Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Nádhera islámu

Jak medínské súry zachránily islám – Ayesha Ahmed

 

Motto: Když Alláh seslal našemu Prokovi proroctví, nařídil mu, aby pokračoval v Ježíšových pokojných učeních. Tyto instrukce přišly v prvních 87 mekkanských súrách – kapitolách koránu…

Náš prorok se s těmito neúčinnými súrami dřel třináct roků bez úspěchu – s těmito nepoužitelnými verši se mu podařilo konvertovat pouze své bezprostřední příbuzné, přátele a několik nuzných pohanů. Ostatní se mu posmívali. Nazývali ho podvodníkem, lhářem a šarlatánem.

Po svém naprostém neúspěchu v Mekce, kde se mu nepodařilo přesvědčit ani svého strýce a ochránce Abu Taliba, šel kázat islám do Tajfu. Nejen že se mu tam vysmáli, ještě ho k tomu zbili a vyhnali z města. Nakonec Mekkany jeho kázání unavila tak, že mu řekli, aby si sbalil kufry, jinak bude čelit následkům. Aby si zachránil krk, sbalil si kufry a utekl do Medíny.

 

Alláh si brzy uvědomil, že příkaz kázat mírumilovná učení stál Ježíše život, a Mohamed byl kvůli němu vyhozen se svého rodného města. Řekl si, že čeho je moc, toho je příliš, a zrušil všechny mírumilovné mekkanské verše:

 • 2:106 Kdykoliv zrušíme verš nějaký či dáme ti naň zapomenout, přineseme jiný, lepší anebo podobný.
 • 16:101 A když zaměníme jeden verš veršem jiným – a Bůh nejlépe zná to, co sesílá

 

Alláh se poté rozhodl vyzkoušet odlišný přístup ke snaze dovést islám k úspěchu. Změnil pravidla a povolil všechny druhy zlých činů, které byly před tím zakázány.

 

 

V jeho reformovaném medínském islámu se staly podvod, mučení, vražda, masakr, genocida, plenění, loupení, zotročování a znásilnění halal (legálními) skutky, které se odměňují rájem, pokud jsou páchány na nevěřících.

Aby uspokojil existující arabské zvyky, změnil Alláh také některé sociální zákony pocházející z dřívějších písem. Povolil polygamii, dočasná manželství (muta), pedofilii, sňatek s ženou adoptovaného syna, bití žen a sex s otrokyněmi.

Nový islám se stal okamžitě hitem. Medínské súry dokázaly za několik měsíců to, co mekkanské súry nedokázaly za třináct let. Arabové začali konvertovat v davech a začínali přijímat Alláhovo požehnání, a také kořist a zajaté ženy. Zbytek je historie.

 

Následují některé z nejkrásnějších ájí (veršů), které změnily kurs historie a zachránily islám před zánikem, společně se zprávami o tom, jak Mohamed žil, aby byl příkladem pro muslimskou ummy pro celou budoucnost. Prorok byl živoucím koránem. Jak říká Alláh ve verši 33:21:

 • A věru máte nyní v poslu Božím příklad překrásný pro každého, a ve verši 4:80 – Kdokoliv je poslušen posla, je poslušen i Boha. Muslimové by se nemuseli navzájem zabíjet kvůli sporům o výklad koránu, stačilo by, kdyby se podívali na prorokův život.

 

Zabíjení nevěřících

 

 • 8:55, 9:5, 95:5, 9:111 Nevěřící jsou nejhorší ze stvoření a musí být zabíjeni, kdekoliv je lze nalézt.
 • Tabari VII:97 Ráno po vraždě Ashrafa prorok prohlásil: Zabijte každého Žida, který padne do vaší moci.
 • Tabari VIII:38 Alláhův posel nařídil, aby byli sťati všichni židovští muži a chlapci, kteří dosáhli puberty.
 • Tabari VIII:141 Bitevní pokřik prorokových společníků byl té noci: Zabij! Zabij! Zabij!
 • Tabari IX:69 Zabíjení nevěřících je pro nás nevýznamnou věcí.
 • Ishák 550 Muslimové se s nimi setkali s meči. Prosekli mnoho končetin a lebek. Přes náš válečný pokřik a vrčení bylo slyšet pouze zmatený nářek a sténání.

