Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Islamizace světa je v plném proudu

Šaria pro Česko?

 

Zdá se vám to bláznivé? Pak vězte, že to existuje. Na facebooku je skupina českých muslimů, která si přeje šariu pro naší republiku. Zneužívala k tomu donedávna dokonce státní symbol – vidíte výše na obrázku, vede ji českoegyptský vysokoškolák Hamza Jan Velička a myslejí to smrtelně vážně..

A aby to nevypadalo tak strašidelně, tak o šarie, právním systému muslimů a nedílné součásti islámu lžou, jako když tiskne. Skupina je tady, českou vlajku vyměnila sice po naší kritice za českou krajinu, ale po šarie pro Česko volá dál a když si rozkliknete co tam o ní píše, nebudete se stačit divit, cože to ten islám je za nádheru…

Pro jistotu si pak klikněte ještě sem – tady je přesně vysvětleno co šaria je, jak se praktikuje a jaké má „zákony“. Komu se nechce číst, může navštívit tento odkaz, kde je zcela polopaticky šaria znázorněna graficky.

st@tll

 

Šaria nám stojí za humny (Lucie Tomanová)

Je islám slučitelný se soudobou západní kulturou a liberální demokracií? Těžko. Pak je ovšem otázka, co se stane, až si budou početně sílící arabští přistěhovalci na starém kontinentě vehementně nárokovat naprosté nevměšování se do „svých záležitostí“.

Kauza ohledně nového nizozemského zákona, který měl definitivně zakázat rituální porážku zvířat, vzbudila emotivní reakce nejen v Nizozemsku. Tamější osmisettisícová muslimská menšina se v této věci výjimečně spojila se čtyřicetitisícovou židovskou komunitou a schválení zákona, který prošel parlamentem, ale senátem už nikoli, společně zablokovaly na dlouhé měsíce.

Muslimové i Židé argumentovali tím, že jejich víra vyžaduje úplné vykrvení masa, kterého je možné dosáhnout pouze tradičním způsobem: podřezáním krčních tepen za plného vědomí. Pokud je zvíře nejprve omráčeno elektrickým proudem jako na standardní porážce, nezvládne srdce vypumpovat všechnu krev z těla.

 

 

Letos v červenci tedy vznikl kompromisní návrh, který uděluje v případě rituálních porážek výjimku: zvíře nemusí být omráčeno, avšak nezemře-li do čtyřiceti vteřin, zasáhne veterinář a uspí je. Tato novela zákona však nevyhovuje organizacím bojujícím za práva zvířat. „Svoboda vyznání končí tam, kde začíná bolest a utrpení živých bytostí,“ říká Marianne Thiemová, hlavní představitelka Strany na ochranu zvířat.

Rituální porážky jsou zákonem zakázány ve Švýcarsku a ve Švédsku. Ostatní evropské země včetně České republiky udělují náboženským menšinám každoročně výjimku.

Jakkoli mi přijde diskuse o tom, zda má být zvíře, které strávilo svůj ubohý krátký život v ne právě přívětivých podmínkách, podříznuto po ráně proudem, anebo bez ní, v podstatě nesmyslná, přece jen se kauza dotýká citlivého tématu: každá společnost má své hodnoty a svá tabu. Pro Evropany, a možná i pro celou západní kulturu, je jedním z tabu právě zacházení se zvířaty. Má tedy někdo nárok požadovat výjimku proto, že to vyžaduje jeho víra? A je svoboda vyznání opravdu něco univerzálně platného a univerzálně aplikovatelného?

Když toto paradigma vznikalo, počítalo se spíše se svobodou vyznání v rámci různých křesťanských církví a sekt, okrajově možná i se židovskou vírou. Co si však počít ve chvíli, kdy jsou vyznání založena na radikálně odlišných hodnotách? A co když, hypoteticky, jedno z náboženství nutně vyžaduje třeba lidské oběti, jako tomu bylo například u Aztéků?

 

Asimilace ano, integrace ne

Islám pochopitelně lidské oběti nevyžaduje, je náboženstvím monoteistickým, určité prvky přejímá od židovsko- křesťanské tradice. Přesto jsou islámské hodnoty odlišné od západních, zejména když se začne uplatňovat morální a právní systém islámu zvaný šaría.

