Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Vražda ze cti aneb Vítejte v islámu!

Nikdo nic neslyší, nevidí a o ničem nemluví

 

Motto: Celé lidstvo žije v otroctví víry. Protože každá víra, každé náboženství, každý kostel, každá synagoga, mešita, každý chrám není nic jiného než vězení s otevřenými dveřmi. Dveře jsou proto otevřené, aby ve vás vyvolaly iluzi, že nejste ve vězení… Osho

 

Vražda ze cti

Jako vzdělaná Evropanka jsem si myslela, že vím co je to Vražda ze cti. Když jsem donedávna někde četla titulek, který hlásal vraždu ze cti, přeskakovala jsem tyto zprávy v domění, že jde o nějakou dávnou událost. A nebo, že byl natočen nový historický film, který vypráví o tom jak někdy ve středověku udatný rytíř v čestném souboji zabil svého soka, jehož nachytal kterak se dvoří jeho milé, či dohnal a zabil lotra, který mu znásilnil dceru, manželku, sestru, nebo nějak jinak pošlapal jeho práva.

 

Zavražděná děvčata pro čest svých rodin

 

My žijeme přece ve 21.století v civilizaci, kde máme platné zákony a nějaký soudce Lynch, či dokonce zabíjení bezbranných z důvodů uražené ješitnosti se u nás již dávno neprovozuje, a pokud k nějaké vraždě dojde, je celou naší společností beze zbytku odsuzována, a prostřednictvím našich soudců dle uznávaných zákonů je každý dopadený a usvědčený vrah souzen a odsouzen. Navíc je v naší civilizované společnosti vrah trestán nejen zákonem, ale i celospolečenským opovržením, a sestrovrah či matkovrah, nebo dokonce vrah vlastní dcery, který notabene koná na přání, či mnohdy z příkazu zbytku rodiny, tak to už se blíží téměř scifi.

Neumíte si představit mé zděšení, když jsem zjistila jak krutě se mýlím. Vraždy ze cti nejen, že existují, ale jsou čím dál častěji konány i na našem území, v naší civilizaci! A co víc, že jejich vykonavatel – sprostý a úkladný vrah, je ve své komunitě dokonce oslavován a vydáván za hrdinu, hodného následování!

 

Chybí vám dcera?

Schází vám vnučka? Sestra? Matka? Přítelkyně a nebo jen pouhá kamarádka či spolužačka? Ano? Byla zavražděna? A jak? Kdo rozhodl o její smrti? A jakým právem? Kdo má tato zvěrstva na svědomí? Kdo to tu dnes, v naší vyspělé společnosti zákeřně, plánovaně a barbarsky vraždí bezbranné a nevinné dívky a ženy?

 

 

Vraždy ze cti, to je současný islám!

Ano, muslimský svět vnitřně společensky uznává vraždu ze cti. Tuto vraždu schvaluje rodinná rada a většinová společnost. Navenek sice mají muslimské země platné zákony, dle kterých bývá někdy vrah z tzv. cti dopaden a souzen, nic to však nemění na tom, že je v očích islámu hrdina, který půjde po smrti rovnou do ráje kde zasedne po boku Allaha, protože zachránil čest své rodiny, mnohdy celé vesnice, či dokonce města tím, že zavraždil svou nevinnou a bezbrannou sestru, matku, či nějakou jinou ženu – často ještě dítě, ze své vlastní rodiny. A to třeba jen pro pouhé klevety, či úsměv jedinný…

Mezi námi, tam musí být u toho Allaha po té jeho pravici pěkný nával, protože tam usedají nejen sestro a matkovrazi, ale i sebevražední atentátníci.

Čest – ta odvrácená strana Ješitnosti

Čest bývá v našich končinách různě pojímána a každý ji může vidět jinak. To podle osobních vloh, mravního kodexu a charakteru každého jednotlivce. Také podle žebříčku hodnot.

