Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Nevolme hloupě totality! (z archivu, stále aktuální)

Islám, Facebook, USA a komunismus, jak se to rýmuje?

 

Motto: Když nemůžeme porazit Evropu zbraněmi, tak ji postupně dobudeme dělohami našich žen, řekl Kaddáfí. Sociální spravedlnosti musí být dosaženo odstraněním příčiny třídního boje, to znamená zrušením soukromého vlastnictví výrobních prostředků, a to i za cenu násilí, pravil Karel Marx. Hrajte si děti, kdo si hraje, nezlobí.. pravil politik a nechal vzniknout sociálním sítím. Chléb a hry, to znali už ve Starém Římě. Všichni víme, jak to dopadlo.

Islám a islamizace

Když nemůžeme porazit Evropu zbraněmi, tak ji dobyjeme dělohami našich žen. A přesně to se děje. Demokratičtí občané si řeknou, no a, tak tu budou mít mešitu, když tu může stát kostel… že… Ale nikdo už skoro neví, že území islámu je všude tam, kde stojí mešita a nejen to, ještě i to území, kam se z minaretu mešity dohlédne. A oni to berou doslova.

 

 

Začnou kolemjdoucí oslovovat a napadat, že jsou nevhodně oblečeni… vytlačí vše, co není halal, sestěhovávají se okolo, ostatní se postupně stěhují pryč, protože se tam bojí v noci, později i ve dne… a posléze se tam bojí i policie. Pak podnikají výpravy do okolí… jsou čím dál drzejší, kradou, znásilňují, přepadávají, demonstrují, a zastrašují tak původní obyvatelstvo… A to, místo aby slezlo z válend a rozehnalo je bejčákama, se přikrčí…

Veřejně ani politicky se to neřeší, přece nejsou všichni muslimové stejní, a kdybychom na ně byli hodnější… A tak se jim podstrojuje, aby se měli lépe a sžili se. A oni se snaží, množí se a přivážejí celé rozvětvené příbuzenstvo a pořád něco chtějí… A my jim stále více a více platíme… školy, kurzy, dávky… A oni pořád nic neumí, pořád se cítí ublížení a nepochopení…

 

 

Jeden muslim může mít i čtyři ženy (nechápu proč to tolerujeme, když je bigamie u nás zakázaná) a bere na ně dávky, a s každou tolik dětí kolik stihne porodit… a každá má další příbuzné… a my platíme další a další dávky… A stále více ustupujeme… A oni to berou jako své vítězství… a mají pravdu. Stačí když neuděláme nic, a jejich barbarství, otrokářský řád a zlo zvítězí.

Facebook a Spojené státy

Co je na něm lidí, řeklo by se výměna informací, studium, obohacení… Velký omyl, tam se jen vytahuje jeden na druhého, nikdo nemění názor dle faktů, každý se snaží prosadit pouze ten svůj i přes důlazy, že je zcestný a nemožný… A hlavně se tam pustě tlachá a hrajé hry. Věříte se tam na trapné komunistické a muslimské konspirace, na NWO, na ilumináty, na Chemtrails a jiné a jiné hovadiny. Místo informací – žvanění.

 

 

Již jste si milí fejsbůkáři všimli jaké plkáte a obhajujete stále stejné nesmysly, identické s těmi, které nalili komunisti do hlav vašim otcům a potažmo i vám?

Nejčastěji píšete o tom, jak za všechno zlo světa může USA, a kdo podle vás jsou ti občané USA? Vždyť to jsme my, my Evropané, co jsme se kdysi vydali dobýt jiný svět, nový životní prostor. A byli jsme úspěšní. Vy se chováte, jako kdyby to byli nějací nepřátelé… A já se vás zeptám:

 • Kolikrát Evropa nasazovala životy svých dcer a synů v boji za USA? Ani jednou. A kolikrát tomu bylo obráceně? Přímo v boji o Evropu 2× a jinak dnes a denně, nespočetně. Vy si tu zvolíte nejprve nácky, pak rudý mor a pořád vám má někdo chodit na pomoc?

