Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Závist je 11. přikázáním hlavně pro Čechy

Závist je v Čechách nejvyšší formou uznání I.

 

Motto: Závist je nejvyšší formou uznání – Juraj Kukura… Strach je vůbec nejsilnější hybnou silou tohoto národa – Walter Koch, německý vyslanec v Praze o Češích

 

Češi mají obzvláštní kritéria pro posouzení, kdo je Čech

Obvykle dotyčný musí splňovat základní tři podmínky: narodit se v Česku, mít češtinu za mateřský jazyk a mít české rodiče. Obdobně jako Němci za nacionálního socialismu se Češi ještě dnes domnívají, že cikáni, židé, Vietnamci narození v českých zemích nejsou, ba nemohou být Češi.

Někdo, kdo mluví česky, nemusí být nutně Čech, česky hovořící cikán není Čech, Romové a židé se nemohou stát nikdy Čechy, protože mají odlišné zvyky nebo jsou rasově odlišní – tak zněly výpovědi respondentů v průzkumu Ladislava Holého.

 

 

Že se někdo může stát Čechem volbou, se vymyká chápání naprosté většiny Čechů. Vždyť libozvučnou českou řeč nesál s mateřským mlékem, ba rodiče byli cizáci! Dále jsou přesvědčeni, že narodil-li se někdo v Česku českým rodičům, zůstane navždy Čech, i když žije v cizině a má cizí občanství.

 

Pro Čechy je jejich země vlastí, mateřskou zemí

Už slovní spojení mateřská země nebo matka vlast – termíny pocházejí a přežívající dodnes z doby obrozenecké, navozují přináležitost k národu jako k vlastní rodině.

Každý Čech má tedy dvě přináležitosti: k rodině a k národu jako k fiktivnímu rodiči, což značně odporuje západnímu univerzalistickému pojetí oceňujícímu individualismus a osobní autonomii. Tato dvojí česká příslušnost navodila po roce 1989 nevraživost vůči emigrantům (exulantům), kteří se buď nehodlali do vlasti vrátit, či poměry v ní kritizovali.

Od emigrantů domorodci očekávají nejvyšší loajalitu vůči českému národu, jsou, pokud na Západě uspěli, součástí jejich národní hrdosti – Podívejte se, jak jsme to my, Češi, ve světě dotáhli! – klasické chlubení se cizím peřím, ale s velkou nelibostí přijímají jejich srovnávání poměrů v nové zemi pobytu a v Česku, protože to často bývá doprovázeno kritikou českých praktik, jež pokládají za naprosto samozřejmé, ba téměř geniální. Kdo z emigrantů příliš kritizuje, dočká se brzy pochyb o svém češství.

 

 

Za odrodilce národa se považuje každý emigrant, který veřejně neprojevuje, jak se od něj očekává, neutuchající věrnost českému národu. Tvrdší kritici místních poměrů – a to nemusejí být jen emigranti – se mohou stát lehce zrádci národa. Všem těmto jevům není co se divit , Čech je neochvějně oddán národu, ostatní povinnosti a závazky jsou tomu podřízeny. V češtině se dá vyjádřit, že rodná země má lůno, člověk z něj pochází, v něm nakonec žije a může se do něj vrátit. Kdo se do něho vrátit odmítne, nebo kálí do rodného hnízda, je zatracován.

 

Češi a rovnostářství

Češi vyznávají rovnostářství, jehož základem je víra, že všichni jsou v podstatě stejní. Tuto představu jim podsunuli již národní buditelé a česká oddanost národu, který kmenovou příslušnost staví nad individualitu jednotlivců, tento étos jen zesiluje. Je společensky přijatelné připisovat neúspěch jednotlivce nedostatku jeho snahy nebo pracovitosti, ale ne nedostatku inteligence nebo schopností, protože by to popíralo český axiom o rovnosti.

