Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Ateistou z vůle Boží

Vytunelované církve aneb Kdy zkrachuje Bůh?

 

Prolog: Nic na světě se údajně neděje bez vůle Boží. Ergo, jsem tedy z Boží vůle ateistou? Ano, pokud ovšem existuje Bůh… Atllanka

 

Na svém profilu na Youtube jsem napsala:

  • Jsem ateistka, nemám ráda žádné náboženství, nesnáším jakékoli i křesťanské sekty a ze všeho nejvíc neuznávám ten prašivý kult, co si říká islám.

Po čase se v mých komentářích objevil názor nicku Tommik15:

  • Mě je jedno jestli nesnášíš křesťany, protože koneckonců nejsi proti mě, ale proti našemu Stvořiteli. Je to smutné. :( Ale nadruhou stranu i když křesťany nesnášíš, tak na ně myslím, střílet nebudeš apod., jako muslimové. Takže si nijak ubližovat nebudeme. Mám velký strach z islamismu, který je novobodou velmi nebezpečnou ideologií.

 

Zaujalo mě to a začala jsem na to psát odpověď, která se rozrůstala a rozrůstala, až vznikl tento krátký text, který se snaží vysvětlit nejen křesťanům, co si já a moji blízcí představujeme pod pojmem ateismus.

 

Ani starý a zkrocený lev v kleci nepřestane být nikdy šelmou

 

 

Tak tedy, máš pravdu, nebudu na křesťany střílet, ovšem jen potud, pokud mi nezačnou nařizovat co mám nosit, jak se mám stravovat, chovat, či modlit, chodit do kostela, či na nějaká schromáždění a nebudou za mě chtít rozhodovat například jestli potrat ano nebo ne, a nijak jinak mě nebudou obtěžovat, což v dnešní době u nás – zdůrazňuji: dnes a u nás! – zatím nedělají. V opačném případě se budu bránit, a to třeba i tou střelbou, o které píšeš.

Zeptáš se určitě proč píši, že to „zatím“ nedělají? Jednoduchá odpověď:

  • Nedělají to proto, že jsou zatím u nás v menšině, nemají světskou moc a máme jakous takous demokracii.

Ale přečti si pořádně Nový zákon a zjistíš, že je v něm také mnoho zákazů, návodů ke krutosti atd… skoro stejně jako v tom prašivém koránu. Nebo se podívej třeba sem, jak se dá absolutní moc zneužít.

A přečti si to podrobně, včetně odkazů. Řekneš – už se to neděje, to bylo dávno… Ano, bylo to zhruba před 300 lety – což zase tak dávno není, a dnes se to neděje proto, že světští panovníci církvi u nás vzali moc, odloučili ji od státu a tedy od tvorby norem a zákonů. Aby přežila, musela se umírnit, stát se nekrvavou.

Proto zřejmě naši předci velmi hloupě a benevolentně dovolili, aby bylo v naší republice možné zaregistrovat církev jako politickou stranu, a tak jí bylo umožněno prostřednictvím voličů spoluutvářet opět zákony postřednictvím parlamentu – viz naše lidové a křesťanské strany.

Jak to dopadlo třeba na Slovensku v době kdy nastupoval Hitler a u moci byl Tiso se svými „luďáky“ je všeobecně známo.

 

 

Co to přináší například dnešnímu Polsku je rovněž poučné, tam se křesťané zatím vrhli na potraty (rozuměj – vybrali si něco, co dnešní humanitně smýšlející člověk ač ateista může podpořit), a rozhodují tedy o tom, co budou dělat i nekřesťané, ergo, vnucují svůj pohled na svět jiným lidem!

A když se podíváš na ty naše nové křesťanské sekty, nebo na křesťanský jih Ameriky, uvidíš i vymítání ďábla, zázračné uzdravování, vstupy duchů svatých do pastorských těl, a další ptákoviny, a to prosím dnes, v dnešní vědeckotechnické době.

Tady dokonce spatříš upalování čarodějnic. Ale varuju tě, je to opravdu humus.

