Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, socani, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Jak porazit islám

Proč nejsem muslim

 

Motto: Slibuji, že pokud budeme v kampani diskreditace islámu a odborníků na islám pokračovat, islám bude poražen za méně než čtvrtstoletí. Islám padne, stejně jako padl komunismus… Ali Sina

 

Zničíme islám

MY, jako lidstvo, můžeme v blízké budoucnosti zcela zničit islám, pokud budeme pracovat společně, a tím jsem si naprosto jistý. Odkud tato má jistota pochází?

 

Jsem si jistý proto, že islám znám.

Islám není ničím jiným než blufem a pompézností. Je starý 1400 let a má 1,2 miliardy stoupenců. Přesto je založen na lžích. Je jako vysoký mrakodrap, který stojí na pohyblivých píscích. Dokud tyto písky zůstávají na místě, budova stojí. Jakmile se ale písky pohnou, nebo je odstraníte, celá budova se zřítí dolů.

 

Islám je lež.

Jeho bůh je lež a jeho prorok byl lhář. Nebyl to jen obyčejný lhář, ale také velmi špatný člověk. Když zbavíte křesťanství všech pohádek a pověr, a oddělíte ho od činů církve, uvidíte, že obsahuje dobrá učení. Ježíšova učení nejsou zlá. Jakmile oddělíte fakta od fikce, zjistíte, že esencí křesťanství je láska, a to je krásné.

 

Zde klikněte pro zvětšení textu Ibn Warraqa – Proč nejsem muslim

 

Co zůstane z islámu, když oddělíte fakta od fikce?

Když odstraníte směšná tvrzení o rozdělení měsíce a příběh o tom, jak Mohamed vyšplhal do sedmého nebe, aby mohl smlouvat s Alláhem o počtu modliteb, které musí muslimové během dne odříkat, zjistíte, že islám není ničím, kromě nenávisti, násilí a teroru. Psychopatický narcista nerozumí lásce. Rozumí strachu. Islám je založen na strachu.

Když potom srovnáte život Mohameda s životem Ježíše, uvidíte, že jsou nesrovnatelné. První byl vzorem dobroty, zatímco druhý byl ztělesněním zla. Nesrovnáváme zde jablka s pomeranči; mluvíme o protipólech.

 

Nechte mě použít přirovnání.

Představte si křesťanství jako krásnou sexy ženu zabalenou do hadrů. Čím více jí svlékáte, tím lépe vypadá. Když je zcela nahá, je tak přitažlivá, že se do ní zamilujete. Nyní si představte islám jako starou čarodějnici, ošklivou a nechutnou, oblečenou ale do krásných šatů a se svůdnou maskou. Čím více jí svlékáte, tím děsivěji vypadá. Když si sundá masku, chcete utéct pryč.

S ohledem na to vše je jasné, proč by bylo chybou srovnávat islám s křesťanstvím. To, že křesťanství dokázalo přežít kritiku, ještě neznamená, že jí dokáže přežít i islám.

 

V křesťanství je dobro, které stojí za zachování.

Dokonce i jako ateista a racionalista mohu dát stranou pověry obklopující křesťanství a ocenit jeho krásu a duchovní učení. Často cituji Kristova učení, ne kvůli jejich “autoritě”, ale proto, že jsou to dobrá učení. “Miluj svého souseda”, “odpouštěj, aby ti bylo odpuštěno”, “ať první hodí kamenem, kdo je bez viny”, “pouze pravda tě osvobodí”, a mnoho dalších.

Jsou to dobrá učení. Lidstvo z nich může mít prospěch. Pokud si tato učení vezme k srdci, svět se stane lepším místem.

 

Vezměte si tato slova:

 • Bylo vám řečeno nehřešte, já vám říkám, nepřemýšlejte o hříchu, neboť tím pácháte hřích ve vaší mysli.

 

To je esence dobra. Všechno zlo začíná nejprve myšlenkou. Pokud dokážeme zastavit zlé myšlenky dříve, než se objeví, ve světě nebude žádné zlo. V islámu není nic, co by se s tím dalo srovnat.

Většina náboženství, jako hinduismus, buddhismus, judaismus, síkhismus, zoroastránství, bahaismus atd. jsou směsí dobrého a špatného. Můžete je přirovnat k rudě. Mnoho nečistot, ale uprostřed těchto nečistot jsou drahokamy a vzácné kovy.

 

V islámu není nic dobrého.

Islám je ryzí zlo, které je udržováno strachem. Nejen že jsou učení islámu zlá, ale sám Mohamed byl monstrum. O zakladatelích ostatních náboženství to říct nelze. Mohamed byl horší než zakladatelé většiny kultů. Lze ho srovnávat s Shoko Asaharou a Charlesem Mansonem.

 

Jak tedy vidíte, mezi islámem a ostatními náboženstvími existuje zásadní rozdíl.

Náboženství se zbavit nemůžeme. Běžní lidé potřebují v něco věřit. Potřebují ujištění, že tímto světem to všechno nekončí, a že se opět setkají se svými milovanými. Myšlenka na zmizení v nicotě není příjemná.

Minulý rok byly objeveny pozůstatky člověka staré 10 000 let. Vedle něj byla pohřbena jeho kočka. To ukazuje nejen to, že tato malá chlupaté stvoření byla našimi společníky po dlouhou dobu, ale také to odhaluje, že my lidé věříme v posmrtný život od doby, kdy jsme se stali lidmi schopnými myslet a konceptualizovat. Ten člověk musel nařídit, aby jeho ubohou kočku pohřbili s ním, aby se v příštím světě necítil osaměle.

Věřím, že náboženství zde zůstanou po staletí nebo tisíciletí. Možná projdou nějakými změnami a časem se adaptují.

 

Islám je ale odlišný.

Islám není náboženství, ale politické hnutí v náboženském rouše. Islám slibuje posmrtný život, aby povzbudil své pološílené stoupence k vedení válek, zabíjení a k radostnému umírání, a prosazuje megalomanské ambice psychopatických rozměrů.

 

Je snadné ho porazit.

Všechno, co musíme dělat, je říkat pravdu. Všechno, co musíme dělat, je odhalovat jeho základy, odstraňovat ty písky, které leží pod ním, a on nakonec padne sám.