Výslednicí je typický reprezentant českého národa, malý český člověk, který je zosobněním průměrnosti a tzv. zdravého selského rozumu. Ať mu chybí cokoli, určitě nepostrádá inteligenci. Malý český člověk má zlaté české ručičky, které zvládnou cokoliv, Čech je talentovaný, zručný a vynalézavý. Hloupost je jako hlavní znak vyhrazena pro konstrukci toho druhého, pro představy o nečeších. Tato slova slyšíte v Čechách pronášet s pýchou neustále.

 

 

S předchozím souvisí i otázka: Byl dobrý voják Švejk blb, nebo inteligentní člověk? Češi se kloní k výkladu, že byl inteligentní a svou hloupost jen předstíral. Ono to jinak ani být nemůže – Švejk je Čech, a proto musí být inteligentní. Hloupost je podle představy Čechů vyhrazena pro ostatní národy nebo etnika, například stereotyp Slováka jako tupého bači, Američanů jako hloupých kovbojů v čele s Ronaldem Reaganem nebo Georgem W. Bushem.

 

Typickým rysem Čechů je nespokojenost s čímkoli

Patří to k národnímu bontonu. Dá se to vysvětlit svárem pocitu malosti popřípadě průměrnosti s touhou se těmto poměrům vymanit. Čech podle národních buditelů vyšel z chudinkých poměrů z malé chaloupky. Důsledkem je, že Češi mají na vše vysoké nároky (kdyby je neměli, nebyli by nespokojeni). Ke svornosti obyvatelstva to nepřispívá.

Vyznávané rovnostářství se dávno zvrhlo do závisti, autority Češi nesnášejí – jen někdy jsou ochotni někoho ne uznávat, nýbrž rovnou zbožňovat, viz kult osobnosti TGM, Havla. Nesnášejí odpovědnost, ani vlastní, neuznávají a vše rozleptávají pomluvami a pochybnostmi.

 

Ivan Vágner to popsal takto:

  • Tak jsem tuhle poslouchal diskusní klub Netopýr: O fenoménu zvaném česká národní povaha. O tom, o čem již uvažovali Čapek, Černý, Šalda, Peroutka a další. On našem národním podučitelství, o té stísněnosti regionální i myšlenkové, o velkolepě omlouvané průměrnosti, vtipem obcházené morální konfekci a ztrátě nadhledu, o tom všem, co z nás – slovy HaDivadla – činilo (a dosud nepřiznaně činí) – skansen blbů v srdci Evropy…

 

České egalitářství nepřipouští, aby vzorovou roli zastával výjimečně úspěšný nebo výjimečně nadaný jedinec. Vzorem může být jen člověk, jehož výsledky jsou dosažitelné všemi.

 

 

Protože národní majorita neudrží krok s úspěšnou menšinou, musejí být úspěšní a výjimeční jedinci staženi na průměrnou úroveň většiny, aby se udrželo zdání rovnosti mezi členy českého národa.

 

Karel Kryl to tuto tendenci opisoval slovy:

  • Jak je něco čisté, tak to co nejvíc pošpinit… Nikoliv jít s někým nahoru, ale stáhnout ho s sebou dolů…

 

V praxi se to též projevuje závistí

Typický Čech si nepřeje se mít stejně dobře jako movitější soused, nýbrž chce souseda stáhnout na svou, nižší úroveň – soused má kozu a já ji nemám, tak ať mu chcípne!

 

 

To se dá uskutečnit všelijak, nejsnadnější cestou je souseda vhodně udat. Bez obrovského množství udání od českého obyvatelstva by za protektorátu Gestapo nebylo zdaleka tak úspěšné.

Bratr udával bratra pro kus majetku, nebo kvůli hezké švagrové, a tak Češi byli ze států okupovaných nacionálně socialistickým Německem na prvním místě v počtu udání k celkovému počtu obyvatelstva – některé zdroje uvádějí, že byli druzí, za Francouzi.

To byl také jeden z důvodů, proč jediní Češi si v relativně svobodných poválečných volbách v roce 1946 zvolili komunisty – ti jim slibovali rovnostářskou společnost. Češi… jsou závistiví a nepřející až hanba, dokáží druhému závidět i čistý štít.

