Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Stalinské zrůdy - Berija

Oblíbený krvavý služebník

 

Prolog: Berija byl mocný muž a pravá ruka Stalina. Nakonec byl ale 23. prosince 1953, jen devět měsíců po Stalinově smrti, Lavrentij Berija popraven. A to přesto, že jako ministr vnitra byl považován za nejpravděpodobnějšího nástupce zesnulého diktátora.

 

Lavrentij Berija

Narodil se v rodině chudého rolníka ve vesnici Merkheuli, okres Sukhum, provincie Tiflis. V roce 1919 vystudoval Střední školu strojní a stavební v Baku. Poté nastoupil na Polytechnický institut, kde vystudoval pouze dva semestry. Vstoupil do bolševické strany. V letech občanské války se angažoval ve stranické práci v Zakavkazsku, a zčásti ilegálně, působil na stranických postech.

 

 

Lavrentij Pavlovič Berija – sovětský politik gruzínské národnosti, maršál Sovětského svazu, šéf státních bezpečnostních složek během druhé světové války.

Berija byl nejvlivnějším z šéfů Stalinovy tajné policie a vedl ji nejdéle. Kontroloval i mnoho dalších oblastí života sovětského státu, byl faktickým maršálem Sovětského svazu, stál v čele oddílů NKVD, které byly vytvořeny pro partyzánské operace Velké vlastenecké války i jako „oddíly“ proti tisícům „přeběhlíků, dezertérů, zbabělců a simulantů.“

Za Beriji obrovsky expandoval systému táborů Gulag a Berija byl hlavní osobou odpovědnou za tajné obranné instituce – „šarashki“, které hrály velkou vojenskou roli. Vytvořil účinnou průzkumnou a sabotážní síť.

 • V různých uzavřených laboratořích, hovorově nazývaných „šarashki“, tisíce vězňů prováděly výzkumné práce v zájmu obrany země. Vědci byli umístěni do „šarashki“, kde jim byly poskytnuty snesitelné životní podmínky a všemožné příležitosti k práci. Byli samozřejmě uvězněni, ale ani jeden zaměstnanec CIA nebo agent MI6 je nemohl infiltrovat, aby je ukradl nebo zabil. A podle toho byly plněny úkoly – řešily se tam otázky konstrukce letadel, výroby motorů pro raketovou technologii, vývoje dělostřeleckých systémů atd.

Spolu se Stalinem se zúčastnil Berija Konference na Jaltě. Stalin ho představil prezidentovi Rooseveltovi jako Eto naš Himmler. Po válce zorganizoval Berija s pomocí komunistů zabavení státních institucí Ústřední a východní Evropy a úspěšně dokončil projekt tvorby Sovětské atomové bomby, kterému dal Stalin absolutní přednost. Tento úkol byl dokončen za necelých pět let, díky sovětské špionáži na Západě, kterou prováděla Berijova NKVD.

 

 

Po Stalinově smrti v březnu 1953 se Berija stal zástupcem předsedy vlády (předsedy Rady ministrů SSSR) a připravil liberalizační kampaň. Krátkodobě se stal spolu s Malenkovem a Molotovem jedním z členů vládnoucí trojky.

Berijovo sebevědomí však vedlo k tomu, že hrubě podcenil ostatní členy politbyra. Během státního převratu, který vedl Nikita Chruščov, kterému asistoval maršál Georgij Žukov, byl Berija na schůzi politbyra zatčen na základě obvinění ze zrady. Neutralizaci NKVD zajistily Žukovovy jednotky. Po výslechu byl Berija převezen do sklepů Lubjanky a zastřelen generálem Batitským.

 

Berijovo mládí a jeho vzestup k moci

Beria se narodil v Merkheuli, poblíž Suchumi, provincie Kutaisi (nyní v Gruzii). Patřil k Mingrelianům a vyrostl v gruzínské ortodoxní rodině. Berijova matka Marta Jakeli (1868–1955), vzdáleně příbuzná megrelianské knížecí rodině Dadiani, byla hluboce věřící žena. Strávila hodně času v kostele a zemřela v jednom z chrámů.

Martě se podařilo jednou ovdovět, než se provdala za Pavla Khukhajeviče Beriju (1872–1922), statkáře z Abcházie. Lavrentij měl bratra (jméno neznámé) a sestru Annu, která se narodila hluchoněmá. Ve své autobiografii Beria zmiňuje pouze svou sestru a neteř. Jeho bratr byl zjevně buď mrtvý, nebo neudržoval vztahy s Berijou poté, co opustil Merkheuli.

V roce 1919 začal 20letý Berija svou kariéru ve státních bezpečnostních složkách, nikoli však u bolševiků, ale v kontrarozvědce nepřátelské vůči sovětské republice Baku. Později sám tvrdil, že v táboře Musavat hrál roli komunistického agenta, ale tuto jeho verzi nelze považovat za prokázanou.

 

 

Po dobytí města Rudou armádou (28. dubna 1920) unikl Berija podle některých zpráv popravě jen náhodou. Jednou ve vězení navázal vztah s Ninou Gegechkori, neteří svého spoluvězně a podařilo se jim utéct vlakem. 17-ti letá Nina byla vzdělaná dívka ze šlechtické rodiny. Jeden z jejích strýců byl ministrem menševické vlády Gruzie, druhý byl ministrem u bolševiků. Následně se stala manželkou Beriji.

V roce 1920 – 1921 se dal Berija do Čeky – Bolševická tajná policie. V srpnu 1920 se stal manažerem pro záležitosti ÚV KS Ázerbájdžánu a v říjnu téhož roku se stal výkonným tajemníkem Mimořádné komise pro vyvlastnění buržoazie a Zlepšení života pracovníků. V této pozici však působil jen asi šest měsíců. V roce 1921 byl Berija obviněn ze zneužití pravomoci a z manipulace ve věcech trestních, ale díky přímluvě Anastase Mikojana unikl vážnému trestu.

Bolševici vyvolali povstání proti vládě menševiků v Demokratické republice Gruzie. Poté tam vtrhla Rudá armáda. Čeka se aktivně účastnila tohoto konfliktu, který skončil porážkou menševiků a vytvořením Gruzínské SSR. Berija se na přípravě toho povstání podílel. V listopadu 1922 byl převelen z Ázerbájdžánu do Tbilisi a brzy se stal vedoucím tajné operační jednotky tamní gruzínské pobočky GPU (nástupce Čeky) a zástupcem jejího vedoucího.

V roce 1924 sehrál Berija významnou roli v potlačování Gruzínského národní povstání končícího popravou 10 000 lidí.

 

 

V prosinci 1926 se Berija stal předsedou GPU Gruzie a v dubnu 1927 gruzínským lidovým komisařem pro vnitřní záležitosti. Sergo Ordzhonikidze, hlava zakavkazských bolševiků, ho seznámil s vlivným gruzínským krajanem – Stalinem. Lavrentij Pavlovič Berija podle svých nejlepších schopností přispěl ke Stalinovu nástupu k moci.