 

Věř mi a já tě ovládnu

Každá víra je jen prostředkem jak ovládat masy lidí a skrze ní sám bohatnout. Zastrašovat lidi hrůzou a nikdy nekončícím peklem, promiň, ale to je fakt něco, co nemá zdravý rozum čím vstřebat.

Co se týče islámu, ten je ustrnulý ve svých dogmatech stejně, jako fašismus, nebo komunismus, není ochoten se reformovat a umírňovat. Islám, komunismus – socialismus a nacismus stojí totiž na násilných základech, které jsou neměnné:

  • Nacisti třídí lidi bez výjimek na rasy, komunisti a socani na třídy a islám na věřící v tu pravou víru.

Ani o křesťanech pokud by získali opět neomezenou moc není potřeba si dělat žádné iluze. On je totiž nevede rovnou Bůh, ale lidé a ti jak známo jsou „nádoby hříšné a úplatné“. Myslíš, že třeba právě ty statisíce ve jménu kříže umučených umírali zvesela, protože věřili, že jdou do ráje a jejich vrazi skončí v pekle? Opravdu bylo a je či bude někdy nutné, aby jedni lidé byli mučeni druhými jen proto, že nevěří na stejné božstvo, či se jedni o druhých domnívají že málo věří na jejich bludy?

 

 

Jak ty víš, že pravý syn Boží je Ježíš a ne Mohamed či někdo úplně jiný? Co když to je Budha? Višna a nebo třeba ten Jehova? A co třeba Stalin? Paroubek? Nebo Gottwald, Hitler či Muhamar Kadáfí? A co když je každý z nás jedna šestimiliardtina jednoho obřího Boha? A nebo jsme každý jedna biliontina živé přírody?

Nikdo neví nic. Držíme se starých pověstí lidských, jako bychom potřebovali pořád nějakou pupeční šňůru, protože stát někde sám za sebe, to není žádná lehká věc. Je zřejmě mnohem jednodušší cítit se součástí nějaké vyšší komunity, kterou pro každého z nás představuje něco jiného.

 

Nebát se a nekrást

V různosti je vývoj, a že se člověk vyvíjí, o tom není pochyb. Máme dnes v našem koutě Země a v naší době takových možností jak se uplatnit, jak prožít hodnotný život, že nechápu, proč se schovávat za nějaké komunity a modly. Myslím, že bychom měli začít každý u sebe. Začít si vážit lidí, co něco umí, něčeho skutečně dosáhli, vážit si svých velikánů a hrdinů, Karla Čapka, bratrů Mašínů, Milady Horákové, českých legionářů, válečných letců… atd… atd.

Být hrdý na věci, které vytvořím, vychovávat řádně své děti – hlavně je mít, nestydět se za pravdu a morálku, nebát se a nekrást – jak říkával tatíček Masaryk.

Já vím, ono to vypadá, jakože naše společnost je v rozkladu, že žijeme bez víry ve stvořitele, a že není co proti islámu postavit. Že se tedy musí pozvednout kříž, a křesťané zase jednou svedou vítěznou bitvu ve jménu svého Boha, a vypráší mohamedány z našich končin navždy.

 

 

Nezapomínejme však, že je jiná doba, a že až k tomu dojde, a ono k tomu dojde, protože naši politici včetně těch křesťanských nás islámu přímo strkají (zřejmě za petrodolary od šejků – či voličské hlasy levici) do tlamy, tak v řadách vojsk budou všichni, tedy i nekřesťané. V tom svrabu budou totiž až po krk vězet všichni, i naše ženy a děti… Bude to totiž boj ne za Boha, ale za naši civilizaci, za pokrok, za slušný život bez otroctví, bude to boj za holé přežití. Budeme bojovat bok po boku, křesťané i ateisté, židé i pravoslavní…

Věřím, že svůj boj vyhrajeme, a že nás to zároveň posílí, že se naše bojem početně prořídlá společnost o to více poté pozvedne mravně a duchovně – čímž nemyslím jakoukoli víru v nadpřirozeno.

