Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Proč zemřel Generál dr. Milan Rastislav Štefánik?

..aneb Benešovo Monte Carlo (z archivu Atllanky)

 

Motto: Bolševismus podporuje nejnižší člověčí pudy, demokracie apeluje na lidskou čest a svědomí. Bolševismus kupuje duše za výhody, čímž vytváří strany banditů a sektářů. Bolševismus je rozklad, bída a hlad, zatímco demokracie tvoří, a je tak základem normálního života a blahobytu… Milan Rastislav Štefánik

 

Kartouzy, pokladnice tajemství. Z vyprávění muklů.

MUDr. Rudolf Maxa odsouzen na 16 let jako retribuční, stomatolog z Paříže, přítel majora Štefla, francouzského důstojníka a zakladatele roty Nazdar vyprávěl toto v Kartouzích:

Nepohodlný byl generál dr. Štefánik pro Beneše hlavně proto, že před odletem na ruskou frontu k našim legionářům požadoval na schůzi svolané majorem Šteflem ve Švýcarsku, za přítomnosti dalších představitelů našeho osvobození od pana dr. Beneše vysvětlení, kam přišla většina sbírky amerických Čechů a Slováků ve prospěch financování zahraničního odboje.

 

 

TGM svěřil tento obnos proti podpisu do rukou pana Beneše. Když tento ale nebyl ochoten podávat vysvětlení, generál dr. Štefánik zbledl rozčilením a naléhal, kam ty peníze přišly a k čemu byly použity. Pan Beneš zrudl v obličeji a všelijak se vykrucoval.

Jen major Štefl zachoval klid a hladil si svůj černý vous. Vytáhl z aktovky deník “Petit Parisien” a přečetl článek, že dr. Beneš, zvaný “roi de roulette” (král rulety) prohrál v Monte Carlu velké sumy peněz. Článek byl ukončen otázkou, odkuď ty peníze měl.

 

Pan Beneš zařval:

To je provokace někdo mne chce kompromitovat manipulovanou lží!

 

Generál Štefánik, který se mezitím uklidnil řekl:

Jsme v cizí zemi, zde se hádat nebudeme. Vyjasníme si to před národním soudem za přítomnosti prezidenta Masaryka, jak a kdo pro naši zemi pracoval a s těmi dary na osvobození hospodařil… Schůze se rozešla rozmrzele.

 

Major Štefl při loučení s ostatními prohlásil:

Přátelé, to jsou jen zatím začátky. Mnoho si od toho neslibuji. Defraudace je kriminalita. Dr. Beneš od této chvíle nebude spát a jen kout pikle, jak se zbavit soudního přelíčení.

 

Převážnou část sbírky amerických krajanů získal pro první odboj předseda Čechoameričanů Dr. Karel Pergler, organizátor a vůdce tohoto odboje. Hned po převratu v roce 1918 byl uklizen jako velvyslanec do USA a později do Japonska. Doma byl zvolen poslancem. V roce 1932 předložil otázku amerických peněz veřejně, že je konečně čas, aby to TGM, který je předal dr. Benešovi, konečně vyůčtoval.

Během 48 hodin bylo zjištěno, že je americkým občanem a na nátlak vedení státu musel republiku opustit. Bylo zjištěno, že není Čechem, ač se narodil v Čechách. Přestože po řadu let byl v zastupitelských službách našeho státu a jako takový ho reprezentoval a byl 2× zvolen poslancem.

Typická ukázka tehdejšího hradního teroru, řízeného Benešem. Kdyby se bývalo ono vyšetřování uskutečnilo, alespoň část pravdy o Benešovi by se bývala už tehdy dostala na veřejnost. A mohlo být zabráněno uskutečnění jeho dalších ničemností na pokračování, včetně zaprodání naší země do bolševické sféry. Aby zlí lidé zvítězili, stačí, když ti dobří mlčí.

Po návratu generála Štefánika od legií v Rusku v roce 1918, kde už byl jako ministr války nového státu, psal pan Frič, jeden z účastníků tehdejšího setkání majoru Šteflovi – v té době již konzulovi našeho státu v Paříži.