Křesťanství a ostatní náboženství jsou zakořeněná v něčem dobrém. Základy těchto náboženství jsou pevné. Islám ale žádné základy nemá. Je založen na ryzích lžích a nefalšovaném zlu.

 

Muslimové vědí, že islám padne, pokud bude odhalen.

Podvědomě vědí, že islám je lež, kterou nelze logicky obhájit. To je důvod, pro zpanikaří, když islám kritizujete. Můžete kritizovat ostatní náboženství, a vše, čeho tím dosáhnete, je, že zničíte jejich předsudky a bludy. Základy těchto náboženství zůstanou nedotčeny. Ve skutečnosti těmto náboženstvím kritika velmi prospěla, a díky ní byla přinucena vzdát se většiny svých absurdních prvků. Přizpůsobila se měnícímu se světu. Zlo praxe sati v hinduismu, kamenování v judaismu a inkvizice v křesťanství jsou věcí minulosti.

 

Islám ale kritizovat nemůžete.

Pokud se dotknete písků, na kterém stojí, celá budova spadne. Muslimové to vědí. Vědí, že islám nedokáže kritiku ustát, a že je velmi křehký.

 

To je důvod, proč ho tak obhajují.

 • To je důvod, proč mezi nimi vypukne hysterie, když se objeví několik kreseb Mohameda.
 • To je důvod, proč zavraždili Theo van Gogha a vyhrožují smrtí každému, kdo odstraňuje tyto písky lží, na kterých islám stojí.

 

Ostatní náboženství jsou tvárná.

Jsou jako živé stromy. Můžete je proklestit a tvarovat je, a ony se stávají lepšími. Islám je mrtvý. Je jako zkamenělina. Nemůže se změnit. Když se ho dotknete, rozpadne se. Z islámu nemůžete odstranit jedinou věc, aniž byste ho zcela nezničili. Je jako domeček z karet. Odstraňte jednu lež, a celá věc se rozpadne.

 

Můžete se zeptat:

 • Pokud muslimové ví, že islám je lež, proč ho brání?

 

To je dobrá otázka.

 • Odpověď zní, že tato lež je vše, co mají.
 • Musí se jí držet a věřit v ní, dokonce i když je jim jasné, že Mohamed byl zlý člověk a vše, co řekl, byly lži.
 • Lež je jejich jediným záchranným stéblem slámy.

 

Mohamed byl psychopat.

Psychopati chtějí ovládat druhé. První, co udělají, je, že zničí osobnosti svých obětí. Muslimové nemají díky islámu žádnou hrdost, žádnou sebeúctu, žádnou důstojnost, žádnou čest. Takoví lidé mohou být často nebezpeční. Nedostatek sebeúcty je příčinou každého zla.

 

 

Lidé, kteří mají respekt sami k sobě a znají svojí cenu a postavení, nepáchají zločiny. Nezraňují ostatní. Dobrotu lidí můžete měřit jejich sebeúctou. Čím vyšší sebeúcta, tím lepší člověk, tím soucitnější, nápomocnější a spolehlivější. Čím nižší sebeúcta, tím prohnanější, bezcitnější a egoističtější.

To je to, co činí z muslimů tak špatné lidi. Je to jejich nedostatek sebeúcty. Navenek jsou bezohlední a využívají druhé, tím ale pouze zakrývají vnitřní vratkost a strach. Jsou to nešťastné a bojácné bytosti plné šrámů.

 

Muslimové jsou surovci.

Někteří výzkumníci došli k chybnému závěru, že surovci trpí neopodstatněným pocitem sebeúcty. Nic takového jako vysoká sebeúcta neexistuje.

Existuje pompéznost, domýšlivost, okázalost a prázdná pýcha. Ty všechny jsou rubem nízké sebeúcty. Lidé, kteří nemají sebeúctu, nosí tyto masky, aby jimi zakryli svá umrněná a ponížená ega.

 

Mohamed vedl své stoupence k tomu, aby popírali svojí cenu.

Jsou vedeni k víře, že bez islámu nejsou ničím. Jsou dokonce vedeni k opovržení kulturami a civilizacemi svých předků. Narcista se snaží zničit osobnost svých obětí, aby je na sobě učinil zcela závislými.

 

Muslimové nejsou hlupáci.

Pouze se snaží oklamat sami sebe. Dokáží vidět, že islám je lživý. Uvědomují si, že je v rozporu s jejich inteligencí, a že nedává žádný smysl, jsou v něm ale chyceni tak, že nemohou ven. Nutí sami sebe k víře, protože bez ní jsou ztraceni.

Jeden muslim mi napsal – Některé z veršů mohou zjevně znít špatně nebo barbarsky. Je to ale Satan, kdo způsobuje, že je vidíme tímto způsobem.

 

 

To vysvětluje patologii islámu.

Muslimové vidí, že islám je pošetilý, nedokáží se ho ale vzdát. Nedokáží se ho vzdát proto, že nemají nic jiného, čeho by se mohli chytit. Mohamed je okradl o jejich totožnost a zničil jejich osobnosti.

Musí se držet islámu, dokonce i když jasně vidí, že je lživý, protože je jedinou věcí, kterou mají. Je to jediné stéblo slámy v oceánu nejistot.

Musí se neustále ujišťovat a opakovat sami sobě, že “islám je krásné náboženství”, a že “Mohamed byl dokonalý člověk”. Toto ujišťování vyhledávají dokonce i u druhých.

Sbírají pochvalné komentáře nemuslimů (obzvláště bílých nemuslimů, protože si myslí, že běloši jsou nadřazení), a dokonce lobují u politiků a politických institucí, aby vydaly oficiální prohlášení, kterými uznají islám jako “velké náboženství” – Povídejte mi něco o pocitech nejistoty.

A pak je zde strach – strach z pekla a posmrtného trestu, který byl zasazován do jejich myslí od dětství. Tento strach ochromuje jejich schopnost myslet. Zavrhují každou pochybnost, jakmile se v jejich mysli objeví.

 

Zde klikejte pro zvětšení textu Islamofobie – Ryzí arogance muslimů

 

Případ Ruby

Slečna Ruby je vzdělaná muslimka. Je advokátka. Považuje se za umírněnou muslimku, protože žije v Americe, kde požívá všech svobod, a nemá žádný důvod k tomu stát se teroristkou.