Generalizace o národním charakteru nejsou již dnes předmětem zájmu badatelů, ale zůstaly součástí lidového diskursu. Češi, vedle přisuzování charakteristických vlastností cizím národům, by se asi měli přece jen zabývat otázkou, zda některé výroky z předválečné německé typologie Čechů nejsou alespoň zčásti pravdivé (k témuž opravňují i zkušenosti z obcování zahraničních Čechů s domácími po roce 1989).

Jako české charakterové vlastnosti se tehdy zdůrazňovaly: pokrytectví, sžírající závist, otrocká mysl, špehování, zrada, nevěrnost, obrovská lačnost po cizím majetku, lživost. Příslušnou rozvahu nechť si každý učiní sám.

 

 

Podle průzkumu v roce 1992 z vlastností, které si Češi nejčastěji připisovali, bylo 76 % výrazně záporných – nejfrekventovanější byla závist (jako nejtypičtější vlastnost ji uvedlo 28 % respondentů), nepřiměřená konformita (15 %), vychytralost (15 %), sobectví (11 %), lenost (8 %). Z pozitivních vlastností uváděli respondenti nejčastěji pracovitost (17 %), zručnost a smysl pro humor (po 8 %).

Respondenti na otázku, kdo je malý český člověk, odpovídali, že devadesát devět procent Čechů nebo alespoň většina Čechů. Ale současně se ani jeden z nich nedomníval, že by do této kategorie patřil.

Jako shromaždiště pro všechny negativní národní vlastnosti si Češi vytvořili pojem čecháček, což je člověk malicherný, netolerantní k odlišným názorům, postojům, chování, závistivý, přesvědčený, co on činí, je to nejlepší možné, a ti, kteří tak nečiní, musejí být minimálně důrazně napomenuti… pokračování textu najdete zde

Tomáš Krystlík 2011

Související texty:

Upozornění redakce:

  • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární pravdu, pak neváhejte, přidejte se: pište a nebo jen čtěte, rádi vás na našich stránkách a ve skupinách uvítáme. Nestůjte mimo, jde o Vaši budoucnost..

 

Nezapomeňte také navštívit náš archiv textů

 


««« Předchozí text: Závist je v Čechách nejvyšší formou uznání II. Následující text: Když kluci pláčou za bezmocných dní »»»

Atllanka | Středa 4. 05. 2022, 15.40 | Česko, Komentáře, Čecháčkovství | trvalý odkaz | vytisknout | 11898x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
reaguj[1] Zírám!
Sigami Pondělí 8. 12. 2008, 19.30

Je tom přesně tak jak se tu píše, pane Krystlík, smekám! Konečně někdo, kdo slušně, seriozně a s noblesou umí pojmenovat co se to u nás v Čechách děje, moc poučné i pro mě. 8-O

reaguj[2] To je klid...
Eva Pátek 12. 12. 2008, 08.31

Koukám jako blázen, on to přesně autor vystihl, tu naší povahu českou, je to prostě tak. Malý pokřivený národ plný křiváčků, zvyklých dolu šlapat a nahoru ohýbat hřbet, to je excelentní!

Tak kdepak jsou ti zdejší chytráci, jak jsem tu četla, kukačka, piza, antonín, ajelen, vladimir a nebo ester, chyty, lary a johanes, či další? Nějak vám došla řeč, a nebo, že byste šli do sebe? :-) :-)

reaguj[3] Pro Evu.
KUK mejl Pátek 12. 12. 2008, 21.54

[2] Eva:Není se k čemu vyjadřovat. Články jsou ubohé a příspěvky ještě horší. S pozdravem KUK.

reaguj[4] Souhlasím s Kukem
Vladimír Pátek 12. 12. 2008, 22.28

I když jen částečně. Jeho příspěvky jsou opravdu horší než o ničem. Ale od Kuka se snad ani nic jiného čekat nedá. Přijde mi, že článek docela věrně vystihuje českou povahu. Ostatně Kukův komentář to jasně dokazuje. Sám nedokáže napsat nic co by mělo nějaký smysl a tak podle něj každý kdo to dokáže, musí být řádně popliván slinou páchnoucí a jedovatou, jak je v Čechách zvykem. :-D


