Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Eurábijská šifra V. část

Zpátky do středověku!

 

Motto: Evropská unie bere islám jako tradiční evropské náboženství srovnatelné s křesťanstvím a judaismem. To je zásadní komponenta eurábijského myšlení a praxe.

Autority EU zasahují, aby přinutily nezávislé národní státy, aby do svých školních osnov zahrnuly více islámu, aby se evropským dětem dostalo dostatečné dávky eurábijské indoktrinace.

 

Urážet islám – nepřípustné

V květnu 2006 schválilo dvoudenní plenární zasedání Euro středomořského parlamentního shromáždění, pořádané v Bruselu, rezoluci, která odsoudila urážku způsobenou dánskými karikaturami Mohameda, a stejně tak násilí, které jejich publikace vyprovokovala. Tito europoslanci a národní poslanci ze zemí EU a z arabských zemí také naléhali na vlády, aby zajistily respekt k náboženským vírám a povzbudily hodnoty tolerance, svobody a multikulturalismu.

 

Stav islámu na českých tocích

 

Během parlamentního shromáždění trval egyptský parlamanentí mluvčí Ahmed Sorour na tom, že karikatury publikované v Dánsku a další nedávné události odhalily existenci tzv. kulturního schodku. Jordánský poslanec Hašem al-Kaisi také karikatury odsoudil s tvrzením, že nestačí karikatury odsuzovat, protože k tomu může znovu dojít v jiné zemi.

A prezident Evropského parlamentu Joseph Borrell označil Středomoří za koncentraci všech problémů, před kterými lidstvo stojí. Řekl, že po roce předsedání shromáždění stále zcela plně nerozumím složitostem Středomoří.

Po karikaturové aféře šéf zahraniční politiky EU Javier Solana odjel na Střední Východ a s islámskými vůdci učinil společné prohlášení, že svoboda tisku zahrnuje zodpovědnost a ohleduplnost, a měla by respektovat víru a principy všech náboženství.

 

Mohamed v Brně

 

Solana řekl, že je třeba diskutoval o způsobech, které by zajistily, že náboženské symboly budou chráněny. Hovořil s Šejkem Mohamedem Sajidem Tantawim z univerzity al-Azhar, nejvyšší vzdělávací instituce sunnitského islámu, a s generálním tajemníkem Arabské ligy Amr Moussou.

Solana se také setkal s vůdcem Organizace islámské konference (OIC) Ekmeleddinem Ihsanoglu. Po diskusi Solana vyjádřil společné upřímné politování, že byly zraněny náboženské pocity a slíbil zajistit, že srdce a mysli lidí nebudou znovu zraněny.

Pouze o několik let dříve Solana, tehdy generální tajemník NATO, prohlásil v proslovu, že klíčovou příčinu konfliktů v Evropě a mimo ní lze vysledovat přímo k nepřítomnosti demokracie a otevřenosti. Nepřítomnost tlakového ventilu demokratické diskuse může tyto společnosti vést k explozi násilí. Ironie toho, že nyní se on sám snaží omezit demokratickou diskusi v Evropě prostřednictvím prosazování islámské cenzury, mu zjevně nedochází.

 

Cenzura přichází z Bruselu

Chapadla rozsáhlé nafouklé byrokracie EU mezitím pronikají do regulací na každé představitelné téma. Některé z ukázek byrokracie jsou směšné; některé jsou zábavné.

 

Existuje i zlověstná stránka evropské byrokracie:

  • prosazování Oficiální federální ideologie EU obhajující multikulturalismus
  • veřejné odsuzování všech, kteří chtějí uchovat svojí demokracii na úrovni národního státu, jako Xenofobů
  • nazývání všech těch, kteří chtějí omezit imigraci ze Třetího světa rasisty

 

 

Zpráva organizace EU dohlížející na rasismus říká, že je třeba učinit více v boji proti rasismu a islámofóbii. Jednou z metod dosažení tohoto cíle je propagace slovníku, který se vyhýbá údajně urážlivým a kulturně citlivým výrazům. Slovník by se stal vodítkem pro činitele EU a politiky a určoval by, co mohou říct. Islámský terorismus je jistě výraz, co nebudeme používat… mluvíme o teroristech, kteří se neprávně dovolávají islámu – řekl jeden z činitelů EU.

Počátkem roku 2006 komisař EU pro lidská práva Alvaro Gil-Robles kritizoval plán na obnovení předmětu křesťanství na základních školách v Dánsku. Gil-Robles řekl, že by to šlo proti evropským hodnotám. Náboženství jako téma ve škole by mělo být výukou, která se pokouší poskytnout žákům vhled do tří monoteistických náboženství řekl. Třemi monoteistickými náboženstvími je míněno křesťanství, judaismus a islám.

 

Jak to vidím já, je několik možných způsobů, jak se zhostit otázky vzdělávání o náboženství.

