Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, socani, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Odbory - osvědčená pěst levice

Krach republiky na obzoru

 

Motto: K riziku krachu přispívají odbory i Vláda. V situaci naší současné ekonomiky, a zejména veřejných financí, je nanejvýš inspirativní hledat recepty k ozdravení hospodářství a společnosti osvědčené v životě generací, které nás předcházely a poučit se i z tvrdosti jejich představitelů jakými byli Margaret Tatcherová a Ronald Reagan.

 

Odbory za osmnáct, Vláda bez dvou za dvacet

Již alespoň tři týdny mobilizují odborářští bossové své věrné a brousí zbraně. Oficiálně kvůli boji s nespravedlivými změnami zákonů (neodvažuji si psát v této souvislosti zprofanované slovo „reforma“), avšak pro člověka znalého místních politických poměrů je tento útok formou stávky a blokád dopravy veden spíše proti doslova chatrné stabilitě pravicové vlády. Je veden za účelem dosáhnutí rozpadu této demokraticky zvolené vlády a nových parlamentních voleb.

Neslaná a nemastná levice strmě (a pro mě nepochopitelně) nabrala preferencí, přestože ji nedávno občané ve volebních místnostech kvůli hojným korupčním skandálům notně oslabili. Průšvihy na hraně zločinů zasáhly dokonce jí nominovaného premiéra, šéfa úřadu vlády a spoustu funkcionářů z nižších pater.

 

Kdo řídí Odbory?

 

Neblahé trendy, v rámci kterých dochází jen k přelévání sil mezi několika zprofanovanými politickými stranami a jejich klony, tedy pokračují. Přitom se zcela jasně nabízí změna volebních zvyklostí ve prospěch neparlamntních stran jako lék na současné neduhy české politiky.

Předpokladem k obratu může být jen prozření mediální moci a smysluplnější, chcete-li odpovědnější působení v informačním světě České republiky. Můžeme to však od současných sdělovacích prostředků realisticky očekávat?

Z mediální mocnosti se u nás vytratila hloubka referencí o problémech dnešní doby a také hlavní úkol, který má naplňovat ve zdravé demokracii: hlídat ji jako oko, jako život sám. Mediální sektor také zklamává v odborné nabídce alternativ hospodářského a politického dění.

Vraťme se však k současnému zlému hašteřeníse Vlády ČR s odbory.

Vůbec se nedivím, že k takové vypjaté situaci došlo. Jednak z výše uvedených důvodů a jednak z příčin, které si dále dovoluji popsat.

Jak předchozí vlády – včetně levicových, tak i ta současná, se podílely na vytvoření dnešních silných stávkových nálad. Ty socialistické mrhaly penězi a majetkem na stále rozbujelejší sociální systém či bobtnající státní správu. Pouze verbálně nesocialistické vlády po nich toto rozhazování neodbourávaly, a již vůbec nešetřily.

 

Otík má tradiční Klémův recept – Svrhnout vládu, která netančí jak píská

 

Pokud ovšem ještě něco navíc nerozdaly. Všechny se pak svorně velmi aktivně podílely na kultivaci prostředí pro beztrestný růst korupčního chování a nepotěšitelném prohlubování zadlužení veřejné správy.

Po posledních volbách naši občané k novému vedení této země vesměs vzhlíželi s nadějí. Koaliční vládu se totiž podařilo sestavit z politiků, kteří před volbami vehementně slibovali radikální změnu poměrů. V ODS se prý uchopilo moci Nečasovo křídlo „čistých“, předsedou Věcí veřejných je přece novinář, který korupční neduhy nemilosrdně potíral přímo před našima očima na televizních obrazovkách a monumentálně důvěryhodná postava Karla Schwarzenberga v čele TOP 09 budila respekt svou noblesou.

Naděje se však brzy počaly řítit k nule. Za nováčky na politické scéně se začali objevovat jejich skuteční hybatelé: Kalousek a Bárta.

Nečas rázně nezatočil s korupčníky ve vlastních řadách – naopak s lidmi, kteří se proti nim postavili, si poradil rychle… John a Dobeš mají plná ústa šetření, avšak své oblíbené spolupracovníky neuvěřitelně štědře odmění.

A mohli bychom pokračovat. Celá vláda také zbytečně povolí nátlakům profesních skupin – lékařů, pracovníků ve zdravotnictví, učitelů a částečně i složkám záchranného systému.