Přesto a také hlavně proto, se nedomnívám, že náš další vývoj je v návratu ke křesťanství, myslím si naopak, že vývoj je možný jedině v pokračujícím ateismu – a není tím myšlena žádná ideologie, jak se nám opět křesťané snaží podsunout…

Ateismus znamená pro mě spoléhat se na vlastní úsudek a rozum, nepropadat žádným ideologiím, zejména ne těm, které jsem zde všechny vyjmenovala. Je potřeba denně se vynasnažit prací o svůj díl chleba, o své právo na Slunci. Je nutné být užitečný a umět se postarat sám o sebe a své bližní a nespoléhat v nějaké jsoucno co mi vše dá. Je proto velmi důležité nevěřit na žádné spasení, odpuštění a zmrtvých vstání!

 

 

Člověk – homo sapiens sapiens, by se měl chovat tak, aby se až bude umírat mohl s čistým svědomím ohlédnout zpět a říct: žil jsem slušně, nikomu jsem vědomě neubližoval, to a to jsem zde po sobě zanechal, byl to život plodný a plný, odcházím v pokoře zpět k přírodě, která mě zrodila.

Což nemáte vy, křesťani někde v Bibli: Prach jsi a v prach se obrátíš?

  • Tak jaképak nebe, peklo a nebo dokonce z mrtvýchvstání – to jsou jen takové pohádky, abyste si nestěžovali na život zdejší a těšili se na něco, co nikdy nikdo neviděl a ani neuvidí.
  • Příslib života věčného slouží jen mocným tohoto světa k tomu, abyste se přestali ptát proč mnohdy i přes maximální snahu vedete oproti nim život na zemi vcelku bídný a těšili se na jimi propagovaný Ráj. Nebo byste se také třeba mohli, jako Martin Kabát v Drdově pohádce, přestat bát věčného zatracení na pekelném Vyvrhelově loži a neodvádět už nadále všem těm mocným, rádobyspasitelům pravidelné desátky, ze kterých se jim tak dobře „duchovně“ žije…

V této souvislosti jsem si vzpomněla na článek Jana Sterna, který se věnuje podobnému tématu a sice tomu, proč, jak a v co vlastně člověk věří, co vyhledává, co na něj platí a co ho mnohdy zcela ovládá, a tak jej zde přikládám.

 

Odtrhnout se od prsu

Masová média jsou zajisté nejpodivuhodnějším fenoménem moderní éry, bez něhož svět kolem nás nelze pochopit. Cítíme to stále více. Jakmile do naší kultury vstoupil tak radikálním způsobem obraz jako hlavní jednotka komunikace, prolomili jsme se na nový kvalitativní stupeň, který nelze srovnat s žádnou vývojovou fází kterékoliv kultury v minulosti. Realistický obraz je tajuplný fenomén, mnohé kultury dávnověku z něho měly přímo hrůzu, neboť v něm rozpoznaly dva spojené potenciály: magičnost a schopnost odcizení (duše).

 

 

Naše civilizace, založená gnostickou sektou, však tuto sebeobranu před obrazem nikdy neměla. Trpí až komicky obrannými mechanismy vůči slovu či myšlence, ale z filmového plátna či fotografie nás hrůza nejímá (jako některé přírodní národy, které se s těmito démonickými silami našeho světa setkaly). Neptáme se většinou, kdo to k nám přichází z toho oživlého snu a proč vlastně. Když někdo pronáší veřejný projev, jsme ostražití a přeměřujeme každé slovo, zda náhodou nejde o kázání falešného proroka či rouhače, před obrazem se však v naší kultuře většina z nás mění v malou dcerku mého přítele, v lokače i těch nejnepatrnějších potěšení.

Křesťanská civilizace má od svého počátku dvě tváře: jedna je vnější, prorocká, nazirejská a ta druhá esoterní, gnostická. Zatímco oficiálně křesťanství navázalo na hebrejskou abstrakci, pod povrchem tekla ve skutečnosti vždy mnohem dravější a mocnější ponorná řeka egyptsko-orientální.