 

Pan Frič psal:

Že pozoruje intriky proti generálu Štefánikovi a snižování jeho věhlasu mezi politiky. Že pan Beneš se jako jediný staví vedle TGM, že má pocit, jako kdyby pana Beneše hryzala vyhrůžka Národním soudem po návratu Štefánika do vlasti. A navíc, že se mu dostaly do rukou nějaké dokumenty, dokládající přípravu atentátu na generála Štefánika při jeho návratu vlakem. To bylo sděleno i generálu Štefánikovi a ten byl rád, že se někdo stará o jeho bezpečí. Při návratu z Itálie do vlasti použil tedy pro něj již připravené italské letadlo Caproni. Avšak netušil, že letí v letadle smrti.

Přesto, že kde kdo v Bratislavě znal poměrně přesnou dobu příletu generála Štefánika, vojenské jednotce bylo tvrzeno, že se čeká maďarské výzvědné letadlo, které musí být sestřeleno. Vojáci poznali sice ne maďarskou, ale italskou značku na křídlech celkem zavčas, ale…! Proto byli postupně podle stupně upovídanosti likvidováni.

 

Smrt generála dr. M. R. Štefánika – dle Ferdinanda Peroutky

V neděli 4. května 1919 před polednem chystala se Bratislava slavnostně uvítat osvoboditele generála dr. Milana Rastislava Štefánika. Několik minut před dvanáctou objevil se nad Bratislavou italský dvojplošník a začal kroužit nad letištěm. Bylo větrné počasí. Snad sražen větrem, snad z jiné, nikdy nevysvětlitelné příčiny aeroplán prudce zakolísal, začal kolmo padat k zemi a zmizel zrakům pozorujících. Za malým lesíkem vyrazil k nebi proud černého dýmu.. Tragédie, jak se tušilo, byla dokonána.

 

 

Tolik doslova dle publicisty Ferdinanda Peroutky v jeho “Budování státu”. Je známo, že pan Peroutka patřil k “hradním” stoupencům politiky pana Beneše. Proto větrem obešel “nikdy nevysvětlenou” smrt generála Štefánika, ale nechal si dvířka k možnému útěku z vědomé lži otevřená slovy “snad z jiné, nikdy nevysvětlitelné příčiny”.

K odhalení mohyly generála Štefánika přišli pak všichni – mimo Eduarda Beneše a samozřekmě i komunistů.

Upraveno dle studie M. Lička v SNN 1990

 

Byla to vražda..

Okolnosti, za jakých došlo k vajnorské katastrofě byly na Slovensku veřejným tajemstvím. Jeden z prvních žalobců byl Milanův bratr Igor Štefánik, evangelický kněz z Palanky v Jugoslávii. V dopise, zveřejněném v Národních novinách v Martině, napsal:

 • Generálovu smrt nezapříčinila náhoda, to byla úkladná vražda! Na to poukazují mnohé stopy, které čekají na vyšetření.

 

Bratr Igor učinil veřejné prohlášení protože doufal, že na základě toho dojde k soudní žalobě a řádným vyšetřováním budou praví viníci v pozadí usvědčeni. Nedošlo! Místo toho bylo sestaveno několik komisí postupně za sebou, do kterých ovšem členy jmenoval Hrad a všechny končily závěrem: Nešťastná náhoda.

Veřejné mínění označovalo právě Beneše za hlavního viníka vajnorského neštěstí. Ještě jednou pak bratr Igor veřejně protestoval při odhalování mohyly na Bradle projevem, ve kterém také upozornil na nepřítomnost Beneše.

V roce 1919 začal neveřejný proces s vojáky, kteří o střelbě vypravovali: při přeletu letadla nad dělostřeleckými kasárnami ve výši asi 100 m vypálili na rozkaz salvu z pušek a potom stříleli jednotlivě. Pravděpodobně letedlo zasáhli, protože počalo hořet. “Dostali jsme rozkaz”, vypovídali, “že přiletí nepřátelské letadlo a že ho musíme sestřelit”.

Nebylo to poprvé, co vojáci takto hovořili. Soudní projednávání však bylo náhle přerušeno, svědkové byli policií zastrašeni a celá záležitost se dočasně ututlala. Žár oprávněného podezření však pod povrchem doutnal dál a trvale narušoval vztahy mezi Slováky a Čechy.

Hradní historik Ferdinand Peroutka, který se snažil zpočátku vysvětlit zřícení letadla “asi závanem větru”, po letech přiznal, jak byl generál Štefánik na Hradě a pro jejich politické zájmy nežádoucí.