 

Alláh v následujících verších potvrzuje, že náš prorok byl výborný zabiják nevěřících:

 • 3.152 když z dovolení Jeho jste je poráželi
 • 33:26 takže jste jednu skupinu z nich zabili a druhou zajali – všichni muži z kmene Banu Kurajza nad třináct let byli zabiti, ostatní byli zotročeni
 • 8:17 Nejste to vy, kdo je zabili, ale Bůh je zabil
 • 8:67 Nebylo dáno proroku žádnému, aby měl zajatce, pokud dokonale neporazil nepřátele na zemi

 

Upalování

 

 • 3:181, 8:50, 17:97 Trestem pro nevěřící je věčný oheň!
 • Alláhovým oblíbeným trestem je upalování nevěřících zaživa.
 • Buchari 52:260 Ali veřejně upálil nějaké odpadlíky.
 • Ishák 316 Po Badru poslal Mohamed množství nájezdníků s příkazy zajmout některé Mekkany a upálit je zaživa.
 • Buchari 52:259 Alláhův prorok nás poslal na misi a řekl, ‘Když najdete toho a toho a toho a toho, oba je upalte.

 

Podřezávání krků

 

Podřezávání krků bylo prorokovým oblíbeným způsobem zabíjení nevěřících. Podříznutí devíti stovek krků kmene Kurajza za jediný den je pravděpodobně stále ještě světovým rekordem.

 • 47:4 A když se střetnete s nevěřícími, udeřte je do šíjí
 • Ishák 464 Poté bylo po skupinách sťato 800–900 dospělých mužů kmene Banu Kurajza, a vhozeno do příkopů vykopaných v Medíně.

 

Loupežnictví a sex se zajatými nevěřícími ženami

 

 • 8:1, 9:5, 8:41, 48:20, 4:3, 4:24, 23:6, 33:50, 70:30 Kořist je halal. Muslimové mohou olupovat nevěřící. Mohou také mít sex se zajatými ženami, které jsou součástí kořisti.
 • Buchari 59:512 Prorok napadl Chajbar bez varování. Jejich muži byli zabiti, jejich potomci a ženy zajati. Mezi zajatcemi byla Safíja, která byla nejprve součástí podílu Dahji Alkaliho, později ale patřila prorokovi.
 • Buchari 46:717 Prorok náhle napadl bez varování Banu Mustalik, když byli nepozorní a jejich stáda se napájela na místech s vodou. Jejich muži byli zabiti a ženy a děti byly zajaty; prorok získal ten den Juwairiju.
 • Ishák 464 Prorok rozdělil jejich majetek, ženy a děti jako kořist. Pro sebe si vzal Rajhanu bint Amr ibn Chunafu.
 • Buchari 59:447 Sad řekl – Zabijte jejich muže a vemte jejich ženy a děti do zajetí. Na to prorok řekl – Vynesl jsi soud podle Alláhova soudu.

 

Muslimské ženy jsou pole

 

Věnováno zde diskutující muslimce Evě pozn.redakce webu

 

 

Nikdo nekultivoval svá pole tak jako náš prorok, a mezi jeho mnoha ženami, otrokyněmi a zajatkyněmi toho bylo ke kultivaci mnoho.

 • Buchari 5:268 Prorok navštěvoval (měl sex) všechny své ženy popořadě, během dne a v noci, a bylo jich jedenáct. Prorok měl sexuální sílu třiceti mužů.

 

Dětská pole

 

 • 65:4 Můžete si brát dívky (a rozvádět se nimi), které ještě neměly menstruaci.

 

Aby vyhověl tomuto verši, vzal si náš prorok Ajšu, když jí bylo šest let. Kvůli jejímu věku se ale musel omezit na tření penisu mezi jejími stehny až do doby, kdy dosáhla devíti let.

 

Tření mezi stehny definoval známý a uznávaný islámský učenec Chomejní ve čtvrtém svazku Tahrirolvasyleh, Darol Elm, Gom, Iran, 1990, takto:

 • Tření penisu mezi stehny znamená, že si dospělý muž užívá mladé dívky, která je stále ještě ve věku odstavení; znamená umístění jeho penisu mezi její stehna a líbání.

 

Toto je odpověď na otázku od komise muslimských učenců:

 • Prorok, ať je s ním Alláhův mír, praktikoval s Ajšou – matkou věřících, ať jí Alláh požehná – tření.

 

Výměna žen

 

 • 4:20 Můžete změnit své ženy. Islámská změna ženy požaduje trojité vyslovení TALAK před jednou z vašich čtyř žen, a její následné nahrazení jinou ženou.
 • Buchari 63:187 Muž rozvedl svojí ženu, ta si potom vzala jiného muže, který jí také rozvedl. Prorok byl dotázán, jestli si může vzít svého prvního muže. Prorok odpověděl: Ne, nemůže si vzít prvního manžela, dokud s ní neměl druhý manžel sex.