Během let vedení gruzínského GPU Berija skutečně zničil zpravodajské sítě Turecka a Íránu v sovětském Zakavkazsku a sám úspěšně rekrutoval agenty do vlád těchto zemí. Během Stalinových prázdnin na jihu měl na starosti i bezpečnost.

Předsedou GPU celého Zakavkazska byl tehdy významný čekista Stanislav Redens, manžel Anny Allilujevy, sestry Stalinovy manželky. Beria a Redens spolu nevycházeli. Redens a gruzínské vedení se pokusili zbavit kariéristy Beriji a převést ho do Dolní Volhy. Berija si však ve svých intrikách proti nim počínal obratněji a důmyslněji.

Jednou Lavrentij Pavlovič opil Redense, svlékl ho a poslal domů úplně nahého. Na jaře 1931 byl Redens převelen ze Zakavkazska do Běloruska. To usnadnilo Berijovi další kariéru.

V listopadu 1931 byl Beria jmenován šéfem Komunistické strany Gruzie a v říjnu 1932 šáfem celého Zakavkazu. V únoru 1934, na XVII. sjezd strany, byl zvolen členem ÚV KSSS.

 

Berija a Stalinův velký teror

Jak již víte, v roce 1934 se stará stranická garda pokusila odstranit Stalina. Když byli na 17. sjezdu strany zvoleni členové ÚV, šéf leningradských komunistů Sergej Kirov nasbíral mnohem více hlasů než Stalin. Tuto skutečnost zvrátilo úsilí komise pro sčítání hlasovacích lístků v čele s Lazarem Kaganovičem.

 

 

Vlivní komunisté nabídli Kirovovi, aby vedl stranu místo Stalina. Schůzky o tom se konaly v bytě Sergo Ordžonikidzeho. Až do samého konce roku 1934 byl Stalin i jeho opozice ovládán tvrdohlavými tajnými intrikami.

 • Stalin navrhl odvolat Kirova z Leningradu a jmenovat ho jedním ze čtyř tajemníků ÚV.
 • Kirov se odmítl přestěhovat do Moskvy.
 • Stalin na něj naléhal, ale byl nucen ustoupit, když byla žádost nechat Kirova v Leningradu další dva roky podpořena Kujbyševem a Ordžonikidzem.

Vztahy mezi Kirovem a Stalinem se zhoršily. Kirov spoléhal na podporu Ordžonikidzeho a doufal, že se s ním poradí v Moskvě na listopadovém plénu Ústředního výboru. Ordžonikidze ale v Moskvě nebyl. Začátkem listopadu byli s Berijou v Baku, kde po večeři náhle onemocněl. Berija odvezl nemocného Serge vlakem do Tbilisi.

Po přehlídce 7. listopadu Ordžonikidze znovu onemocněl. Začal vnitřně krvácet, pak dostal masivní infarkt. Politbyro poslalo do Tbilisi tři lékaře, ti však nezjistili příčinu Ordžonikidzeho záhadné nemoci. Přestože se Sergo necítil dobře, chtěl se vrátit do Moskvy, aby se zúčastnil práce v plénu, ale Stalin mu nařídil, aby se řídil pokyny lékařů a nejezdil do hlavního města dříve, než 26. listopadu.

Je více než pravděpodobné, že záhadná nemoc Ordžonikidzeho, která ho odstavila od komunikace s Kirovem, byla způsobena intrikami Beriji a Stalina.

V roce 1935 se Berija stal jedním ze Stalinových nejdůvěryhodnějších podřízených. Svou pozici ve stalinském prostředí upevnil v roce 1935 vydáním knihy „K otázce dějin bolševických organizací v Zakavkazsku“ (jejímiž skutečnými autory byli zřejmě M. Toroshelidze a E. Bedia). Všemožně se v ní zveličila Stalinova role v revolučním hnutí.

 • Mému drahému a milovanému Mistru, velkému Stalinovi! – podepsal Berija dárkovou kopii.

Po vraždě Kirova(1. prosince 1934) Stalin zahájil svou Velkou čistku, hlavním cílem byla nejvyšší a nejstarší stranická garda. Beria zahájil stejnou čistku v Zakavkazsku a využil ji jako příležitost k vyrovnání mnoha osobních účtů.

 • Sebevraždu spáchal nebo byl zabit (říkal osobně sám Berija) Aghasi Khanjyan, první tajemník Komunistické strany Arménie, který v prosinci 1936 po večeři u Lavrentije Pavloviče náhle zemřel.
 • Nestor Lakoba, hlava sovětské Abcházie, který krátce předtím značně přispěl k vzestupu Beriji, jej na smrtelné posteli označil za svého vraha.

Před pohřbem Nestora nařídil Lavrenty Pavlovich odstranit všechny vnitřní orgány z mrtvoly a později nechal tělo Lakoby vykopat a zničit. Nestorova vdova byla uvržena do vězení. Na příkaz Berije byl do její cely vhozen had, což ji přimělo k šílenství.

 • Další prominentní obětí Lavrenty Pavloviče byl Gaioz Devdariani, lidový komisař pro vzdělávání Gruzínské SSR.
 • Berija nařídil popravu jeho dvou bratrů – George a Shalvy, kteří zastávali vysoké funkce u NKVD a v komunistické straně.
 • Berija také zatkl bratra Serga Ordžonikidzeho Papulia a poté propustil dalšího z jeho bratrů, Valika, z rady Tbilisi.

 

V červnu 1937 Berija v projevu řekl:

 • Dejte nepřátelům vědět, že každý, kdo se pokusí zvednout ruku proti vůli našeho lidu, proti vůli strany Lenina a nebo Stalina, bude nemilosrdně rozdrcen a zničen.

 

Berija v čele NKVD

V srpnu 1938 Stalin povolal Beriju do Moskvy na post prvního zástupce vedoucího Lidového komisariátu pro vnitřní záležitosti ( NKVD), ve kterém byly spojeny státní bezpečnostní složky a policejní složky. Tehdejší šéf NKVD Nikolaj Ježov, kterého Berija láskyplně nazýval „milý Ježku“, bezohledně prováděl Stalinův Velký teror.

Miliony lidí v celém SSSR byly uvězněny nebo popraveny jako „nepřátelé lidu“. V roce 1938 nabylo potlačování rozměrů, které již hrozily kolapsem ekonomiky a armády.

To donutilo Stalina oslabit čistku. Rozhodl se tedy odstranit Ježova a nejprve ho chtěl nahradit svým věrným psem Lazarem Kaganovičem, ale nakonec si vybral Beriju, zřejmě proto, že měl bohaté zkušenosti s represivními orgány.

V září 1938 byl Berija jmenován šéfem Hlavního ředitelství státní bezpečnosti (GUGB) NKVD a v listopadu nahradil Ježova ve funkci lidového komisaře pro vnitřní záležitosti. Ježov, kterého už Stalin nepotřeboval a věděl příliš mnoho, byl v roce 1940 zastřelen.