 

 

Peroutka napsal:

Byly jisté spekulace o tom, jak by se asi Štefánik zachoval, kdyby návrat do vlasti přežil. Musíme přemýšlet, jakou úlohu by hrál v demokratické republice tento zarytý individualista s aristokratickými zálibami, kdyby ho osud nebyl skolil na samotném začátku.

Měl mnoho předpokladů v sobě, aby se stal přívržencem diktatury na vůdcovském principu. Na kterou stranu by se postavil, když po letech začaly tyto myšlenky rozrušovat Evropu? A jak velká by byla v kritické chvíli jeho osobnost? Jaké by z toho vznikaly zmatky a problémy (rozuměj pro Beneše, ne pro oba naše národy). Štefánikovou smrtí se posílila převaha liberálních realistů v zahraničním odboji. Neboť ti, co nakonec po jeho smrti zůstali, byli realisti.

Vítězství zaharaničního odboje se datuje přece dnem 28. října 1918. Kdo tedy “zvítězil” toho 4. května 1919 zavražděním generála Štefánika? Při každém podezření z vraždy se nejdříve zjišťuje, kdo mohl mít z jeho smrti prospěch. Peroutkův článek mohl být také indicií k usvědčení organizátorů zločinu.

 

Likvidace posledních svědků ještě po roce 1945

Po sestřelu italského letadla Caproni s generálem Štefánikem, po výsleších po květnu 1919, začali za záhadných okolností umírat vojáci, kteří přiznali, že se zúčastnili střelby. To se dozvěděli Jiří Forman z Plzně a Oldřich Fořt z Litomyšle, oba v tu dobu pracující v Praze. Když vypozorovali, že i oni jsou sledováni, uprchli jedné noci do Paříže. Tam se živili až do roku 1938 malováním pokojů.

Teprve po odletu Beneše z Prahy do Londýna, odvážili se vrátit domů. Zde zjistili, že až na další dva, jsou už jen poslední čtyři dosud žijící z jednotky, nasazené tehdy k sestřelení letadla. Při pátrání po těch známých zjistili, že například jeden z nich, Bohumil Raiman, zemřel už v roce 1930 v Proseči za nevysvětlitelných okolností.

Ale ihned v květnu 1945 po návratu Beneše do vlasti, byli tito poslední čtyři svědci pozatýkáni a se svými vědomosti jako retribuční izolováni za zdmi věznic na mnoho let.

 

Ale nemluvili, věděli už co by následovalo. Takto aspoň přežili.

 • Jiří Forman z Plzně – 16 let
 • Oldřich Fořt z Litomyšle – 16 let
 • Lesní inženýr Starý – Slovák – 20 let
 • Karol Murgaš – Slovák – 20 let

 

Dr. Štefánik jako prozíravý státník

Oproti nazorům Masaryka a Beneše prosazující neutralitu, která byla vlastně přímou pomocí počínajícímu bolševismu, měl generál Štefánik v roce 1918 na Sibiři k legionářům projev, který ho kvalifikuje i jako prozíravého státníka.

 

 

Mimo jiné řekl:

 • Bolševizmus je popieranie demokratizmu. Bolševizmus kričí a reve, demokracia myslí, poučuje a přesvědčuje.
 • Bolševizmus sťahuje bližnému s tela kožuch, demokracia šije plášť pre všetkých, i pre chudobných.
 • Bolševizmus poburuje najnižšie pudy, demokracia apeluje na česť a svedomie.
 • Bolševizmus dává ĺudu pálenku a dýku, demokracia kladivo a pluh.
 • Boľševizmus hádže protivníka do mora, vytahuje ho zo žalára a ubíja ho, demokracia lieči, prípadne trestá a napravuje.
 • Bolševizmus kupuje duše za výhody tvorí strany banditov a sektárov, demokracia zaručuje účasť všetkých na výhodách a právach.
 • Bolševizmus je rozklad, bieda a hlad. Demokracia tvorí, je základom normálneho života a blahobytu.
 • Bolševizmus je oslňujúcí záblesk traskaviny, demokracia žiarivý maják spásy.
 • Bolševizmus je nepriateĺom ĺudstva a musí sa proti nemu bojovat.

Beneš o demokracii jen žvanil – dr. Štefánik ji chtěl praktikovat! Vývoj vedoucí k našim národním katastrofám dal dr. Štefánikovi za pravdu.