 

Sexuální otrokyně

 

 • 24:33, 4:3, 4:24 , 23:6, 33:50, 70:30 Vaše otrokyně jsou vaším vlastnictvím (můžete s nimi mít sex, darovat je, prodat je, nebo za ně přijmout výkupné). Jen je nenuťte prodávat svá těla, aby vám vydělávala na živobytí. Pokud vás k tomu ale nutí okolnosti, pak můžete, Alláh vám může odpustit.

 

Náš prorok žil tyto verše v plném rozsahu. Díky Alláhovu příkazu dostával prorok Mohamed dvacet procent veškeré kořisti, včetně zajatých žen. Jeho největší zisk pocházel od nájezdů na Banu Mustalik a Banu Kurajza, kde dvacet procent kořisti činilo stovky zajatých žen.

 

Prodal je, daroval nebo nechal vykoupit, jak říkají následující tradice:

 • Ishák 466 Prorok poslal Sada bin Zajd al-Ansari s některými zajatými ženami do Najdu. Prodal je za koně a zbraně.
 • Muslim 19:4345 Alláhův posel poslal mladou zajatou ženu lidem z Mekky a vzdal se jí, jako výkupné za množství muslimů, kteří byli drženi v Mekce jako zajatci.
 • Pětina kořisti byla jako obvykle vyhrazena pro proroka, zbytek byl rozdělen. Mohamed dal ze své pětiny zajaté ženy svým přátelům jako dary.
 • Tabari, Historie, sv. 8, str 29–30 Ze svého podílu zajatých žen dal Mohamed svému nevlastnímu synovi Alimu otrockou dívku, Rajtah bint Hilal, aby si s ní užival podle své vůle. Další otrockou dívku, Zajnar bint Hajan, dal Uthmanovi bin Affan, a další (jméno neznámé) dal Omarovi Ibn Chattabovi. Omar dal tuto dívku svému synovi Abdulláhovi. Otrokyně dostala jako dárek většina prorokových významných společníků.

 

Ženitba za snachu

 

 • 33:37 Muslimové si mohou brát ženy svých adoptovaných synů.

 

Prorok Mohamed žil podle tohoto verše, když si vzal nádhernou ženu svého adoptovaného syna poté, co jí náhodou spatřil nahou a zalíbilo se mu to, co uviděl.

 • Tabari, sv. 8 Mohamed se šel jednoho dne podívat na Zajda (svého adoptovaného syna). Dveře byly zakryty žíněnou látkou, vítr jí ale nadzvedl tak, že se dveře odkryly. Zajnab (Zajdova krásná žena) byla ve své komoře nahá, a do srdce proroka vstoupil obdiv k ní.

 

První sestřenice

 

 • 33:50 Pro proroka jsou halal sestřenice z prvního kolena, a to bez svatby (pro ostatní jsou halal až po svatbě).

 

Jedna z prorokových žen byla jeho sestřenice z prvního kolena. Získal jí a žil s ní bez svatby, v souladu s tímto veršem.

Po smrti Chadídži také strávil noci v domě své sestřenice Hani bint Abu Talib. Byl v jejím domě té noci, o které tvrdil, že během ní podnikl na okřídleném koni Burákovi výlet k Alláhovi.

 

Na jednu noc pro Mohameda

 

Poměr na jednu noc je jednou z výsad proroka Mohameda.

 • 33:50 Mohamede, pokud se ti nabídne nějaká žena, je pro tebe halal. Ostatní musí za takový poměr zaplatit.
 • 4:24 A za to, co jste užívali s těmito ženami, dejte jim jejich odměnu podle ustanovení.

 

Šíité tomu říkají muta

 

Povinnost praktikovat tento verš způsobila našemu prorokovi, který měl již devět žen a pravidelné dodávky žen zajatých při džihádistických nájezdech, logistické problémy.

 • Buchari 62:24 Za Alláhovým poslem přišla žena a řekla – Alláhovo proroku! Přišla jsem, abych se ti darovala.
 • Buchari 62:48 Chaula bint Hakim byla jednou z těch žen, které se prorokovi daly. Ajša řekla – Necítí žena stud za to, že se sama dala muži?
 • Buchari 62:53 Za Alláhovýcm prorokem přišla žena a darovala se mu se slovy, ‘Alláhovo proroku, chceš mě?’ Anasova dcera poté řekla – Jaká bezostyšná žena! Ostuda! Ostuda! Anas řekl – Byla lepší než ty; ona měla ráda proroka.