NKVD prošla další čistkou, během níž byla polovina vedoucího personálu nahrazena Berijovými stoupenci, z nichž mnozí byli domorodci z Kavkazu.

Jméno Berija jako šéfa NKVD je silně spojeno s represemi a terorem, ale jeho nástup do vedení lidového komisariátu byl nejprve poznamenán oslabením represí z éry Ježova. Z táborů bylo propuštěno více než 100 tisíc lidí. Úřady oficiálně uznaly, že během čistek došlo k určitým nespravedlnostem/ a *excesům, přičemž veškerou vinu za ně svalili pouze na Ježova, jakoby tehdy a ani teď nebyla za vším Stalinova vůle.

Liberalizace však samozřejmě byla pouze na oko: zatýkání a popravy pokračovaly až do roku 1940, a jak se blížila válka, tempo čistek se opět zrychlilo. V tomto období vedl Berija deportace „politicky nespolehlivých“ lidí z pobaltských a polských oblastí nedávno připojených k SSSR. Organizoval také atentát na Leona Trockého v Mexiku.

V březnu 1939 se Berija stal kandidátem na člena politbyra Ústředního výboru. Plného členství v politbyru dosáhl až v roce 1946, ale již v předválečné éře patřil k vrcholným představitelům sovětského státu. V roce 1941 se Berija stal generálním komisařem státní bezpečnosti. Tato nejvyšší kvazivojenská hodnost byla ztotožňována s hodností maršála Sovětského svazu.

Dne 5. března 1940, po třetí konferenci gestapa-NKVD v Zakopaném, poslal Berija nótu Stalinovi (č. 794/B), kde tvrdil, že polští váleční zajatci drženi v táborech a věznicích v západním Bělorusku a na Ukrajině jsou nepřáteli Sovětského svazu a Berija doporučil, aby byli všichni zlikvidováni.

Většina těchto zajatců byli vojáci, ale bylo mezi nimi i mnoho intelektuálů, lékařů, kněží. Jejich celkový počet přesahoval 22 tisíc. Se Stalinovým souhlasem Berijova NKVD tyto polské zajatce postřílela a vznikl tak Katyňský masakr.

 

Katyňský masakr

 

Od října 1940 do února 1942 provádělo Berijovo NKVD nové čistky, tentokrát v Rudé armádě a souvisejících institucích. V únoru 1941 se Berija stal místopředsedou Rady lidových komisařů a v červnu, poté, co nacistické Německo napadlo SSSR, se stal členem Státního obranného výboru (GKO).

V průběhu tzv. Velké vlastenecké války převelel miliony táborových vězňů z Gulagů do armády a vojenské výroby. Berija převzal kontrolu nad výrobou zbraní a (spolu s Malenkovem) letadel a leteckých motorů. Toto byl začátek spojenectví mezi Berijou a Malenkovem, které později nabylo velkého významu.

 

Berijova manželka se synem Sergem

 

V roce 1944, kdy byli Němci vyhnáni ze sovětského území, dostal Berija pokyn potrestat řadu etnických menšin, které údajně spolupracovaly s útočníky během válečných let. Byli to:

 • Čečenci
 • Inguši
 • Krymští Tataři
 • Pontští Řekové
 • Povolžští Němci

A všechny tyto národy byly násilně deportovány ze svých rodišt do Střední Asie, aby se tak připojily k milionům již před válkou vystěhovaných nespolehlivých obyvatel pobaltských států, Litvy, Lotyšska a Estonska, západních oblastí Běloruska a Ukrajiny.

Před válkou již provedla NKVD nucené vystěhování „nespolehlivých“ obyvatel pobaltských států, Litvy, Lotyšska a Estonska, západních oblastí Běloruska a Ukrajiny do odlehlých východních oblastí SSSR. Na naléhání Beriji byla rozšířena práva vedení lidového komisaře vydávat mimosoudní rozsudky.

 

Jak to bylo v Lotyšsku si přečtěte zde

 

Během válečných let byl Beria jako lidový komisař pro vnitřní záležitosti přímo odpovědný za deportaci řady národů SSSR do odlehlých oblastí země, včetně Čečenců, Ingušů, Balkarů, Kalmyků, Krymských Tatarů, povolžškých Němců.

Násilnému přesídlení byly vystaveny nejen kriminální živly a spolupachatelé nepřítele, ale také mnoho nevinných lidí – ženy, děti, staří lidé. Spravedlnost pro ně byla obnovena až po roce 1953.

Na podzim roku 1941 během ofenzivy fašistických vojsk na Moskvu bylo na Berijův rozkaz bez soudu zastřeleno několik desítek vězňů, včetně prominentních vojáků a vědců.

 

Jak to probíhalo například v Čečně, si přečtěte zde

 

V prosinci 1944 byla Berijova NKVD pověřena dohledem nad vytvořením sovětské atomové bomby, Stalinova úkolu č. 1. Bomba byla vytvořena a otestována 29. srpna 1949. Berija vedl úspěšnou kampaň Sovětská rozvědka ve vztahu k Programu atomové zbraně U.S.A.

V jejím průběhu se podařilo získat většinu potřebné technologie. Berija také poskytl potřebnou pracovní sílu pro tento extrémně pracovně náročný projekt. Přilákal nejméně 330 tisíc lidí, z toho 10 tisíc techniků.

Desetitisíce vězňů Gulagu, ale také československých politických vězňů, hrdinů republiky, kněží i antibolševiků, byly poslány pracovat do uranových dolů.

 

Komunistické peklo I. část

 

Dobývali uran, stavěli a provozovali závody na zpracování uranu. Vybudovali také jaderná testovací místa v Semipalatinsku a na souostroví Novaja Zemlja. NKVD zajistilo nezbytné utajení projektu. Pravda, fyzik Pjotr Kapica odmítl s Berijou spolupracovat, i když se ho Berija pokusil „uplatit“ darem lovecké pušky.

V červenci 1945, kdy byl sovětský policejní systém konečně reorganizován podle vojenských linií, Berija oficiálně obdržel titul maršála Sovětského svazu. Nikdy nevelel jediné skutečné armádní jednotce, ale významně přispěl k vítězství nad Německem prací na organizaci vojenské výroby, akcemi partyzánů a sabotérů. Stalin však nikdy veřejně neuznal velikost tohoto přínosu, a na rozdíl od většiny ostatních sovětských maršálů, Berija nedostal Řád vítězství.

 

Berija v poválečných letech

Jak se Stalinovi po válce blížila sedmdesátka, zesílily také tajné boje mezi členy jeho úzkého okolí. Jeho nejpravděpodobnějším nástupcem se jevil Andrej Ždanov, který byl během válečných let šéfem leningradské stranické organizace a v roce 1946 byl pověřen kontrolou ideologie a kultury. Proto po roce 1946 Berija zpečetil své spojenectví s Malenkovem, aby čelil Ždanovově vzestupu.

