Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, socani, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Brainwashing III.

Brainwashing aneb Vymývání mozku

 

Motto: Znovuzrození křesťané a podobné křesťanské proudy, nemají s křesťanstvím jak ho známe my nic společného. Nejblíže tomu jsou asi sekty jako Jehovisti nebo Mormoni. Účelem pro ně není víra, ale zisk…

Praví věřící a masová hnutí

Než uzavřeme tuhle kapitolu o konverzi, chci říct něco o lidech, kteří jsou pro to velmi přístupní – náchylní, a o masových hnutích. Jsem přesvědčen, že nejméně třetina populace je to, co Eric Hoffer nazývá – Praví věřící…

 

 

Jsou to účastníci a stoupenci… lidé kteří chtějí odevzdat svou moc. Hledají odpovědi, smysl a osvícení zvenku, mimo sebe.

 

Hoffer, který napsal PRAVÝ VĚŘÍCÍ, klasické dílo o masových hnutích říká:

 • Pravý věřící netouží po opoře nebo rozvoji sebe sama, ale touží se zbavit nepotřebného já.
 • Nejsou stoupenci proto že by toužili po osobním rozvoji, ale proto že to může uspokojit jejich hněv na sebe samé!
 • Hoffer také říká že Praví věřící jsou věčně nedostateční a věčně nejistí!

 

Znám to z vlastní zkušenosti. V mých letech řídících tréninků jsem na to stále znovu narážel. Jediné co mohu udělat, je ukázat jim, že to co hledají je Pravé JÁ uvnitř. Říkám jim, že základ spirituality je zodpovědnost za sebe a seberealizace.

Ale většina pravých věřících mi prostě řekne, že nejsem dost duchovní a jdou hledat někoho kdo jim poskytne dogma a to po čem touží.

 

 

Nikdy nepodceňujte možné nebezpečí z těchto lidí.

 • Mohou se snadno stát fanatiky kteří budou ochotně pracovat a umírat pro své svaté důvody.
 • Je to náhrada za jejich ztracenou sebedůvěru a nabízí jim to individuální naději.
 • The Moral Majority (Morální většina) je tvořena pravými věřícími.
 • Všechny kulty sestávají z pravých věřících.
 • Najdete je v politice, kostelech, byznysu a skupinách bojovníků za cokoli. V těchhle organizacích jsou fanatici.

 

Masová hnutí mají obvykle charismatického vůdce. Stoupenci chtějí obrátit ostatní na svůj způsob života, nebo ho nařídit, je-li to nutné, zákony které vnutí ostatním jejich názor. Dokazují to aktivity Morální většiny. Znamená to donutit ostatní za pomoci zbraní a trestů, což je na hranici zákonného nátlaku.

 

Pro úspěch masového hnutí je třeba obecná nenávist, nepřítel, či ďábel

 

Nově povolená sekta Znovuzrozených v Česku

 

Znovuzrození křesťané mají Satana, ale to ještě není dost, tak přidali záhadno, a v poslední době všechny kdo se staví proti spojování kostelů a politiky. V případě revolucí ďábla obvykle nahrazuje vládnoucí moc, nebo šlechta.

 

Pomazání pastorů a pastorek CžB v kapli Betlémské

 

Existují i masová hnutí bez ďábla, ale zřídka dojdou většího rozšíření.

 • Praví věřící jsou duševně nevyrovnaní nebo nejistí lidé, nebo ti kdo jsou beznadějní, či bez přátel.
 • Lidé nehledají spříznění když milují, ale pokud nenávidí tak ano.
 • A ti kdo touží po novém životě a novém řádu cítí, že staré zvyky musí být zlikvidovány, než vybudují nový řád.

 

Přesvědčovací techniky

Přesvědčování není technicky vzato brainwashing, ale je to manipulace s lidskou myslí někým jiným, aniž by si manipulovaná společnost byla vědoma co způsobilo posun jejího mínění. Máme čas uvést pouze ty základní z tisíců dnes používaných technik, ale základem přesvědčování je vždy přístup k vašemu PRAVÉMU MOZKU.