Přistěhovalecké komunity v evropských státech se povážlivě rozrůstají a mizí naděje, že jejich členové se asimilují a přijmou hodnoty většinové společnosti. Jakmile se komunita uzavře a umožní členům žít pouze „uvnitř“, je zaděláno na problém. Islámská kultura pochopitelně není jednolitá, liší se v různých státech a u různých etnik. Islám je však silným jednotícím prvkem a zároveň jednou z překážek v asimilaci.

Zatímco imigranti například z Číny, Vietnamu, Latinské Ameriky nebo z různých postsovětských republik většinou nemají se zapojením do společnosti až takový problém, u muslimů z Afriky a ze zemí Blízkého a Středního východu je tomu spíše naopak.

Hodnotový systém islámu i životní styl jsou natolik rozdílné, že se muslimové dostávají do morálního rozporu: mají se řídit hodnotami společnosti, ve které nyní žijí, anebo morálkou, kterou jim stanovuje víra?

Islám v praxi v řadě bodů porušuje lidská práva daná Všeobecnou deklarací práv a svobod. Muslimští duchovní tuto deklaraci odmítají jako konstrukt židovsko-křesťanské kultury, který podle nich neplatí pro celý svět. Snad mají i v některých ohledech pravdu, nicméně to neřeší zásadní problém: Jak soužít v zemi s někým, kdo popírá samotné základy, na nichž je kultura oné země postavena?

„Integrace odlišných kultur, které spolu budou v míru žít a vzájemně se obohacovat, je nesmyl. Chce-li člověk žít v jiné kultuře, nezbývá mu než se asimilovat, přijmout nové hodnoty a žít v souladu s nimi,“ říká Petr Pelikán, orientalista, překladatel a český muslim.

„U nás ještě to množství imigrantů naštěstí nepřekročilo to nadkritické množství, které jim umožňuje žít ve zcela uzavřených komunitách. Už to sice začíná být na hranici, ale přece jen to ještě není tak jako v některých zemích západní Evropy, kde přistěhovalci žijí v komunitách úplně odtržených od majority. A to ještě v uvozovkách majority, protože jsou lokality nebo přímo některá města, kde majoritu tvoří imigranti, je tam už totiž třeba druhá třetí generace. Ale čím jich je víc, tím víc to pochopitelně nabývá charakteru prostředí, ze kterého přišli.“

 

 

Cesta do pekel

Belgie, Nizozemsko a Velká Británie začínají tuto otázku vážně řešit. Jenže je trochu pozdě. Místní komunity už jsou dost velké a vlivné na to, aby se pokusům o asimilaci ubránily. A aby ji neumožnily ani těm svým členům, kteří by jiný životní styl přijmout chtěli. Navíc v oněch „ghettech“ vyrůstají lidé, kteří se už v Evropě narodili. „Ti lidé to pak mají složité. Nepatří sem, ale nepatří ani do země svých předků. Jsou jiní než Evropané, jenže taky jiní než lidé v zemi původu.

Je to obrovský problém, který se bude muset řešit, a nepůjde to vyřešit cestami, na které jsme zvyklí a kterým říkáme demokratické nebo ‚v rámci legislativy‘. Určitě to půjde za rámec toho, co nám teď připadá přijatelné,“ míní Pelikán.

Velké uzavřené komunity prosazující své vlastní kulturní hodnoty jsou podle něj jednoznačnou cestou do pekel. „Já tohle říkám i muslimům. Říkám jim: Podívejte se, jak dopadli Židé. Teď se řeší a smí se řešit jen to, co se jim dělo, ale neřeší se příčiny, proč se jim to dělo. A já tvrdím, že to bylo proto, že když přijali občanský princip společnosti, tak si ale stále ponechali tu svou komunitu, do které nikdo z jejich spoluobčanů nesměl.

A přesně to se děje s muslimy, respektive s imigranty z muslimských zemí,“ pokračuje orientalista Petr Pelikán. Zároveň dodává, že například koptští křesťané z Egypta a Súdánu se chovají podobně. Také například nutí ženy chodit zahalené a pokud možno nevycházet z domu. Jenže těch je obecně velmi málo a těžko někde vytvoří vlivnou komunitu.