Atllanka reaguje:

Mluvíš mi z duše, Voloďo ;)

reaguj[5]
KUK mejl Neděle 14. 12. 2008, 21.02

Vždy jsem chtěl komunikovat s intelgentními lidmi. Zdá se, že zde to není možné.

reaguj[6] Kuku
Atllan Úterý 16. 12. 2008, 03.01

Proč jsi tedy zatím nic inteligentního nenapsal? Vidím tady od tebe jen výpady a kritiku. Tak si představuješ inteligentní diskuzi?

Pokud se podíváš, kdo je autorem článků, zjistíš, že to, co jsi označil za ubohé napsali lidé, kteří v životě něco dokázali. Jsou to vědci, politikové, spisovatelé, historikové, politologové a jiné osobnosti z různých oborů. Mnozí z nich jsou známí a uznáváni nejen u nás, ale i ve světě. Kdo jsi vlastně ty, že si dovoluješ o jejich článcích psát, že jsou ubohé? Ty jsi Bůh? Kdo ti dal právo rozhodovat o tom, co je ubohé a co ne? Kdo bude rozhodovat o tom, kteří lidé jsou inteligentní a kteří ne? Ty? Co tě opravňuje k vynášení soudů o tom, co píší a říkají jiní? Slyšel jsi někdy slovo „POKORA“? Pokud ano, víš co to slovo znamená?

Nechci klesnout na tvou úroveň a spekulovat o tvé inteligenci. Zatím na mě ale působíš dojmem bohorovného trouby, jehož genialitu a prudký intelekt ten hloupý svět plný idiotů nedokáže pochopit. Znám ty věčně ukřivděné a zneuznané génie a je mi z nich šoufl. Pokud ti autoři článků a čtenáři Atllanky nevyhovují, jdi na kterýkoliv z milionů webů a hledej takový, který se ti líbí a přestaň otravovat nás. Tady o tvé provokace a urážlivé výpady nemáme zájem.

Chceš li a hlavně dokážeš li psát něco jiného, než invektivy a nebudeš psát povýšenecky, vysvětlovat ostatním, co si mají myslet, urážet práci autorů článků, jakož i týmu lidí, který Atllanku tvoří, choď sem dál a klidně piš. V opačném případě se brzy budeš po kliknutí na odkaz „Atllanka.net“ opět koukat na svém monitoru do tváře idiota, kterého už jsi měl možnost poznat. Ber má slova, prosím, jako poslední upozornění.

reaguj[7]
KUK Středa 17. 12. 2008, 22.02

Už jsem napsal diplomovou práci, pokud víš co to je.

reaguj[8] Kukovi
Atllan Čtvrtek 18. 12. 2008, 13.51

Tím jsi o sobě řekl vše. Konečně vím, kam tě zařadit. Pokud si myslíš, že tento fakt tě opravňuje k tomu, abys se považoval za jediného moudrého na planetě, považuji další diskuzi za zbytečnou. Vše jsem již napsal v posledním odstavci svého předchozího komentáře:

„Chceš li a hlavně dokážeš li psát něco jiného, než invektivy a nebudeš psát povýšenecky, vysvětlovat ostatním, co si mají myslet, urážet práci autorů článků, jakož i týmu lidí, který Atllanku tvoří, choď sem dál a klidně piš. V opačném případě se brzy budeš po kliknutí na odkaz „Atllanka.net“ opět koukat na svém monitoru do tváře idiota, kterého už jsi měl možnost poznat. Ber má slova, prosím, jako poslední upozornění.“

reaguj[9]
Horst mejl Čtvrtek 29. 01. 2009, 15.53

Jen ne-Čech se může postavit za takto ostudný, Čechy-urážející a provokativní pamflet! Nevím, … jak nízké musí být sebevědomí člověka, než se sníží k něčemu tak hanebnému? Uvedli by jste zde podobně laděný článek např. o Židech?


