Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, socani, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Brainwashing I.

Brainwashing neboli vymývání mozků – 1.část

 

Motto: Brainwashing – česky vymývání mozku, je podle encyklopedie psychická manipulace nebo také kontrola mysli, myšlenek a nátlakové přesvědčování…

Spousta lidí se domnívá, že o svém životě rozhodují sami, že svou mysl mají pod kontrolou. Ale je tomu opravdu tak? Existuje vůbec něco takového jako vymývání mozků? Je možné ovládat mysl druhého člověka? Nejde jen o fantazii senzacechtivých novinářů?

 

Co je to vlastně brainwashing?

Brainwashing, česky vymývání mozku, je podle encyklopedie psychická manipulace nebo také mind control, thought control, coercive persuasion – v překladu: kontrola mysli, myšlenek, nátlakové přesvědčování.

Toto všechno jsou synonyma, která můžeme definovat jako psychologické a ideologické působení na člověka s cílem ovládnout (formovat) jeho myšlení proti jeho vlastní vůli, což vede ke zhoršení individuálních kognitivních a sociálních funkcí.

 

Jaká je historie brainwashingu?

 

Vůbec první doložená zmínka o brainwashingu sahá až do 11.století, kdy se do Evropy při křížových taženích dostala Muhamedánská sekta

 • Tato sekta měla sedm stupňů, z nichž nejobávanější byly Fedáviové – vykonavatelé vůle mistrovy.
 • Velmistr si vybíral za fedávie fanatické mladíky a dával je omámené hašišem donést do zahrady plné květin, vůní, drahých jídel a krásných dívek.
 • Ti pak byli ke všemu odhodláni, protože si mysleli, že byli v ráji.
 • Byli ochotni pokusit se zabít kohokoli, byť by byl obklopen desítkami ozbrojenců.

 

 

Dick Sutphen z jehož studie Bitva o Vaši mysl aneb vymývání Vašich mozků budeme v následujících odstavcích čerpat, klade vynalezení metody brainwashingu do 18. stol. v souvislosti s křesťanským obrozením, kdy Amerričan Jonathan Edwards (cz) během svého náboženského tažení v roce 1735 pravděpodobně náhodně objevil podobný systém, kterým dokázat zcela zlomit a podrobit své žáky.

Ovlivněni pocitem viny a obavami z rostoucího napětí byli hříšníci navštěvující jeho obrodná setkání zlomeni a zcela podrobeni. Technicky, to co Edwards dělal, bylo vymazání mozku tak, že mysl přijala nové naprogramování. Problém byl ten, že nový vstup byl negativní. Říkal jim – Jste hříšníci! Přijdete do pekla!

Výsledkem bylo, že jeden člověk spáchal sebevraždu a další se o ni pokusil. A sousedé za sebevražedného uváděli, že oni také byli tak hluboce ovlivněni, že ačkoliv měli nalézt věčnou spásu byli zachváceni ďábelským pokušením ukončit vlastní život.

 

 

Jakmile kazatel, vůdce sekty, manipulátor, nebo autoritativní postava vytvoří takový mozkový stav, že smaže obsah mozkové tabule, jeho osoba (subjekt) je mu široce otevřena. Nový vstup ve formě sugesce může nahradit její předchozí myšlenky. Protože Edwards do konce obrození nezměnil své zprávy na pozitivní, mnoho lidí přijalo negativní sugesce a činy.

Charles J. Finny byl další křesťanský obrozenec, který používal stejné techniky při masivních obráceních na víru v New Yorku. Tyto techniky se stále používají i dnes Obrozenými křesťany, sektami, kulty, středisky výcviku lidského potenciálu, na některých obchodních shromážděních, a vojenskými službami Spojených Států… atd…

Chtěl bych poukázat na to, že si nemyslím, že by většina obroditelských kazatelů prováděla, nebo vůbec znala techniky brainwashingu. Edwards prostě zakopl o techniku která fungovala a ostatní ji kopírovali více než dvěstě let. A čím sofistikovanější jsou naše znalosti a technologie, tím efektivnějších obrácení se dosahuje.