Slečna Ruby se zaregistrovala na fóru FFI v lednu. Napsala více než 700 zpráv. Po tolika diskusích 12. května napsala:

Zdravím své přátele i nepřátele, toto je můj poslední příspěvek, užívala jsem si to zde na FFI a začala jsem pochybovat o svém náboženství … TO NENÍ DOBRÉ.

 

Proto dosvědčuji, že:

1) Věřím, že existuje jediný Alláh

2) Věřím v proroky

3) Věřím ve čtyři písma seslané Alláhem

4) Věřím v anděly

5) Věřím v den zmrtvýchvstání (Qayamat)

6) Věřím v zmrtvýchvstání po Qayamatu

 

Moje pozemská existence má smysl, a tím je služba pouze Alláhovi … a jeho POSLEDNÍM PROROKEM je Mohamed (nmbž). Byla to chyba, že jsem vstoupila na toto fórum, a budu se snažit zapomenout na to, že jsem o slovu mého Alláha kdy pochybovala. Buďte šťastní a vyhýbejte se nenávisti.

 

Co z toho můžeme vyčíst? Dvě věci.

 • První, že muslimové dokáží jasně vidět, že islám je lživý.
 • Druhou, že jsou v něm chyceni.

 

Mají mentální blok, který jim neumožňuje se islámu zbavit. Tento blok je psychologický. Slečna Ruby nedokáže přeříznout pupeční šňůru, která jí s islámem spojuje. Myslí si, že bez něj půjde do pekla. Nenaučila se, jak být nezávislá.

Slečna Ruby a miliony dalších muslimů, kteří jsou v jejich pozici, nicméně pouze klamou sami sebe. Vím to, protože jsem tam byl. A jsou dost inteligentní na to, aby to věděli. Když jsem četl korán a viděl jsem, že je ta kniha nesmyslná, nejprve jsem začal popírat svojí vlastní inteligenci.

 

 • Museli jste slyšet ten vtip o ženě, která vstoupí do ložnice a najde svého manžela v posteli s jinou ženou. Manžel jí říká: “Věříš mě, nebo svým lhoucím očím?”

 

Odpověď bude velmi záležet na tom, jaké má ta žena možnosti. Pokud může odejít, určitě to udělá, pokud ale nemá kam jít, přinutí se věřit nevěrnému manželovi a nechá se ponížit, stejně jako všechny muslimské ženy, které nemají příliš práv, a proto ani možností.

 

Muslimové nemají kam jít.

Všechno jim bylo vzato. Musí klamat sami sebe, aby nepřišli o svojí víru v Mohameda.

Myslel jsem si, že jsem zkoušen, a že musím vytrvat tím, že se budu nutit k víře. Ukryl jsem korán za jinými knihami, abych ho neviděl. Kniha na mě “mrkala”. Byla jako prst pulsující bolestí a vysílající do mě impulsy bolesti. Zkoušel jsem číst jiné knihy a odvrátit tak svojí pozornost.

Zkoušel jsem myslet jenom na pozitivní věci a zapomenout na všechno, co jsem zjistil. Litoval jsem, že jsem korán četl. Modlil jsem se intenzivněji. Ale stejně jako se nebudete schopni vyhnout myšlenkám na černého psa, když vám řeknu, abyste na něj nemysleli, nedokázal jsem se vyhýbat myšlenkám o tom, co jsem přečetl.

 

Zanechal jsem slečně Ruby zprávu, ve které jsem napsal:

 • Ničemu z těch nesmyslů nevěříte. Už nikdy nebudete stejná. Jakmile se vaše vědomí rozšíří, už se nikdy nezmenší. Věřte mi, snažil jsem se o to dva roky, protože jsem se bál svobody, nakonec jsem ale selhal (což znamená, že jsem zvítězil).
 • Ty pochybnosti, které jste začala mít, neodejdou. Ve skutečnosti se budou množit. Začnete pochybovat dokonce i o věcech, které jste celý váš život považovala za samozřejmé. To je způsob, jakým lidé docházejí k osvícení. Najednou zjišťují, že je těžké věřit pověrám.

 

Věděl jsem, že pro slečnu Ruby už neexistuje cesta zpět. Myslel jsem si, že se za pár měsíců vrátí a řekne nám, že už nadále nedokáže lži islámu snášet a že ho opouští. Velmi jsem se zmýlil. Bez ohledu na to, že řekla své sbohem, se slečna Ruby za několik dní vrátila a pokračovala v konverzaci s přáteli.

 

Pouhý týden po svém rozloučení a znovupotvrzení své šahady, napsala následující:

Četla jsem tvojí výpověď a s mnoha z těch prožitků se emocionálně identifikuji. Také čtu knihu Prorok zkázy a jsem rozhněvaná! Všechny ty roky my bylo lháno a byla jsem podváděna. Hej, Mohamed není ve skutečnosti vůbec žádný Alláhův posel! A navíc je samozvaným, falešným prorokem zkázy.

Musím se vám všem k něčemu přiznat, možná, že ostatní muslimové se s tímto pocitem také vnitřně ztotožní. Nikdy jsem necítila z koránu nebo z jakéhokoliv islámského spisu vyzařovat lásku! Ve skutečnosti když jsem četla korán, vždy jsem se cítila unavená a znuděná a chtělo se mi křičet!

Když přemýšlím o Ježíšovi (i když nejsem křesťanka), vždy se uvnitř cítím dobře, když na něj myslím. Možná proto, že je hoden většího respektu, než Mohamed. To jsou prozatím mé pocity a emoce, zítra vám řeknu více. Dobrou noc.

 

A zde je to, co napsala o pár dní později, 22. května 2006:

1) Přiznávám, že Mohamed znásilnil a měl sex s nezletilou dívkou, která nevěděla, co to sex vlastně je, a neměla ve svém věku být takovému napadnutí svého těla vystavena. (Ajša)

2) Přiznávám, že Mohamed plenil a bral si, co nebylo jeho, a byl tedy zlodějem.

3) Přiznávám, že neměl žádné sympatie a ani gram soucitu s kýmkoliv, kdo ho neposlechl, a proto podle definice NEMOHL být soucitný.

4) Přiznávám, že byl negramotným člověkem toužícím po moci, který trpěl přeludy a nemohl dostávat od Alláha “zjevení”.

5) Přiznávám, že islám je fraška, a nemůže být mírumilovným náboženstvím, protože muslimové právě teď nejsou mírumilovní. Mohou zabíjet a mrzačit, a dostat se do nebe a počítat s huriskami jako s odměnou za ničení.