Není tedy divné, že se důrazně ozvou prostřednictvím odborových bossů i ostatní zaměstnanci navázaní na veřejné rozpočty. Vláda ještě k tomu nevychovaně a arogantně minulý pátek šťouchne do odborových předáků tím, že nesmyslné zrušení svolaného jednání jejich delegaci oznámí svým postavením neodpovídající osoba – nějaký pracovník úřadu vlády…

Naproti tomu se odborářský rival nynější pravicové vlády nezbavil sympatií a loajality k socialisticko-komunistickému bloku v Parlamentu České republiky, do kterého navíc pro utužení vzájemných vazeb nominoval několik svých nejvýznamnějších představitelů!

 

A komunisté se šikují a již tradičně vyhrožují Generální stávkou

 

Odboráři se tak snaží vlámat do politiky s tím, že vlastně prosazují hlavní body volebních programů KSČM a ČSSD.

Využívají tak zároveň bohatě neřestí, prohřešků a slabin chatrné, avšak i hloupě arogantní Nečasovy vlády. Současnému koaličnímu vedení naší země by nepochybně více slušelo kdyby nepoužívalo podobné podpásové metody, které často užívá jeho méně kvalifikovaný soupeř. Vláda by tedy měla být více nad věcí, chovat se slušně i v situaci, kdy je neférově okopávána, nenabízet opozici hojnou munici přehršlí korupčních afér a polovičatých řešení.

Odbory pak snadno nalézají hloupé, avšak docela přesvědčivé důvody k vyvolávání střetů s Vládou, a hlavně s obyvateli naší země, přesněji s plátci daní: to oni pak stejně na svých bedrech ponesou všechny škody vzniklé v důsledku chyb Vlády či stávek a blokád. Skuteční viníci aktuálního stavu veřejných financí a organizátorů nátlaků důsledky zcela jistě nepocítí.

Předáci odborářské zálohy (a líhně) představitelů levicových stran v našem Parlamentu mají jistě dostatek informací o stavu ekonomik v prostoru Evropské unie.

Znají tedy důsledky neodborného a hloupého (úspěšného) nátlaku na ty vlády, které se proto nyní potýkají s udržením svých ekonomik před totálním bankrotem. Málo se setkávám s informacemi o tom, co takový bankrot státu pro jeho obyvatele vlastně znamená.

Odbory o těchto důsledcích nemluví vůbec, protože jejich hlavním cílem není stimulace hospodářského prostředí k větším výkonům, ale jen zoufalá, sobecká a neodpovědná snaha prospět jedné skupině na úkor druhé, a to bez respektu k realitě, až k možnému ožebračení i vlastních členů.

 

Podviživení Řekové náš vzor?

 

Důsledky krachu státu bývají obrovské:

Zasahují zejména ty nejchudší a nejméně orientované skupiny obyvatel, kterým se nepodaří své úspory přesunout do klidnějších teritorií. Zhroutí se ve značné míře sociální systémy, důchodové fondy, rapidně se sníží hodnota úspor a stejně rychle oslabí koupěschopnost rozhodující většiny obyvatel státu.

V tomto smyslu je třeba říci, že Česká republika a její veřejné finance mají jednoznačně nakročeno k tomuto ponurému scénáři, i přes dosud přijatá rozpočtová a personální opatření.

K popsanému neblahému trendu vehementně přispívají současné odbory svým neodpovědným zamlžováním výhledu na nebezpečí, která se nám nepříjemně rychle přibližují, a generováním škod v důsledku stávek či blokád.

Z této cesty vedoucí k bolestivému pádu jaký nemá od roku 1953 (měna) obdoby je možné sejít jen na základě velmi důsledného šetření ve veřejné správě a nekompromisních zásahů proti korupci a plýtvání.

Je všeobecně známo, že veřejné dluhy vytvářené v naší zemi mohou ročně bobtnat i o stovku miliard právě v důsledku těchto zločinných jevů. Zbytek připadá na sociální systém, který neodpovídá našim reálným ekonomickým možnostem.

 

Sbohem a šáteček – My už se oblbnout nedáme!?

 

Zkrátka si tak štědrý systém nemůžeme dovolit.

Sáhnout na sociální systém je však vždy bolestné, nelze tedy taková opatření preferovat před vším ostatním. Proto považuji za důležité upřednostnit a urychlit zásadní boj proti korupci i nešetrnosti, protože taková opatření mohou přinášet téměř okamžité výsledky.