 

 

Spojené státy pomohly Evropě několikrát, zastavily i to nemožné vzájemné vraždění Srbů, Bosňáků a Chorvatů v Jugoslávii, které se mohlo rozšířit klidně v celoevropskou válku do které by se žádný z vás nehrnul. USA pomohly Evropu zbavit nacismu, pak komunismu, z Německa udělaly nejdemokratištější stát EU, a vy dnes jdete volit nácky a komunisty? Opravdu vás ti rudí komisaři pěkně vygumovali!

Komunismus

Komunisti žili nejprve 20 let z nakradeného, a kradli hned několikrát, nejprve jme vyhnali Němce – tři miliony lidí, jejichž majetek domy atd. si komunisti rozebrali, dále znárodnili všechny továrny, banky, spořitelny a kampeličky, kde si lidé šetřili na důchod – což jim tím samozřejmě ukradli.

Po té tzv. rozkulačili všechny sedláky… pozavírali živnostníky od Bati až po obyčejné řemeslníky, studenty, kněze a všechny myslící odpůrce.. Hrabali a kradli jak o život a přesto za pár let byli opět na huntě, a tak udělali měnu a okradli všechny co zbyli… pěkně ráz na ráz… Z celého národa rázem udělali národ žebráků.

 

 

Ale i to jim bylo málo… zavřeli, mučili a popravili mnoho hrdinů, rozbili umístěnkama tradiční rodiny, vyštvali mozky ze země, dirigovali nám, kdo čím a za kolik bude a kde.

S pomocí Rusáků, jejich gulagů a satelitů stíhali národ s bídou nakrmit a oblíct, stavěli pro něj králíkárny a drželi se dalších 20 let tím, že do ničeho téměř neinvestovali – v rámci soc. tábora pěstovali defakto výměnný obchod s aušusy, 20 let jsme nebyli normálně konkurence schopní a s naší měnou jsme si mohli vytřít zadek i v zaostalém Bulharsku a na západě by nám neprodali za český koruny ani toaletní papír!

 

 

Po komunistech zbyla zničená fauna i flora, špinavé řeky a města, mrtvé lesy, nemocná zvěř a nasraní, zlomení a bezpáteřní konzumenti všech dvou TV programů a jejich ideologických seriálů jako Major Eman, Okres na severu, Soudruh na radnici, Soudružka za pultem a další Dietlovské sračky – tím samozřejmě nechci říct, že za to může Dietl.

Hanba by nás měla všechny fackovat, kdykoli nedáme po rudé a sprosté tlamě každému, kdo ty prašivé potomky vrahů a udavačů, ty novodobé prolhané budoucí diktátory a uzurpátory hájí… Řeči o tom, co všechno komunista kdy dobrého udělal a že i komunista může být dobrý člověk jsou jen řeči prašivého bolševika.

 

 

Rudý estebák a agent KGB Filip se synem toho bachařského zvířete Grebeníčka spolu s tou odpornou stvůrou Semelovou a dalšími se chechtají, až se za břicho popadají, jak se jim zadařilo zaset do vašich hlav to své rudé dračí semeno.

Zákony porušované komunisty

Trestní zákoník, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Část druhá, Zvláštní část, Hlava XIII: Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy, Díl 1: Trestné činy proti lidskosti:

 

 

§ 400 Genocidium

(1) Kdo v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou, třídní nebo jinou podobnou skupinu lidí

 • a) uvede příslušníky takové skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit jejich úplné nebo částečné fyzické zničení,
 • b) provede opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí,
 • c) násilně převádí děti z jedné takové skupiny do druhé, nebo
 • d) způsobí příslušníkovi takové skupiny těžkou újmu na zdraví nebo smrt,

bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.

(2) Stejně bude potrestán, kdo k činu uvedeném v odstavci 1 veřejně podněcuje.

(3) Příprava je trestná.

 

 

§ 401 Útok proti lidskosti

(1) Kdo se v rámci rozsáhlého nebo systematického útoku zaměřeného proti civilnímu obyvatelstvu dopustí

 • a) vyhlazování lidí,
 • b) zotročování,
 • c) deportace nebo násilného přesunu skupiny obyvatelstva,
 • d) znásilnění, sexuálního otroctví, vynucené prostituce, vynuceného těhotenství, vynucené sterilizace nebo jiné obdobné formy sexuálního násilí,
 • e) perzekuce skupiny obyvatelstva na politickém, rasovém, národnostním, etnickém, kulturním nebo náboženském základě, z důvodu pohlaví nebo z jiného podobného důvodu,
 • f) apartheidu nebo jiné podobné segregace nebo diskriminace,
 • g) zbavení osobní svobody, zavlečení na neznámé místo nebo jakéhokoli jiného omezení osobní svobody s následným nedobrovolným zmizením osob,
 • h) mučení,
 • i) vraždy, nebo
 • j) jiného nelidského činu obdobné povahy,

bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.