30. prosince 1945 Berija odstoupil z funkce šéfa NKVD, přičemž si ponechal celkovou kontrolu nad záležitostmi národní bezpečnost. Nový lidový komisař (od března 1946 ministr) vnitra Sergej Kruglov, však nebyl Berijův muž. Navíc byl od léta 1946 Berijův chráněnec Vsevolod Merkulov nahrazen ve funkci šéfa ministerstva státní bezpečnosti (MGB) Viktorem Abakumovem.

Abakumov byl v letech 1943 až 1946 šéfem SMERŠ. Jeho vztah s Berijou byl poznamenán jak úzkou spoluprací (Abakumov se dostal na výsluní díky Berijově podpoře), tak i rivalitou. S povzbuzením Stalina, který se Lavrentije Pavloviče začal obávat, Abakumov počal v rámci MGB vytvářet okruh svých vlastních příznivců, aby odolal Berijově dominanci nad mocenskými ministerstvy.

Kruglov a Abakumov pak velmi rychle nahradili Berijovy lidi ve vedení státního bezpečnostního aparátu svými vlastními chráněnci. Náměstek ministra vnitra Štěpán Mamulov zůstal jediným Berijovým spojencem mimo zahraniční zpravodajský systém, který Lavrentij Pavlovič nadále kontroloval.

Abakumov začal provádět důležité operace bez konzultace s Berijou, často pracoval v tandemu se Ždanovem a někdy pracoval dokonce na přímý rozkaz Stalina. Někteří historici se domnívají, že tyto operace – nejprve nepřímo, ale postupem času stále více přímo – byly od začátku proti Berijovi namířeny.

Jedním z prvních kroků bylo založení Židovského antifašistického výboru, který vznikl v říjnu 1946 a nakonec vedl k vraždě Solomona Mikhoelse a k zatčení mnoha dalších členů JAC, což vzkřísilo starou bolševickou myšlenku předat Krym Židům, jako „autonomní republiku. Tento případ způsobil vážné poškození Berijova vlivu. Aktivně totiž pomáhal při vzniku JAC v roce 1942, a v jeho kruzích bylo mnoho Židů.

 

 

Po náhlé a poněkud podivné smrti Ždanova v srpnu 1948, posílil Berija s Malenkovem své pozice silným úderem proti příznivcům zesnulého. Vytvořili tzv. Leningradskou aféru, kdy se opět mohutně zatýkalo a popravovalo.

Mezi popravenými byl i Ždanovův zástupce Alexej Kuzněcov, významný ekonom Nikolaj Voznesenskij, šéf leningradské stranické organizace Petr Popkov a předseda vlády RSFSR Michail Rodionov. Teprve po této aféře, začal být Nikita Chruščov považován za možnou alternativu k tandemu Malenkov a Berija.

V poválečných letech vedl Berija vytváření komunistických režimů v zemích východní Evropy, které se zpravidla odehrávaly prostřednictvím státních převratů. Osobně vybíral nové východoevropské vůdce závislé na SSSR. Od roku 1948 však Abakumov zahájil řadu akcí proti těmto vůdcům.

Jejich vyvrcholením bylo v listopadu 1951 zatčení Rudolfa Slánského, Bedřicha Gemindera a dalších představitelů Československa. Obžalovaní byli obvykle obviněni ze sionismu, kosmopolitismu a z dodávky zbraní Izraeli.

Berija byl obviněními té doby velmi znepokojen, velký počet zbraní z Československé republiky byl totiž do Izraele prodán na jeho přímý příkaz. Berija usiloval o spojenectví s Izraelem, aby prosadil sovětský vliv na Blízkém východě, ale jiní vůdci Kremlu se místo toho rozhodli vytvořit trvalé spojenectví s arabskými zeměmi.

U soudu bylo shledáno vinnými a popraveno 14 prominentů komunistického Československa, z nichž 11 byli Židé. Podobné procesy se tehdy konaly v Polsku a dalších vazalských zemích SSSR.

 

Česká křídla nad Sionem

 

Abakumova brzy nahradil Semjon Ignatiev což ještě více posílilo antisemitskou kampaň. A tak 13. ledna 1953 začal v SSSR největší protižidovský proces odstartovaný článkem v Pravdě – Spiknutí lékařů.

Několik prominentních židovských lékařů bylo obviněno z otravy nejvyšších sovětských vůdců a zatčeno. Ve stejné době byla v sovětském tisku zahájena antisemitská kampaň nazvaná boj proti „kosmopolitismu bez kořenů“. Původně bylo zatčeno 37 lidí, ale počet rychle vzrostl na několik stovek.

Desítky sovětských Židů byly propuštěny z prominentních míst, zatčeny, poslány do Gulagu nebo popraveny. Někteří historici říkají, že MGB na příkaz Stalina připravovala deportaci všech sovětských Židů na Dálný východ. Pár dní po Stalinově smrti 5. března 1953 Berija všechny zatčené v tomto případu propustil, prohlásil jej za vykonstruovaný a zatkl funkcionáře MGB, kteří se na něm přímo podíleli.

Pokud jde o další mezinárodní problémy, Berija (spolu s Mikojanem) správně předpověděl vítězství Mao Ce-tunga v Čínská občanská válka a hodně tomu i napomohl. Dovolil čínské komunistické straně využívat okupační sovětská vojska v Mandžusku a organizoval široké dodávky zbraní do tzv. *Lidové osvobozenecké armády – hlavně z ukořistěných arzenálů Japonské Kwantungské armády.

 

Berija a verze o vraždě Stalina

Chruščov ve svých pamětech napsal, že Berija bezprostředně po Stalinově mrtvici přímo chrlil nenávist proti Vůdci a vysmíval se mu. Když se však náhle zazdálo, že se Stalinovi vrací vědomí, Berija padl na kolena a líbal svému Mistrovi ruku. Stalin ale brzy znovu omdlel. Berija okamžitě vstal a odplivl si.

 

 

Stalinův asistent Vasilij Lozgačev, který po úderu mrtvice našel Vůdce ležet na zemi, řekl, že Berija a Malenkov byli prvními členy politbyra, kteří k pacientovi přišli. Do Kuncevské dači dorazili ve 3 hodiny ráno 2. března 1953 po telefonátech Chruščova a Bulganina, kteří sami nechtěli na místo jet v obavě, že by nějak vyvolali Stalinův hněv.

Lozgačev přesvědčoval Beriju, že Stalin, který byl v bezvědomí a v potřísněném oděvu, je nemocný a potřebuje lékařskou pomoc. Ale Berija ho rozzlobeně seřval za zbytečný poplach a rychle vydal rozkaz nerušit nás, nerozdmýchávat paniku a hlavně nerušit soudruha Stalina.