Celospolečensky je však čestnost chápána tak, že například můžete čestně obstát ve škole, v zaměstnání, v profesi, v podnikání, ve sportu, v soupeření o něčí přízeň.., pomáháte slabším, nad nikoho se nevyvyšujete, zlo potíráte a nejste lhostejní k neřádu, či se vyznamenáte v boji za vlast. Rozdávají se za to Čestná uznání, Čestné medaile a řády. V rodině pak obstojíte když řádně vychováte své potomky, nebijete ani jinak psychicky netýráte svou ženu, staráte se o své rodiče a prarodiče když to potřebují a poctivě sebe i rodinu živíte.

 

 

Na opačném pólu pak stojí nečestnost. To je když společensky selžete, ve škole podvádíte, v zaměstnání kradete, ve sportu dopujete, likvidujete své soky podpásovkami, slabé utlačujete, vyvyšujete se nad druhé a v boji či ve válce dezertujete. Nestaráte se o své potomky, týráte své blízké, lžete, podvádíte opíjíte se, fetujete, nepracujete a přiživujete se. Přivlastňujete si práci druhých a získáváte si tak pochybné společenské uznání.

 

Ptáte se proč to děláme?

 • To první děláme pro společnost, pro svůj dobrý pocit, pro rodinné či společenské uznání, pro čest – pro čest nejen svou, ale často pro čest svých blízkých, přátel a vlasti. Děláme to pro lepší život nás všech, hlavně svého potomstva, pro svoje člověčenství a lidství.
 • To druhé děláme z vlastní sobecké a ješitné zbabělosti. Jsme líní poctivě studovat, pracovat, trénovat, neumíme čestně bojovat a tak podvádíme nejen okolí, ale hlavně sebe sama, když se chlubíme cizím peřím a vlastní zbabělou lež, přetvářku a zločin vydáváme za zásluhy. Závidíme ostatním úspěch, nenávidíme je… Pomlouváme je, očerňujeme a vybíjíme si na nich zlost za vlastní neschopnost.

 

 

A přesně to druhé dělá islám, když muslimští muži říkají, že ženy jsou ty, které mohou za jejich neúspěchy tím, že dostatečně nechránily svou, a potažmo tedy jejich čest.

 

Jak to ten islám myslí, co to je ztracená čest, ptáte se?

 • Může tedy žena ztratit svou čest tím, že nechodí do školy, lajdačí a nedosáhne tak patřičného vzdělání, čímž ztrapňuje sebe i celou rodinu, která jí studium platí… Že je to špatně?

 

Aha, tak co tohle:

 • Nestará se řádně o své potomky, chodí špinavá, je líná, nevyjde s penězi… Zase ne?

 

Počkejte, už vím!

 • Pomlouvá své sousedky, krade a nechce bojovat za vlast!… Samá voda, říkáte?

 

Ztráta cti dle koránu a zvykového platného práva šaria

 

Žena muslimka ztratí svou čest a pošlape tak čest své rodiny třeba tím:

 • Když pohlédne do očí muži, nepatřícímu k rodině!
 • Když do ní omylem vrazí evropský turista na tržišti…
 • Když sama osloví jiného muže.
 • Když nechce nosit hidžáb, burku či nikáb, to podle ortodoxnosti islámu v dané lokalitě
 • Když chodí do školy!
 • Když je znásilněna, a to třeba i mnohonásobnou mužskou početní převahou!
 • Když se odmítne vdát za starce, který za ni rodině zaplatil.
 • Když se znelíbí manželovi a ten ji zavrhne.
 • Když porodí děvče!
 • Když se dostane do lidských řečí, a to třeba i zcela bezdůvodně!

 

A tak bychom mohli donekonečna pokračovat, tisíce malicherností dává „mužům“ v islámu legitimní důvod svou ženu bít, tyranizovat, ponižovat, využívat, znásilňovat, prodávat a jakkoli zneužívat.

 

 

Muslim má každou ženu v rodině jako svou otrokyni, když v ní najde dlouhodobé zalíbení, může se zdát, že spolu žijí ve spokojenosti, ale to bývá spíše výjimkou.

Ve většině případech si muslim neváží svých žen, a nebije a netýrá je jen proto, že se mu ve všem podřizují. Že mu dle koránu nezavdávají důvod k bití, jak radí v koránu Mohamed, či k proplesknutí, nebo lehčím políčkům, jak vykládají jeho slova muslimští „učenci“.