 

 

Ahoj lidi, tohle je můj příspěvek do této diskuse, řekla jsem to již v jiné, ale ráda bych to zopakovala i zde pro muslimy, kteří jí budou číst.

Ať je to mezi všemi muslimy známo, nejsem již jednou z vás. Mohamed nebyl ničím jiným než bastardem, který měl rád SEX, SEX a JEŠTĚ VÍCE SEXU. Byl falešným prorokem, který nám všem lhal a pronášel lži.

Toto náboženství nemůže vydržet příliš dlouho. Pokud neuděláme něco, abysme ho zastavili, vyhladí zbytek lidské rasy. Změňte sami sebe, na chvíli se zamyslete, přemýšlejte rok, a pak hluboko v sobě objevte odpovědi. Člověk, který nařizuje zabití jiných lidí, není člověkem. To je vše, co k tomu mohu říct.

Ruby. 

 

Co dodat závěrem?

Jakmile zjistíte pravdu, neexistuje již způsob, jakým byste na ní mohli zapomenout. Přechod od víry k osvícení je obtížný, je to ale ta největší odyssea našich životů. Je to cesta, kterou musíme projít všichni. Je to osaměná cesta. Je to bolestná a únavná cesta. Je znovuzrozením inteligence. Žádný porod není bezbolestný.

Porodní bolesti slečny Ruby byly krátké. To proto, že žije na Západě, a její život nebude ohrožen. Mnoho muslimů, kteří žijí v islámských zemích, tento luxus nemají. Ví, že odpadlictví znamená odvržení, ztrátu rodiny a dětí, a možná i smrt. Budou se proto snažit udržet si svojí víru v islám ještě silněji. Ale bez ohledu na to, jak silně se člověk snaží popřít pravdu, není to jednoduše možné.

 

 

Každý člověk může být zasažen něčím jiným.

Já jsem sledoval perský program, provázený skvělým Íráncem Bahramem Moshirim. Vzdělává Íránce a jeho televizní pořad je do Íránu vysílán satelitem. Jeho tématem je Írán a demokracie. Často nicméně dojde i na islám, a to proto, že dnešní politické strasti Íránu mají s islámem mnoho společného.

Jeden z diváků zavolal z Íránu a řekl, že když mluvil o tom, že Ali nevěděl, jestli po svém zranění ranou šavlí zemře nebo přežije, cítil se jako divák vypuštěn. To je perský slangový výraz pro zaražen, odzbrojen.

Je známo, že Ali řekl svým synům poté, co byl zraněn, že pokud zemře, má být jeho vrah zasažen šavlí a zabit, pokud ale přežije, vyřídí si to s ním osobně. To jasně ukazuje, že Ali nevěděl, jestli bude žít nebo zemře.

Tolik k šíitskému mýtu, že Ali znal budoucnost. Šíitům je říkáno, že není žádným tajemstvím, že Ali svůj osud neznal, zatímco někteří z nich zachází v obdivu k Alimu až tak daleko, že věří tomu, že byl Alláh. Říká se jim Ali Allahi.

Je v tom samozřejmě rozpor. Milióny šíitů ale věří v obě tato protimluvná tvrzení a nikdy je nenapadne, aby je postavili vedle sebe, aby posoudili, jestli jsou slučitelná.

Jakmile však byl tento rozpor našemu Íránci prezentován tímto způsobem, byl “vypuštěn”. Jakmile byl “vypuštěn”, jak také Moshiri poukázal, nikdo už tohoto člověka znovu nedokáže nafouknout pověrami. Byl vykopnut z ráje nevědomosti a neexistuje již pro něj cesta zpět.

 

Stejně jako narození a smrt je i toto osamocená odyssea.

Nikdo vám s tím nemůže pomoci. Napsal jsem nicméně o své vlastní zkušenosti a zmapoval jsem terén pro ty, kteří na tuto cestu právě nastoupili.

Jak si mohu být tak jistý tím, že dny islámu jsou sečteny? Protože věřím v sílu pravdy. Pravda je obrovsky mocná.

Jindy zase studenti z islámské země. Byli osvíceni poté, co jim jejich učitel vyhrožoval, místo aby jim odpověděl na jejich otázky.

A oni osvítí další, a ti řeknou dalším. Kapky tvoří pramínky, pramínky se stávají proudy, z proudů se stává záplava. Nikdy nepodceňujte lidský potenciál a to, co jedinec dokáže vykonat.

Samozřejmě, pokud máme uspět, potřebujeme více než jen několik jednotlivců. Potřebujeme jich miliony. Tyto miliony se již shromažďují a s nimi i jejich síla.

Poznamenejte si tato slova, i když si myslíte, že jsem úplný cvok. Pokud budeme pracovat všichni společně, obzvláště exmuslimové, dokážeme se islámu zbavit dříve, než si dokáže kdokoliv představit.

Ali Sina – bývalý muslim 

 

Bojuj za svou svobodu

I ty můžeš přispět k tomu, aby islám se svou šaríou nezachvátil tvou zem. Kontaktuj své zástupce v parlamentu, na radnici či v senátu a vysvětluj – Islám není žádné náboženství, islám je ideologická doktrina, která je násilná a plná zla.

Islám se odmítá reformovat, je netolerantní k jinověrcům a bezvěrcům, ženy staví do podřadné role, své dcery nevzdělává a pro(v)dává je už jako děti. Chlapce vychovává k násilnému džihádu a uznává jediného boha, toho svého duce, Alláha a jeho krvavého poskoka Mohameda.

 

 

Islám se v soušasné chvíli snaží na půdě OSN prosadit rezoluci, podle které bude jakákoli kritika islámu náboženskou urážkou a tedy trestná. K vidění zde.

Nebuďme k lhostejní, opatrní, zbabělí a líní, jde o všechno. Tentokrát se jedná o útok namířený na základy naší civilizace, na náš způsob života, na naši demokracii a pokrok. V neposlední řadě jde hlavně, a to zcela vážně, o naši svobodu a svobodu našich dětí, vnuků, pravnuků, atd…

Tato svoboda nám nebyla nikým milostivě dána, ta byla vybojována a vykoupena krví milionů našich předků, nemáme žádné právo ji prohospodařit, a nechat si ji sebrat muslimskými barbary.