Levá část vašeho mozku je analytická a racionální. Pravá je tvořivá a imaginativní. To je sice velmi zjednodušené, ale pro vysvětlení to stačí. Takže účelem je rozptýlit levou polokouli a udržet ji v činnosti. V ideálním případě přesvědčovač navodí změněný stav vědomí při otevřených očích, což způsobí posun od beta vědomí k alfa; dá se to zjistit na EEG.

Nejdřív si ukážeme příklad zaneprázdnění levé poloviny. Politici používají tyhle účinné techniky pořád; právníci používají mnoho variant. Jak jsem říkal – Utahují smyčky.

 

Předpokládejme teď, že se díváte na politika při projevu…

 • Nejdřív může navodit to, čemu se říká – Vyvolání souhlasu
 • Jsou to tvrzení která způsobí, že posluchači začnou přitakávat; můžou dokonce nevědomky pokyvovat hlavami.
 • Teď přijde Utvrzování. Jsou to obvykle tvrzení o kterých by se dalo debatovat, jakmile však má politik souhlas obecenstva, je ve výhodě protože všichni souhlasí dál.
 • Nakonec přichází sugesce. Tedy to co politik chce abyste udělali.
 • Protože jste souhlasili po celou dobu, je pravděpodobné, že se necháte přesvědčit a přijmete Sugesci.
 • Když teď budete poslouchat politický projev pozorně, zjistíte že první tři body jsou Vyvolávání souhlasu, další tři jsou Utvrzování a nakonec následuje Sugesce.

 

Příklad: Dámy a pánové, nelíbí se vám vysoké ceny potravin? Vadí vám astronomické ceny benzínu? Jste znechuceni nekontrolovatelnou inflací? Jo, víte že strana TAaTA připustila za minulý rok 18 procent inflace; víte že kriminalita se zvýšila o 50 procent za posledních 12 měsíců, a víte také že vaše platy sotva pokryjí vaše výdaje. Dobrá, odpověď na všechny problémy je zvolit do Senátu mně, Johna TOHOaTOHO.

 

 

Myslím že už jste to někde slyšeli. Můžete si také počkat na to čemu se říká Vložený příkaz. V hlavní části řečník začne gestikulovat levou rukou, což jak ukazuje výzkum, má lepší přístup k vašemu pravému mozku. Dnešní politici a řečníci orientovaní na veřejná média jsou často pečlivě trénováni specialisty, kteří použijí každý trik – starý i nový – aby vás zmanipulovali tak, že přijmete jejich kandidáta.

Koncepce a techniky Neurolingvistiky jsou tak pečlivě chráněny, že jsem s obtížemi zjistil, že dokonce i mluvit o nich nebo něco publikovat může přivodit právní problémy. Přesto je Neurolingvistický trénink snadno dostupný každému, kdo je ochoten tomu věnovat čas a peníze. Je to jedna z nejdůvtipnějších a nejúčinnějších manipulací s jakou jsem se zatím setkal. Jeden přítel, který nedávno navštěvoval dvoutýdenní seminář neurolingvistiky zjistil, že mnoho lidí se kterými v pauzách mluvil, byli vládní lidé.

 

Roztrušovací technika

Jiná technika se kterou se právě seznamuji, je neuvěřitelně choulostivá. Říká se tomu Roztrušovací technika. Princip je ten, že slovy říkáte jednu věc, ale do podvědomí posluchačů vštípíte něco docela jiného.