Tito „učenci“ tak zlehčují slova Mohameda jen a jen proto, že se snaží oklamat ty ženy, které se pod vlivem západu začínají ptát na svá práva. A hlavně, potřebují k ovládnutí světa islámem i dělohy evropských žen.

Muslimský „muž“ si totiž na ženách léčí své komplexy méněcenosti, týrá a bije bezbranné a fyzicky slabší ženy pro vylepšení svého pochybného ega, pro svou vlastní nebetyčnou ješitnost, pro zprofanové slovo ČEST, jehož pravý význam ani netuší.

 

Muslimská „Čest“ je zachráněna když:

 • Když muslim jde a polije kyselinou svou sestru, dceru či ženu, kterou viní ze svých selhání ve společnosti či ve vlastní rodině…
 • Když otec zahrabe svou vlastní dceru zaživa do země jen proto, že dle své svobodné vůle chce žít jinak, než jí určil…
 • Když náboženská policije zadrží a zbičuje na náměstí ženu, které při pití vykoukl zpod burky malíček…
 • Když rodinná rada pošle nejmladšího syna a ten uškrtí, či upálí, zastřelí nebo ubodá vlastní sestru za to, že byla spatřena při rozhovoru sama s cizím mužem na ulici!
 • Když se ukamenují „nevěrnice“, co na tom záleží, že jsou ještě panny, když nemají 4 mužské svědky, aby jim dosvědčili opak…
 • Když… když… když…

 

Namítnete, že i žena má právo se bránit, ano to sice může, ale nebude buďto vůbec vyslyšena a nebo to na konečný rozsudek nebude mít naprosto žádný vliv.

 

 

Její nejbližší, rodiče, sestry, manžel i otec, bratři, bratranci i sestřenice od ní dají ruce pryč, a její synové budou ti, kdož první hodí kamenem.

 

Cože? Že i v Evropě se dějí vraždy v rodině?

Ó ano, máte pravdu, všude na světě se vyskytují lidské odpady, sadisté a krutí lidé bez empatie… Jenže je tu takový menší rozdíl. V naší společnosti to jsou většinou vraždy vykonané v afektu, ze msty, ze žárlivosti, či nešťastné vyústění partnerského sporu… Rozhodně to nejsou vraždy ze cti, naplánované a schválené rodinnou radou!

Nešťastná rodina muže, který zavraždil svou parnerku či nějakou jinou ženu, odsoudí! Nevýská nad jeho skutkem blahem, netleská mu, neoslavuje ho a netančí radostí nad hrobem zavražděné.

Neočekává, že jejich syn půjde za svůj čin do nebe kde usedne po pravici Boha, naopak, modlí se za jeho duši o které ví, že propadá peklu.

Normální čestná rodina sama pomůže odhalit svého člena, pokud ví, že se dopustil takové zvrhlosti.., požaduje pro něj spravedlivý trest a jeho čin odsuzuje. Snaží se najít sama ve svém středu chyby, kterých se při jeho výchově dopustila, a když žádné nenachází, je přesvědčena, že musel být v době činu nějak psychicky narušen! Cítí za svého selhajícího jedince morální vinu, oběť oplakává, s rodinou oběti soucítí a obvykle se i omlouvá.

Co myslíte, je cítit stejná morální vinna i ze strany rodin islámských vrahů ze cti? Ne! Takového něco neexistuje!

 

 

Tak tedy, feministky, humanistky a mírové aktivistky, vy soucitné holky, kde pořád jste???

Ženy v islámu žijí denně ve strachu z násilí a smrt jim dýchá na šíji. Ptám se, kdy naposledy jste se bily za práva islámských žen? Kde si denně ve vašich plátcích, či na vašich blozích a webech mohu přečíst příběhy muslimských holčiček, dívek i žen?