Jsem silně přesvědčen že to je jedna z hlavních příčin rostoucího vzestupu křesťanského fundamentalismu, specielně v televizních show, zatímco většina skutečných křesťanských církví je na ústupu.

 

Tři mozkové fáze

 

 

Křesťané možná byli první kdo úspěšně formuloval brainwashing, ale my se teď podíváme kvůli technickému vysvětlení za ruským vědcem Pavlovem. Jeho práce se zvířaty otevřela na počátku roku 1900 dveře budoucímu výzkumu člověka. Po ruské revoluci Lenin rychle pochopil význam Pavlovova výzkumu a moc kterou v sobě skrývá.

 

Pavlov určil tři rozdílné stavy mezního útlumu.

 • První je rovnocenná (EQUIVALENT) fáze, ve které mozek dává stejnou odezvu na silné i slabé podněty.
 • Druhá je paradoxní fáze, ve které mozek reaguje silněji na slabé podněty.
 • A třetí je Ultra paradoxní fáze ve které se podmíněné reakce a vzory chování mění od pozitivních k negativním nebo naopak.

 

Jak postupujeme skrze každou fázi, stupeň přeměny se stává efektivnějším a kompletnějším. Způsoby jak dosáhnout konverze jsou různé, ale prvním krokem v politickém, nebo náboženském brainwashingu je práce s emocemi jednotlivce nebo skupiny tak dlouho, až se dosáhne abnormální míry zlosti, strachu, odevzdání, nebo nervového napětí.

 

Totálně vymytí 01

 

Postupnými výsledky takových duševních stavů je narušení soudnosti a zvýšení sugestibility. Čím víc takových podmínek se uplatní tím více se projeví. Jakmile dojde ke katarzi, nebo první mozkové fázi, kompletní duševní kontrola se stává snazší. Stávající duševní naprogramování lze nahradit novými vzory myšlení a chování.

 

Jiná často používaná fyziologická zbraň k modifikaci normálních mozkových funkcí je:

 • odepření jídla
 • cukrová dieta
 • fyzické nepohodlí
 • řízené dýchání
 • prozpěvování manter v meditacích
 • odhalení děsivých tajemství
 • speciální světelné a zvukové efekty
 • nebo intoxikace drogami

 

Stejných výsledků se dá dosáhnout v současných psychiatrických ústavech elektrickými šoky, a dokonce snížením hladiny cukru v krvi pomocí inzulínových injekcí.

 

Totálně vymytí 02

 

Než začnu mluvit o tom jak se některé z těchto metod aplikují, chtěl bych poznamenat že hypnóza a konverzní metody jsou dvě odlišné věci, a že konverzní techniky jsou daleko účinnější. Nicméně se tyhle dvě techniky často kombinují – se sinými výsledky.

 

Jak pracují obrodní kazatelé

 

 

Je potřeba si uvědomit, že tzv. Znovuzrození křesťané a podobné křesťanské proudy o kterých se tady bude mluvit, nemají s křesťanstvím jak ho známe my nic společného. Nejblíže tomu jsou asi sekty jako Jehovisti nebo Mormoni. Účelem pro ně není víra, ale zisk.

 

Ukázka totálně vymytých – Ježíš je normální

 

Chcete-li vidět obrodného kazatele při práci, nejspíš jich pár najdete i ve vašem městě:

 • Jděte do jejich modlitebny či stanu před zahájením bohoslužeb, sedněte si dozadu, asi do třech čtvrtin sálu.
 • S největší pravděpodobností bude hrát tichá opakující se hudba, zatímco lidé přicházejí na bohoslužbu.
 • Opakované bubnování, nejlépe v rozmezí 45 – 72 úderů za minutu (rytmus blízký tlukotu lidského srdce), je velmi hypnotický a může navodit u velké většiny lidí změněný stav vědomí při otevřených očích.
 • A jakmile jste v alfa stavu, jste nejméně 25krát vnímavější a přístupnější sugescím než v plném beta vědomí – (To že v alfa stavu je člověk vnímavější, se využívá při metodě výuky zvané superlearning, či sugestopedie. Vyvinul ji v r. 1956 bulharský profesor Lozanov a v r. 1971 bylo ve Varně pořádáno její první sympózium).
 • Hudba je pravděpodobně stejná při každé bohoslužbě, nebo alespoň obsahuje stejné bicí, a mnoho lidí se dostane do změněného stavu skoro okamžitě po vstupu do svatyně.
 • Podvědomě vyvolají svůj stav mysli při poslední bohoslužbě a reagují v souladu s post – hypnotickou sugescí.