Je nezbytné rychle zasáhnout proti nemorální výši odměňování ve státem řízených organizacích, společnostech a složkách záchranného systému (pouze u vedoucích funkcionářů a v oblasti výsluh, které mohou být „zastropovány“ na maximálně 10.000 Kč za měsíc).

Považoval bych za vhodné poohlédnou se po některých podnětných návrzích prezentovaných ve volebních programech neparlamentních stran, zejména těch, které se hlásí ke konzervatismu.

V situaci naší současné ekonomiky, a zejména veřejných financí, je nanejvýš inspirativní hledat recepty k ozdravení hospodářství a společnosti osvědčené v životě generací, které nás předcházely a poučit se i z tvrdosti jejich představitelů jakými byli Margaret Tatcherová a Ronald Reagan

Tato země si zaslouží rozhodné zákroky od filosoficky jasně a pevně ukotvené a odborně fundované vlády. Zvládne to i ta naše současná, u které tyto základní prvky úspěchu dosud postrádám?

Jaroslav Cabal 

 

Atllanka říká:

Taktika demokratických sil dnes i v minulosti vždy vycházela a vychází z představ o tradiční parlamentní politice. Komunisté se po roce 1946 naopak stále více uchylovali k mimoparlamentním prostředkům politického boje. Běžnou součástí argumentace komunistických ministrů při diskusích ve vládě byly výhružky lidovými nepokoji a stávkami, kde se mocným komunistickým spojencem stávaly sjednocené odbory – ROH, v čele s komunistickým předákem a kápem z koncentráku A. Zápotockým.

V roce 1946 byl totiž v Praze zahájen I. všeodborový sjezd ROH, který sloučil české a slovenské odbory a završil organizační výstavbu této jednotné odborové organizace v ČSR. Rozhodující pozice ovládli jak komunisté (Zápotocký předseda), tak i levicoví sociální demokraté jako např. E. Erban, který se stal generálním tajemníkem. Takže pomocí odborů prováděla KSČ svůj politický nátlak proti demokratickým silám ČR.

 

Levicová stupidita nezná mezí – Jak to vidíte odboráři?

 

Tak, poučeni z minulosti, můžeme i dnes sledovat, jak se levice po prohraných volbách pod prapory sjednocených Odborů šikuje a připravuje k novému neparlamentnímu boji, opět za účelem svržení vlády vzešlé z demokratických voleb, a v očekávání svého vítězství – asi tak ve směru: volte si koho chcete, my nedáme pokoj dokud nezvítězíme!

K tomuto mocenskému boji levice (ČSSD a KSČM) tradičně využívá hospodářské krize, neznalosti a nepaměti občanů a hlavně zadluženosti státu, kterou sama nastartovala a z valné části spoluvytvořila. Celou republiku si bere jako rukojmí a vládu straší nepokoji včetně Generálních stávek.

A já se ptám – Máme tak krátkou paměť? Opravdu si myslíme, že toto je cesta vpřed? Skutečně chceme rozprodávat svoje vlastní území tomu kdo předloží splatné směnky a necháme se tedy těmito politickými dobro(sou)druhy zavléct do krachu, měnové reformy, lístkového systému, „komunálů a JZD“? Opět jim na to skočíme?

A ty vládo Země české – neustupuj a koukej vládnout. Nebát se a nekrást, to je to, k čemu jsme ti dali mandát, tak „lets gou“, čas běží…

(A.A.) 

 

Související texty:

Upozornění redakce:

  • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

Navštivte archiv textů     Vstup do diskuze zde 

 

Stáhněte si naše Prezentace       Atllanka Vás vítá – Welcome

 pošli na vybrali.sme.sk jaggni to! Linkuj.cz pridej.cz

««« Předchozí text: Morálka svévolníků Následující text: František Josef Otto von Habsburg - Lothringen »»»

Atllanka | Neděle 3. 07. 2011, 09.07 | Česko, Komentáře, Odbory | trvalý odkaz | vytisknout | 3837x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
[1] ...
Bromden mejl Neděle 3. 07. 2011, 20.13

