Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Odkojená půlměsícem

Nonie Darwish

 

Motto: V roce 1990 podepsalo v Kairu 45 muslimských zemí Deklaraci lidských práv, která vyhlašuje, že Šaria má nadřazenost nad Světovou deklarací lidských práv Spojených národů! Proto nechápu, kde nemuslimský svět stále bere ty své iluze o islámské mírumilovnosti a demokracii…

 

Konflikt v Gaze je zakořeněný v zákoně Šaria

Týkaje se nedávných výbušných událostí v Gaze potřebuje svět rozumět, jaký je kořen tohoto věčného konfliktu, jinak sami sebe zesměšňujeme nadějemi míru.

Po dekády Arabové vyžadovali, aby Israel skončil “okupaci”, a v roce 2005 to Israel udělal – jednostranně odstoupil z Gazy. S jejich požadavky naplněnými již nebyl žádný “koloběh násilí” [cycle of violence], na který by tam museli reagovat, nebylo žádné další ospravedlnění ničeho jiného, než míru a prosperity..

S centrální lokalizací a s krásnými plážemi na východě Středozemního moře, se mírová a prosperující Gaza mohla stát dalším Hong Kongem – zářivým centrem obchodu a komerce. Ale namísto aby si vybrali mír, Palestinci si vybrali islámský Džihád. Přivezli svoje odpalovače raket k novým hranicím a začali bombardovat israelské civilisty.

Porozumění důvodů, proč si Palestinci vybrali násilí před mírem vyžaduje spojení si chování muslimských států se zákony islámu – Šaria.

 

Hlavní knihy o Šarii definují džihád takto:

Válčit proti nemuslimům, aby bylo ustanoveno náboženství (Shafi’i Sharia o9.0).

 

Džihád není jen povinnost jednotlivého muslima, ale je to také hlavní povinnost muslimské hlavy státu (kalif):

Muslimskému kalifovi je svěřeno, aby vedl svůj lid do války a přikazoval obranný a útočný džihád. Musí organizovat džihád proti jakékoliv nemuslimské vládě, která zabraňuje muslimské da’wah (což je prohlašování a rozšiřování islámu), aby pronikla do její země. (Shafii Law o25.0 až o25.9).

 

Šaria zákon o25.9 tvrdí:

Když kalif ustanoví vládce přes region, jeho povinnost zahrnuje) jestli má oblast hranice sousedící s nepřátelským územím, (on bude) dělat džihád proti nepřátelům, bude rozdělovat kořist z bitvy mezi bojovníky a oddělí pětinu pro zasluhující si příjemce.

Kalif bude válčit proti Judům, christianům a zoroastrianům dokud se nestanou muslimy nebo nezaplatí nemuslimskou daň za hlavu, pokud byli napřed vyzváni vstoupit do islámu nebo platit Jizju – nemuslimskou daň za hlavu (v souladu se slovem nejvyššího Aláha, kapitola 9, verš 29).

 

Zia-Ul-Haq, bývalý prezident Pákistánu, řekl:

Džihád je v termínech válčení kolektivní zodpovědnost muslimské ummy.

 

Jeden z nejvýznamnějších islámských učenců 20. století, šejk Maolana Maududi, řekl:

Islám si přeje zničit všechny státy a vlády kdekoliv přes tvář země, které oponují ideologii a programu islámu, bez ohledu na zemi nebo národ, kterým vládnou.

Záměrem islámu je ustanovit stát na základě své vlastní ideologie a programu..

Účel islámského džihádu je eliminovat vládu ne-islámského systému a namísto toho ustanovit islámský systém státní vlády. Islám nezamýšlí omezit tuto revoluci jen na jediný stát nebo několik zemí, cílem islámu je udělat světovou revoluci.