 

 

 • Sledujte lidi čekající na začátek bohoslužby.
 • Mnoho jich bude jevit vnější známky strnulé tělesné relaxace a lehce rozšířených očí.
 • Často se začnou kývat v křesle dopředu a dozadu s rukama ve vzduchu.
 • Posléze pravděpodobně přijde pastorův asistent.
 • Obvykle mluví s dobrým „hlasovým trylkem“

 

Technika hlasového trylku.

Hlasový trylek je tempový styl řeči, užívaný hypnotizéry když navozují trans. Také ho užívá mnoho právníků, někteří z nich jsou dobře trénovaní hypnotizéři, když chtějí nějakou myšlenku pevně zakotvit v hlavách poroty. Hlasový trylek může znít jako by řečník mluvil do tikotu metronomu, nebo to může znít jako že zdůrazňuje každé slovo v jednotvárném vzorovém stylu. Slova budou obvykle pronášena rychlostí 45 – 60 za minutu, k dosažení maximálního hypnotického efektu.

Teď začne pomocný pastor výstavbový proces. Začne vyvolávat změněný stav vědomí anebo vytvářet vzrušení a očekávání obecenstva. Potom může vystoupit skupina mladých dívek oblečených do něžných a neposkvrněných šatů a začít zpívat.

 

 

Gospely jsou ohromné při vytváření vzrušení a angažovanosti. Uprostřed písně může být některá z dívek „sražena duchem“ a upadnout, nebo se chovat jako ovládaná Duchem Svatým. To velmi účinně zvedne napětí v sále. Tady se už začíná míchat taktika hypnózy a konverze. Výsledek je ten, že se pozornost obecenstva zcela zaměří na přinášené sdělení, zatímco okolní prostředí se stává ještě více vzrušené nebo napjaté.

Právě teď, když je vyvolán masový alfa stav, obvykle přinesou koš nebo sběrnou nádobu. V pozadí je slyšet hlas kazatelova asistenta jak v taktu 45 slov za minutu trylkuje, „Dávejte Bohu . . . Dávejte Bohu . . . Dávejte Bohu . . .“ A publikum dává. Bůh sice tyto peníze nikdy neuvidí, ale jeho zazobaní představitelé zcela jistě ano.

A teď přichází kazatel ohně a síry. Vyvolává strach a zvyšuje napětí řečmi o Ďáblu, „přijití do pekla“, nebo o nadcházejícím Armagedonu.

Na posledním podobném shromáždění které jsem navštívil, mluvil kazatel o krvi, která brzo poteče z každého kohoutku v celé zemi. Také byl posedlý „krvavou sekerou Boží“ kterou měl předchozí týden každý vidět nad kazatelnou. Nepochybuji o tom, že ji všichni viděli – síla sugesce stovky lidí v hypnóze zajistí, že minimálně 10 až 25 procent lidí uvidí cokoliv, co jim bylo sugerováno.

Na většině obrozeneckých shromáždění obvykle následují po kázání „svědectví“. Lidé z publika vystupují na jeviště a vyprávějí své příběhy. „Byl jsem mrzák a teď chodím!“ „Míval jsem artritidu a teď je pryč!“ Je to psychologická manipulace která funguje. Po vyslechnutí mnoha případů zázračných uzdravení, si průměrný člověk s menšími problémy je jist, že může být vyléčen. Místnost je naplněna strachem, pocity viny, silným vzrušením a očekáváním.

 

Totálně vymytí 03

 

Nyní se ti kdo se chtějí uzdravit seřadí podél zdí, nebo jsou vyzváni aby vystoupili dopředu. Kazatel je může uchopit za hlavu a vykřikuje, „Budiž uzdraven!“ To uvolní psychickou energii, a pro mnohé přivodí katarzi a očištění. Katarze znamená očištění od potlačených emocí. Jednotliví lidé mohou křičet, padat, nebo dokonce dostat křeče. A je-li katarze účinná, mají šanci, že se uzdraví. Při katarzi (jedna z mozkových fází zmíněných výše), je mozková tabule dočasně smazána a přijímá nové sugesce.