Gnostická, bytostně vizualistická melánž. To ona učinila z chrámů naší kultury modloslužebny a z oslav pouštního Neviditelného a Nevyslovitelného fetišistické orgie. (Pomiňme teď Feuerbachovu a Marxovu kritiku, která – v obou případech s kapkou antisemitismu – trvala na tom, že už jádrem mojžíšovského obrazoborectví byl jeho opak toužící pohltit všechny ostatní obrazy obrazem jediným pravým).

 

  • Nevzniká z peněz ctnost, ale z ctnosti vznikají peníze i všechny ostatní pro lidi dobré věci, v soukromí i v obci… Sókratés byl přesvědčen, že lidé chybují hlavně proto, že nedovedou správně užívat svůj rozum a že jednají podle svých domněnek, místo aby se snažili skutečně poznávat. Proto se rád pouštěl do rozhovorů a kdykoli jeho společníci něco tvrdili, vyptával se jich tak, aby si protiřečili a museli uznat, že to vlastně nevědí. Větu „Vím, že nic nevím", Sókratés patrně neřekl, byl však vůči ostatním ve výhodě v tom, že věděl o svých omezeních… (vsuvka redakce)

 

Sotva se ve vývoji naší kultury díky technologickému pokroku obraz utrhl ze řetězu, evropské náboženství ztratilo svůj smysl, zmizelo to, co bylo jeho pravou i když tajenou podstatou. A právě proto žijeme v tom světě, v jakém žijeme. Ve světě marketingových strategií, marketingové politiky, všudypřítomného billboardu, image, stylingu, imagologie. To, že vše snášíme celkem v pohodě, má prostou příčinu: obraznost neporazila v polovině minulého století prorockou abstrakci.

Chrám slova se nezhroutil. Mocná podzemní obrazivá láva jen definitivně smetla mojžíšovské markýrování na povrchu. Evropa byla vždy více renesancí Egypta než dědicem sinajské smlouvy. Zlaté tele pod Sinají nebylo symbolem ničeho jiného než egyptské magické obrazivosti. Je komické, že Evropa to nikdy nepochopila. Přesněji: je to výmluvné.

Křivá zrcadla

Díky esoterní gnostické podstatě Západu jsme nechali Obraz a jeho Média rozvinout nevídaným způsobem. S lehkým srdcem jsme učinili z našeho světa sál plný křivých zrcadel, jak napsal Karel Kosík.

Když jsem byl malý, zavedli mě moji příbuzní do jednoho takového bludiště křivých zrcadel, tuším že někde na pražském Petříně. Patřil jsem k hrstce dětí, které zde přepadala úzkost. Měl jsem pocit, že obraz v zrcadle má svou vlastní sílu a autonomii. Že mě může změnit. Tenkrát jsem se rozplakal, ale byl jsem jen zvláštní výjimkou. Všichni moji vrstevníci se v obludáriu z křivých zrcadel báječně bavili.

 

Jan Bém – z Boží vůle Primátor pražský

 

Později jsem pochopitelně z té dětské teorie o autonomii zrcadlového obrazu vyrostl, ale také jsem pochopil, že naivita při hrátkách s obrazy všech kolem mne také není zcela dospělá. To mi ovšem došlo, až když ulice mého světa zaplavily billboardy, citylighty a další všemožné variace reklam. I ony jsou takovými pokřivenými zrcadly. Kdybych zůstal v zajetí dětské neurotické teorie s lehce schizoidní tendencí, věřil bych snad nadále, že mě tyto obrazy chtějí nějak změnit. Zmanipulovat, zhypnotizovat, znásilnit. Jenže to ony samozřejmě nedokáží.

Dokáží jediné. Dokáží to, co každé zrcadlo:

Uhranout nás vizualitou jako takovou. Uvěznit nás v dětství předefinováním „já“ do obrazu, stylu, image. Ta křivá zrcadla, co se jich tak děsila má dětská duše, jsou mocná nikoli tím, že nás umí změnit, ale jen a pouze tím, že dokáží naší změně zabránit. Dokáží nás zapéct v dětství.