  1. Učit tradiční náboženství dané země, což v Evropě zmanená křesťanství a judaismus.
  2. Učit všechna významná světová náboženství.
  3. Ponechat náboženství mimo osnovy.

 

 

Evropská unie ovšem bere islám jako tradiční evropské náboženství srovnatelné s křesťanstvím a judaismem. To je zásadní komponenta eurábijského myšlení a praxe. Všimněte si, jak autority EU v tomto případě zasáhly, aby přinutily kdysi nezávislý národní stát, aby do svých školních osnov zahrnul více islámu, aby se jeho dětem dostalo dostatečné dávky eurábijské indoktrinace. Všimněte si také, že nepožadují více výuky buddhismu nebo hinduismu. Je prosazován pouze islám.

V dalším případě Evropská komise zamítla výzvu polského prezidenta k celoevropské diskusi o znovuzavedení trestu smrti. Trest smrti není v souladu s evropskými hodnotami, řekl mluvčí Komise.

Znovu, nejde zde o váš názor na trest smrti. Skutečnou otázkou je metastáza EU, která již definovala, co představuje evropské hodnoty. Významné záležitosti se tak nemohou stát předmětem veřejné diskuse. Tato nevinně znějící fráze – evropské hodnoty – maskuje federální eurábijskou ideologii prosazovanou po celé Evropské unii bez ohledu na vůli lidí.

 

Klikej na obrázek pro zvětšení

 

Zřejmě nejostudnějším a nejtrapnějším aspektem historie Eurábie je, jak údajně kritická a nezávislá evropská média umožnila sama sobě nechat se Eurábijci zkorumpovat nebo podvádět. Většina dokumentů o Euro-arabském dialogu klade obzvláštní důraz na práci s médii a Eurábijci hrají na média jako Stradivari.

Podpořena existujícím antiamerikanismem a antisemitismem byla evropská média ochotna démonizovat Spojené státy a Izrael, zatímco hluboce mlčela o tématu Eurábie.

V květnu 2006 se ve Vídni konala velká konference, které se účastnily mediální postavy (novináři) z celé Evropy, kteří se zde v rámci Euro-arabského dialogu setkali s partnery z arabského světa.

 

Rasismus, xenofobie a média

Evropští činitelé veřejně – s lítostí – odpověděli na rozhodnutí izraelského vyslance v Rakousku Dana Ashbela bojkotovat konferenci o rasismu v médiích kvůli obavám Jeruzaléma, že s antisemitismem se nebudou na konferenci dělat žádné cavyky.

 

 

Zástupce hovořící za konferenci – nazvané Rasismus, xenofóbie a média – K respektu a porozumnění mezi všemi národy a kulturami – prohlásil:

  • že antisemitismus nebyl odstraněn z programu
  • že setkání je primárně dialogem mezi zástupci médií všech euro středo mořských partnerů o problémech, které trápí jejich profesi.
  • Tyto problémy zahrnují xenofóbii, rasismus, antisemitismus a islámofóbii.

 

Spisovatel Bruce Bawer si myslí, že mnoho Evropanů rozpoznává, že multikulturalismus vede jejich společnosti k neštěstí. Celé své životy ale slyšeli od oficiálně posvěcených autorit, že jakékoliv znepokojení multikulturalismem a jeho důsledky se rovná rasismu:

Došlo k široce rozšířené rezignaci před skutečností, že multikulturalisté ovládají média, akademický svět, státní agentury a tak dále. Velmi dobře vědí, že když se chcete v evropské společnosti prosadit, neútočíte na multikulturní ortodoxii.

Politické zřízení se jeví být pevně zakořeněným, nehybným a nezměnitelným. Může nakrátko dojít k široce rozšířenému hněvu, jde ale z větší míry o hněv impotentní. Dnešní Evropané byli vychováni k pasivitě, aby nechávali věci na svých vůdcích, o kterých byli celé životy učeni, že na jejich moudrost se lze spolehnout. Setřást tuto celoživotní indoktrinaci není jednoduché.

 

 

Podle Bat Ye’or vedl strach z probuzení opozice k politice EU vůči arabským středomořským zemím k potlačování veškeré diskuse o ekonomických problémech a těžkostech integrace způsobených masivní imigrací. Jakákoliv kritika imigrace muslimů je v základu odbyta s tím, že je přesně tím, jak se v nacistickém Německu mluvilo o Židech – což je směšné, nicméně vysoce účinné tvrzení.

 

Přichází nová totalita

Bat Ye’or souhlasí s Bawerovou analýzou ohledně totalitní provázené sítě učitelů, profesorů, médií, politiků, pracovníků vládních agentur, mluvících hlav v televizi, zástupců státem financovaných ‘nezávislých’ organizací jako SOS Rasismus, kteří mají indoktrinovat politicky korektní.