Nikdy jsme vás nežádali o šíření nějakého dokumentu, tentokrát tak činíme. Posílejte, prosím, všem svým známým odkaz na tuto informaci, a věřte, že je jen na nás, jaký svět tu v blízké budoucnosti budeme mít.

andrea.andrea 

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární, pravdu, pak neváhejte, přidejte se a pište… rádi vás na naší stránce uvítáme.

 

Související texty:

Upozornění redakce:

 • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

Navštivte archiv textů     Vstup do diskuze zde 

 

Stáhněte si naše Prezentace       Atllanka Vás vítá – Welcome

 


Linkuj.cz pridej.cz

««« Předchozí text: Muslimky a Konvertiky II. Následující text: Islám ani květinou neuhodíš »»»

Atllanka | Sobota 20. 11. 2010, 12.03 | Multikulturalismus, Šarija, Islám | trvalý odkaz | vytisknout | 4415x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
[1]
Jimmy Hayek mejl web Sobota 20. 11. 2010, 15.25

Mnohem větší hrozbou než islám bylo, je a bude křesťanství.

[2] Mily Jimmy!
Babocka Jeneral Sobota 20. 11. 2010, 18.40

Ja myslim, ze nejvetsi nebezpeci pro tento svet jsou sebestredni pitomci, kteri se domnivaji, ze jen oni sami maji tu jedinou a nicim neoddiskutovatelnou pravdu. Koukal jsem na tvuj web – katastrofa, clovece, jdi se lecit, mas rudy mor! :-D :-D :-D


Atllan reaguje:

Souhlasím s Babočkou Jenerálem, obvzláště, když v administraci vidím, že Jimmy Hayek z Holomóca vstoupil na naše stránky v 15.23.43 a v 15.25.00 už psal komentář. Jistě si řádně přečetl, k čemu se vyjadřuje.

Dokladuje to navíc i to, že si nepovšiml, že ani jeden z autorů není křesťan. Prostě se mu chtělo shodit práci druhých, zřejmě je něčím celoživotně frustrován, možná ho odkojila vlčice?

[3] Proč nejsem muslim
IBN WARRAQ Sobota 20. 11. 2010, 19.01

Narodil jsem se v muslimské rodině a vyrůstal jsem ve státě, který se teď označuje za islámskou republiku. Mí nejbližší příbuzní se považují za muslimy, někteří za více, jiní za méně ortodoxní. Mé nejstarší vzpomínky z dětství se týkají mé obřízky a prvního dne v koránské škole. Korán jsem se naučil číst v arabštině dřív, než jsem se naučil číst a psát ve svém rodném jazyce. Přitom jsem nerozuměl ani slovu z toho, co jsem četl. Je to ostatně běžná zkušenost tisíců muslimských dětí.

Jakmile jsem byl schopen vlastního úsudku, odvrhl jsem všechna náboženská dogmata, která se mi snažili vnutit. Nyní se považuji za sekulárního humanistu, který všechna náboženství považuje za sny nemocných lidí, za sny falešné, a to prokazatelně falešné, a k tomu i zhoubné…

Pokud někdo potlačuje vyjádření nějakého názoru, je to zvláště zlé z toho důvodu, že tím okrádá lidské pokolení, potomstvo i současnou generaci. Okrádá více ty, kteří s daným názorem nesouhlasí, než ty, kteří ho zastávají.

Pokud se totiž jedná o názor správný, nemají lidé příležitost zaměnit blud za pravdu; pokud se jedná o názor špatný, přicházejí o možnost vnímat pravdu jasněji, a to je téměř stejně veliká ztráta? Střetne-li se totiž pravda s bludem, vystoupí zřetelněji. Nikdy si totiž nemůžeme být zcela jisti, zda názor, který se snažíme potlačit, je bludný. Ale i kdybychom o tom měli jistotu, i pak je jeho potlačování něčím špatným.

To mě hodně oslovilo, díky za článek. Vojtěch, nepřítel islámu.

[4] dalsi cvok!
Nasralalah mejl web Úterý 23. 11. 2010, 02.37

[1] Jimmy Hayek:Jimmy Hayek ty jsi jen dalsi ubohy – psychopat!!! :-P :-( :-D

[5] Zase ten Islám
Hubert Středa 24. 11. 2010, 00.05

Posledně jsem byl úplně bezdůvodně zablokován, když jsem napsal názor aniž bych někoho urazil, naopak mě bylo nadáváno do idiotů. Předpokládám tedy, že se tak stane i nyní, ale když už jsem se takto dlouhým článkem prokousal, připojím k němu komentář. Tento článek, jako ostatně i ty ostatní, je jasným příkladem glajchšaltace vidění daného náboženství. Oproti minulému ale musím uznat, že se autor, alespoň se tak jeví, připravil a něco si přečetl než začal „tvořit“. Zmiňovaný autor Ibn Warraq, ale rozhodně podle mého není člověkem, jehož názory by měli být považovány za paradigmata. Jistě, vyrůstal muslimském prostředí, ale ještě v dětském věku přesídlil do Anglie, kde byl silně ovlivněn tamější kulturou, a v názvu jeho zmiňované knihy spatřuji spíše takové to čapkovské „proč nejsem komunistou“. Tady je ale potřeba si uvědomit, že komunismus byla ideologie a Karel Čapek nereálnost této idei, s myšlenkou naopak souhlasil. Islám ale není žádná ideologie, nýbž víra a Warraq se spíše snaží najít důvod, proč nevěřit, vůbec nepochopil svého učitele Watta, protože s ním místy polemizuje (i když možná je to účel, nevím). A srovnávat Islám s fašismem, to snad ani nemůžete myslet vážně. S odkazem právě na Montgomeryho Watta – v Islámu neexistuje něco jako papež a tak je šíření víry na kazatelích, tak prosím neplést. Jistě, kazatel může nabádat k nenávistným názorům, ale to je odsouzenihodná chyba jedince, ta přece nemá s náboženstvím jako takovým nic společného. Když čtete verše koránu, musíte je chápat v alegoriích stejně jako třeba Bibli. Copak Bible nepíše o násilí na nevěřících? A napsat, že Islámský Bůh je lež, to snad ani nestojí za komentář, vždyť se jedná o stejného Boha jako mají křesťané, to uznávájí jak křesťané, tak muslimové. Celý tento článek je ametérský, bez jakýhkoliv hlubších znalostí, podsouvající jen argumentaci jedné strany a to ještě z části nepochopenou. Islám jako takový není nebezpečný, pouze lidé v něm, podobní autorovi tohoto článku – ti, kteří nepochopili.

