami a politicky korektními mainstreamovými médii (MSM).

 

More than 90% of the EU and national parliamentarians and more than 95% of journalists are supporters of European multiculturalism and therefore supporters of the ongoing Islamic colonisation of Europe; yet, they DO NOT have the permission of the European peoples to implement these doctrines. The compendium, – 2083 – A European Declaration of Independence – documents through more than 1000 pages that the fear of Islamisation is all but irrational. It covers the following main topics:

 1. The rise of cultural Marxism/multiculturalism in Western Europe
 2. Why the Islamic colonization and Islamisation of Western Europe began
 3. The current state of the Western European Resistance Movements (anti-Marxist/anti-Jihad movements)
 4. Solutions for Western Europe and how we, the resistance, should move forward in the coming decades
 5. + Covering all, highly relevant topics including solutions and strategies for all of the 8 different political fronts

 

 

Více než 90% z politiků z EU a národních parlamentů, a více než 95% novinářů jsou příznivci evropského multikulturalismu a proto stoupenci probíhající islámské kolonizace Evropy, a to i přesto, že nemají povolení od evropských národů k provádění těchto kroků. Zde vám předkládám výtah z mé knihy 2083 – Evropské prohlášení nezávislosti – obsahující dokumenty a prostřednictvím více než tisíce stran se vám snaží vysvětlit, že mít strach z islamizace není iracionální. Jedná se o tato hlavní témata:

 • 1) Zvýšení kulturního marxismu / multikulturalismu v západní Evropě
 • 2) Proč islámská kolonizace a islamizace západní Evropy začala
 • 3) Současný stav Západoevropské hnutí odporu (anti-Marxist/anti-Jihad pohyby)
 • 4) Řešení pro západní Evropu a jak by měl v nadcházejících desetiletích náš odporovat vypadat
 • 5) Pokrytí všech, vysoce aktuálních témat, včetně řešení a strategií týkajících se 8-mi různých politických stran a směrů.

zdroj videa Templáři 2083 od Anders Behring Breivik's 

 

A co vysílal Reuters

 

 

 

Související texty:

Upozornění redakce:

 • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

Navštivte archiv textů     Vstup do diskuze zde 

 

Stáhněte si naše Prezentace       Atllanka Vás vítá – Welcome

 pošli na vybrali.sme.sk jaggni to! Linkuj.cz pridej.cz

««« Předchozí text: Ruské zbraně na Blízký východ Následující text: Řekli o islámu... »»»

Atllanka | Neděle 24. 07. 2011, 09.06 | Islamizace, Imigrace, Multikulturalismus | trvalý odkaz | vytisknout | 3231x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
[1] Ano,
vitak69 mejl Neděle 24. 07. 2011, 16.43

Je zcela evidentní, že multikulturismus selhal na plné čáře. v Norsku ve velkých městech doporučuje naše ambasáda „zachovávat základní pravidla obecné ostražitosti (mít pod trvalou kontrolou vlastní zavazadla, finance a doklady, nejlépe rozděleny na různých místech)“. V souvislosti s přistěhovalci zejména z Afriky tam totiž každý rok stoupá počet trestných činů. Mohl bych pokračovat dlouhé hodiny. Třeba tím, že 1/3 všech vězňů v Norsku tvoří muslimové přesto, že v Norsku je muslimů přibližně 150 tisíc z celkového počtu 4,8 milionu obyvatel. V roce 1980 jich tam bylo cca 14 tisíc . . . Jsem snad já potencionálním vrahem, protože uznávám Churchila nebo Orwela? :-D Kolik kdo zná pravicových fanatiků, kteří kdy něco podobného provedli? Od samého počátku atentátů, se jednalo ve velké většině o levicově smýšlející lidi. A to na celém světě. Jen v letech 1968–78 došlo v západní Evropě k 757 teroristickým útokům, především levicových hnutí, jednalo se hlavně o Itálii, Velkou Británii, Francii a Německo. Nechci se v žádném případě zastávat tohoto masového vraha, ale vypadá to, že levici se tento čin náramně hodil i přestože mu někdo na fb vložil tyto názory až po oněch útocích a přiřadil ho ke krajní pravici i přestože sám vždy vystupoval proti fašismu. Levicová media, včetně našeho Dluhoslava Sobotky vyřvávají, že pravice střílí do levice! Větší nesmysl jsem snad už dlouho neslyšel. Vina leží především na levici a její multikultuře. Doufám, že tento čin otevře oči všem, kdo sem zvou houfně přistěhovalce, kteří vyhazují do vzduchu londýnské metro, zapalují Paříž a měli v úmyslu vyhodit v Německu do vzduchu pár rychlovlaků.

[2] Templáři se musej v hrobě obracet
jaraby Neděle 7. 08. 2011, 10.53

Nemám rád islám, stejně tak jako Breivika

Z netu: Norské veřejnosti poprvé odhalil svou totožnost protiislámský bloger Fjordman, jehož texty obdivoval terorista Breivik. Bloger se od svého stoupence distancoval a navždy se vzdal i své slavné přezdívky. Breivik, který před dvěma týdny v Norsku zabil 77 lidí, svůj idol několikrát marně žádal o schůzku. „Nevím, proč o to měl zájem, ale odmítl jsem. Ne kvůli jeho extremistickým názorům, ale proto, že mi připadal nudný jako prodavač vysavačů,“

[3] Abych to dopověděl...
jaraby Pátek 19. 08. 2011, 08.25

Jsou lidé (rasy nebo etnika), kterým islám vyhovuje, můžou v něm přirozeně realizovat svou povahu, a kdyby islám nebyl, tak by stejně dělali problémy, sice by to nebyly krvavé atentáty ani ženy polité kyselinou. Proto zastánce imigrantů a multikulti jsou stejní jako teroristé a rabující scum. Proto kdyby Breivik nasměroval své náboje do těchto lidí, zvlášť do těch, co rozhodují o zákonech, tak by se ten čin dal uznale pochopit. Ale to se nestalo, a tak doufám, že když se za pár let vysloví jméno toho nudného prodejce vysavačů, kterej se chtěl zviditelnit, tak se každýmu vybaví masovej vrah a ne bojovník proti islámu.

[4] Myslim
Klér Sobota 3. 09. 2011, 18.55

Myslim že on to cilil do těch co dělaj tu zkurvenou levičackou politiku – ten tabor byl Fatahu a DSSS Norska.

Nelze přidávat nové komentáře.