Povolání lékařů ke Stalinově lůžku se zdrželo o 12 hodin, ačkoli ochrnutý Stalin nemohl mluvit ani zadržovat moč. Historik S. Sebag-Montefiore nazývá toto chování mimořádným, ale poznamenává, že bylo v souladu se standardní stalinistickou (a obecně komunistickou) praxí. V ní bylo normální odkládání i naprosto nezbytných rozhodnutí bez oficiálního schválení vyšší autoritou.

Ostatně, Berijův příkaz odložit okamžité povolání lékařů mlčky podpořil i zbytek politbyra. Situaci ztěžoval také fakt, že tehdy byli uprostřed kauzy Spiknutí lékařů a tedy byli všichni lékaři v podezření. Stalinův osobní lékař byl v té době již mučen ve sklepích Lubjanky za to, že navrhl, aby Vůdce méně pracoval, více ležel v posteli a odpočíval..

Vůdcova smrt zabránila nové, konečné odvetě proti posledním starým bolševikům Mikojanovi a Molotovovi, na kterou se Stalin začal připravovat už rok předtím. Krátce po Stalinově smrti Berija podle Molotovových memoárů triumfálně oznámil politbyru, že odstranil Stalina a všechny vás tím zachránil.

 

 

Berija nikdy výslovně neuvedl, zda Stalinovu mrtvici připravil, nebo ho prostě jen nechal zemřít bez lékařské péče. Další argumenty ve prospěch verze, že Berija otrávil Stalina warfarinem, přináší nedávný článek Miguela A. Farii v časopise Mezinárodní chirurgická neurologie.

Antikoagulant (látka srážející krev) warfarin mohl klidně způsobit příznaky, které doprovázely Stalinovu mrtvici. Pro Beriu nebylo těžké přidat tento lék do jídla nebo pití Josepha Vissarionoviče.

Historik Simon Sebag-Montefiore zdůrazňuje, že Berija měl v tomto období všechny důvody se Stalina obávat, a tedy mohl proti němu warfarin použít, ale poznamenává, že se Berija nikdy k otravě nepřiznal a také nikdy nezůstal se Stalinem ve dnech jeho nemoci sám. Přišel k Vůdci, který byl zasažen mrtvicí, spolu s Malenkovem – zřejmě také proto, aby odstranil jakékoli podezření.

Po Stalinově smrti na plicní edém způsobený mrtvicí projevil Berija nejširší nároky. V bolestném tichu, které zavládlo po Stalinově agónii, Berija jako první políbil jeho bezvládné tělo (krok, který Sebag-Montefiore přirovnává k „sejmutí prstenu z prstu zesnulého krále“).

Zatímco ostatní Stalinovi spolupracovníci (dokonce i Molotov, nyní zachráněný před téměř nevyhnutelnou smrtí) nad tělem zesnulého hořce plakali, Berija vypadal zářivě, živě a svou radost neskrýval. Když Berija opustil místnost, narušil truchlivou atmosféru hlasitým voláním na svého řidiče.

Jeho hlas, se podle memoárů Stalinovy dcery Světlany Allilujevové, chvěl neskrývaným triumfem. Allilujevová si rovněž všimla, že zbytek politbyra se Beriji zjevně bojí a je zaskočený tak odvážným projevem ambicí.

 • Šel převzít moc, zamumlal Mikojan tiše Chruščovovi. Ostatní členové politbyra okamžitě spěchali do svých limuzín, aby nepřišli pro Beriju pozdě, do Kremlu.

 

Berijův pád

Po Stalinově smrti byl Berija jmenován prvním zástupcem předsedy vlády a vedoucím ministerstva vnitra, které okamžitě sloučil s MGB. Jeho blízký spojenec Malenkov se stal předsedou vlády a tedy nejmocnějším mužem SSSR. Berija byl až druhý na vrcholu moci, ale slabošského Malenkova mohl brzy podřídit svému vlivu. Chruščov vedl stranu a Vorošilov se stal předsedou prezidia Nejvyššího sovětu (tj. hlavou státu).

 

 

Vzhledem k Berijově pověsti není vůbec překvapivé, že se na něj ostatní straničtí vůdci dívali s krajním podezřením. Chruščov byl proti spojenectví mezi Berijou a Malenkovem, ale zpočátku neměl sílu to narušit. Využil však šance, která se objevila v červnu 1953 kdy vypukla přírodní katastrofa, povstání proti komunistické nadvládě v Berlíně a východním Německu.

Na základě Berijových vlastních slov se další vůdci domnívali, že by mohl využít tohoto povstání k souhlasu se sjednocením Německa a ukončení studené války výměnou za masivní pomoc ze strany Spojených států, podobnou té, kterou získal SSSR během druhé světové války.

Vysoké náklady války totiž stále těžce zatěžovaly sovětskou ekonomiku. Berija toužil po obrovských finančních zdrojích a dalších výhodách, které by bylo možné zajistit nějakými ústupky Spojeným státům a Západu. Říkalo se, že Berija tajně slíbil Estonsku, Lotyšsku a Litvě vyhlídky na národní autonomii, podobnou té, kterou měly východoevropské satelity SSSR.

Povstání ve východním Německu přesvědčilo kremelské vůdce, že Berijova politika může nebezpečně destabilizovat sovětský stát. Několik dní po událostech v Německu přesvědčil Chruščov ostatní vůdce, aby Beriju sesadili. Lavrentije Pavloviče opustil i jeho hlavní spojenec Malenkov a také Molotov, který se zpočátku přikláněl na jeho stranu. Jediný Vorošilov ještě váhal vystoupit proti Berijovi otevřeně.

 

Berijovo zatčení, soud a poprava

26. června 1953 byl Berija zatčen a převezen na neznámé místo poblíž Moskvy. Informace o tom, jak k tomu došlo, jsou velmi odlišné. Podle nejpravděpodobnějších příběhů svolal Chruščov na 26. června prezidium Ústředního výboru a tam náhle zahájil zuřivý útok na Beriju, obvinil ho ze zrady a zaplatil špionáž pro britskou rozvědku. Berija byl zaskočen. Zeptal se: Co se děje, Nikito? Proč mi prohrabáváš spodní prádlo?

 

 

Molotov a další se také rychle postavili proti Berijovi a požadovali jeho okamžitou rezignaci. Když si Berija konečně uvědomil, co se děje, a začal žalostně žádat o podporu Malenkova, tento jeho starý a blízký přítel tiše sklonil hlavu, odvrátil pohled a pak stiskl tlačítko na svém stole.

Byl to předem připravený signál pro maršála Georgije Žukova a skupinu ozbrojených důstojníků ve vedlejší místnosti (jedním z nich prý byl Leonid Brežněv). Okamžitě přiběhli na schůzku a Beriju zatkli.

Berija byl nejprve umístěn ve strážnici v Moskvě a poté převezen do bunkru velitelství moskevského vojenského okruhu. Ministr obrany Nikolaj Bulganin nařídil tankové divizi Kantemirovskaja a motostřelecké divizi Tamanské dorazit do Moskvy, aby zabránily bezpečnostním silám státu věrných Berijovi, svého šéfa osvobodit.