 

 

Vezměme si příklad: řekněme že se díváte na televizního komentátora který říká tohle: SENÁTOR JOHNSON pomáhá místním úřadům objasnit hloupé chyby společností přispívajících k jadernému znečišťování. Zní to jako zpráva o prostém faktu, ale když komentátor zdůrazňuje ta správná slova, a zvlášť když při určitých slovech správně gestikuluje rukama, můžete si odnést dojem, že senátor Johnson je idiot. To byl podsunutý význam zprávy a komentátor nemůže být nařčen že něco takového řekl.

Přesvědčovací techniky se také často používají v menším měřítku se stejnou účinností. Pojišťováci například vědí, že jejich historky jsou daleko efektivnější, když vás přimějí v duchu si je představit. To je komunikace s pravým mozkem. Tak například můžou přestat v rozhovoru, rozhlédnout se vaším obývákem a říct, Umíte si jen představit tenhle krásný dům do základů vyhořelý? Jasně že umíte! Je to jedna z vašich podvědomých obav a když vás přiměje si to představit, snáz vás potom dostrká k podpisu pojistky.

 

Šok a zmatek

Členové hnutí Hare Krishna kteří operují na každém letišti používají to, čemu říkám technika ŠOKU A ZMATKU k zaneprázdnění levého mozku a komunikaci přímo s pravým.

Když jsem jednou čekal na letadlo, sledoval jsem jednoho víc než hodinu. Používal techniku při které vždy před někoho téměř skočil. Zpočátku vykřikoval, pak klesl hlasem, vytáhl knížku a požadoval nějaké peníze jako příspěvek.

 

 

Když jsou lidé šokováni, obvykle ucouvnou. V tomhle případě byli šokováni podivným zjevem který se před nimi zhmotnil a křikem Krishnova vyznavače. Při další rozmluvě se dostali do alfa stavu, protože se chtěli podvědomě ochránit před realitou před nimi. V alfa stavu byli velmi sugestibilní a tak si knížku vzali; v okamžiku kdy vzali knihu, cítili vinu a tak podlehli i druhé sugesci: dali peníze.

Všichni máme v sobě zakódováno, že když něco dostaneme, musíme za to něco dát – v tomhle případě peníze. Když jsem to sledoval, byl jsem dost blízko, abych si všiml, že mnoho lidí jeví vnější známky alfa stavu – jejich zorničky byly rozšířené.

 

Podvědomé (subliminální) programování

Subliminaly jsou skryté sugesce, které přijímáte pouze podvědomě. Mohou být zvukové, skryté v hudbě, nebo vizuální, rozptýlené v promítaném filmu tak že je nedokážete postřehnout, nebo chytře vkomponované do obrazu nebo kresby.

Většina podprahových reprogramovacích kazet nabízí slovní sugesce zaznamenané s nízkou hlasitostí (těsně pod prahem slyšitelnosti). O účinnosti této techniky pochybuji – když sugesce není slyšet, nemůže působit a proto jsou záznamy pod prahem slyšitelnosti neúčinné.

Starší subliminální techniky používaly hlasitost, která sledovala hlasitost hudby, takže se sugesce nedala rozlišit bez parametrického ekvalizéru. Tahle technologie je ale patentovaná a když jsem chtěl vyvinout vlastní sérii subliminálních audiokazet, ukázala se vyjednávání s držiteli patentů bezvýsledná.

 

Můj advokát získal kopie patentů které jsem dal jednomu nadanému hollywoodskému zvukaři a požádal ho aby vytvořil nějakou novou techniku:

 • Přišel na způsob psycho-akustické modifikace sugescí, takže jsou modifikovány stejnými akordy a frekvencemi jako hudba, což způsobí, že se stanou její součástí. Zjistili jsme, že při použití téhle technologie neexistuje způsob jak sugesce redukcí některých frekvencí objevit. Jinými slovy, ačkoliv podvědomí sugesce slyší, nelze je objevit ani s tím nejlepším vybavením.

 

Když jsme byli schopni vytvořit podobnou techniku tak snadno, můžu si jen představovat kam až byla dovedena s neomezenými vládními fondy, nebo příjmy z reklamy.