Kde jste vy trapné zelené tetky, co vozíte potraviny přežranému Hamásu, a které navíc popsvěcujete tyto nekulturní zvyky řečmi o tom, jak je ten islám mírumilovný a jak mají muslimské ženy právo na to, být „dobrovolně“ zahaleny. Jak mají kulturní a zvykové právo na obřezávání svých maličkých dcer, ale i synů, a jak podřízenost ženy dle koránu obhajujete nížší rozvodovostí. Přitom dobře víte, že rozvod v islámu je spojen s urážkou cti původního manžela – majitele, a co za to ženě hrozí jsem psala již výše.

Jste jen samá falešná tolerance, bez adekvátní reakce na takový neskutečný zločin, jakým je Vražda ze cti!

Ročně je na světě a převážně v islámu obřezáno okolo 3 milionů děvčátek, z toho jich okolo 700 tisíc na následky té nejbrutálnější, faraonské (FMG) obřízky zemře! Ty co tento brutální zákrok přežijí nesmírně trpí po celý zbytek svého života, trpí bolestivým až půl hodiny trvajícím močením, 14-ti denní hnisavou menstruací, a samozřejmě sexem…

O svatební noci manžel ženu roztrhne nebo v lepším případě prozřízne nožem jako konzervu a pak s ní praktikuje několikrát denně pohlavní styk, aby mu náhodou nedej Allah opět nesrostla. Žena se po šíleném utrpení zjizveně jakž takž zacelí přesně na otvor jeho penisu aby si hodný muslimský manžílek přišel na své.

Porod bývá pro takovou ubožačku obvykle vysvobozením, protože v mnoha případech je pro ni smrtelný! Žena se při něm totiž tak potrhá, že vykrvácí a zemře. A pokud nevykrvácí, je následně opět zašita přesně na velikost svého milujícího „Penisu“, aby se do roka její situace znovu zopakovala. Věk, kdy se FGM provádí, se sice liší, ale vesměs je to mezi čtvrtým až desátým rokem věku dívky.

Je nutno dodat, že ač je tento zákrok v mnoha zemích, včetně Afriky, brán jako brutální násilí na ženách, provádí se nelegálně stále dál. Obřízka je hojně praktikována nejen v Africe, ale i v některých státech Blízkého Východu (Egypt, Omán, Jemen a Spojené arabské emiráty).

Co je na tom však nejhorší je to, že se vyskytuje čím dál častěji také mezi našimi imigranty v Evropě. A naši zákonodárci, místo aby lékaře instruovali aby nahlásili každou obřezanou dívku policii a následně bylo uzahájeno trestní stíhání pro mrzačení svěřené osoby, vydávají směrnice, jak citlivě přistupovat k muslimským ženám!

 

 

Feministky se angažují v TV debatách, „mírové“ aktivistky se courají na lodích poblíž Gazy a posílají Židy do plynu, jiné zase v Čečně podporují teroristy a další si myslí, že nejlepší je jezdit léčit oční vady mezi Talibance. Zatímco se za pozornosti světa produkcírují před kamerami tam, kde jsou sice celkem k ničemu, ale kde je to IN, přijde ročně jen při obřízkách o život 600× více dívek a žen, než kolik jich ztratilo život při bezpečnostní operaci Izraele v Gaze.

A kolik žen a dívek zahyne denně pro „muslimskou“ čest? To nelze spočítat, ale v muslimských kruzích se traduje, že neexistuje tamní rodina, které by z důvodu vraždy a nebo nucené sebevraždy nechyběla nejméně jedna dívka či žena.

Svět totiž nepochopitelně svorně, až na nepatrné výjimky, mlčí o zločinech Hamasu, a stejně tak ten samý svět nepochopitelně a svorně téměř mlčí i o zločinech denně páchaných na ženách z pochybné muslimské cti!

Nevím jak vám, ale mě to celosvětové chování politiků, feministek a jiných celebrit či novinářů připomíná tou svou prašivou a směšnou tolerancí islámského zla to známé sousoší tří opic: Nevidím, Neslyším, Nemluvím… Vítejte v civilizaci?!

 

 

Tak jak? Ještě jednou se ptám: Kde jste zalezlí, vy zastánci lidských práv? Kde je vaše morálka, mravní kodex a ČEST?