Jan Keller kdysi prohlásil, že dnešní konzumeristická kultura se liší od všech minulých tím, že se snaží ze svých jedinců vyrábět děti. Všechny předchozí známé kultury vyvíjely veškeré úsilí, aby své příslušníky zasvětily, vytrhly z dětství.

Naše civilizace upíná veškeré úsilí k tomu, aby nám naopak dospět zabránila, tvrdí Keller. Kapitalistický ideál se uskutečňuje vlastně již v hračkářství, již tam lze vidět ideální občany s očima zářícíma touhou po produktech, jejichž smysl pro přežití lze těžko doložit.

Každá další odchylka od tohoto stavu pětiletého extatického konzumenta je v zásadě problematická a marketing vynakládá miliardy na to, aby v nás toto dychtící a vzrušené dítě znovu a znovu probouzel. To je zásadní prohlédnutí, které je potřeba stále opakovat.

 

Toužebná přání jednoho modlícího se pedofila – čtěte v komentářích

 

Ale je docela dobře možné, že nejde o zcela přesný výklad. Neboť potřeba infantilní nirvány je v každé společnosti zřejmě stejná. Západ se pouze zřekl jistých podob dítěte (řekněme: vzlykajících Igorů Chaunů při extázi kolektivní mše).

Toto vyprázdněné místo pak bylo nutno rychle zaplnit, neboť hrozila těžká frustrace (asi není náhoda, že se Evropa nadšeně a se svítícíma očima vrhla do hrůzy první světové války právě v době úpadku náboženství, vzmachu radikální racionality a černobílých novin bez obrázků; neboť, jak víme – když se dítě nudí, většinou začne někoho týrat). Na prázdný trůn Boha-Dítěte, Ježíška, tak nastoupila božsky infantilní Média…

Církve a jejich vlivové agentury dodnes na média žárlí, neboť jim vytunelovala jejich nepřiznanou spektáklovou agendu. Halí pak svou žárlivost do různých moralistických blábolů… Uvádím zde pouze části obsáhlejšího textu – celý text najdete zde

zpracovalo st@tll 2010

 

Související texty:

Upozornění redakce:

  • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární pravdu, pak neváhejte, přidejte se: pište a nebo jen čtěte, rádi vás na našich stránkách a ve skupinách uvítáme. Nestůjte mimo, jde o Vaši budoucnost..

 

Nezapomeňte také navštívit náš archiv textů

 


««« Předchozí text: Odkojená půlměsícem Následující text: Ty vole, na základní škole... »»»

Atllanka | Čtvrtek 12. 12. 2013, 13.07 | Církve, Blbost lidská, Úvaha | trvalý odkaz | vytisknout | 8790x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
reaguj[1]
R.Rauss Neděle 17. 01. 2010, 16.11

Možná, že se mnozí z věřících chovají slušně jen ze strachu před Božím trestem. Alespoň já to dedukuji ze slova „bohabojný“, kterým označují sami sebe. Ve mě toto slovo evokuje představu, že věřící, který je náturou obyčejné hovado se díky strachu z Božího soudu dokáže přemáhat natolik, že se snaží žít jakž takž slušně.

Troufám si říct, že i já žiju docela slušně a vůbec k tomu nepotřebuji husí kůži na zádech a smrtelný pot na čele vyvolaný strachem z biče Božího, či ze soudného dne a plamenů pekelných.

A pokud Bůh potřebuje své vyznavače plazící se před ním v prachu, neustále jej velebící a klanějící se před jeho majestátem, pak musím konstatovat, že já nepotřebuji jeho. Ostatně mě dosud ničím nepřesvědčil, že si nějakou úctu zaslouží.

reaguj[2] Jediná dobrá vlastnost Čechů je být ateistou
Aristofanes Středa 20. 01. 2010, 13.09

Jinak jsme tupani k pohledání!

Dnes jsem se dočetl, že 60% Čechů se ještě nedostalo od vyhledávače na Seznamu dál! Někteří dokonce sedí stále na Centrumu, či v Atlase, což svědčí opravdu o mnohém.