Atllanka reaguje:

Proč se domníváš, že bych měla být ta, a ještě ke všemu žid? Jsi normální? Mohu tě ujistit, že v Atllance teamu není jediný občan židovského vyznání či původu, všichni jsme tu ateisti jako polena, někteří z Práglu a někteří aj z Moravy a Slezska, od Brna aji z Ostravy, dokonce i Slováci, dva Angličané a jeden Němec. Žida mezi sebou nemáme ne proto, že bychom nechtěli, prostě žádného osobně neznáme, víme?

Článek je o takových Češích, jakým se jevíš právě ty, o takových co vyvolávají neonacistické vášně a svou vlastní neschopnost svalují na druhé. Je o „lidech“, kteří se domnívají, že jsou nadřazeni druhým, je o „lidech“ naprosto bezectných, hloupých a nevzdělaných. Je jedno že jsou tito hlupáci a nečestné zrůdičky české národnosti jako my, jsou prostě póvl, odpad, nuly a my věříme, že jako s póvlem s nimi jednou svět naloží…

Jo a ještě jen tak na okraj: kdybys měl v hlavě mozek, věděl bys, že žid není národnost, že je to občan jako ty, nebo my, a má různou národnost třeba českou, jakož i německou, ruskou, americkou, někteří i izraelskou. Je to asi tak, jako by sis myslel, že je národnost katolická, evangelická, jehovistická, letniční, nacistická, atd…

Takže, pokud jsi toto nevěděl, jsi již poučen a očekáváme tvou omluvu, pokud se neomluvíš, bereme tvůj příspěvek jako neonacistickou provokaci hňupa a více tě nebudeme pouštět na naše diskuze, protože s nácky se nediskutuje, stejně jako s komunisty, vás je třeba vyhubit, a to do základu.

p.s. Článeček napsal historik… je na něj pod článkem odkaz, taky Čech ;)

reaguj[10] Já žasnu
Filosof Sobota 5. 09. 2009, 15.00

Kuk a Horst: Co to tu píšete pod články do diskuzí, no vy jste materiál… Copak nechápete, že tím, co jste tu napsali, jste vlastně dali autorovi textu za pravdu? Bože, v nějž nevěřím, řekni mi prosím, zda žije v této zemi ještě někdo kdo je zcela prost závisti, nenávisti, zášti a sebereflexe?

reaguj[11] Já!!!
Kuku Pátek 30. 10. 2009, 15.52

Se hlásim, nezávidim nikomu nic, jen blondýnam mozky, černovláskam dlouhý nohy a zrzkám kozy. To by ještě šlo ne, když uvážíte, že jsem malá krpatá opica :D))

reaguj[12] nesouohlasím
kapr mejl Pátek 30. 10. 2009, 18.48

Přečetl jsem jen pár řádků a stačilo. Proto vyjadřuji svůj názor pouze na k otázce kdo je a může být Čech. To, že se člověk cizí národnosti nemůže stát Čechem přeci není otázkou chápání. To je přeci dáno dědičně. Zrovna tak z kočky nikdy nebude pes a naopak. To ovšem neznamená, že člověk jiné národnosti nemůže být občanem České republiky, ani že by takový člověk byl v očích Čecha méněcenný.

reaguj[13] nesouhlas
kapr mejl Pátek 30. 10. 2009, 19.07

Jistě se mnou budete souhlasit že pokud budete mít pejska např. módního jorkšírka, těžko z něj uděláte např, kokršpaněla. Podobné je to i s rasami a národnostmi u lidí. Pokud je někdo Čech, je to otázka dědičnosti. Je přeci třeba rozlišovat mezi národností a občanstvím. I příslušníci jiných národů mohou být občany České republiky s právy a povinnostmi rovnoprávnými. V této souvislosti skutečně nechápu např větu „Že se někdo může stát Čechem volbou, se vymyká chápání naprosté většiny Čechů.“ . Čechem se nemůže stát přeci nikdy, to by si musel změnit DNA.

reaguj[14] Kaprovi
Karel web Pátek 30. 10. 2009, 19.20

Citace z tvého komentáře: „…skutečně nechápu…“.