v celku souhlasím, ke zmínce o lékařích si dovolím ponámku. V akci děkujeme odcházíme nešlo o stávku (lékaři stávkovat nemohou, zkoušeli to a bylo to hodně light – v den stávky si vzali rukávek, nebo odznáček, poslušně přijeli do práce a dělali svoji práci… nikdo nic nepocítil). DO se spustila po tom co bylo vládou ohlášeno, že se mzdy nemocničních lékařů dále sníží (sestry se díky své předsedkyni Juráskové od akce distancovaly), jedním takovým jsem také – můj plat nedosahuje průmerné mzdy v ČR, počet povolených ROČNÍCH přesčasových hodin překročím na přelomu poloviny druhého měsíce, na hypotéku můžu zapomenout, nyní jsem se vrátil z 62 hodinové šichty v kuse (nabízí se paralela ke kamionákům, kteří berou asi dvojnásobek mojí mzdy, a po asi 6 hodinách musí stát – nemohou přeci řídit kanion ospalí…nezávidím jim). Výpovědí (nikoli stávkou) jsem moc neriskoval – opravdu jsem se nebál, že by za mě nemocnice našla náhradu. o co mě ale vlastně dost bolelo byl postoj Klause (vedle Háchy je to můj nejoblíbenější prezident), jeho novoroční projev, ve kterém mohl rovnou říct: Republiku si rozvracet nedáme, vystoupil proti mě, na vedení nemocnic (vesměs mafiánům, kteří kradou a vyloženě ničí zdravotnický systém, společně s předáky napříč všemi polit. stranami) ale zapoměl – zloději mu v tomto případě nevadí. Mediální masérka byla hutná a co do manipulace s masou nevídaně úspěšná, s novináři jsem se snažil komunikovat (poprvé a doufám naposled), ptal jsem se třeba některých redaktorů z Reflexu, proč nepíší i o dalších bodech, které se týkaly např. nákupu léků za starý eurokurz, předražený a úplně zbytečný přístroje, počítače do nemocnic – 90 tis. jeden – Macy teda nemáme, za to máme levný šicí materiál…nebo o systému postgraduálního vzdělávání (velice likvidujicí a demotivující věc) – a bylo mi suše odpovězeno: Vy jste si najali profesionální PR agenturu, kdežto My píšeme podle našich vlastních názorů :-( :-x Dehonestace zdravotnického stavu dle mého ukázala že media dokáží pracovat přesně na vládní zakázku, a že dobře znají mentalitu českého nenároda včetně jeho největší slabiny – ZÁVISTI. Na závěr dodám, že kdyby ostatní státní zaměstnanci (politici, soudci, hejtmani, právníci,…) dělali svou práci tak jak ji odvádí lékaři měli bychom se rajsky.

[2] Pro Bromden
Atllanka Pondělí 4. 07. 2011, 13.40

Novináři jsou senzacechtiví pisálci, kteří se ženou za nákladem – tedy čteností a podle toho jsou honorováni. Neexistuje tak téměř nezávislý tisk, protože Koho chleba jí, toho píseň zpívají. Je to hanba, ale je to tak.

Novináři a jejich Blesky, Pestré světy, Story, Chvilky pro tebe, Haló noviny, Supery a další tzv. seriózní tisk, jako MF, Právo, Lidovky… včetně tisku internetového jsou jen odrazem naší amorální doby. Závistiví, neschopní a hloupí lidé chtějí totiž číst jen drby a póvl, aby se ujistili o tom, že oni nejsou ti nejhorší… že je jim servírována lež a polopravda, neprohlédnou a tak se tisk snaží na jejich milodarech přežít.

Poctivosti je spíláno, pravda je směšná, lež je pochopitelná, neslušnosti se veřejně aplauduje a každého kdo nevyje s touto podřadnou, mrtvol chtivou sebrankou, je tato schopna ubít na místě.

Souhlasím s tím, že lékaři jsou bídně placeni, ještě hůře sestry a personál, ale nejen oni. Tento národ si bere za rukojmí nejen uzdravovatele svých těl a duší ale i vychovavatele a učitele svých dětí.., chová se jako smyslů zbavený a každého, kdo je podle nich jen o stupínek převyšuje se snaží dehonestovat. Jako by celý národ masochisticky páchal sadistickou sebevraždu nejen svou ale hlavně vlastního potomstva…

Je to vzklíčené komunistické dračí sémě, po 40 let pečlivě sázené. Kdy a jak z toho vybředneme – si netroufám odhadnout.