 

 

Zdá se, že někteří lidé si myslí, že takové zákony jsou jen historické knižní relikvie, ale ne v praxi nebo v myslích muslimů. Ale toto je druh popírání, který si nemůžeme dovolit, tyto zákony dnes řídí srdce, mysli a akce většiny muslimských jednotlivců i států okolo celého světa.

Tato písma jsou učená, prohlašovaná a propagovaná jako nezvratné a věčné boží slovo a financovaná saúdskými petrodolary po celém světě, včetně západních národů jako je Velká Británie a Spojené státy.

Žádný muslimský vůdce v muslimské zemi nepřežije, jestli vyhlásí ukončení džihádu proti nemuslimským zemím a státům a že všechny odkazy na džihád v islámském zákoně už dnes neplatí. Braní sousedních nemuslimských zemí a jednotlivců jako rovnocenných, s respektem a v míru, beze snahy obrátit je na islám je prostě proti islámskému zákonu.

Muslimští vůdci, kteří se odváží jít proti této teologii, jsou označeni za zrádce a loutky ‘Velkého Satana’ západu. Toto je popis, kterým žádný muslimský vůdce nechce být označený.

Když egyptský prezident Anvar Sadat podepsal v roce 1979 mírovou dohodu s Israelem, řekl svým nejbližším, že ví, že podepisuje svůj rozsudek smrti. Rozuměl, že podle zákona Šaria musí mít neustálou válku s nemuslimským Israelem.

 

Jak se může muslimský vůdce vyhnout stovkám příkazů Koránu a Haditu muslimům k zabíjení Judů a christianů?

Korán 9:29 – Bojujte proti těm, kteří nevěří Alahovi, dokud nebudou platit Jizju ve chtěném podřízení a sami se nepokoří.

Korán 9:5 – Zabijte nevěřící kdekoliv je najdete”. Korán 47:4 – “Kdekoliv potkáte nevěřící, usekněte jim hlavu.

 

Muslimský vůdce se nemůže postavit před oddané muslimské poddané potom, co se rozhodne mít přátelství a mír s Judy. Nakonec na Středním východě se ve všech mešitách recituje Mohamedův příkaz muslimům:

Ta hodina [vzkříšení] se nestane, dokud nebudou muslimové bojovat proti Judům a nezabijí je. A Judové se budou schovávat za kamenem a stromem, a ten kámen a ten strom řeknou: Ó muslime, ó sluho Aláhův, tady za mnou je Juda, pojď a zabij ho! (Sahih Muslim 41:6985, také Sahih Bukhari:52:177).

 

 

Tento Hadit vydaný Mohamedem dělá celou skupinu lidí ilegální pro existenci. Byl vydán v 7. století, ne po roce 1948, kdy byl vytvořen stát Israel. Není to reakce na stížnosti moderního dne, je to stálý příkaz.

Mnozí muslimové tvrdí, že Arabové a Judové žili dobře mnoho roků společně před rokem 1948. Ale toto tvrzení ignoruje fakt, že Judové museli žít jako dimiové pod islámským zákonem a nikdy jim nebylo dovoleno, aby si vládli odděleně sami mimo islámskou Šariu.

Když byli muslimové slabí, tak se často chovali dobře ke svým poddaným dimiům a ignorovali příkazy pro jejich zabíjení, zotročování a pokořování. Ale nenávist k Judům je přirozeností v islámských písmech, která nedovolují reformaci pod trestem usmrcení.

 

Toto je opravdový základ arabsko-israelského konfliktu:

Není to konflikt kvůli zemi nebo okupaci, ale boží závazek zničit sousedící (nemuslimský) Israel, kde Judové již nejsou dimiové, ale jsou svobodní, aby si sami vládli. Nesmíme ignorovat tento kořen problému v muslimských písmech. Toto je pravá síla za nenávistí a propagandou mašinérie džihádu proti Judům v muslimském světě.

 

Někteří muslimové mi říkají, že nevěří na Šariu a ptají se mě, proč z toho dělám takovou velkou záležitost?