Reakce: Budeš se asi divit, ale z tvých komentářů zcela chápu, že ty nechápeš. Dokonce mě to ani nepřekvapuje. Očividně totiž nemáš čím chápat.

reaguj[15] Achich ouvej
Kuku Pátek 30. 10. 2009, 19.20

[13] kapr: si myslim, že si pěkně vedle rozumbrado. Přesně opak je pravdou. Občanství se získáva, uděluje, atd… národnost si vybíráš, budeš li se cítit Němcem, přihlásíš se k národnosti německé, budeš – li se cítit Čechem, budeš národnosti české, nebo romské, atd…

reaguj[16]
d52 Úterý 3. 11. 2009, 19.03

kazdeho napadne takova to reakce ale je moc lacina…

reaguj[17] Filosofe,
Baba Jaga Čtvrtek 5. 11. 2009, 20.15

[10] Filosof: i já se hlásím. Jen podotýkám, že jsem se k tomu dopracovala životní zkušeností odpovídající mému věku. ;-)

reaguj[18] Intelgentní lidé?
Kluk Středa 30. 06. 2010, 10.08

[5] KUK:To je něco jako potentní, nebo píšeš pod vlivem? :D)))))))))))

reaguj[19] Nejsou Češi jako Češi
vjfvb mejl Pátek 2. 07. 2010, 10.14

S valnou části Vašeho článku souhlasím. Ale je třeba nezapomínat na to, že ač výstižně jste popsal Čechy, nepopsal jste je všechny. Jsou tu lidé (a není jich málo, jak by se zdálo dle Vašich slov), kteří mají lásku k tété zemi, ale jsou to lidé a uvědomují si to a jejich projevy tuto skutečnost odrážejí…vnímají globalitu světa a tohoto národa jako součást vývoje, nejen světa ale i společnosti jako celku. A opravdu je těchto lidí DOST! Je myslím pro všechny naprosto neslušné o nich něco tvrdit, ale ze všech možností si vybrat jen ty nejhorší. Má osobní zkušenost: setkávám se hodně s lidmi z USA, kteří žijí delší dobu u nás a shodou okolností součástí jejich práce je práce s lidmi tohoto národa. A pokaždé, když jsem jim položil otázku jak na ně působí zdejší lidé, jejich odpovědi byly podobné – češi jsou velmivstřícní a otevření lidé!!!!!! Ano i u nás najdete opravdu hromady těch, které se mi nechce ani pojmenévávat a jejich přívrženců a hlupáků, ale to najdete všude, stejně tak je to i naopak. Jen chci říct , že ta tam je doba kdy možná platilo to co jste napsal.....i my češi začínáme přemýšlet globálně-)))) a co je hlavní i tímto způsobem jednáme.

reaguj[20] dosti zjednodušené...
SPK mejl Pondělí 7. 03. 2011, 05.40

Dobrý den. Na podobný blog píši poprvé a tak se omlouvám za případné netaktnosti. Nevím,jestli to chápu správně, ale je to jakási sebereflexe, nebo možná jen pokus šokovat?

Samozřejmě máme jako národ spoustu typických rysů,negativních i pozitivních.Myslím,že to je naprosto normální u všech národů světa. Co se týče pocitu náležitosti k národu, dosti často a mnohem vznešeněji se to myslím nazývá vlastenectví, nebo naopak hanlivě nacionalismus. Dokáže někdo spolehlivě říci, kde je hranice mezi těmito věcmi?

Vždyť i ze světových dějin je přeci jasný určitý národnostní duch a pocit náležitosti k určitému národu. Nemusíme mluvit hned o fašismu. Co třeba středověké civilizace.? Od Mayů až po Římany. Každý příslušník těchto národů cítil silné pouto k „vlastním“ lidem. Byla to leckdy otázka přežití. A myslím,že ani dnes tomu není jinak,stačí se jen podívat na jakékoli mezinárodní, sportovní utkání.