 

Na jednu noc pro ostatní muslimy

 

Alláh po běžných muslimech požaduje, aby za své vztahy na jednu noc platili. Zde jsou verše o dočasném manželství:

 • 4:24 A vedle toho je vám dovoleno, abyste si hledali manželky pomocí jmění svého
 • 5:87 Vy, kteří věříte! Nezakazujte výtečné pokrmy, jež vám Bůh dovolil

 

 

 • Buchari 62:13 Účastnili jsme se svatých bitev vedených Alláhovým poslem a neměli jsme sebou nic (ženy). Proto jsme řekli: Máme se nechat vykastrovat? On nám to zakázal a potom nám povolil brát si ženy na dočasnou smlouvu, a recitoval nám: Vy, kteří věříte! Nezakazujte výtečné pokrmy, jež vám Bůh dovolil (5:87).

 

Šíité požívají plného požehnání tohoto Alláhova příkazu a říkají mu muta. Sunité mají jiné názvy, jako misjar.

 

Milování během menstruace

 

 • 2:222 A dotazují se tě na menstruaci. Rci: To je neduh; zdržujte se tedy žen svých po dobu menstruace a nepřibližujte se k nim, dokud se neočistí.

 

Náš prorok následoval tento verš tak, že se během menstruace omezoval na mazlení se svými ženami.

 • Buchari 6:298 Během menstruace mi říkával, abych si nasadila izar (část obleku nošená pod pasem) a mazlil se se mnou.
 • Buchari 6:299 Ajša řekla: Když se chtěl Alláhův posel s některou z nás mazlit během menstruace, nařídil jí, aby si vzala izar, a začal se s ní mazlit. Ajša dodala – Nikdo z vás nedokáže ovládat své sexuální touhy tak, jako to dokázal prorok.
 • Buchari 6:300 Když se chtěl Alláhův posel mazlit s některou ze svých žen během její menstruace, požádal jí, aby nosila izar. Také se omezil na líbání a na spaní na jejích nahých stehnech.

 

Stehna a menstruace

 

 • Abu Dawud 1:270 Prorok řekl: Pojď ke mě. Já jsem řekla: Mám menstruaci. On řekl: Odhal si stehna. Proto jsem si odhalila obě svá stehna. On pak na ně položil svojí tvář a hruď.
 • Buchari 82:827 Alláhův posel spal s hlavou na mých stehnech.

 

Prorok jako milosrdenství pro každého

 

 • 21:107 A neposlali jsme tě leč jako znamení milosrdenství pro lidstvo veškeré.

 

Náš prorok přísně zakázal zabíjení žen během džihádistických nájezdů. Tak ukázal své velké milosrdenství. Jeho příkazem bylo shromáždit všechny zajaté ženy a rozdělit je mezi džihádisty. Těm také zakázal, aby při sexu se svými zajatými ženami používali coitus interruptus. Tak bylo zajištěno, že si zajaté ženy také užijí, a nebudou ponechány nadržené a neuspokojené kvůli sobeckému činu předčasného stažení z egoistických důvodů. To ukazuje, jak prorok pečoval dokonce i o nepřátelské ženy.

 

Zde je proslulý hadís:

 • Buchari 24:432 Abu Sajd al-Chudri vyprávěl, že zatímco seděl s Alláhovým poslem, řekl: Alláhovo proroku! Jako součást své kořisti dostáváme zajaté ženy, a staráme se o jejich cenu, jaký je tvůj názor na coitus interruptus? Prorok řekl: Opravdu to děláte? Je pro vás lepší to nedělat.

 

Prorok Mohamed měl srdce ze zlata a vždy se podělil o svojí postel s manželkou zavražděného nevěřícího náčelníka.

 • Ishák, str. 755 Abu Ajjub al-Ansari hlídal stan proroka po celou noc (po nájezdu na Chajbar). Když za úsvitu uviděl prorok Abu Ajjuba chodit tam a zpět, zeptal se ho, proč ho hlídal; ten odpověděl: Bál jsem se o tebe s tou mladou dámou (ve tvojí posteli). Zabil jsi jejího otce, jejího manžela a mnoho jejích příbuzných, a ona byla dosud nevěřící. Opravdu jsem se o tebe obával kvůli nebezpečí z její strany. Mohamed se potom za Abu Ajjuba al-Ansariho modlil.