To dokonale vyjadřují politické direktivy vydané Evropskou komisí ke koordinaci a řízení všech politických, intelektuálních, náboženských, mediálních, vzdělávacích a publikačních aparátů všech členských zemí EU od sedmdesátých let, aby byly uvedeny do souladu s její středomořskou strategií založenou na multikulturalismu.

Profesionální obtěžování, bojkoty a hanobení jsou trestem pro ty, kteří se odváží otevřeně vyzvat politicky korektní diskurz. Podle Bat Ye’or to vedlo k rozvoji nového druhu tisku odporu, jako kdyby Evropa byla okupována svými vlastními zvolenými vládami.

Tento svobodný tisk přinesl prostřednictvím internetu a blogů některé změny, včetně odmítnutí Evropské ústavy v roce 2005. Bez ohledu na naprostou podporu ústavy od vlád Francie a Holandska a rozsáhlé mediální kampaně politických vůdců v obou zemích ji voliči odmítli. Blogy v tom hrály významou roli.

Pouze o několik měsíců později se autority EU postavily do řady s autoritářskými režimy jako jsou Írán, Saudská Arábie, Kuba a Čínská komunistická strana ve prospěch větší mezinárodní kontroly – (čti: cenzury) internetu.

 

 

Podle Richarda Northe z blogu EU Referendum je nejnebezpečnější formou propagandy taková propaganda, která jako propaganda nevypadá. A to je ta forma propagandy, ve které vyniká BBC. Největším hříchem ze všech je zřejmě opomíjení. Tím, že prostě neinformují o klíčových otázkách, ponechávají věci běžet, dokud není dost pozdě na to s nimi něco učinit.

Vladimír Bukovský je bývalý sovětský disident, spisovatel a lidskoprávní aktivista, který v sovětském vězení strávil celkem dvanáct let. Nyní žije v Anglii a varuje před některými antidemokratickými prvky Západu, a obzvláště EU, které považuje za dědictví Sovětského svazu.

V roce 2002 se připojil k protestům proti povinné televizní licenci. Britové jsou nuceni platit peníze společnosti, která potlačuje svobodu tisku – nepublikováním názorů, se kterými nesouhlasí. Zatratil BBC za její zaujatost a propagandu, obzvláště ve zprávách týkajících se EU a Středního Východu.

Konzervativní poslanec Michal Grove a politický komentátor Mark Dooley si také na zaujaté zprávy stěžovali: Vezměte například zpravodajství o Jásiru Arafatovi. V jednom profilu vysílaném v roce 2002 byl veleben jako ikona a hrdina – nepadla ale ani zmínka o jeho teroristických komandech, korupci, nebo brutálním potlačování disidentských Palestinců.

Podobně když Izrael v roce 2004 zabil duchovního vůdce Hamasu Šejka Ahmeda Jásina, jeden z reportérů BBC ho popsal jako zdvořilého, šarmantního a duchaplného hluboce nábožného muže, bez ohledu na skutečnost, že pod Jásinovým vedením Hamas zavraždil stovky lidí.

Polská spisovatelka Nina Witoszek, která nyní žije v Norsku, varuje, že lidé, kteří dříve žili pod komunistickými režimy, jsou nyní v Západní Evropě zasaženi podivnými pocity deja vu:

Před tím, než zformulujete větu, zapnete cenzurního autopilota, který se ptá: Koho právě teď urážím? Jsem příliš proizraelský, nebo možná antifeministický, nebo – bůh nedopusť – antiislámský? Jsem dostatečně “progresivní”?

Brzy budeme všichni psát bezbarvým jazykem: budeme poslušně opakovat všechny dobrotivé mantry jako dialog, pluralismus, usmíření a rovnost.

Norsko nebylo nikdy totalitní zemí, mnoho lidí ale dnes cítí příchuť útisku a umlčování. Znám mnoho moudrých Norů – a ještě více moudrých cizinců – kteří již nemají energii k tomu ztrácet čas přispíváním na vykastrovanou paranoidní demokracii. Dáváme přednost bezpečí před svobodou. To je první krok k dobrovolnému otroctví.

Fjordman – zdroj

Text studio Atllanka | Úterý 10. 06. 2008

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární, pravdu, pak neváhejte, přidejte se: pište a nebo jen čtěte, rádi vás na našich stránkách a ve skupinách uvítáme. Nestůjte mimo, jde o Vaši budoucnost..

 

Související texty:

Upozornění redakce:

  • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

Navštivte archiv textů   Vstup do diskuze zde 

 

««« Předchozí text: Eurábijská šifra VI.část Následující text: Otevřený dopis Evropě »»»

Atllanka | Středa 7. 08. 2019, 17.26 | EU, Islamizace, Blbost lidská | trvalý odkaz | vytisknout | 4521x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?