 

 

A třesu se při pomyšlení na propagandistické a obchodní manipulace, kterým jsme denně vystavováni. Neexistuje prostě způsob jak zjistit, co je pod hudbou skryto. Možná je dokonce možné skrýt další hlas za ten který posloucháte.

Seriál Phdr. Bryana Wilsona o subliminalech v reklamních a politických kampaních dobře dokumentuje zneužívání téhle techniky v mnoha oblastech, zvlášť tištěné reklamy v novinách, časopisech a na plakátech.

 

Důležitá otázka je: a funguje to?

Zaručuji vám, že funguje. Ne pouze na základě ohlasů na moje kazety, ale podle výsledků programu používání sugescí pod hudbou v obchodních domech. Pravděpodobně jediná sugerovaná instrukce je nekrást. Jeden z řetězců obchodních domů na východním pobřeží ohlásil, že po devíti měsících testování, klesl počet krádeží o 37%.

Článek v technickém magazínu „Brain-Mind Bulletin“ z r. 1984 od ředitele Laboratoře poznávací psychofyziologie na University of Illinois tvrdí, že až 99% naší poznávací činnosti může být podvědomé. Obsáhlá zpráva končí tvrzením, tato zjištění podporují subliminální přístup, jako jsou nahrané sugesce pro hubnutí a terapeutické použití pro hypnózu a Neuro Linguistic Programming (NLP).

 

Masové zneužití – davová psychóza

Mohl bych vypravovat mnoho historek na podporu subliminálního programování, ale raději využiji čas k tomu abych vám ukázal, že se používají daleko důmyslnější formy takového programování.

 

Mám osobní zkušenost z Los Angeleskékho auditoria, kde se sešlo přes 10 000 lidí, aby si poslechli obvyklou charismatickou osobu.

 • Dvacet minut po vstupu do auditoria jsem si uvědomil, že se dostávám do změněného stavu. Moji společníci zažívali to samé.
 • Protože je to naše práce, uvědomovali jsme si co se to s námi děje, ostatní ale ne.
 • To co vypadalo jako spontánní projev, se při bližším pozorování ukázalo být rafinovanou manipulací.
 • Jediná věc která mohla způsobit vznik transu, byly vibrace 6 – 7 cyklů za sekundu, které se ozývaly pod zvukem klimatizace.
 • Ty zvláštní vibrace navozovaly alfa stav, což činilo posluchače vysoce vnímavými.
 • 10 – 25% populace je schopno dosáhnout ve změněném stavu vědomí somnambulního stavu. Tito lidé mohou přijímat řečníkovy sugesce jako příkazy.

 

Vibrato

Vibrato je třaslavý, chvějivý efekt, používaný pro vokální nebo instrumentální hudbu.A cyklické těkání způsobuje, že se lidé dostávají do změněného stavu vědomí. V jedné epoše anglických dějin nesměli zpěváci, jejichž hlas obsahoval výrazné vibrato, vystupovat na veřejnosti, protože posluchači by se dostávali do změněných stavů a měli vidiny, často sexuální povahy.

 

 

Lidé kteří navštěvují operu, nebo kteří mají rádi zpěváky jako Mario Lanza znají důvěrně tento stav vyvolávaný umělci…

 

ELF

Teď se přenesme trochu dál. Existují také neslyšitelné ELF (extra-low-frequency). Jsou elektromagnetické povahy. Jedním ze základních využití ELF je komunikace s našimi ponorkami. Dr.Andria Puharich, vysoce uznávaný výzkumník, pokoušející se varovat U.S úřady že Rusové používají ELF, provedl experiment.

Dobrovolníci byli připojeni na EEG. Byli uzavřeni do kovové místnosti, kam nemohl proniknout normální signál.