Pro někoho může být uzdravení trvalé. Pro většinu to budou tak čtyři dny po které vydrží hypnotická sugesce daná subjektu v somnambulním stavu. Dokonce když uzdravení nevydrží, pokud se vrací dotyční každý týden, síla sugesce může průběžně problém potlačovat … nebo občas může maskovat skutečné problémy které mohou nakonec napáchat velkou škodu.

Neříkám že nedochází ke skutečným uzdravením. Dochází. Možná že dotyčný byl připraven zanechat negativní činnosti která působila jeho potíže, možná to byla Boží práce. Lze to ale vysvětlit se současnými znalostmi funkcí mozku a mysli. Techniky se liší chrám od chrámu, mnoho jich používá k vyvolání katarze „mluvení jazyky“, zatímco příslušná podívaná vytváří vzrušení a poutá pozornost.

Použití hypnózy v různých náboženstvích je sofistikované, a profesionálové ujišťují, že se stává dokonce ještě efektivnějším. Jeden člověk v Los Angeles navrhuje, staví a přestavuje mnoho kostelů po celé zemi. Říká duchovním co potřebují a jak to používat. Tento člověk ukazuje, že sbírky a finanční příjmy budou dvojnásobné, pokud duchovní použijí jeho instrukce. Sám připouští, že 80 procent jeho snažení se týká osvětlení a zvukového systému.

 

 

Vlivný zvuk a náležitě použité osvětlení má základní význam při navozování změněných stavů vědomí – sám jsem je léta používal ve svých seminářích. Moji účastníci byli ale plně seznámeni s procesem který podstupují a s tím co od něho mohou očekávat.

 

Šest konverzních technik

Kulty a organizace lidského potenciálu vždy hledají nové členy. Aby je získali, musí navodit správný mozkový stav. A potřebují to často udělat během krátké doby – víkendu nebo dokonce během jediného dne. Následuje popis šesti základních technik používaných pro navození konverze.

 

1) První známka: Setkání, či trénink se uskutečňuje na místě, kde je účastník odříznut od vnějšího světa. Může to být kdekoliv: v soukromém domě, v odlehlém či venkovském prostředí, nebo dokonce v hotelové tělocvičně, kde je účastníkům povolena jen nejnutnější hygiena.

 • Při výcviku lidského potenciálu má vedoucí tréninku dlouhou řeč o důležitosti „zachovávání úmluvy“ v životě.
 • Účastníci se dozví, že pokud nebudou zachovávat dohodu, jejich život nebude fungovat.
 • Dodržovat smlouvy je dobrá věc, ale vedoucí tréninků ničí lidské hodnoty a zaměňují je za sobecké cíle.
 • Účastníci přísahají sami sobě a svému trenéru, že budou dodržovat jejich dohodu.
 • Kdokoli, kdo to neudělá bude k dohodě donucen zastrašováním, nebo donucen opustit shromáždění.
 • Další krok je souhlasit s kompletním tréninkem, tedy zaručit vysoké procento obrácených pro organizaci.
 • Musí VĚTŠINOU souhlasit že nebudou brát drogy, kouřit a někdy i jíst … nebo dostanou tak krátký čas na jídlo, že to v nich vyvolává napětí.
 • Pravý účel této dohody je pozměnit vnitřní chemii (metabolismus) což způsobí úzkost a nejspíše vyvolá alespoň lehké poruchy nervového systému, což způsobí zvýšení účinnosti konverze.

 

 

 • Než shromáždění skončí, dohodami se zajistí že noví konvertité půjdou a hledat nové účastníky.
 • Než odejdou, jsou zastrašováním přinuceni aby to udělali.
 • Protože význam dodržování dohody je v jejich hodnotovém žebříčku vysoko, konvertité budou všechny známé přemlouvat k návštěvě úvodní lekce zdarma, kde jim nabídnou další schůzku.
 • Noví konvertité jsou fanatici.