Myslím,že drtivá většina lidí pociťuje silné pouto s vlastním národem. A kdo je a kdo není Čech.? Myslím, že i to je otázka do pranice. Zeptejte se Francouze kdo je opravdový Francouz, Angličana kdo je opravdový Angličan, nebo Němce kdo je opravdový Němec. Ono to opravdu není tak jednoduché. Myslím,že pouto k národu vzniklo především z nutnosti jeho obrany a lidé to tak i podvědomě chápou. Brání společnost lidí, kteří jsou stejní jako oni, mají podobné cíle a zájmy.

S tím nejspíš úzce souvisí i druhý popisovaný problém Českého národa a sice stáhnout ty co vynikají dolů, do šedého průměru. „Rovnostářství“, to je moc hezký výraz (kdysi za ideu „rovnost, svornost, bratrství“ lidé umírali). Samozřejmě je velký problém se v takové společnosti prosadit. Snažíme se ty schopné brzdit, zesměšňovat, pacifikovat..no fuj.! Jenže ani to není tak jednoduché.

Pokud je vyzdvihneme, zahrneme úctou a uznáním, velmi snadno vyrobíme další „kulty osobnosti“, kterých i v našich dějinách nebylo málo. A kam takové věci vedou nám opět ukazují dějiny, viz Lenin, Hitler, Stalin… I oni se cítili být těmi schopnými (a často bili všehoschopnými…). Ale chápu, „elitu“ národa je třeba vyzdvihnout, neboť oni jsou schopni posunout celý národ kupředu. Jen musíme správně definovat kdo je ta „elita“ národa. Jsou to snad modelky, zpěváci či herci z „úspěšných“ seriálů.? Ti co mají médii vytvořené pozlátko výjimečnosti ? Nebo jsou to Ti úspěšní „podnikatelé“ tipu Kožený, Pitr… Nebo snad naši vrcholní politici, z nichž každý, napříč politickým spektrem, má máslo na hlavě.? Jsem pro vyzdvižení elit, ale je nezbytné dobře zvážit které to jsou.

A tady jsme asi u největšího problému Českého národa a tím je ona proklamovaná závist. Je naprostou pravdou, že je součástí „české povahy“ a měli bychom se za ni stydět. Jen si myslím, že ani v tomhle případě není věc tak jednoduchá. Za prvé drtivá většina Čechů (co znám), chce mít nejprve lepší auto než-li má soused. Teprve když ho nemohou mít, přejí si aby ho soused naboural. A v tom je trochu rozdíl. Protože ta část, kdy chci lepší auto než-li má soused, může být i výrazně motivační. Záleží jen na prostoru a možnostech které se mi dostanou.

Chci tím říci, že naše národní závist nemusí být pouze destruktivní, zvláště pokud se občas zaměňuje s ctižádostivostí. No a k tomu samozřejmě také patří druhá část problému a sice rozeznat závist od oprávněné kritiky. Vím, že tahle slova se nebudou moc líbit, ale já neznám v této zemi podnikatele, který by neobešel zákon. Při nejmenším si sem tam odepíše z daní něco navíc, benzín který neprojel, materiál co nekoupil…(moc se omlouvám těm poctivým). Nechci zde řešit, že se tak děje protože stát… To je na jiný článek. Ale myslím tím tohle.

Jestli že chci někoho vyzdvihnout jako elitu národa, musím si o něm zjistit co nejvíce informací, ale v tom momentě jsem pro mnohé český čmuchal, rejpal… Pokud zjistím nesrovnalosti, chci aby je dotyčný vysvětlil. V tom momentě vše zbytečně rozpitvávám a znevažuji. Pokud pak dokonce zjistím a poukáži na nějaký problém, jsem rázem práskač, ale hlavně ZÁVIDÍM. Zkrátka nejsem tak schopný jako on a tak sprostě závidím. Tohle je druhá stra…

reaguj[21] Astrodeon jsi IDIOT?
Královna Úterý 8. 03. 2011, 15.15

Ano, Astrodeone Železná noci alias Jeřábku, jsi idiot. Tady si neškrtneš… A pro tvou informaci, ropa se nekrade, ale těží a platí se za ni. Kdyby se kradla, tak bys jezdil v Rolsu, hňupe.