Moje odpověď zní, že Šaria je zákonem země v 54 muslimských zemích a mnohé muslimské skupiny vyžadují Šariu už i na západě.

V roce 1990 podepsalo 45 muslimských zemí Deklaraci lidských práv v Kairu, která vyhlašuje, že Šaria má nadřazenost nad Světovou deklarací lidských práv OSN.

 

 

Muslimský svět se musí podívat do svých svatých zákonů, písem, učení a prohlašování a reformovat překážky pro mír, které je zatratily do permanentního stavu džihádu. Nemuslimský svět nesmí mít žádné iluze.

 

Odkojená půlměsícem

Pod tímto titulkem napsala Nonie Darwish svůj pohled na události po zveřejnění karikatur Mohameda. Přinášíme úryvky:

„Karikatury nejsou v islámském světě příčinou "nenávistné nemoci“, jsou jen pouhým symptomem mnohem hlubšího a vážnějšího onemocnění, tou nemocí je celý islám, jehož učení je zhoubná nemoc.

Já jsem vyrůstala jako muslimská dívka v Káhiře a v Gaze. Otec byl totiž v 50.létech povolán prezidentem Egypta Násirem, aby založil na Sinaji a v Gaze buňky palestinských fedajínů, ozbrojeného hnutí odporu.

Otec se tohoto úkolu ujal, a buňku založil. Překračoval pak s kolegy často hranice Izraele a zavraždili postupně na 400 Izraelců a okolo 900 jich zranili. Když mi bylo asi 8 let, přišel při jedné takové násilné akci fedajínů o život. Egyptský prezident Násir ho za to prohlásil národním hrdinou a mučedníkem, a v projevu při zestátnění Suezu prohlásil, že celý Egypt by měl pomstít smrt mého zavražděného otce. Mých sourozenců i mně se následně Násir zeptal, kdo z nás je připraven pomstí otce vražděním co nejvíce Židů. Byli jsme malí a nebyli jsme schopni slova.

Na základní škole v Gaze jsme se učili nenávidět, mstít a odplácet. Mír nepřicházel v úvahu, neboť byl projevem slabosti.

Učili nás písním o Židech, kde se o nich mluvilo jako o psech, jako o nečistých zvířatech v arabské kultuře. Kritika a otázky byly zakázány, a když jsem se tomu podivovala, bylo mi řečeno, že muslimové nemohou milovat nepřátelé Alláha a ti, kdo to činí, skončí v pekle. Na pátečních kázáních v mešitě útočili Imámové na Židy a křesťany a svolávali na ně Alláhovou pomstu.

Chtěla bych zdůraznit, že není nikterak snadné žít svobodně smýšlejícím lidem v islámské zemi. Tehdy jsem pochopila, že asi bude něco v nepořádku s učením a praxí mého náboženství, a že takhle žít nechci.

Stamiliony muslimů jsou vychovávány k nenávisti vůči Západu. Učebnice palestinských Arabů stále popírají existenci Izraele. Na 300 arabských škol nesou jména „mučedníků“. Od roku 1956 nese nejstarší vysoká škola jméno mého otce.

Islámští vůdcové nepokrytě vyhrožují Izraeli, zejména islamo-fašistický Íránský prezident Ahmádí Nežád, který tím vlastně jen maskuje svou neschopnost kontroly země, ve které se nezaměstnanost, prostituce a zneužívání drog naprosto vymklo jakékoli kontrole. V takovém klimatu se děti rychle naučí připojit se k utiskovateli a neriskovat místo mezi utiskovanými.

 

 

Nemělo by proto nikoho překvapit, že po desítkách let indoktrinace nenávisti lidé opravdu nenávidí.