[6] Omyl Huberte
Jaroslav F. mejl Středa 24. 11. 2010, 11.44

Papež v islámu je, spíš ale cézaropapež – chalífa. Ten byl zrušen k velkému bolu a pláči muslimů antimuslimem Kemalem Mustafou Atta Tuerkem až 1924. Bez chalífy je islám částečně dysfunkční, chalífa je zástupcem mohameda na zemi a kdykoliv může vyhlásit džihád, který se stává POVINNÝM pro všechny muslimy. Skutečným Hitlerem-pravzorem v islámu je tedy mohamed a ten funguje jako perverzní vzor pro muslimy i bez chalífy.

Chalífa může vyhlásit džihád a lokální vlády s tím nehnou, mohou se na nás kdykoliv sesypat jako mongolské kobylky.

[7]
Jaroslav F. mejl Středa 24. 11. 2010, 11.53

Celý Pákistán je „ovlivněn anglickou kulturou“. Do Anglie vůbec nemusel přesídlovat. Pákistán okopíroval anglickou armádu, soudnictví, university, parlament atd. atd.

Jeho zakladatel Jinnah kašlal na islám úplně stejně jako Warraq.

„Šíření víry“ není na kazatelích, to si pletete s křesťanstvím, zejména protestanty. Šíření víry je v islámu povinností každého muslima, za každého konvertitu dostávají tučný obolus na onom světě a sbírají se na to finance, dokonce se platí úspěšné konverze od kusu.

Googlujte dawah. Muslim, který nedělá dawá, je zatraceně špatný muslim. Má dokonce za povinnost v čemkoliv o své věrouce lhát, aby byla konverze hladká…a hlavně rychlá.

[8]
JV Středa 24. 11. 2010, 12.28

Jen krátce… nemám nějak moc čas… Součástí islámu je i uspořádání společnosti. A to totalitní! Svoboda, jak ji známe(nebo spíš jak jsme ji kdysi znali – protože nám ‚kdosi‘ nějak podezřele utahuje šrouby) je z hlediska islámu haram jako hrom. Zkontrolujte si historii. Ať území dobili, nebo „vymnožili“, vždy to bylo pro nemuslimy zničující (desinformace o al Andalus etc si můžete nechat od cesty – jsou vyvrácený – o tom jak se žilo nemuslimům pod islámem rozhodovalo vždy to jak moc nevěřící byl chalífa – když byl pro něj islámu k smíchu(což říkám, že kdyby zatím nešla milarda lidí, tak by jsme se tím výborně po hospodách bavili), dalo se to…))).

Člověče, než se pustíte do diskuse, tak se o tom aspoň snažte něco kritikého dozvědět!

[9] huberte, islam je ideologie
mtd Středa 24. 11. 2010, 12.37

ad „Islám ale není žádná ideologie, nýbž víra“:

Islam je obojim. Nicmene v islamu je oboji propojene neoddelitelne. Nemuzete byt vericim muslimem a soucasne ignorovat islamskou ideologii, ktera je proti lidskym pravum a protidemokraticka.

ad „Když čtete verše koránu, musíte je chápat v alegoriích stejně jako třeba Bibli.“

to je omyl. koran je navod. podobne jako treba navod k mixeru nebo k televizi. (btw, docela me pobavila predstava, ze nekdo zacne navod k televizi vykladat jako alegorii :-) ).

[10] Omyl Huberte ;-)
Jiří Kinter mejl Středa 24. 11. 2010, 12.38

nemám Vaši potřebu psát, že Vaše diskuzní příspěvky jsou „ametérský, bez jakýhkoliv hlubších znalostí, podsouvající jen argumentaci jedné strany a to ještě z části nepochopenou.“ (to jsem Vás citoval). A i můj titulek jsem zkopíroval, jen tak, přišlo mi to zábavné, ani sebe neberu nijak vážně. O islámu si tady čtu, protože o něm nic nevím… Ale Vaše naprosté nepochopení, až překroucení pana Čapka, to je zhovadilost nade všechny meze, omluvte mě za to slovo, ale přiléhavější mě nenapadá. Karel Čapek byl filozof – humanista, varoval nás před nacismem i komunismem a vy jen tak mimoděk napíšete, že naopak! Karel Čapek napsal už v roce 1924 (jestli si dobře pamatuju) Proč nejsem komunistou a naprosto jednoznačně z toho vyplývalo, že proto, že jeho srdce je na straně chudých! A komunismus chudobu a bídu neřeší, naopak tyto chudáky potřebuje stále, aby se po jejich zádech vyšplhali ke korytům.

[11] K tomu Čapkovi
Atllan web Středa 24. 11. 2010, 14.53

Myslím, že jeho Válka s mloky předvídala i muslimy a islám

[12] Vrať sa nám...
Ivo mejl web Pondělí 29. 11. 2010, 23.02

Tož sem učúl, že Ťa ty pitomé utěrky zlikvidovali… to je známka úspěchu… Vrať sa nám – bez Tebe to není ono!!! Tvúj Ivo


Atllanka reaguje

Děkuju za podporu, zítra to zkusím… dneska to se mnou nemluví, něco vymyslím…

Tvá Sam ;)

[13] Vrať se
Claymore mejl Pondělí 29. 11. 2010, 23.07

Chybíš mi Sam, stojím za tebou nějak nechápu co se stalo. Můžu pro tebe něco udělat? Nela


Nely, moc děkuju, zkusím to zítra, ale na propagaci webu asi budu moct zapomenout, práskali Atllanku… mrchy, ale nějak si poradíme…, hrozně mě to nebaví, to je nerovný boj.

Sam.

[14] pro Tebe
Fatima Taus mejl Úterý 30. 11. 2010, 10.59

Stojíme za tebou! Moc si Tě přejeme mít zpátky ty šelmice!!! Chtěl bych ti pomoct. Mám nápady, jak bys mohla zpět mezi nás na FB. Chápu, že jsi asi teď pěkně nasraná, ale čím víc se proti Tobě půjde, tím víc budeme my při Tobě stát!!!!!!