 

Ve skutečnosti interní výraz pro obchod s jedním s největších a nejúspěšnějších výcviků „lidského potenciálu“ je „prodej fanatismu“.

Nejméně milión lidí to absolvoval a velké procento z nich odchází s aktivovaným duševním „spínačem“, který zajistí jejich budoucí loajalitu a podporu když guru nebo organizace zavolá.

 

Totálně vymytí 04

 

Představte si politické důsledky a moc těch stovek a tisíců fanatiků naprogramovaných aby podporovali svého guru. Vyvarujte se organizací toho typu, které nabízejí po seminářích další schůzky. Následující schůzky mohou být týdenní setkání, nebo nenákladné semináře na kterých se vás organizace pokusí přemlouvat – nebo si alespoň pravidelně udržovat nad vámi kontrolu. Jak křesťanští obrozenci brzo zjistili, dlouhodobá kontrola je závislá na dobrém systému řízení a opakování.

 

2) Druhý znak, které ukazuje na použití nějaké konverzní taktiky:

 • Pracovní plán je udržován tak dlouho, že způsobí fyzickou a duševní únavu.
 • Toho se dosáhne hlavně dlouhými hodinami během kterých účastníci nedostanou příležitost k odpočinku, nebo přemýšlení.

 

3) Třetí znak: techniky používané ke zvýšení napětí v sále…

 

 

Mohl bych strávit celé hodiny vypočítáváním různých technik ke zvýšení napětí a vyvolávání nejistoty a očekávání…

 • V principu, účastnící jsou donuceni odhalit své nitro.
 • Nebo je trenér hrající na pocit viny vyzývá aby vypravovali svá nejvnitřnější tajemství a pocity ostatním účastníkům.
 • Nebo jsou donuceni účastnit se nějaké činnosti, která zdůrazní jejich demaskování.
 • Jedna z nejúspěšnějších metod na human-potential seminářích spočívá v tom, že účastníci se postaví na pódium před obecenstvo a trenér na ně slovně útočí.

 

4) A čtvrtý znak je nejistota. Průzkum veřejného mínění, prováděný před několika lety ukázal, že pro lidi je jedna z nejnepříjemnějších situací když mají mluvit k publiku.

 • Je to asi na úrovni mytí oken zvenku v 85 patře výškové budovy.
 • Takže si umíte představit jaký strach a napětí to v účastnících vyvolá.
 • Mnoho lidí omdlí, ale většina se vyrovná se stresem pomocí duševního úniku.
 • Doslova vstoupí do alfa stavu, kde se automaticky stanou mnohokrát sugestibilnějšími než jsou normálně…
 • A další smyčka směřující k obrácení je utažená.

 

5) Dalším znakem používání těchto technik, je zavedení nových odborných termínů, které mají význam pouze pro „zasvěcené“ účastníky.

 

Totálně vymytí 05

 

Často se také záměrně používá zvrácené nebo nemravné vyjadřování – účastníci se pak necítí ve své kůži, je jim to nepříjemné.

 

6) Posledním znakem je, že hovor naprosto postrádá veškerý humor, alespoň dokud nejsou účastníci obráceni.

 • Potom už jsou veselice a smích velice žádoucí, jako symbol „jaké štěstí účastníky potkalo a jakou radost našli“.

 

Neříkám, že účast na takových shromážděních nemá dobré výsledky. Může mít. Tvrdím pouze, že účastnící musí vědět co se s nimi děje a musí si uvědomovat, že dlouhodobá účast nemusí být v jejich zájmu.

Před lety jsem vedl profesionální semináře, kde jsem lidi učil jak se stát hypnotizéry, trenéry a rádci. Měl jsem tam mnoho těch, kteří vedli tréninky a shromáždění, přišli a říkali, „Jsem tady protože vím že to co dělám funguje, ale nevím proč.“ Když zjistili co a jak, mnoho z nich toho nechalo, nebo se rozhodli to dělat jinak, nebo lépe.