Arabští vůdcové obracejí pozornost a zájem svých voličů a obyvatel na Židy, ukazují na ně prsty, a vykřikují, že to oni Židé vše způsobili a jsou vším vinni. Je to mnohem snazší a levnější, než se zabývat skutečnou ekonomikou, a proto je pozornost lidu zcela vědomě poutána tímto směrem, a nikdo už se pak neptá na stavbu škol, silnic, nemocnic a bytů, natož na práci, na budoucnost a naději. Je to přece tak jednoduché, zabijeme Žida a nastane ráj na Zemi!

Přes 30 let jsem žila v nejhorším policejním státě, kde se občané předháněli v oslavování a zbožňování svého diktátora. Když muslimové zabíjeli muslimy, občané se dívali jinam, když dívky byly vražděny pro čest rodiny, občané se také dívali jinam, a když ženám byly zohavovány genitálie, také se dívali jinam.

To všechno nabourávalo mou muslimskou víru zevnitř, a já jsem pochopila, že pravou příčinou naší bídy nejsou Židé, ale kultura plná nenávisti a jedu, kultura islámu. A dokud všichni nepochopíme, že pravou příčinou nepokojů, teroristických útoků a sebevražedných výbuchů, je tato islámská kultura nenávisti, budou další nepokoje jen začátkem střetu civilizací, pokud se tak již nestalo. A mělo by být proto prvořadým úkolem každého slušného člověka tomuto se snažit zabránit, a spojit se proti islámu nenávisti tak, aby svět přežil."

 

Neskutečně lživá česká islámská propaganda v rámci EU

 

Nonie Darwish žije 20 let v USA, je vdaná a má tři děti; přednáší na univerzitách, překládá a píše články o problematice Blízkého východu. Dnes navíc prosperuje jako křesťanka, konzervativní republikánka a zastánkyně Israele. Pro její vlastní lid je odpadlík. Navštivte ji na netu: NonieDarwish.com a ArabsforIsrael.com nebo na Facebooku pro objednávku jejích přednášek a nebo zdrojů.

Z magazínu Jewish Voice Today 2009 přeložil J. Podmolík

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární, pravdu, pak neváhejte, přidejte se: pište a nebo jen čtěte, rádi vás na našich stránkách a ve skupinách uvítáme. Jde především o Vaši budoucnost, tak nestůjte mimo

 

 

Související texty:

Upozornění redakce:

  • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

Navštivte archiv textů   Vstup do diskuze zde 

 

Zhlédněte Inkubátor Atllanky   Atllanka Vás vítá – Welcome

 

Komentáře na našem webu se zobrazují s určitým zpožděním, omlouváme se Vám, ale je to nezbytná ochrana před hulváty a hlavně před reklamním spamem…

 pošli na vybrali.sme.sk jaggni to! Linkuj.cz pridej.cz

««« Předchozí text: Servilní propaganda islámu v ČT Následující text: Daj-li mi medaili aneb Zrušme vrahy komunisty »»»

Atllanka | Středa 10. 07. 2013, 18.14 | Česko, Totalita, Islamizace | trvalý odkaz | vytisknout | 4876x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
reaguj[1] Evropa je ztracena
Vlad. Sobota 13. 07. 2013, 21.33

Jsem zcela presvedcen, ze dnesni Evropa jak ji zname je ztracena. Neni ztracena pres priliv muslimu, to zatim ne. Je ztracena pres hloupost evropanu, kteri si denne nalhavaji bludy o lasce a krase islamu, o tom jak jenom radikalni muslimove jsou zlo. Pritom oni jedinci co toto tvrdi nemaji ani zbla potuchy o tom co islam je.

Nevedi co znamena pravo Saria. Nemaji onformace, nechteji je, ba naopak opovrhuji jimi. Mam nekolik znamych, a to co vypousteji z pusy je absolutne neuveritelne. Stale si nalhavaji to, ze muslimove jsou inteligentni a mirumilovni lide. I pres jasnou a zcela holou, denne interpretovanou pravdou o islamu. Jedna se o naprostou vetsinu.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?