 

Milosrdenství v případě ženské obřízky

 

V těch dnech bylo zvykem při obřízce ženám zcela vyřezávat vnější pohlavní orgány.

 

Náš prorok nařídil řezat s citem. To ukázalo jeho laskavost a starost o potěšení ženy ze sexu.

 • Abu Dawud 41:5251 V Medíně prováděla obřízku nějaká žena. Prorok jí řekl: Neřezej těžce, protože je to tak lepší pro ženu a žádoucnější pro manžela.

 

Veřejná kontrola dospělosti

Náš prorok ukázal svojí lidskou stránku, když zajistil, že při náhlých nájezdech na vesnice nevěřících budou zabíjeni pouze dospělí. Jeho instrukce rozlišovat mezi dospělými a dětmi byly velmi přesné a přísné, bylo třeba svléct zajatce a zkontrolovat délku jejich pubického ochlupení.

 

Pouze ti, kteří měli dostatečně narostlé ochlupení, byli zabiti.

 • Abu Dawud 38:4390 Vyprávěl Atíja al-Kurází: Byl jsem mezi zajatci z kmene Banu Kurajza. Oni nás prohlédli a ti, kterým již začalo růst pubické ochlupení, byli zabiti, a ti, kterým ještě nerostlo, zabiti nebyli. Já jsem byl mezi těmi, kterým ještě nerostlo.

 

Umravňování žen sexuální abstinencí

 

 • 4:32 Když se žena chová špatně, přestaň s ní spát.

 

Kdykoliv se některá z prorokových žen chovala špatně, přestal s ní spát a dal její noc jiné ženě (nebo otrokyni).

 • Buchari 43:648 Prorok nešel za svými ženami kvůli tajemství (že měl prorok sex s Hafsinou služkou v Hafsině posteli), které Hafsa prozradila Ajše (proti prorokovu přání), a on řekl, že nepůjde za svými ženami jeden měsíc, protože je na ně rozhněvaný, když ho Alláh napomenul (kvůli jeho přísaze, že nebude mít sex s otrokyní Marijah).

 

Umravňování žen bitím

 

 

 • 4:34 Když se žena chová špatně, bijte ji.

 

Islámský způsob bití nebo bičování žen spočívá v úderech na jejich tučnější partie, aby se zabránilo zlomeninám kostí. Zde je ukázka toho, jak ohleduplný byl náš prorok, když bil své ženy.

 

 • Muslim 4:2127 Vyprávěla Ajša: Udeřil mě do hrudi, což mi způsobilo bolest.

 

Sex po bití

 

 • Buchari 62:132 Prorok řekl: Nikdo by neměl zbít svojí ženu jako bije otroka, a pak s ní mít později ten den sex.

 

Upravilo St@tll l.p.2008 – zdroj 

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární, pravdu, pak neváhejte, přidejte se: pište a nebo jen čtěte, rádi vás na našich stránkách a ve skupinách uvítáme. Nestůjte mimo, jde o Vaši budoucnost..

 

Související texty:

Upozornění redakce:

 • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

Navštivte archiv textů   Vstup do diskuze zde 

 

Zhlédněte Inkubátor Atllanky   Atllanka Vás vítá – Welcome

 

Komentáře na našem webu se zobrazují s určitým zpožděním, omlouváme se Vám, ale je to nezbytná ochrana před hulváty a hlavně před reklamním spamem…

 


pošli na vybrali.sme.sk jaggni to! Linkuj.cz pridej.cz

««« Předchozí text: Konečné řešení evropské otázky? Následující text: Na Golanských výšinách klid »»»

Atllanka | Sobota 9. 06. 2012, 12.35 | Islám, Násilí, Women | trvalý odkaz | vytisknout | 8827x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
reaguj[1] Pro muslimku Evu
Atllanka Čtvrtek 18. 12. 2008, 12.52

Muslimko Evo, protože tvá tvrzení a lži, jsou v rozporu s historií a pravdou, a mohou pramenit pouze z fanatismu a bezbřehé nevědomosti, uveřejňujeme specielně pro tebe a tobě podobné nový text…

P.s. Čti tento text, prosím, pozorně, zejména se věnuj všem odkazům na další skutečnosti a videa. Pokud i po té budeš nadále setrvávat ve svém bludu o mírumilovnosti islámu, je nám líto, ale není ti pomoci. Allah s tebou.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?