(2) Příprava je trestná.

 

 

§ 402 Apartheid a diskriminace skupiny lidí

(1) Kdo uplatňuje apartheid nebo rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou nebo třídní segregaci nebo jinou podobnou diskriminaci skupiny lidí, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvanáct let.

(2) Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

 • a) uvrhne-li činem uvedeným v odstavci 1 takovou skupinu lidí do těžkých životních podmínek, nebo
 • b) vystaví-li takovým činem takovou skupinu lidí nelidskému nebo ponižujícímu zacházení.

(3) Příprava je trestná.

 

§ 403 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka

(1) Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

 • a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem,
 • b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
 • c) spáchá-li takový čin jako voják, nebo
 • d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

(3) Příprava je trestná.

 

 

§ 404 Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka:

Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 403 odst. 1, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

 

§ 405 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia:

Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo jiné zločiny nacistů a komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

 

 

Takže lidi, vzpamatujme se už konečně, ještě je čas! Nevolme komunisty, ale ani socany! Nevolme ani Zelené, nebo různé z oka můry, či tříbarevné zahradnice, jsou to jen Puňťou placení převlečení bolševici za ekologii a nebo antiislám!

zpracovalo st@tll 2013

Související texty:

Upozornění redakce:

 • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární pravdu, pak neváhejte, přidejte se: pište a nebo jen čtěte, rádi vás na našich stránkách a ve skupinách uvítáme. Nestůjte mimo, jde o Vaši budoucnost..


Vaše případné komentáře se na našem webu zobrazují s určitým zpožděním, omlouváme se Vám, ale je to nezbytná ochrana před hulváty a hlavně před tím dnešním šíleným reklamním spamem… Klidně naše texty komentujte, či se ptejte na to, co vás zajímá, vždy vám odpovíme.


Nezapomeňte také navštívit náš archiv textů

 


««« Předchozí text: Muslim, terorista, nacista a vrah Velký muftí al-Husainí Následující text: Padlé ženy a Magdaleniny prádelny »»»

Atllanka | Středa 17. 08. 2022, 06.54 | Česko, Socani, Postkomunismus | trvalý odkaz | vytisknout | 4417x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
reaguj[1] Jdu k volbám
Django Bradley mejl Čtvrtek 24. 10. 2013, 20.25

Jdu k volbám a volím TOP 09, nemusíte jít se mnou volit tu samou stranu, ale kdo volí komunisty, měl by se setsakra ujistit, že volí správně a porovnat co má teď a co by měl, nebo měl tehdy…Howgh, Ho-ka-he!!!!

reaguj[2]
Jakub Sobota 9. 11. 2013, 18.26

Podle vás budu ten prašivý bolševik proti kterým brojíte. Určitě se shodneme na hrozbě kterou představuje islám. Mam to jako seminární práci takže znalostí na to téma nemám málo. Ale co se týče komunismu tak nesouhlasím. V článku jsou příspěvky těch největších idiotů které najdete kdekoliv ovšem podle nich soudit komunisty je dost zcestné. Nevzývám Stalina jako spasitele. A souhlasím, že perzekuce anglických letců byla nebetyčné svinstvo. Ale ty tzv. politické procesy nebyli až tak aktem zla jak se to nyní nazývá. Například jeden z nich byl odsouzen za to, že zastřelil vojáka. Za to byl odsouzen k smrti. Nyní má tento člověk svou pamětní desku. Komunismus v dnešní době neznamená všem všechno vzít. Ale umožnit lidem, na kterých stojí naše společnost aby mohli důstojně žít. Aby někdo proto, že je zedník nemusel mít ještě další povolání. A třást se strachy jestli nebude vyhozen a následně nebude schopen platit své závazky.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?