[3] Perfektně
vitak69 mejl Středa 6. 07. 2011, 17.11

napsaný článek, naprosto souhlasím. Není to tak dávno, co levice křičela, že Řecko byl jen strašák kvůli volbám u nás, ale jak je vidět, ten strašák narostl do obludných rozměrů a šíří se napříč všemi „socialistickými státy jižní Evropy“, od Řecka, přes Španělsko až po Portugalsko. V Řecku stát platil kromě jiných zrůdností státním úředníkům za to, že chodí včas do práce, ve Španělsku je víc jak 20% mladých bez práce a celková nezaměstnanost tam dosahuje hrůzných 40%! A ten kdo pracuje má smlouvu maximálně na 2 roky. Proč? Protože se tam odstupné vypočítává z celkové délky odpracovaných let, tak je pro živnostníka téměř nemožné propustit zaměstnance a vyplatit mu odstupné. V Řecku se to demonstruje a zapaluje pod rudou vlajkou, problém je, že demonstranti mají na sobě kalhoty za 8 tisíc a sluneční brýle za 5000 tisíc. Naší pravicové vládě dávám za vinu, že neuvěřitelným způsobem zvýšila daně, především prostřednictvím dph, což vůbec nejde k pravicové vládě. Petr Nečas jakop premiér selhal, je slabý a nechá si diktovat od soukromé strany Věci Veřejné. Poslední schopný premiér byl Mirek Topolánek i když i jeho vládě se nevyhnuly aféry(přístání státní letky v Rakousku a Pandury). Jenže jako jedna z mála vlád se snažil prosazovat svůj volební program (reforma zdravotnictví, rovná daň atd.) i přestože hlavně zdravotnická reforma zavinila totální prohru pravice v komunálních volbách. Tyto reformy prosazoval i přestože měl podporu jen 2 poslanců z opozice a vláda jim byla dána na pospas. Což se potvrdilo i během našeho předsednictví v EU, kdy se podařilo Paroubkovi svrhnout vládu i za pomoci koaličních poslanců z ODS, kde hrála prim jejich uražená ješitnost, především u poslance Tlustého, který nikdy neodpustil Topolánkovi, že ho nejmenoval ministrem financí. I přestože současná vláda mě velmi zklamala jako odvěkého pravicového voliče, pořád si myslím, že je to lepší, než kdyby ted proběhly nové volby, jelikož je více než zcela jasné, že by socialisté s komunisty získali nejen nadpoloviční většinu ve sněmovně, ale zřejmě i Ústavní 2/3 většinu. A co by se pak dělo, lze jen těžko odhadovat. Raději si ani tento scénář nedomýšlím. Zbytečně se neříká, že každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. Češi, jak je vidět si prostě neumějí vládnout a jediné co na ně platí jako za okupace je metoda cukru a biče. Jestliže kradou lidé dole, nemůžeme čekat, že politici, kteří jsou jen nepatrným zlomkem naší populace se budou chovat jinak. Především by měl každý začít sám u sebe. Proč firma, kde pracuju, musela vynaložit nemalé prostředky na nákup bezpečnostních kamer? Protože se tam neustále ztrácel materiál. Po nákupu těchto kamer a po vyhazovu 4 lidí se materiál přestal ztrácet a ty částky byly opravdu nemalé. Osobně se domnívám, že se firma zachovala velkoryse, když tyto zloděje k soudu nedala a rozvázala s nimi pouze pracovní poměr dohodou. Osobně bych rozhodně tak velkorysý nebyl. Politik není nikdo jiný než takový člověk a jen má možnost krást ve větším. Co jiného ale čekat také od národu, jehož názor formují periodika typu Blesk a Aha. Blesk má každý den náklad cca 550tisíc výtisků. Druhá MFDnes má náklad cca 270tisíc. A to si jeden výtisk přečtou další 3 lidé v průměru(Blesk). Sám jsem bezradný koho příště volit, ale do voleb zbývají ještě 2 roky( snad), tak snad se do té doby rozhodnu komu hodím příště svůj hlas.
:-D