Puharich pak vysílal na dobrovolníky ELF vlny. ELF procházejí přímo zemí a samozřejmě i kovovými zdmi. Ti kdo byli vevnitř nemohli vědět jestli signál byl, nebo nebyl vyslán. A Pluharich sledoval přístroje: 30 procent těch co byli uvnitř, přijali ELF signál během šesti až deseti sekund.

 

 

Když říkám „přijali“ myslím tím že jejich chování odpovídalo předpokládaným změnám při určitých frekvencích. Vlny pod 6 Hz způsobily že se osoby staly emočně velmi zmatené, a dokonce došlo k poruše tělesných funkcí. Při 8.2 se cítili velmi dobře … asi jako při mistrovské meditaci, kterou se učili po mnoho let. Ale 11 – 11.3 Hz vyvolaly vlny depresí, vedoucí k odbojnému chování.

 

Neurofon (neuro telefon)

Dr. Patrick Flanagan je můj osobní přítel. Na počátku šedesátých let byl jako teeneager uváděn jako jeden z předních světových vědců v magazínu „Life“.

Mezi mnoha jeho vynálezy byl přístroj nazývaný Neurophon – elektronická pomůcka umožňující úspěšné programování sugescí přímo kontaktem s kůží. Když chtěl toto zařízení patentovat, požadovala vláda aby dokázal že funguje. Když to udělal, Národní bezpečnostní agentura (NSA) neurophon zkonfiskovala. Patrikovi trvalo dva roky právních bojů, než ho získal zpátky.

Při použití tohoto zařízení nic neslyšíte, ani nevidíte. Působí přímo na kůži, což je jak Patrik tvrdí, zdroj zvláštního smyslu. Kůže obsahuje více čidel pro teplo, dotyk, bolest, vibrace a elektrická pole, než jiné části lidského těla.

V jednom ze svých nedávných testů, vedl Patrik dva identické semináře pro vojáky – jednu noc jeden a následující noc další, protože by se místnosti najednou všichni nevešli. První skupina se ukázala jako velmi upjatá a neochotná odpovídat.

Patrik proto strávil další den výrobou speciální pásky pro přehrávání na druhém semináři. Páska instruovala posluchače, aby byli velmi srdeční a vnímaví, aby je „svrběly“ ruce. Páska byla přehrávána neurophonem připojeným k drátu vedoucímu pod stropem místnosti. Nebyly tam žádné reproduktory, takže nebylo nic slyšet, a přesto byla zpráva úspěšně vyslána přímo do mozku posluchačů. Posluchači byli srdeční a spolupracující přesně jak byli naprogramováni, jinak bych se o tom samozřejmě nezmiňoval.

Zjistili jsme, že čím víc se v dnešních vysoce pokročilých technologiích naučíme o fungování lidských bytostí, tím víc se naučíme o tom jak je ovládat. A co mě děsí pravděpodobně nejvíc je to, že prostředí pro převzetí kontroly je již vhodné! Televize u vás v obýváku a v ložnici, dělá daleko víc než že vás jen baví.

Než budu pokračovat, dovolte mi poukázat ještě na něco jiného o změněných stavech vědomí. Když se dostanete do změněného stavu, přenesete se přímo do pravého mozku, což způsobí uvolnění tělesných opiátů: enkefalinů a beta endorfinů…

Endorfiny se samozřejmě vyplavují i při ostatních činnostech, zejména po jídle, při sportu a sexu. Zkrátka když je nám dobře. Od enkefalinů se liší především svým umístěním. Zatímco enkefaliny jsou obsaženy převážně v místech, kde se stýkají nervové buňky, endorfiny jsou obsaženy v hypofýze – tj.žláza s vnitřní sekrecí, která má výsadní, řídící postavení. Jsou taky v ledvinách, placentě a jinde…

…které jsou chemicky téměř totožné s opiem. Jinými slovy, cítíte se dobře… a chcete se do podobného stavu zase vrátit.