Co tedy Pelikán radí muslimům?

„Aby sem nejezdili nebo se vrátili zpět.“ Jenže mnozí, i kdyby se snad chtěli dobrovolně odstěhovat a vzdát se výhod štědrých sociálních dávek bohatých západních států, zkrátka nemají kam.

 

Dejte císaři, co jest císařovo

Evropana v souvislosti s islámem napadne většinou otázka, proč by muslimové nemohli, stejně jako dnešní křesťané, přijmout ideu sekulárního sátu. Když už ne v zemi původu, tak tedy alespoň tady, v zemi, která je přijala. Je takový rozdíl v tom, jestli se člověk chodí modlit do kostela, nebo do mešity?

Odpověď zní: Ano, je.

Předně, dnešní evropský stát je založen na židovsko-křesťanské tradici a římském právu. Stejně jako křesťanství ovlivnilo dnešní stát, promítly se i osvícenské a moderní, či dokonce i postmoderní hodnoty do křesťanství a daly mu podobu, v níž je známe dnes. Současný, velmi symbolický výklad Bible je záležitostí v našich dějinách relativně novou.

Problém sekularizace muslimů spočívá v tom, že symbolický výklad Koránu i Sunny (ta doslovně znamená „cesta“ nebo „zvyk“ a tvoří jeden z pramenů islámského práva) je zatím v nedohlednu, a těžko říci, bude-li kdy možný. Korán je považován za dokonalou svatou knihu, která byla Mohamedovi, a tudíž celému lidstvu seslána poté, co pobýval s Alláhem v nebi.

Nelze na ní nic měnit ani ji po svém interpretovat. Inovativní výklady se nepřipouštějí ani u Sunny, souboru výroků Mohamedových anebo svědectví o Mohamedově životě.

„Prorok Mohamed je podle muslimů dokonalý člověk, jehož činy by se měl každý správný muslim řídit,“ vysvětluje Sabatina James, Rakušanka pákistánského původu, která v současné době žije v Německu. Coby mladou dívku ji rodina dala na převýchovu do pákistánské školy Koránu. Byla pilnou studentkou a silně věřící muslimkou, nicméně konvertovala ke křesťanství. Nyní jí za odpadlictví od víry hrozí smrt z rukou vlastní rodiny či kteréhokoli zapáleného muslima.

„Chápání veršů Koránu i hadísů (výroků) uvedených v Sunně je obvykle doslovné. Jestliže se například Mohamed v pokročilém věku oženil s Aišou, když jí bylo šest let, a spal s ní, když jí bylo devět, znamená to, že takto je to správné. Ne že by si každý muslim měl brát devítiletou holčičku, ale nikdo proti takovému sňatku nemůže nic namítat.

Nebo například vraždění Židů – sice by se to nemělo dělat jen tak bezdůvodně, ale sám Mohamed vyvraždil po svém příchodu do Mediny několik židovských kmenů, což taky bylo správně.“

V oddělení islámské víry od státu Sabatina moc nevěří. Ideálem islámu byl vždy islámský stát v čele s islámským vládcem, který představoval moc duchovní i světskou. V islámu neexistuje žádná samostatná církevní instituce, pouze jednotlivé směry a náboženské školy. „Na otázku učedníků, zda mají dodržovat zákony země a platit daně, odpovídá Ježíš: Dejte císaři, co jest císařovo. Odděluje věci zákona a víry. To ale v islámu není,“ říká Sabatina James.

 

Představte si tu situaci

Muslimské komunity v některých evropských státech, například ve Velké Británii, mají své vlastní rozhodčí šaría soudy. Podobný soud zřídila letos na jaře také islámská komunita v Brně.

„Šaríatský soud se věnuje otázkám práva a morálky, například rodinným záležitostem. Je to podobné, jako když kdysi přišla selka za panem farářem s tím, že ji manžel tluče jak žito. Pan farář jí řekl: Jdi, dcero, a neprovokuj ho už. Sedlákovi řekl: A ty buď ke své ženě mírnější. Ti dva mohli a nemuseli brát ono doporučení v potaz. Podobné je to i se šaríatským soudem. Pokud se vám jeho výrok nelíbí, nemusíte se jím řídit, dokud máte kam odejít. Je-li však komunita dostatečně velká a vlivná, jste nahraní,“ vysvětluje orientalista Petr Pelikán.