reaguj[22] Cituji z článku:
Novák mejl Čtvrtek 11. 07. 2013, 13.46

„Respondenti na otázku, kdo je malý český člověk, odpovídali, že devadesát devět procent Čechů nebo alespoň většina Čechů. Ale současně se ani jeden z nich nedomníval, že by do této kategorie patřil.“

Pan Krystlík dlouhodobě vyznává tezi, že Češi jsou posledním národem v EU, který se ještě nezbavil nacionálních bludů. Měl by tedy být ve své argumentaci alespoň natolik konzistentní a neuvádět bez doplňujícího vysvětlení skutečnosti, které této jeho tezi přímo odporují. Citovaný výsledek průzkumu vpodstatě říká, že většina příslušníků českého národa má podobné názory jako pan Krystlík. Tedy že devadesát procent národa je opovrženíhodná chátra, ale na mě to nepaltí… Kdepak, pan Krystlík je typický Čech, a jako takový je pevnou součástí největšího problému, s nímž se jako národ dlouhodobě potýkáme. Je jím hluboce zažraná sebenenávist.

Mimochodem, Tomáš Krystlík není historik.

reaguj[23] Prispevky na tento clanek
Vlad. Pondělí 15. 07. 2013, 22.27

MNE pobavili kralovsky. To je opravdu smesne a jeste ted se chechtam a slzim nad inteligenci panu KUK a KAPR. To je fakt konec… Kontrolni otazka: Je nebo neni Ivan Lendl American?

reaguj[24] Rusove zatahli do Cech asijskou kulturu.
Jiri Dostal mejl Neděle 9. 03. 2014, 23.18

Je dobre si nasypat popel na hlavu a nemyslet si, ze jsme stredobodem vesmiru. Precist si knihu-dokument historika Karla Kaplana, kolik parasutistu z Anglie prezilo vysadek nad Protektoratem: ani jeden! Jakmile cesky rolnik nasel padak, uz bezel na Gestapo. Kdyz nekdo na vesnici „na cerno“ zabijel prase, soused to udal Gestapu. Kolik udavacu, ne z politickeho presvedceni, ale ze zavisti a z pomsty, bylo za vlady tzv. komunistu? To se neda spocitat. Cikan, nebo Vietnamec, at mluvi cesky, nebo ne, at umeji hymnu, nebo ne, nikdy nemohou byt integrovani Cesi, protoze nejsou „statotvorni“. Zide statotvorni byli a jsou. Jeden z dukazu je, ze bojovali v 2.svetove valce v ceskych jednotkach zahranicnich armad za osvobozeni CSR. Toho bychom se dnes od Cikanu, nebo Vietnamcu nedockali. A zavist? Kdyz si soused koupi auto Mercedes, tak je lepsi mu ho poskrabat, nebo zapalit nez pochvalit. To snad neni nikde na svete.


Atllanka reraguje:

Pane Jiří, děkujeme za váš názor – souhlasíme s ním do puntíku.

reaguj[25]
Vlad Čtvrtek 20. 03. 2014, 21.02

Myslim si, ze deti Vietnamcu mohou byt statutvorni Cesi. Potkal jsem takove. V Bruselu ve vlaku ke mne pristoupila mlada vietnamka a ptala se mne ci jsem z Cech a jestli jedu domu. Rekl jsem ji, ze Cech jsem, ale jedu domu za more. Byla to Ceska jako ja. Moji deti budou v zemi za morem doma a budou statutvorni. Cikani to je asi jina kapitola. I kdyz, kdo vi jestli by pri napadeni statu nebojovali. O tom se da jen polemizovat. Ja osobne si myslim, ze ano. Nejvetsi problem je to, ze vetsina intelligence utekla za hranice v nekolika emigracnich vlnach. Potom se nelze divit, ze to vypada tak jak to vypada.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?