Nedávný výzkum Herberta Krugmana ukazuje, že když diváci sledují televizi, převyšuje aktivita pravého mozku levý v poměru dvě ku jedné. Jednodušeji, diváci jsou ve změněném stavu vědomí … často až v transu. Získávají beta-endorfinovou „závislost“.

Aby změřil rozpětí pozornosti, psychofyziolog Thomas Mulholland z Veterans Hospital v Bedfordu v Massachusetts připojil malé diváky na EEG tak, že se televizor vypnul vždy, když dětský mozek produkoval většinu alfa vln. Ačkoli dětem řekli aby se soustředily, jen pár z nich dokázalo udržet pozornost víc než 30 sekund!

 

 

Mnoho diváků je už hypnotizováno. Prohloubení transu je snadné. Jeden jednoduchý způsob je vložit do filmu prázdné černé políčko na každých 32 promítaných políček. To vytvoří pulsování 45 bliků za minutu, které může zaznamenat pouze podvědomí – ideální tempo k navození hluboké hypnózy.

Reklamy nebo sugesce uváděné v takovém alfa stav navozujícím vysílání divák daleko lépe přijme. Velké procento diváků kteří jsou schopni upadnout do hlubokého somnambulního stavu může všechny takové sugesce a návrhy přijímat jako příkazy – dokud mu nepřikáží něco, co odporuje jeho morálce, víře, nebo pudu sebezáchovy.

Prostředí pro to je už tady. Ve věku 16 let děti už strávily 10.000 až 15.000 hodin sledováním televize – to je víc času než stráví ve škole! V průměrné rodině je televize zapnutá 6 hodin a 44 minut denně. To je o devět minut víc než vloni a třikrát víc než v 70 letech.

Samozřejmě to není lepší. Rapidně se blížíme ke světu alfa-stavu – Orwellovskému světu „1984“ – mírní, se skelným pohledem a poslušně přijímající rozkazy.

Výzkum Jacoba Jacobiho, psychologa na Purdue University, zjistil, že z 2700 testovaných osob, 90 procent neporozumělo dokonce ani jednoduchému komerčnímu programu. Pouhou minutu po sledování, typický divák nezodpoví 23 – 36 procent otázek o tom co viděl.

Samozřejmě, že nezodpoví – byl v transu! Když jste v hlubokém transu, musíte dostat příkaz k zapamatování, jinak zapomínáte automaticky.

To, o čem jsem se tady zmínil, představuje pouze špičku ledovce. Když začnete kombinovat subliminální zprávy skryté v hudbě, podvědomé vjemy na obrazovce a hypnotické zrakové efekty podporované trans navozujícím rytmem… jste vystaveni velice efektivnímu brainwashingu.

Každou hodinou kterou strávíte u televize jste závislejší. A pokud si myslíte že proti tomu jsou zákony, jste na omylu. Nejsou! Existují zřejmě mocní lidé, kterým věci vyhovují tak jak jsou. Asi mají své plány.

zdroj  

Bonus od Atllanky

 

zpracovalo st@tll

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární, pravdu, pak neváhejte, přidejte se: pište a nebo jen čtěte, rádi vás na našich stránkách a ve skupinách uvítáme. Jde především o Vaši budoucnost, tak nestůjte mimo

 

 

Související texty

Upozornění redakce:

 • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

 

Navštivte archiv textů   Vstup do diskuze zde 

 

Zhlédněte Inkubátor Atllanky   Atllanka Vás vítá – Welcome

 

Komentáře na našem webu se zobrazují s určitým zpožděním, omlouváme se Vám, ale je to nezbytná ochrana před hulváty a hlavně před reklamním spamem…

 pošli na vybrali.sme.sk jaggni to! Linkuj.cz pridej.cz

««« Předchozí text: Brainwashing II. Následující text: Prussian Blue a Blondes Haar »»»

Atllanka | Čtvrtek 3. 07. 2008, 21.38 | Sekty, Videa, Zločiny | trvalý odkaz | vytisknout | 3642x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
[1] Houmer nemá chybku!
Koudelka 1.kiú Pátek 4. 07. 2008, 12.21

Už i on pochopil, co je to Brainwashing. Jen tlupa hlupců v Česku leze do sekt jako je Boží víra, Jehovisti, Národní odpor, Dělnická strana, Socani, Komouši, Zvědavec a podobný ubohý hovadiny… Normální je spoléhat na sebe a svou hlavu – být odpovědný svému okolí a sobě, nebát se a nekrást!