Mnoho Berijových podřízených, chráněnců a příznivců bylo také zatčeno – včetně Vsevoloda Merkulova, Bogdana Kobulova, Sergeje Goglidzeho, Vladimíra Děkanozova, Pavla Mešíka a Lva Vlodzimirského. Deník Pravda o zatčení dlouho mlčel a teprve 10. července informoval sovětské občany o Berijově zločinné činnosti proti straně a státu.

 

 

Berija a jeho příznivci byli odsouzeni zvláštní soudní akcí Nejvyššího soudu SSSR dne 23. prosince 1953, bez přítomnosti právníka a bez práva na odvolání. Soudu předsedal Maršál Ivan Koněv.

 

Beria byl shledán vinným ze zrady:

 • Tvrdilo se (bez důkazů), že až do okamžiku svého zatčení udržoval a rozvíjel své tajné spojení se zahraničními zpravodajskými službami Berija.
 • Zejména pokusy o nastartování mírových rozhovorů s Hitlerem v roce 1941 prostřednictvím bulharského velvyslance byly klasifikovány jako velezrada. Nikdo přitom nezmínil, že Berija jednal na příkaz Stalina a Molotova.
 • Tvrdilo se také, že Berija, který v roce 1942 pomáhal organizovat obranu severního Kavkazu, se jej pokusil vydat do rukou Němců. Bylo zdůrazněno, že při plánování převzetí moci se Berija pokusil získat podporu imperialistických států za cenu porušení územní celistvosti Sovětského svazu a převedení části území SSSR pod kapitalistické státy.
 • Tato prohlášení vycházela z toho, co kdysi Berija řekl svým asistentům: pro zlepšení mezinárodních vztahů by bylo rozumné převést Kaliningradskou oblast do Německa, část Karélie do Finska, Moldavský SSSR do Rumunska a Kurilské ostrovy do Japonska.

Dále byl shledán vinným z terorizmu

 • Berijova účast na čistkách Rudé armády v roce 1941 byla klasifikována jako akt terorismu.

Dále z kontrarevoluční činnosti během občanské války.

 • V roce 1919 pracoval Berija v bezpečnostní službě Ázerbájdžánské demokratické republiky. Berija tvrdil, že byl do této funkce jmenován stranou Gummet, která se později sloučila s bolševickými stranami Adalat, Ahrar a Baku a vytvořila tak Komunistickou stranu Ázerbájdžánu.

 

 

Ve stejný den, 23. prosince 1953, byl Berija a zbytek obžalovaných odsouzeni k smrti. Když byl přečten rozsudek smrti, Lavrentij Pavlovič na kolenou prosil o milost, pak upadl na podlahu a zoufale vzlykal. Šest dalších obžalovaných bylo zastřeleno v den, kdy proces skončil. Berija byl popraven samostatně. Jak píše S. Sebag-Montefiore:

 • Lavrentij Berija byl svlečen do spodního prádla. Byl spoutaný a přivázaný k háku ve zdi. Prosil o život a křičel tak silně, že mu museli do úst nacpat ručník. Obličej měl zakrytý obvazem, zbyly jen oči rozšířené hrůzou. Generál Batitsky se stal jeho katem. Za tuto popravu byl povýšen na maršála. Batitsky vypálil kulku do Berijova čela…

Berijovo chování u soudu a při popravě silně připomíná to, jak se v roce 1940 choval jeho předchůdce v NKVD Ježov, který také prosil o život. Berijovo tělo bylo zpopelněno a jeho ostatky byly pohozeny v lese nedaleko Moskvy.

Berija měl mnoho ocenění, mezi nimiž bylo pět Leninových řádů, tři řády rudého praporu, titul Hrdina socialistické práce (udělen v roce 1943). Dvakrát mu byla udělena Stalinova cena (1949 a 1951).

Od roku 1922 byl šéf státní bezpečnosti ženatý s krásnou Ninou Teimurazovnou (rozenou Gegechkori), jejíž rodina patřila do zchudlé šlechtické rodiny. První dítě páru zemřelo v raném dětství. V roce 1924 se jim narodil syn Sergo. Nina celý život podporovala a ospravedlňovala aktivity svého manžela.

 

Nina Gegechkori Berija

Krásná Nina Berija se ukázala být jednou z nejvěrnějších „kremelských manželek“. I po odhalení manželových hrozných zločinů mu zůstala věrná.

 

 

Po nastolení sovětské moci v Gruzii ve 20. letech 20. století se život mnoha rodin navzdory ztrátám a zmatkům začal vracet k normálu. Nino Gegechkori, středoškolačky, se ujali příbuzní: zůstala bez rodičů, bez domova a bez prostředků k obživě. Jednoho dne ji cestou do školy potkal hubený chlapík v kabátě, čepici a legračních kulatých brýlích. Nina ho znala – byl to Lavrentij Berija, známý jejího strýce Saši.

Berija ji nudil rozhovory, které ji nezajímaly. Aniž by věděla proč, přijala jeho pozvání na procházku do parku. Tam jí Lavrentij na lavičce oznámil, že ji už dlouho pozoruje a chce, aby se stala jeho ženou.

Ne že by se mladý muž zamiloval, jeho jediným koníčkem byla politika, ale čekala ho vládní služební cesta do Belgie a do zahraničí směly jen rodiny. Nabídka byla nečekaná, Berijovi bylo 22 a Nině bylo právě 16 let. A ona souhlasila, byla totiž příliš zatížena rolí příživnice v domě svých příbuzných. Lepší je být manželkou než příživnicí, ať už ji čeká jakýkoli život. Lavrentij ji požádal o ruku, ale Ninina rodina to odmítla, protože byla ještě nezletilá.

 

Dům v Tbilisi, kde Lavrentij a Nina Berijovi žili po roce 1935

 

O několik dní později Nina a Lavrentij společně utekli. Brzy se jim narodil syn Sergo. Mladá rodina se však marně připravovala na odchod do zahraničí. Berija byl pozván do Moskvy, kde se stal Stalinovou pravou rukou. Nina Tejmurazovna získala status kremelské manželky, místo vědecké pracovnice na Timirjazovově akademii a k tomu všechna privilegia, která mají manželky členů vlády.

Takhle si Nina rodinný život nepředstavovala. Byla vychována v nejlepších gruzínských tradicích, byla pokornou a poddajnou ženou, udržovala domácnost v dokonalé čistotě a přísně vychovávala svého syna. Lavrentij byl ve dne v noci v práci a vrátil se unavený a beze slov.

Zplešatěl a ztloustl natolik, že Nina musela téměř každý měsíc objednávat v ateliéru nové košile a obleky. Dříve býval atletický a urostlý, uměl plavat přes řeku, veslovat a hrát volejbal. A přesto svého muže stále milovala, i když svým citlivým srdcem věděla, že má už dlouho milenku, nebo možná víc než jednu.