[4] dávám článku tak 50%
bina mejl web Středa 13. 07. 2011, 00.29

Škoda, že vás nezajímá, o co konkrétně odborářům ve stávce šlo, a slepě se řídíte nějakým pseudopravičáckým předsudkem, že odbory jsou zlo. Já jsem striktně pro škrty, pro omezení soc. dávek a snížení platů ve státní správě a proti nějakým přihlouplým stravenkám, ale požadavky odborů teď jsou o něčem jiným a s jejími názory se ztotožňují kdejací odborníci i zaměstnavatelé.
Vůbec jsem si nevšiml, že by požadavek odborů – nevyvádět peníze z důchodového prvního pilíře do soukromých fondů – vedl k většímu zadlužení země, právě naopak. Stát bude podporovat spoření i za cenu zvyšování DPH, aby zalepil vzniklou díru, čímž se navíc zbrzdí ekonomika. Ne odbory, ale tato vláda si asi neuvědomuje, jak se bude dluh těžko splácet – ono by bylo už lepší, místo podpory spoření, tyto peníze použít na snížení schodku. ČR vydává dluhopisy s nemalým úrokem a pochybuju, že se ty peníze budou více úrokovat v penzijních fondech. Co asi za to má tato zkorumpovaná vláda od penzijních fondů?
Dále jde odborům o to, aby se zamezilo desítek miliardovým krádežím a parazitováním na státních zakázkách. Ale vláda, která bojuje proti korupci tak, že se staví za Drobila a Vondru, dělá z boje proti korupci frašku.
Ve zdravotní reformě moc neberou v úvahu námitky odborníků. Jedna z mála věcí, ve kterých dali na připomínky odborů, byly gramatické chyby – celkem ostuda.
Klišé mi připadají vaše názory, že si odboráři berou lidi jako rukojmí, že vyhrožují, že pokud bude po jejich, tak dopadneme jak Řecko atd.. Kdyby se vláda chovala slušně a zodpovědně, tak k žádné stávce nemuselo a nemusí dojít, ale co chcete po lidech, kteří mají na svědomí 4× dražší pandury, než v Portugalsku, ti se asi těžko změní.
Takže Atllanko, to cos napsala o vládě, já aplikuju na odbory – neustupujte a koukejte stávkovat, snad s vládou něco hne.
Vitaku, nemyslím si, že by si Nečas nechal něco diktovat od VV, naopak se musí doprošovat o každy protikorupční opatření. Ale jejich výjimky na nižší sazbu DPH mi hlava nebere. A to s tou chválou Topolánkovy prokorupční vlády nemyslels vážně, že né? Pořád nevím, jaky reformy jeho vlády máš na mysli. A asi byls zrovna na dovolené, když média informovaly o kauze PromoPro nebo o Řebíčkovi a jeho miliardových zakázkách pro jeho bývalou firmu nebo o tom, jak si Dalík říkal o několik stamilionový úplatek a Barták to samo – žádní troškaři. A takoví lidé nám už zase vládnou díky pseudopravičáckým voličům. A když už tady zmiňuješ „socialistické“ státy Řecko, Španělsko, Portugalsko, tak bys měl tu zmínit, jak se daří bezdlužně hospodařit „kapitalistickým“ USA, vždyť to je Tvůj i Atllančin ideál.
Atllanko, pokud to nezveřejníš, tak to dej aspoň přečíst Vitakovi, takovou práci jsem si s tím dal, až do noci tu dřepím ;-)

[5] Bam bino
Honza Středa 13. 07. 2011, 14.11

Ty si komunista?

[6]
bina Středa 13. 07. 2011, 20.19

[5] Honza:Nejsem komunista. Ale správně tušíš, že tak rozumnej koment nemohl napsat nikdo z příznivců bloku ODS+TOP09. Já volím neparlamentní strany. Neprošels náhodou sborem di Praga? Zpíváš hezky Jeníku?
Jenom chci upřesnit, aby to nevyznělo naopak, že VV se musí doprošovat Nečase a ODS, aby vůbec kývla na nějaky protikorupční opatření.

[7] Nejsi komunista?
Honza Čtvrtek 14. 07. 2011, 08.16

Tož honem utíkaj, dokaváď nejsou zrušený ať ti daj přihlášku, chlapče, ty o tom nevíš, ale jsi levej jak Stalin káže. :-D

[8] Hymna ODS
bina Sobota 16. 07. 2011, 10.50

[7] Honza: V článku na Novinkách je perfektní komentář, kraluje v palcích, a podle tvýho rozumu, všichni, co mu dali hlas, jsou komouši, že?
Tady je ta nádhera – Dušan Z./Novinky:

Hymna ODS!!!

Rudý včera, modrý dnes – já jsem zloděj z ODS! Táta komouš – udavač – já na prachy vysavač! IQ tykve, modrý smích – s tunelem mi Topol pich! Sem tam pěkná provize – to je moje TOP vize! Já se za to nestydím – brzy škvarky uvidím! Po nás nejspíš potopa – za to může Evropa! Na všechno mám recept jistý – jen nevolte komunisty!

Modrá šance – ty ji máš ( s důchodem se nesetkáš)! My jsme středem vesmíru – rakve budou na míru! Program, vize, ideje – ODS je naděje

Nelze přidávat nové komentáře.