[2] Ano soudruzi
Thyronx mejl Pátek 4. 07. 2008, 21.13

Praví věřící jsou duševně nevyrovnaní nebo nejistí lidé, nebo ti kdo jsou beznadějní, či bez přátel.

Vetsi kravinu jsem necetl… to je opravdu clanek hodny clena komunisticke strany.

[3] Mýlíš se Thyronxi
Královna Pátek 4. 07. 2008, 21.25

Praví komunisté jsou též praví věřící – nic jsi nepochopil :))

[4] pro T.
Královna Pátek 4. 07. 2008, 21.32

Svoboda zhoršuje frustraci přinejmenším stejně, jako jí zmírňuje. Svoboda volby pokládá velou tíhu selhání na ramena jednotlivce.

A stejně jako svoboda podporuje rozmanitost usilování, nevyhnutelně i zmnožuje selhání a frustraci.

Přidáváme se k masovým hnutím, abychom se vyhnuli individuální zodpovědnosti, nebo slovy nadšeného mladého nacisty – abychom se osvobodili od svobody.

Nebylo to ryzí pokrytectví, když se řadoví nacisté prohlašovali za nevinné ze všech zvěrstev, která spáchali. Považovali se za podvedené a pomluvené, když byli nuceni nést zodpovědnost za to, že poslouchali příkazy.

Což se nepřidali k nacistickému hnutí, aby se od zodpovědnosti osvobodili?

Hoffer

[5] Pro Královnu
Vojta49 mejl Pátek 4. 07. 2008, 23.19

Teze, že lidé touží po svobodě, je často opakovaným bludem. Ve skutečnosti se většina lidí svobody bojí. Než by se sami svobodně rozhodovali a za svá rozhodnutí nesli odpovědnost, přijmou raději vrchnost, která rozhodne za ně.

[6] pro Vojtu49
Královna Pátek 4. 07. 2008, 23.37

Souhlasím, ale obávám se, že většina právě těch, co se svobody bojí, a jsou tedy raději v něčím područí to nechápe, a proto souhlasit nebude – viz Thyronx ;)

[7] pro Thyronx
Dolly Sobota 5. 07. 2008, 01.55

Opravdu nečet? Tož si, troubo, po sobě přečti ten svůj komentář.

[8] Pro Atllanku
Dolly Sobota 5. 07. 2008, 02.05

Ahoj Atllanko. Pokud ti fašouni budou nadávat do komunistů, komouši do fašistů, multikulťáci do rasistů a rasisti do multikulťáků, antisemité do židů, židé do antisemitů, věřící do antikristů, antikristé do náboženských fanatiků a hlupáci do čehokoliv, je to znamení toho, že svůj web děláš dobře. Držím ti pěsti!

[9]
Tak trochu Čtvrtek 26. 03. 2009, 02.10

Jsem z toho takový trochu zfanatizovaný… hluboce přemýšlím, zda-li není text tak trochu manipulativní. Možná že je, ale pozitivně. Nikdy jsem nic podobného nečetl. A třeba teď jsem si všiml, když píši komentář, že je v rohu bílo bíle napsáno TEXY SYNTAX, kdo ví, automaticky používá, kdo neví, tak neví. Zajímavé, máte tu více takových vychytávek? Jdu hledat:-)

Nelze přidávat nové komentáře.