 

K sestřelení generála Štefánika soudruzi mlčeli. Byl antibolševik

Historie se velmi často píše cenzurováním událostí, opakováním lží nebo mlčením o nepohodlné pravdě. Na příklad jak na letišti Vajnory u Bratislavy shromážděný lid slyšel střelbu a v zápětí viděl Štefánikovo padající letadlo z výšky už jen asi 100 m během přistávání.

Tak to také ve zprávách přinesla většina novin. Pak bylo “doporučeno” mlčení, trvající dodnes. Poněvadž šlo o generála Štefánika, zavilého antikomunistu, soudruzi za jejich 40 let neměli zájem se exponovat pro pravdu.

Ještě dnes, historik zatížený bývalou hradní poddajností nebo národně-socialistickou legitimací, když už střelbu a zřícení nemůže popřít, pokouší se zločin “vysvětlit” závanem větru. Nebo náhlou nevolností generála Štefánika, který ze vzrušení z návratu do vlasti údajně mohl omdlít, padl na řídící páku a tím strhl letadlo do propasti.

 

 

Dokonce to vysvětluje i úmyslnou sebevraždou Štefánika ze zoufalství z časté nemoci a bylo prý mu docela lhostejno, že zaviní smrt ještě dalším třem členům posádky. Nebo připouští, že ta střelba, kterou slyšelo na tisíce shromážděných občanů, sice byla, ale prý někde v dáli na maďarském území. A dalšími podobně trapným blekotáním se vrtichvosti snaží zdůraznit nevinnost Beneše, zodpovědného za tento zločin.

Také krysy, zahnané do rohu, při hledání možnosti úniku, se vztekle brání vyskakováním, kousáním a drápáním. S jejich “pravdou” zakrývanou zdánlivou seriozností intelektuálů a pánů profesorů je to jako se šídlem v pytli.

 

Tak svět odplácí

Masaryka a Beneše jako politiky udělal Štefánik. Až do setkání s ním byli jen součástí hejna, jež obletovalo dohodové štáby. Když ve Francii byla dne 21. srpna 1914 založena rota Nazdar a o den dříve v Kyjevě ustavena Česká družina v ruské armádě – v tu dobu byl Masaryk pořád ještě ve Vídni.

Byl to Štefánik, který po jeho příchodu na západ oba dva uváděl k představení tehdejším vlivným. Všechna memoranda před tím, která Masaryk psal čelným osobám dohodových států, zůstávala nezodpovězena. Jméno jim udělaly teprve legie a dr. Štefánik, Slovák, francouzský občan a generál, zakladatel našich italských legií, snoubenec italské princezny a tak dále.

Zdroj: Černá kniha minulosti; autoři Zbyněk Ludvík jáchymovské KZ-číslo 02480, Václav Bureš jáchymovské KZ-číslo 13244 a jiní. S laskavým svolením autora knihy Zbyňka Ludvíka uveřejněno na webu Atllanka (Václav Bureš již bohužel zemřel, a to v roce 2000)

zpracovalo st@tll 2011

 

Doslov od Atllanky

Dlouho jsme váhali se zveřejněním tohoto článku – jeho podoba má totiž dost prvků zavánějících konspirací. Třeba to konspirace je, netušíme.., a těžko někdo po uplynulých letech prokáže skutečnou pravdu.

 

 

Když ale zapomenete na konspirace a přijmete tento text jako jedno s možných vysvětlení naší novodobé státní historie, zjistíte jak úžasně ta kolečka okolo Beneše, Sovětů a bolševismu do sebe zapadají – a proto tu ten text je. Jeho cílem je zaujmout a přinutit naše „dané a neměnné pravdy“ k ústupu a zlenivělý mozek donutit opět ke svobodnému myšlení.

 

Svoboda je k ničemu jedinci, kterého za kus žvance odnaučili páni myslet.

A právě historie nás učí, že ptáci, zvířata i lidé se často dobrovolně navracejí do svých volier, zoologických zahrad a koncentráků – protože ztratili schopnost samostatně žít. Svět se tak pohybuje ve stále menších kruzích, které nás jednoho dne zcela pohltí.

Proto čtěte, myslete a bojujte za svou svobodu a staňte se tak konečně pány vlastních osudů a změňte tím pro své potomstvo navždy svět. Kdo – když ne vy, a kdy – když ne teď! Nová rudá fašisticko-levicová a rudo-islámská totalita klepe na naše dveře a my je máme pro každého otevřené. Zavřeme je, dokud je čas.