A.A.Shindler st@tll 2010 

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární, pravdu, pak neváhejte, přidejte se: pište a nebo jen čtěte, rádi vás na našich stránkách a ve skupinách uvítáme. Jde především o Vaši budoucnost, tak nestůjte mimo

 

 

 

Související texty:

Upozornění redakce:

 • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

Navštivte archiv textů     Vstup do diskuze zde 

 

Stáhněte si naše Prezentace       Atllanka Vás vítá – Welcome

 

Komentáře na našem webu se zobrazují s určitým zpožděním, omlouváme se Vám, ale je to nezbytná ochrana před hulváty a hlavně před reklamním spamem…

 pošli na vybrali.sme.sk jaggni to! Linkuj.cz pridej.cz

««« Předchozí text: Zlatý věk Národa Českého Následující text: Otroctví a islám »»»

Atllanka | Čtvrtek 6. 12. 2012, 16.45 | Islám, Šarija, Women | trvalý odkaz | vytisknout | 16457x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
reaguj[1] Neslyším, nevidím, nemluvím
Železná Noc web Úterý 24. 08. 2010, 21.33

Je mi z toho na nic, je mi z toho zle. Nesmíme dál neslyšet, nevidět a nemluvit! Duše mrtvých a zneuctěných žen nebudou mít klid, dokud nebudou pomstěny. Jsou to ohavná, špinavá zvířata rovnající se Hitlerovi dohromady! Rozsekat a zadupat, zpálit a popel rozmetat nad hřbitovy těch, které za života zneuctili!!

reaguj[2]
Mirelay Čtvrtek 26. 08. 2010, 21.41

Mě tak spíš napadá, kde jsou všechny feministky světa? Mlčí, kde jsou ta provolávaná práva žen? A mlčí.

reaguj[3]
Milan Pátek 27. 08. 2010, 09.16

Takyby mě zajímalo kde jsou ty feministky a různé aktivistky za lidská práva…(muže do těch statistik nebudu počítat aby někdo neřekl něco o střetu zajmů). Asi zase někde radí, jak je kde v naší společnosti nějaká menšina znevýhodněna (hlavně ta islámská a jak je jí třeba nechat stavět mešitu zatím třeba bez minaretu. Islám je celospolečenský systém a je neslučitelný s tím zdejším)

reaguj[4]
Železná Noc mejl web Pátek 27. 08. 2010, 12.23
reaguj[5] Chceme zpátky do středov ěku!?
Občan web Sobota 28. 08. 2010, 13.33

Lhostejnost namachrovaných metrosexuálů, zajímajících se jen o to kdo je vykouří a slepiček co se předhánějí aby to mohly provést nás dovede do chřtánu islámu dle koránu, který není nic jiného než návodem pro otrokáře – učence, bohatce a imámy, jak ovládat svoje otroky, muslimy – pro které je zákoníkem práce otroků.

Je to jako za jakékoli totality, sedíš doma o nic se nestaráš, plníš příkazy „strany“ a jsi v pohodě. Jednoho dne se zeptáš kam a proč zmizel tvůj soused, a jedeš taky… Lidi, buď se dáme dohromady a nebo nebudeme.

Toť vše. Islám je návrat do středověku!

reaguj[6]
mesut Středa 10. 11. 2010, 16.56

mohu se zeptat jaká je ta vaše pravda,západní hodnoty života,zdravý rozum a historická pamě´t?

Před 1000lety tu nikdo kostely nechtěl a jsou tady,dnes tu mešity nechcete ale budou tady,pravda ve vašem podání je,jemně řečeno manipulace s lidmi a lež nejhoršího druhu,západní hodnoty-to jsou ty co páchají na lidech psychoteror až je dohánějí k sebevraždě,hodnoty co vyrábí bezdomovce,hodnoty co nutí lidi mít více zaměstnání aby vůbec přežili,hodnoty co štvou lidi proti sobě,hodnoty co staví na první místo sobectví?děkuji nechci,mě se líbí hodnoty,vzájemného respektu,pochopení,lásky,hodnoty ohledu na druhého,hodnoty vzdělání,vědy,kultury,hodnoty respektu vůči všem lidem,–hodnoty islámu.