Přitom Google mluví už i česky a nabízí to, co nikdo: Zdarma úložný prostor, převod dokumentů na webovou stránku, úložiště fotek i videí… neomezenou velikost schránky zdarma, neuvěřitelnou rychlost, mluvený chat, videochat, písemný chat… atd… atd… a nechce vás po pár měsících nečinnosti smazat!

Můžete vyzkoušet – co Seznamu trvá mnohdy i hodiny, jde googlu ihned. Ale…, má to jeden háček: Čech je odjakživa líný jako veš se cokoli nového učit, dělat a zkusit, ví všechno nejlíp na světě a je obecně nevzdělaný, prostě blbec.

Proto za světem pořád klopýtá, přitom si myslí, že nad něj není. Jak Typicky české!

Hanba!

reaguj[3] vynikajici
Zuzana mejl Sobota 4. 12. 2010, 21.12

Takove, krasne a jasne a jednoduche pochopeni ateismu. Mistrovska prace. Citim to uplne stejne. Doufam, ze si zde spousta ctenaru polozi otazku cemu vlastne veri a proc.

reaguj[4] asi víš ...
libor mejl Pátek 19. 08. 2011, 05.07

… a možná dlouho hledáš .

Tož ti přeju vše dobré , tvá diskuze mě obohatila. ( nečetl jsem celou )

p.s.

jako Atltnka,
máš RH 0(RHnula+-), nebo jinou ? (dle soudobých poznatků vědy u bratrů doktorů se to nazývá krevní skupinou a je to čitelné )

čau Libor

reaguj[5] zdravím všechny pochybující
Jiřik mejl Čtvrtek 7. 11. 2013, 20.33

Milí přátelé, je úžasná milost toto kritické myšlení, schopnost vážit a hodnotit informace, které každý z nás z okolí vstřebává. Pohnutky k tomu, jak žít od schopnosti poprvé se sám rozhodnout až do poslední chvilky jasné mysli nepochybně ovládá Vaše odpovědnost, jinak by Vám, přátelé bylo úplně jedno jak žijete, vždyť smrtí vše končí, nebo ne? Toto jsou principy naprosto v rozporu s teorií o vývoji a „přírodních“ zákonech, jednoduše proto že jsme stvořením Božím. Každý z nás jednoduše cítí touhu po věčnosti a pokládá otázky, které nejsme schopni hmotou vysvětlit. Cítím zde obrovskou vzpouru proti Boží autoritě, která je možná pochopitelná pro množství zranění těch, co takto přemýšlí. Úžasné na víře v Krista je to, že je živým vztahem- vztahem, který tato zranění konečně vyléčí. Nechme na sebe působit pocity a události, které přichází v životě bez předsudků, bez pouček a vzorců, do kterých je jen stále dosazujeme! Zapomeňme na viníky! Vezměme vážně svoji cenu a rozhodnutí, která děláme a žijme naplno. Dojdeme ke stejnému cíli.

reaguj[6] PROBUĎTE SE !!
Veruneczka mejl web Neděle 10. 11. 2013, 05.32

Ahojj
Lidí církev a JEŽÍŠ KRISTUS spolu nemají nic společného !!!! bohužel :/
Jsem křesťanka a jako taková ani ja nesouhlasím s církví jakožto kasičkou na miliony ..Tomuhle Ježíš neučil !!!!!!
To jen my lidi jsme sobecký a hrabavý využili Jeho jméno pro své vlastní potřeby!
Neodsuzujte Ho kvůli nim On si to opravdu nezaslouží !
Kdyb jste si přečetli BIBLI samy by jste dali Ježíši za pravdu ! On tohle všechno prorokoval !!!! a mnoheem více ! a naražky tipu je to blbost nemá to smysl atd. a ty jsi četl Bibli ? radši budeš věřit bachorkaam jako že jsme s bakterii opic a nwm co eště ?? Zamysli se kdyby jsme byli s opic nevymřeli by primati tak stejně jako mamuti když se vyvinuli na slony ?? nebo čekaš až se opice změni v lidskou bytost ? no nenii to směšnee ????!! a nebo teorie o velkem třesku co pak by z třesku mohlo vzniknout neco tak krasneho jako Svět ? mikroorganismy DNA rostliny zviřata. lidee ! opravdu tohle vse kvuli tresku ? a o bakteriich radsi pomlcim !!! to neni moc logicky ze ?? Zatimhle stoji vysoce inteligentni osoba !Buh at se Vam to libi ci ne :)
DEJTE MU ŠANCI PISMO SVATE VAM ZMĚNI ŽIVOT a nebo máte strach ????????! že je to pravda ??? Noo ja zapomělaa i ten nejzatvrzelejší ateista na smrtelný posteli se promění na vroucného křesťana ale to už je pozdě !!!!!!!
Tak co budeš to riskovat ? ;-)