 

Nepřehlédněte:

Černá kniha minulosti ze které je čerpáno, u nás nikdy oficielně nevyšla. Je šířena do Česka „samizdatem“ a objednat a zakoupit ji můžete zde: ZLudvik@t-online.de Přijde vás s poštovným zhruba na 320 Kč. Vřele doporučuji všem, co si konečně chtějí přečíst něco jiného, než komunistické vyprávěnky, o své vlastní minulosti.

Vaše Atllanka

Související texty:

Upozornění redakce:

 • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární pravdu, pak neváhejte, přidejte se: pište a nebo jen čtěte, rádi vás na našich stránkách a ve skupinách uvítáme. Nestůjte mimo, jde o Vaši budoucnost..

 

Nezapomeňte také navštívit náš archiv textů

 


««« Předchozí text: Denacifikace Ukrajiny Následující text: Rusko a evropská krajní pravice »»»

Atllanka | Středa 25. 05. 2022, 10.00 | Osobnosti, Česko, Historie | trvalý odkaz | vytisknout | 8351x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
reaguj[1] Ano,
vitak69 mejl Neděle 4. 09. 2011, 09.57

přesně, jak je v dovětku tohoto článku, přesně to si také myslím. Měl jsem silný pocit, že je to z větší části konspirace, než pravda, ale je asi zřejmé, že kolečka do sebe zapadají, především, když si člověk uvědomí, jak se Beneš po celou dobu choval, od vzniku 1. republiky až po jeho smrt v roce 1948. Jak by jsme dopadli, kdyby včele našeho státu stála tato vyjímečná osobnost jakou bezesporu Štefánik byl, místo slabého Beneše? Je to téma pro historiky, ale zatím jsem nenašel nikoho, kdo by se oním „kdyby“ nějakým způsobem zabýval. :-(

reaguj[2] Fuj tajbl
Kurvahosi Úterý 6. 09. 2011, 08.43

Lezete do prdele slovaciskum? komu tim prospejete, hm? nikdy nebylo lip – za komubistu sem se aspon mel stejne jako vsechny oklo a mozna lip dneska nemam ani na nove auto a dum – musim bydlet v panelaku… drive postavil dum kazdy i za 100 tisic, dneska chcete muliony! Hamba a beda kapitalistum! At zije Lenion a Filip nas vzor!

reaguj[3] Teda,
vitak69 mejl Úterý 6. 09. 2011, 12.33

Pane Fuj Tajbl vy jste nádherným příkladem lůzy, která to dovedla v tomto státě na buben. Počátek lůzy sahá do Francouzské revoluce, kdy chtěla pouze zadarmo chleba, dnešní lůza, kterou vy představujete chce zadarmo a bez práce úplně vše.

V paneláku bydlíš, protože je právě postavil bolševik, domy, které si lidé za minulého režimu postavili sami jsou z kradeného materiálu, protože běžně se cement a cihy nedaly koupit, pouze ukrást.

Z Vašeho komentu dští naprostá nechuť pracovat a snažit se si na ten dům vydělat. Vy by jste měl být jako jeden z prvních, kdo by měl ztratit hlasovací právo. Vaše vyjadřování nasvědčuje tomu, že nejste schopen posoudit zdravým rozumem, koho volit, jelikož žádný mozek nemáte a mozkožrout u Vás řve stále hlady.


Atllanka reaguje:

Deset palců! ;)

reaguj[4]
Vlad Středa 7. 09. 2011, 11.09

[2] Kurvahosi: Absolutne nechapu tvuj vykrik do tmy. O co ti jde clovece. Places tu, ze nemas na dum? Nemas na nej diky tem zlodejum co plundrovali nasi zem. Mas misto mozku z piva kostku. Z toho cos napsal se mi chce zvracet.

Ten kdo je schopnej at si postavi dum, ten co je neschopnej at bydli v panelaku. Sam ted vis kam patris, neschopny clovece. Lide nejsou stejni, proto nemuze byt mereno vsem stejne. Mel jsi studovat na zubare a mel by jsi se dobre.

A jeste jedna vec : ti tvoji soudruzi jsou stale jeste u koryta a stale urcuji pravidla v tzv.: ceske demokracii. Uz ti to doslo??? Pochybuji.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?