Historická pamě´t-že se tzv křesťanství šířilo ohněm a mečem,vraždami,vyvražďováním národů.násilím? proč přijmuli jiné národy islám-? protože je oslovil svými hodnotamy osvobodil je z otroctví představ a předsudků.bez Al Andalus by ještě dnes běhali evropané v sukýnkách z trávy- v době kdy jenom Cordobská knihovna měla 1000000svazků měla největší evropská knihovna v Monte Casinu 190svazků.v Al Andaluzu studovala celá Evropa,Toledská překladatelská škola opět objevila pro Evropu znalosti antiky obohacené o znalosti Arabských vědců

Islám opět vzdělal Evropu a vytrhl ji z temnot,

Islam je mír a nikoliv násilí.To vy máte pouze a jen předsudky,dáváte nebo mu podsouváte tradice,což pochopitelně nemá s Islámem nic společného-víte např. že v Afganistániu je na 1. místě zákoník paštunvali? a vy tyto tradice podsouváte islámu-

nebo různé praktiky co nemají v Islámu co dělat

Vy by jste trápili vaše dítě? o manželkách nemluvím ty jsou ve vaší zářné společnosti vystaveny daleko většímu násilí než kdekoliv jinde. Udělejte si jasnu nejdříve u sebe,než budete kritizovat někoho jiného.

reaguj[7] Milej pane.
Karel Jemelka mejl Středa 10. 11. 2010, 23.07

[6] mesut:Lžete, a to zcela bezostyšně. Vám se líbí (kopíruji): „hodnoty, vzájemného respektu,pochopení,lásky,hodnoty ohledu na druhého,hodnoty vzdělání,vědy,kultury,hodnoty respektu vůči všem lidem,–hodnoty islámu“. Co takhle ony hodnoty probrat, alespoň ve zkratce? Dovolím si začít.

 1. Hodnoty vzájemného respektu? Západoevropská civilizace má hodnoty své, Islámské země také své. Vlna islámských přistěhovalců má svoje důvody. Existuje snad vlna evropanů stěhujících se do islámských zemí? Nikoli. Tolerantní je totiž jen jedna strana. Druhá strana vyznává jiné hodnoty respektu. Dogma koránu umožňuje zabít nevěřícího. Co má Islám společného s tolerancí a respektem? Pochopením? Čeho? Koránu? Lásky? Ke komu? K vlastním ženám? Vždyť nejsou schopni povýšit ženu ze stavu zvířete do stavu lidské bytosti.
 2. Hodnoty vzdělání,vědy,kultury? Měřítkem těchto hodnot je již dlouho „Nobelova cena“. Pomiňte Nobelovu cenu za mír, která je poměrně mladá a je výmyslem politických korektů Vašeho typu. Jste schopen najít 10 držitelů Mobelovy ceny z Islámské kultury? Pochybuji. Naopak. Téměř polovinu oněch cen drží Židé. Úhlavní nepřátelé Islámu. Vzdělání, věda a kultura nejsou fundamenty, na kterých Islám staví. Spíše naopak. Ideologie je nad vzděláním vědou a kulturou. Nicméně, jak je to se vzděláním žen?

Respekt k lidem? Najděte mi „tělobucha“ z jiné kultury, než je Islámská? Kde vzal islámský tělobuch tolik respektu k lidem?

3. Za pomlčkou jste neotřesitelně naznačil, že nikdo jiný než islám tyhle hodnoty nemá. Co jste proboha zač?

4. Chtějí mít islamisté ve svých státech židovské synagogy či křesťanské kostely? Podejte důkaz. Jediný důkaz, kdy muslimský stát podpořil, či dokonce financoval synagogu či kostel. Existenci mešit v nemuslimském prostředí snad nemusím dokazovat.

5.Ano, ve středověku se křesťanství šířilo ohněm a mečem. Nicméně, Islám nyní prožívá svůj středověk a šíří zase svou víru oním ohněm a mečem. Proč Islám ustrnul ve svém středověku? Je to nepoučitelná ideologie.