reaguj[7] Tak ty si nedělej starosti Verunko
Královna Pátek 15. 11. 2013, 23.47

Ty jsi tak blbá, že tady půl hodiny brečím smíchem…

reaguj[8] Veruncze
Vlad Neděle 8. 12. 2013, 23.19

Tak to jsem se teda zasmal, prej mamuti vymreli, kdyz se vyvinuli na slony..... hm… tak to je teda fakt narez. Ale zasmal jsem se. To tedy jo. :-) Tvuj clanek opravdu doporucuji vsem co se chteji zasmat.

reaguj[9] Jsem katolik
Vanek mejl Úterý 24. 12. 2013, 11.45

Ja mam takovy strach z boziho bice ze bych te s nim ty odporna svine pretahl pres hrbet!

reaguj[10] křesťanství je vztah
Adi mejl Pátek 10. 01. 2014, 23.20

Zdravím,

Napíši jen pár slov o křesťanství. Křesťanství je vztah. K Bohu a k lidem. Aspoň tak jej prožívám a vidím. Být podobný Kristu. Takže mít rád i ateisty třeba :) Tím to nezlehčuji, neboť mám plno přátel v sekulární sféře a vážím si jich. A jsem moc rád, že i my křesťtané můžeme přispět do bohatství tohoto národa. Vemte si Komenského, z moderní doby třeba pana Jara Křivohlavého, známého psychologa, nebo Jiřího Grygara, astrofyzika a tvůrce skvělého pořadu Okna vesmíru dokořán, nebo třeba vězněné,tedy těžce zkoušené kněží z různých denominací. http://www.umlaufoviny.com/index.php?… O tom píše i Míla Komínek ve své knize.

Jinak, aby bylo jasno, patřím mezi protestanty, pro mě církev jsou všichni ti, kteří mají rádi Boha a lidi, bez všech podprahových konotací ve smyslu pedofilie apod. Tohle mně třeba přišlo podpásové v článku.

Ještě pár slov k pojmu „bohabojný“ – to znamená mít k Bohu úctu, kterou si zaslouží, neznamená to primárně strach. Tím, že uctívám Boha, vyplývá to především ze vztahu. A v Bibli se píše, že strach anuluje opravdový vztah, tedy lásku. Víra tedy pro mně znamená se dívat skrz prizmat vztahu na svět. A činit svět lepší. Snad třeba tím, ale to už jsem moc domýšlivý :), že píši tento post. Samotný článek mně osobně dost oslovil, má v sobě zajímavé postřehy, zejména ve vztahu s podprahovou gnozi a obrazy, zde spíše polemizuji s proklamovaným ateismem, jakožto lékem na toto. Já nevím, jen se ptám – nebyl koneckonců komunismus (ne)chtěným dítětem ateismu? Nechci tady dávat laciná srovnání, jen se ptám. Pro mně třeba víra znamená svobodu. Svobodu třeba od konzumu, neboť prach jsem a v prach se obrátím. To neznamená, že se nebudu starat o dům, který jsem zdědil, ale to spadá zcela do jiné kategorie. To nejcennější, co mám jsou vztahy. Dobré vztahy.

Tak či tak přeji vše dobré.

Mějte se hezky

reaguj[11]
generál Pavel Úterý 5. 07. 2022, 17.49

Souhlasíém s tím, co je v textu.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?