 

 

On sám byl jedním ze zakladatelů Pražské islámské společnosti. Časem však komunitu opustil, protože byla z jeho pohledu, stejně jako ta brněnská, příliš uzavřená a dogmatická.

Obě komunity jsou arabské a jsou financovány ze Saúdské Arábie, jejíž oficiální státní ideologií je saláfismus (čili wahhábismus), fundamentalistický islámský směr založený v polovině 18. století Muhammadem ibn Abd al-Wahhábem.

Otázkou, zda by nebylo moudré zavést oddělené právní systémy pro různé komunity, tak jako to vždy měly muslimské orientální státy pro Židy a křesťany, se v jednom ze svých esejů zabýval biolog a filozof Stanislav Komárek. Došel k závěru, že by to byl dobrý nápad, který by vyřešil spoustu problémů. Skutečně?

 

Zkusme si představit fungování takového modelu v praxi. Zatímco většina Čechů se bude řídit českým právem, pro muslimy bude platit šaría:

  • Pokud například český křesťan konvertuje k islámu, nic se neděje. Jestliže se však muslim stane křesťanem, bude v souladu s islámským právem odsouzen k smrti a popraven.
  • Jestliže si bude chtít dospělý muslimský muž vzít za ženu devítiletou dívku, nebude to z pohledu jeho víry problém. Zato český občan za jakékoli intimnosti s devítiletým dítětem půjde nejprve do vězení a poté absolvuje státem nařízenou ochrannou léčbu.
  • A dojde-li ke znásilnění ženy, bude postup také velmi odlišný. V případě nemuslimské ženy, na niž zaútočil nemuslimský muž, poputuje usvědčený násilník do vězení. Bude-li to deviant, podstoupí ochrannou léčbu. Znásilní-li muslim muslimku, bude postup jiný: žena bude odsouzena ke 100 ranám bičem nebo k ukamenování za smilstvo, protože těžko sežene čtyři mužské svědky, kteří by potvrdili, že viděli, jak ji dotyčný znásilňoval.

 

Podle jakého práva ale budeme postupovat, jestliže bude násilník náležet k jiné komunitě nežli oběť? Pak tedy opravdu babo raď – a najdi nějaké pokud možno kultivované, multikulturně tolerantní řešení.

zdroj

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární, pravdu, pak neváhejte, přidejte se: pište a nebo jen čtěte, rádi vás na našich stránkách a ve skupinách uvítáme. Nestůjte mimo, jde o Vaši budoucnost..

 

 

Související texty:

Upozornění redakce:

  • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

Navštivte archiv textů     Vstup do diskuze zde 

 

Stáhněte si naše Prezentace       Atllanka Vás vítá – Welcome

 

Komentáře na našem webu se zobrazují s určitým zpožděním, omlouváme se Vám, ale je to nezbytná ochrana před agresivním reklamním spamem…

 pošli na vybrali.sme.sk jaggni to! Linkuj.cz pridej.cz

««« Předchozí text: Hospodářské mýty 1. republiky Následující text: Bylo Československo omylem politiků? »»»

Atllanka | Neděle 7. 10. 2012, 08.47 | EU, Islám, Imigrace | trvalý odkaz | vytisknout | 3729x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
reaguj[1] A co Židé
antisionista mejl Pondělí 29. 07. 2013, 00.11

miliony slepic po celém světě nehumáně zabíjeny, obřezávání atd!

reaguj[2] To antisionista
Vlad. Středa 31. 07. 2013, 10.05

Hele ty jsi ale pitomec, co ani kratkou vetu nedokaze dat dohromady. Za to cos napsal bych se stydel a cervenal v obliceji. Mas tam hrubky, ktere jasne poukazuji na to co jsi zac. Nevzdelanec. Nula. Propadlik a v neposledni rade budizknicemu. Nazdar.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?