 

Totálně vymytí 06

 

Mnoho z těchto trenérů se stalo osobními přáteli, a varovali nás všechny, protože měli zkušenost s tím jakou moc má jediná osoba s mikrofonem a sálem plným lidí. Přidejte trošičku charisma a dosáhnete velkého počtu konvertitů. Smutná pravda je, že velké procento těch kdo se chtějí podělit o svoji moc, jsou – „praví věřící“!

Kultovní shromáždění a tréninky potenciálu jsou ideálním prostředím, kde se dá získat zkušenost z první ruky o tom, co se odborně nazývané „Stockholmský syndrom“. Je to situace, ve které začnou ti, kdo jsou zastrašováni, ovládáni nebo utiskováni, obdivovat, milovat, nebo dokonce být sexuálně přitahováni svými strážci a utiskovateli.

 

Dovolte mi ale uvést varování:

Pokud si myslíte, že můžete navštěvovat podobná shromáždění a nezapůsobí to na vás, pravděpodobně jste na omylu.

Perfektní příklad je případ ženy, která přišla na Haiti do Guggenheimovy nadace studovat haitský kult Voodoo. Ve své zprávě uváděla, jak může hudba vyvolat nekontrolovatelné tělesné pohyby a změněné stavy vědomí. Ačkoliv dobře rozuměla procesům které to vyvolávají a myslela si že je nad věcí, když začala cítit, že se ji hudba začíná zmocňovat, pokoušela se proti tomu bojovat a odvrátit to.

 

 

Hněv nebo odpor však téměř vždy zajistí konverzi. O chvilku později už byla zcela posedlá hudbou a začala tančit v extázi okolo chatrče Voodoo. Mozková fáze byla vyvolána hudbou a vzrušením a ona se cítila jako znovuzrozená!

 

Totálně vymytí 07

 

Jediná šance jak se nenechat ovlivnit takovými setkáními, je být jako Buddha a nedovolit žádným, pozitivním ani negativním, emocím vystoupit na povrch. Takového odstupu je ale schopno pouze pár lidí.

zdroj

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární, pravdu, pak neváhejte, přidejte se: pište a nebo jen čtěte, rádi vás na našich stránkách a ve skupinách uvítáme. Jde především o Vaši budoucnost, tak nestůjte mimo

 

 

Související texty

Upozornění redakce:

 • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

Navštivte archiv textů   Vstup do diskuze zde 

 

Zhlédněte Inkubátor Atllanky   Atllanka Vás vítá – Welcome

 

Komentáře na našem webu se zobrazují s určitým zpožděním, omlouváme se Vám, ale je to nezbytná ochrana před hulváty a hlavně před reklamním spamem…

 pošli na vybrali.sme.sk jaggni to! Linkuj.cz pridej.cz

««« Předchozí text: Manipulace, provokace, dezinformace.. (8.část) Následující text: Brainwashing II. »»»

Atllanka | Pondělí 30. 06. 2008, 16.41 | Sekty, Videa, Zločiny | trvalý odkaz | vytisknout | 7392x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
[1] Rofl
Mi3 Pondělí 30. 06. 2008, 19.10

Nejvíc mně pobavilo to video z ČT :-D To jsou fakt pomatenci. Ale jestli jsou tak spokojení a nikomu neubližují a nikoho NENUTÍ(!) tak ať si tak žijou…

[2] pro Mi3
Kofola Úterý 1. 07. 2008, 01.49

To myslíš vážně, že nikomu neubližují a nikoho nenutí? Četl jsi vůbec ten článek, nebo jsi jen projel videa? Skupiny bezcharakterních parchantů, pod vidinou snadných zisků bezostyšně vykrádají lidské mozky a „instalují do nich soft“, pomocí kterého pak ovládají v souladu se svými záměry jednání a myšlení svých obětí a ty říkáš – „ať si žijou?“ Budeš mít stejný názor až do jejich nenasytných chřtánů sklouzne někdo z tvých blízkých? Třeba tvé dítě, které po brainwashingu zavrhne svou rodinu včetně tebe, zahodí všechny hodnoty, které ses mu snažil dát léty výchovy a odevzdá svou osobnost fanatickým sviním, které jej budou zneužívat ve svůj prospěch? Myslíš, že se to nemůže stát? Ani netušíš, jak se mýlíš!

Nelze přidávat nové komentáře.