6. S tím, co píšete o Cordobě mohu souhasit. Ano, Islám byl tehdy mladá a dravá ideologie, která svým způsobem západní kulturu popostrčila. Efekt kulečníkové koule. Dravá koule rozběhne jinou kouli a sama ustrne. Nicméně domníváte se snad, že jediné centrum vzdělanosti byla Cordoba? Kdepak. Žijete v bludu.

6. Západní kultura vyrábí bezdomovce… Zkuste mi popsat nebetyčné rozdíly ve způsobu života ropného šejka a beduína honícího kozy pouští. Přičemž oba jsou muslimové

7. Moje manželka není v mé zářné společnosti. Právě opačně. Já jsem v její zářné společnosti.

No povídejte korekto či konvertito. Nežijete v multikulti bludu právě Vy?

reaguj[8]
S. Neděle 10. 06. 2012, 22.54

[6] mesut: Jak něco takového můžete napsat? Musíte být úplný idiot a to doslova, buďto vám někdo vymyl mozek, a nebo jste opravdu blázen… Ovšem, chápu, muž by přece ze své ženy rád měl otrokyni, chtěl by, aby ho musela poslouchat přesně na slovo a ani nemohla pípnout… ale tohle přece musí připadat divné každému normálnímu muži, pokud to není nějaký sadista. Vy souhlasíte se zabíjením a zmrzačováním? :-x To je hrozné. No, tak snad u nás nezavládne Islám zde v Evropě. Koneckonců muslimů je stále více…

reaguj[9] Čest
Django Bradley mejl Pondělí 7. 01. 2013, 19.50

Víte co to je čest? Zkuste nelhat, splnit to co slíbíte nebo proto aspoň něco udělat. To je čest!

reaguj[10]
Ivana mejl Úterý 21. 01. 2014, 20.02

Velice vtipné! :D Vyzívám kohokoli z vás, kdo může prokázat, kde uvedená pravidla v tomto článku se nachází v nějakém Islámském Písmu. Islám v podstatě přišel, aby zastavil hrozné věci, zvyky a tradice které se dříve děli než přišel Islám. Té době se říkala doba ignorace/nevědomosti (arabsky Džahílie). Bohužel, někteří lidé teď tyto hrůzy připisují Islámu. Také vás vyzívám aby jste našli nějakou Islámskou organizaci která by o vás, vašem atheismu a životním stylu psala nejaké články kde by si vymýšleli lži. Mimochodem já jsem česka a jsem muslimka. Doporučuji aby jste si zjistili skutečné info o Islámu a ne se z nudy krmili takovýma nesmyslnýma článkama. Ráda bych potkala autora tohoto článku k otevření debaty. :-P

reaguj[11]
Ivana mejl Úterý 21. 01. 2014, 20.06

[6] mesut:konečně tady má někdo rozum a vědomosti! je mi zle z autora tohoto článku a všech kdo těmhle kravinám věří. Já jsem česka a velice pyšná na to, že jsem muslimka!

reaguj[12] Tak ty jsi pyšná, že jsi otrok?
Hanny Středa 22. 01. 2014, 11.46

Chudinko! Však oni přitvrdí, kozo hloupá!

reaguj[13] Ivane
Vlad Neděle 2. 02. 2014, 08.08

..... a neni snad Pravda, ze muslimove obrezavaji a prodavaji a kamenuji sve dcery? Neni snad Afghanistan muslimskou zemi, kde zakazali zpivat, chodit do kina, poslouchat hudbu? Nebyl snad Mohamed pedofil prznici devitiletou holcicku? Neposilaji muslimove sve male dcerky s vybusninou na kontrolni stanoviste? Neni snad pravo saria absurdita a absolutni dehonestace lidske rasy? Nejsou to muslimove co zdimaji socialni davky ve vsech zemich Evropy? Nejsou to muslimove co spachali nejhorsi teroristicke utoky v dejinach lidstva. Nejsou to muslimove co nas donutili si sundavat boty pri vstupu do letadla? Nejsou to muslimove, kdo zmenil svet?

Bzdim tvym smerem ty chudinko. Zamotej se do kokonu a odjed do Syrie bojovat za ten svuj islamsky stat. Magore vypatlanej.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?