 

Berija s manželkou Ninou (vlevo), synem Sergem a snachou Marfou

 

Nina se těšila na víkendy strávené s manželem o samotě. Každý pátek byla objednaná ke kadeřníkovi a nejlepší manikérce v Kremlu. Manželka generálního komisaře státní bezpečnosti vypadala vždy bezvadně! Po rodinné večeři manželé chodili do prvního patra svého sídla, kde popíjeli gruzínské víno, hovořili o různých tématech v rodném jazyce, odpočívali u krbu nebo sledovali západní filmy, které byly v SSSR zakázané.

Kvůli těmto vzácným okamžikům žila i Nina Berija. Bylo jí jedno, jaké pomluvy se o jejím manželovi šíří. Ať říkají, že je zkaženou zrůdou, monstrem, dokonce i ďáblem. Ke své rodině byl vždy laskavý a starostlivý. A pokud s ní netrávil dost času, bylo to kvůli obrovskému pracovnímu vytížení, na jeho bedrech toho leželo tolik! Nina mu odpustila úplně všechno, dokonce i to, že ji nakazil syfilidou.

 

Bývalé sídlo Lavrentije Beriji Na rohu ulice Malaja Nikitskaja, do roku 1953 známý jako Moskevský dům hrůzy

 

Nina ráda trávila volné chvíle na dvoře jejich moskevského sídla v ulici Malá Nikitská, kde si zařídila nádhernou růžovou zahradu. Postupem času si však začala všímat, že tu a tam vypadá půda jako čerstvě přeoraná. Ale myslela si, že bude lepší se na nic neptat.

Nechtěla vědět, že pod tímto růžovým keřem leží tělo dívky, která odmítla intimnosti jejího manžela. A že tam třeba jsou ostatky krásné herečky, oficiálně považované za nezvěstnou, nebo nešťastná žena, která s Berijou otěhotněla a odmítla jít na potrat. A voněla k těm všem krásným bílým i rudým květům – a nechtěla vidět, ža jako by pláčí nad tělem dvanáctileté dívky, kterou znásilnil a uškrtil její manžel.

Po Berijově zatčení byli Nina a jejich syn Sergo vězněni až do konce roku 1954. V Beriově kanceláři byly objeveny hory krajkového prádla, hedvábných punčoch a různých sadomasochistických předmětů.

Záznamy rozhovorů s oběťmi odhalují v milém a starostlivém manželovi Niny skutečného sadistu, sexuálního maniaka a zvrhlé prase. Mezi Moskvany se už dlouho šuškalo o černém obrněném autě, které večer kroužilo ulicemi a hledalo noční krásky. To dva Kavkazané, Berijovi bodyguardi, hledali pro komisaře další oběť.

Vyzvali dívku, aby si sedla do auta, a v případě odmítnutí ji donutili a odvezli do zámečku, kde byl prostřený stůl s jídlem a vínem. Tam se Lavrentij Pavlovič svým nočním hostům v nejlepší rytířské tradici dvořil. Někdy jim slíbil, že propustí některého z jejích příbuzných z vězení (někdy svůj slib dokonce dodržel, ale častěji lhal).

A pak se svlékl až do ponožek a vypadal, jak vzpomínaly vypátrané přeživší oběti, jako tlustá ropucha na hubených nohách s tukem visícím po všech stranách a s nechutně vypoulenýma očima. Pokud se dívka bránila, Berija ji znásilnil a poslal domů stejným autem. V případě špatného chování byla dívka uvězněna, poslána do gulagu a nebo ji čekal růžový keř na dvorku.

Postupem času se feťákova sexuální promiskuita stávala stále zvrácenější, vybíral si nejen krásné ženy, ale hlavně mlaďoučké dívenky. S horlivostí maniaka si Berija vedl seznam, ve kterém je více než 70 jmen žen, které mu podlehly. Zmiňuje tam slavné herečky Zoju Fedorovou, Taťjanu Okuněvskou a Olgu Čechovovou, studentky Institutu mezinárodních vztahů a dokonce i jména některých kremelských manželek.

 

 

Lavrentijovi odpůrci samozřejmě jeho chování pravidelně hlásili Stalinovi, ale ten potřeboval služby svého komisaře a na to se jen usmál: Prostě soudruh Berija je unavený a potřebuje si odpočinout.

Když však Stalinova zpravodajská služba oznámila, že jeho dcera Světlana byla spatřena v Berijově sídle, car se zalekl. Okamžitě jí zavolal a nařídil jí, aby se ihned vrátila domů..

 

 

Po Stalinově smrti byl Lavrentij odvolán ze všech funkcí a zatčen. Mimo jiné byl obviněn ze sexuální nemravnosti. Nina Tejmurazovna zůstala až do konce jeho a později i svého života, jedinou osobou oddanou svému manželovi. Snažila se ho zastávat a tvrdila, že neměl žádné milenky, aty ženy byly ve skutečnosti jeho tajnými agentkami.

Napsala dokonce i dopis politbyru:

 • Dovolte mi, prosím, vyjádřit k osudu osud mého manžela, ať už je a bude jakýkoli. Jsem mu oddaná, věřím mu jako komunistka, navzdory všem drobným nedokonalostem našeho manželského života ho miluji.
 • Nikdy neuvěřím v jeho vědomou zlovůli vůči straně, nikdy neuvěřím v jeho zradu leninsko-stalinských ideálů a zásad!

Nina Tejmurazovna byla nejen neobyčejně krásná, ale také velmi inteligentní žena. Co ji přimělo popřít nezvratné důkazy a věřit v nevinu svého zrůdného manžela? Možná odpověď znají ty Berijovy milenky, které i po jeho zatčení nazývaly komisaře pravým gentlemanem a odmítaly proti němu svědčit.

V 90. letech 20. století byly při pracích na území bývalého sídla této „chtivé příšery“ objeveny ostatky žen. Sám Berija po zatčení přiznal svou promiskuitu, která se stala důsledkem jeho tzv. morálního úpadku.

Bez manželovy přímluvy čekal však i Ninu těžký osud.

 • Byla i se synem zatčena a krutě vyslýchána, ale i když před ní zinscenovali popravu Sergova malého syna, odmítla vypovídat a očernit jméno svého manžela. Po Berijově popravě byla Nina deportována do Sverdlovska a dál to bylo tak, jako by něčí ruka vytrhla stránku s Nininým jménem z učebnice dějepisu. Ví se jen, že po letech putování někde po Sibiři, mohla kvůli nemoci odjet do Kyjeva, kde v roce 1991 v tichosti zemřela.

zpracovalo st@tll 2022

 

Související texty

Upozornění redakce:

 • Červeně podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem – které jej doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Chcete-li číst naše texty jen povrchně, nečtěte nás vůbec!

Čtěte také:

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární pravdu, pak neváhejte, přidejte se: pište a nebo jen čtěte, rádi vás na našich stránkách a ve skupinách uvítáme. Nestůjte mimo, jde o Vaši budoucnost..