Ozvi se prosím.

D.

[15] pro Tebe 2
Fatima Taus mejl Úterý 30. 11. 2010, 11.57

Atllanko, potřebujeme lidi jako jsi Ty. Chci Ti pomoct, jakkoliv, finančně, zařídíme nové připojení, budu třeba i Tvůj osobní bodyguard :) Chceme Tě zpátky, budu při Tobě stát a bojovat po Tvém boku!!! Aktivitu ještě zesílíme, tohle ty kurvy neměly dělat!!! Je to jasná ukázka toho, co se může stát v budoucnu ve větším – zatím jde o pitomý FB, ale později se to může týkat našich životů. Atllanko, vrať se do boje, nesmíme se vzdát!!!! Jen změňme styl, nepůjdeme proti muslimům, ale budeme se soustředit na ty, kteří o tom zatím nic neví. Ještě takoví zatím jsou, ty musíme oslovit, aby se nenechaly Islámem omámit. Musíme pokračovat v boji, lidi jako Ty se nevzdávají.

Ozvi se, šelmičko.

[16] Moc děkuju Fatimo, ty Burko jedna :))
Atllanka Úterý 30. 11. 2010, 13.14

Je to přesně jak píšeš, jak na tebe můžou, je po tobě. Musíme držet konečně při sobě. Dneska FB, YouTube, Media o islámu, a další co si myslí, že můžou všecko.

Tady jsem zatím v bezpečí, a Youtubáci už to taky nezvládají s banama, nějaký křivák Jiří Novotný mě nerozháže a ega dalších maskulín jsem zvyklá skousávat.

Jen jedno je blbý, jsem z toho už táááááááák unavená.., nicméně, web tam mám zpátky přes kámoša a já se pokusím, ale nevím kdy mi to pustí – hajzl FB pozná proxynu!!!

Jo a díky všem co mě tu i tam podporujete, v nouzi se pozná přítel :) Mám tam staré kamarády PC a PL, ale i vás nové a to mě dojímá… sakra! :(((

Fatima Taus mejl Úterý 30. 11. 2010, 22.56

Prý byl v uzavřené skupině nějaký práskač. Jsou tam nějací podezřelí, konkrétně dva.

To je úplně jasné, že jsi unavená!!! Tolik energie a tak dlouhodobě bojovat, vždyť víš, že jsem se nad tím už pozastavoval, kde bereš tolik síly. Možná Tě napadlo, jestli to vůbec má cenu bojovat kvůli lidem, kteří za to vlastně většinou ani nestojí, ale jsou tu takoví, kteří ano. A Ty se nesmíš vzdát, jenom lidi jako Ty měnili historii. Máš v sobě něco strašně vzácného a cenného. A těch vědomostí a hlavně to, jak s těmi vědomostmi umíš naložit a jak je dokážeš podat – jsi prostě geniální. Mě tím vším nesmírně imponuješ, vůbec se nebojím říct, že jsem nikoho nikdy neobdivoval jako Tebe. Jsi moje hrdinka, opravdu! Miluji tento web od první chvilky, co jsem na něj narazil. Podle mě je to nejpravdivější web na světě. Jsem šťastný, že to tady je a že existují lidé jako Ty.

Co třeba změnit připojení, byl by to pro Tebe problém? Potřebuješ dynamickou IP – zavolal bych poskytovateli internetu a poptal se na možnosti. Za zkoušku nic nedáš. A změnit poskytovatele internetu je taky možnost.

Pak je ještě možnost se přesunout na jinou sociální síť, kde bychom byli i záložně, kdyby náhodou i naši skupinu na FB smazali a my se pak nemohli najít. Chtělo by to mít na sebe kontakty. Všem nám tam strašně moc chybíš.

Drž se, šelmičko. Myslím na Tebe.

D.

Evil Čtvrtek 5. 07. 2012, 12.51

Isám je největší zlo pro západní civilizaci, nejhorší na celé věci je, že už to nezjistíme, ale vypořádat se stím budou muset příší generace, obávám se, že to bude hodně obtížné.

Vlad Neděle 8. 07. 2012, 10.46

To Evil – myslim, ze se s tim budeme muset vyporadat v blizke budoucnosti. Az si tech 10% evropy udela kazdy pet sest deti , tak jich bude tolik, ze dokazi vyhrat volby a potom at mas na konte dostatek ,aby jsi mohl emigrovat, pokud tedy bude kam. Zopakuje se osvetimske peklo. Nekteri lide tvrdi, ze to budou oni, kdo pujdou.:-) Pokud vyhraji volby, tak budou mit v rokou policii a armadu. Kdo to pak bude je zcela jasne. Potom budou oni chudaci kricici,ze USA je zlo volat Ameriku o pomoc. Ale to bude pozde. V Evrope nastane krvava rez.

[18] Evil:

Vlad Neděle 8. 07. 2012, 11.07

Nejhorsi na vsem je, ze se v dnesnim statu neda onu lez muslimum dokazovat. Protoze vam demokraticke spolecenstvi zakazuje urazet nekoho viru. Diky tomu muzete prijit o praci, byt postaven pred soud. Je to absolutne neuveritelne.Vzdyt je to vyplod chorych hlav a to doslova. Tady prece nejde o racionalni mysleni, at se na to clovek kouka z jakekoliv urovne.Je to neucta k cloveku, neucta k svetu a prirode. Doslova totalni debilita neuveritelneho kalibru. Jak je mozne,ze ve 21 stoleti tu vedeme takoveto diskuse a jak je mozne ze vetsina lidi je na strane tmarstvi. Jedte vsichni co tu kricite do Iranu a mrknete na ten jejich svet. Je to cilene vymyvani mozku. Stredovek s dieslovymy motory.A s kalasnikovi.Vubec se nejedna o neco,co by posunulo nas lidi dopredu.Plati tu to co rekl pan Werich :clovek chytry se snazi nas svet posunout o kus dal, jen blbec mu v tom brani. Oni nejen,ze brani v posunu vpred, oni ho chteji strhnout zpet do hlubokych jam. A cil ? Vubec nevim co je to za lidi.Co prinesli svetu oni muslimove. Nebyt stoleti pary v Evrope a nasledne vedecko technicke revoluci, tak by to tu vypadalo tak jak u nich.Proc tedy lezou do Evropy? At si zustanou v tech svych rajich. Jak nekdo muze uctivat jako boha nekoho kdo prznil sestiletou holcicku. Chce se mi zvracet ! A jak to muze nekdo obhajovat? Vsichni co tu kricite,ze ATLANKA WEB je snuzka lzi a kde si co si si vyndejte hlavy z vasich smrdutejch prdeli. Nebo by jste zmrzacili vase dcery obrizkou? Plivu vam do obliceju vam vsem !!!!!