 

Nezapomeňte také navštívit náš archiv textů

 


««« Předchozí text: Kornilov, Kaledin, Pepeljajev Následující text: Stalin? Tisíc poprav denně! »»»

Atllanka | Úterý 28. 06. 2022, 20.16 | Music, Osobnosti, Neonacismus | trvalý odkaz | vytisknout | 4146x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
reaguj[1] Je to děsný
Hanny Sobota 5. 07. 2008, 10.42

Někteří vymaštěnci by měli být svlečeni do naha, pak přioděni do smradlavých pruhovaných pyžam plných vší, v počtu několika desítek zavřeni do baráku v Osvětimi spolu se šváby a štěnicemi, týden nepouštěni k vodě a denně mezi ně pohodit 2 bochníky suchého cleba a dva kýble vody… Po týdnu se zeptat, jaký mají názor na holocaust a nacizmus, v případě potřeby opakovat…

Myslím že tzv. Frýdova „Krabice živých“ by byla dostatečným lékem pro mnoho idiotských spratků, kterým do dospělosti zastydlá puberta bohužel nezabraňuje v početí a tak se můžou beztrestně množit a prznit další generace.

Možná by stála za úvahu nucená kastrace včech kdo volají po tom, aby se jim svět přizpůsoboval, a to není jen nacismus, ale i komunismus, islám, socialismus, církve, různé sekty atd…

Lidstvo zajde jinak na svou vlastní neschopnost vypořádat se s ksindlem. A tyto dvě slečny bohužel už ksindl jsou – a další ksindl jim fandí… Je to hnus, hnus, hnus!

reaguj[2] Opravdu odporný holky
Dan Vel Sobota 5. 07. 2008, 11.18

Ty by mohly tak drnkat u táboráku z pochodní na srazu neonácků, nechápu, kdo je tlačí kupředu. Ale myslím si, že i u nás budou populární, když může být populární udavačství včetně udavačů – jako je Ohavnica, tak proč ne nacistky, bo český národ je pok…ený ze všech stran.

reaguj[3] výchova
Tobias Sobota 5. 07. 2008, 11.48

Docela bych chtěl vidět jejich rodiče…

reaguj[4] Zajistit budoucnost bílých dětí
Yosarian Sobota 5. 07. 2008, 13.22

Největším americkým neonacistickým ideologem zůstává „ministr propagandy“ David Lane. Ten prošel většinou významnějších amerických bílých rasistických spolků, Árijskými národy a Ku Klux Klanem počínaje a neonacistickou Národní aliancí a teroristickým Bruder Schweigen (Tiché bratrstvo neboli Řád) konče. Doopravdy se „našel“ ovšem až ve vězení, kde si stále odpykává svých 190 let odnětí svobody.

Lane, autor jednoho z „posvátných“ textů amerických neonacistů – tzv. 14 slov, musí mít z Prussian Blue radost. Obě mladičké árijky jsou jako chodící a zpívající reklama na jeho motto „Musíme zajistit existenci našeho lidu a budoucnost bílých dětí“ (v angličtině We must secure the existence of our people and future for white children).

reaguj[5] Nechápu
Radox Neděle 6. 07. 2008, 22.31

Zajímavé…na jedné straně tady píšete články, které jsou proti rasismu, a na druhé straně tady rasismus tvrdě propagujete – svou nenávistí vůdči muslimům…

reaguj[6] pro Radox
Yosarian Neděle 6. 07. 2008, 22.56

Kde tady vidíš nějakou nenávist k muslimům?

To že se tu uvedou fakta, znamená nenávist? – To znamená jen zdravý rozum.

A odkdy jsou muslimové rasa?

reaguj[7] Radox vidí rasu ve všem
Šeherezáda web Čtvrtek 10. 07. 2008, 08.51

Podle něj jsou rasa i fašisti a kuklux-klan, hoch je zblblej E-Unijskou propagandou multikulturalismu, jinak by přece musel vidět, že fakta nejsou žádný rasismus! Je tomu totiž právě naopak, popíráním nesporných fakt, jejich zamlžováním a nebo v nejlepším případě zlehčováním vedeme svůj vlastní lid na porážku – a o tom je myslím tento web – jen aby jich bylo víc!

Připadám si tu jako v té 1000 a jedné noci, tam ta Šeherezáda též bojovala, jako ty Atllanko, denně o přežití – nakonec vyhrála. Taky vyhrajeme, protože jestli prohrajeme tentokrát, bude to už pro nás a naši civilizaci navždy… Nebo aspoň na 1000 let, jak předpověděla Sibyla, nebo Nostradamus – stačí číst!

reaguj[8] realita
mildis Sobota 12. 07. 2008, 09.45

Raděj budu mít za sousedy tyhle dvojčata než rodinu romu ;-)

reaguj[9] Co je lepší?
Jana Horká Sobota 12. 07. 2008, 11.34

Njn, když myslíš… nebo lépe řečeno nemyslíš… Špatnej rom tě tak akorát vokrade, ale ta bílá Nejrasa tě vyplynuje, ty troubo…

reaguj[10] Ha ha mildis
Milanko Janko Sobota 12. 07. 2008, 13.02

Já ještě neslyšel romskou písničku, kde by ti vyhrožovali, jako tady ty vymaětěný holky… který bych dal cvičně na pár tejdnů do bungru :)))

reaguj[11]
Tonda Pátek 18. 07. 2008, 15.37

Méně slavnější duo. Členky Ku Klux Klanu: http://www.heritageconnection.tv/

reaguj[12]
B.F.G. Úterý 5. 05. 2009, 12.54

Takovejch jako je prussia blue by melo byt miliony po celem svete.


Atllanka reaguje:

A hlavně by se už konečně měli pozavírat tací hňupové čeští, jako jsi ty, ty nepoučitelný obdivovateli hloupé nacistické sběře…

reaguj[13] Fuj ty ale smrdis B.F.G.!!!!
Hans Scheurbaum Úterý 5. 05. 2009, 16.17

Vadi mi nejen tvuj smrad, ale i tvoje smradlava tzeska mutr a fotr, taky bracha a segry… Pripravte se ste v poradi slovansky udavacsky sudetacky spiny! Neserte se kam nepatrite nikdy slovan neni to co german! Tak to bylo a bude!

reaguj[14] Pro Hanny
Kuba Čtvrtek 5. 08. 2010, 20.47

Pro Hanny : nechápu proč píšeš že by měly okusit koncenrák bylo přece jasně daný kdo tam patří a kdo ne otom že to nebylo lehký se přece nikdo nehádal takže co by tam trénovali nebo meli zjistovat

reaguj[15]
Honza Pondělí 11. 06. 2012, 01.59

Žijí ve spořádané, pracující rodině. Nechápu,co proti nim máte. Že jsou hrdí na to, jací jsou? A že jim vadí přílišná kriminalita menšin? No komu by to nevadilo?… jak řekl [8] mildis:. Taky budu mít vedle sebe mnohem radši tyto lidi, než cikány.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?