Vlad Neděle 8. 07. 2012, 11.11

Tento clanek by mel byt stale a stale aktualizovan !!!!!!! Protoze je to clanek velike hodnoty !

[22] zobudme sa
jurci1122 mejl Pondělí 31. 12. 2012, 00.03

Zobudme sa! Islam je najvatsie zlo na tomto svete a my sa len prizerame a hráme sa na veľkých demokratov.porovnejte ho s krestanstvom.Coje na krestanstve zle?nič!kresťanstvo káže lásku a aby sme sa milovali.to čo robila cirkev je druhá vec aké samostne kresťanstvo je dobre a okrem toho čo sa týka inkvizicii.cirkev nikdy nikoho neupalila .!cirkev iba uznala že ten dotyčný je napr čarodejnica a uznala ho vinným ale neupalila ho.upaloval stat a nie cirkev vždy to bil stat.preto si treba najprv veci naštudovať a potom niečo písať.a čo robí islam?vyhráža sa smrťou tým ktorý odpadnu od viery a which zabíja.majú džihád a zabíjajú nás.mohamed bol obycajna zruda ktora zneužila dievča ktoré nebolo pripravené na pohlavný styk.mohamed šíril islam mečom,zabijal plienil vrazdil a to všetko v mene Alaha.moslimovia si už teraz v Eú robia čo chcú a ked nezakrocime zničia nás.veď sa už zobuďte!PRTESTUJU u nás s transparentmi že MRT EURIPE,WROPA VYMRIETE.ak by som ja prišiel do saudskej arábie a mal transparent že škrt islamu tak by má tam zabili.oni si u nás mozu dovolovat vsetko a nikto im nič nsurobi.islam je plný klamstiev a násilia.je to obyčajne agresívne náboženstvo ktoré klame ľudí.môj bývalí kamarát ktorý je moslim mi povedal že by ma zabil len preto že ja niesom moslin ak by mali dzihad.ľudia zobudme sa. POKIAL BUDEM ZIT VZDY BUĎMEBOJOVAT PROTI ISLAMU PRETOZE ISLAM JE NAJVATSIE ZLO!INAK ATLLANKA SUPER ČLÁNOK ;)


Atllanka reaguje:

Kdo ti nalhal taková klamstva? Církve mají po celém světě na svědomí miliony mrtvých! Mají na svědomí miliony zničených (nejen lidských) životů.., dějiny církve jsou dějiny krve a potoků slz. Před inkvizicí ve středověku se třásli strachy i králové a královny, je třeba hodně číst, sedíš u netu, tak čti a nepapouškuj katolický kraviny… A taky se nauč psát, to co jsi tu předvedl není hodno ani žáka 3. třídy základní školy!

http://cs.wikipedia.org/…s_affectibus

http://cs.wikipedia.org/…orgiov%C3%A9

miki Čtvrtek 23. 05. 2013, 10.29

Jak mohu jako běžný člověk bojovat proti islamizaci Evropy a pomalu už také naší země? Viz mešity v Praze, Brně a dalších městech??

[24] miki
Královna Čtvrtek 23. 05. 2013, 13.28

Šiř informace, je tu dost článků, dávej odkazy do diskuzí, na Novinky, iDnes atd… Čím více lidí pochopí, tím lépe a účiněji donutí vládu jednat. 8-)

Atllanka je i na Facebooku

https://www.facebook.com/…nka.atllanka

[25] Jak rozložit islám
jiri mejl Středa 11. 09. 2013, 16.17

Islám přežívá v takové míře a tak dlouho v podstatě z jediného důvodu. Muslimové vymývají mozky svým dětem povinně islámem a jejich děti jsou tímto vedeny k tomu, pokračovat tak i u svých dětí.

Nebo jinak řečeno, dítě muslima se stává automaticky muslimem, nemá jinou volbu.

Domnívám se proto, že je potřeba tento koloběh přerušit. Povinnou náboženskou výchovu(vymytí mladého mozku dítěte lží) považuji za zásah do práv a svobod člověka, snad by se na tom dalo stavět, ale bez politické vůle a dostatečné podpory veřejnosti to asi nepůjde.

V současné době můžeme šířit informace o islámu mezi lidi, je dodně takových co je toto téma nezajímá, nebo nevědí nic o této hrozbě a tak islám až příliš tolerují. Co kdyby všichni dali jasně najevo muslimům co si o nich myslí a pobyt tady jim nezjednodušovali přílišnou podlézavostí.

Napadá mě třeba tisk malých informačních letáků, stručně nějaká fakta o islámu, historii a popis problémů co nám islám do budoucna přináší.

Hlavně slušně, pouze šířit informace a nikoho nenapadat. A raději nenápadně, nechávat letáky na různých místech.

(možná občas potřít kliky a výlohy muslimských řeznictví trochou vepřového sádla, zaslouží si malý trest, za to že týrají zvířata)

kristovec Pondělí 23. 09. 2013, 11.38

[1] Jimmy Hayek:Ježíš je Pán a Boží Syn. Evoluce a nevíra je horší podvod, blábol a zlo než samotný islám. Jdi se léčit vírou v živého Pána a volej na Jeho jméno Ježíš!! :-)

[27] Ježíš j e Pán
kristovec Pondělí 23. 09. 2013, 11.45

Volejte na jméno Pána Ježíše Krista. Evoluce je stejný blábol a podvod jako islám. Ateismus neexistuje. Svět je zlý a sekularismus a humanismus je jen lež od Satana. Pán je živý Boží Syn! Pán vám žehnej

[28] Kristovec
Vlad Pátek 4. 10. 2013, 19.54

Kristovec je Pan. Jedine a dokazatelne nabozenstvi je Spagety Monster! Zadneho jineho boha svet nikdy nikde nevidel. Jedine Letajici Spagetove Monstrum. Haleluuuuujaaaaa

Nelze přidávat nové komentáře.