Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, socani, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Mravní eunuch, Nová levice a Zídek, jak se to rýmuje?

Antisemitismus, anebo mravní vykleštěnost?

 

Motto: Bez rozhodnutí západních spojenců by Československo nevzniklo. Nebylo by to ale pro svět nakonec lepší?

Vinou versailleského systému tu máme militantní stát, který ani za dvacet let své existence nedokázal najít modus vivendi se svými sousedy, nerespektuje mezinárodní právo a diskriminuje své nečeské obyvatele. Ano, stal se relativně bezpečným útočištěm pro kdysi pronásledované Čechy a Slováky. Ale za jakou cenu?

 

 

Kdo pronesl tento výrok v roce 1938?

 • Konrad Henlein?
 • Nebo snad jeho šéf, samotný Adolf?
 • Či nějaký britský stoupenec politiky appeasementu, kupříkladu lord Halifax, který si ušlechtile přál pouze mír a upřímně se hnusil války?

 

Nevím, možná to tak řekli, možná ne doslova – určitě však podobné myšlenky z jejich úst tehdy zaznívaly…

V roce 1938 totiž Československo bylo zdrojem napětí ve střední Evropě, jež hrozilo vyústit ve válku, a tudíž otázka byla nasnadě – alespoň pro některé: nebylo by přeci jen bývalo lepší, kdyby žádné Československo v roce 1918 nevzniklo?

 

Dobrá otázka…

 

Přiznám se, že onen první odstavec jsem opsal – v originálu zněl takto:

 • Bez československých zbraní by Izrael nevznikl. Nebylo by to ale pro svět nakonec lepší?
 • Vinou českých zbraní tu máme militantní stát, který ani za šedesát let své existence nedokázal najít modus vivendi se svými sousedy, nerespektuje mezinárodní právo a diskriminuje své nežidovské obyvatele.
 • Ano, stal se relativně bezpečným útočištěm pro kdysi pronásledované Židy. Ale za jakou cenu?

 

Tato slova napsal Petr Zídek, redaktor přílohy Orientace Lidových novin, ve svém článku Proč pomáhat Izraelcům v LN 10. května 2008 a vzápětí byl mnohými obviněn z antisemitismu…

 

Je Petr Zídek antisemitou?

Nevím. Vím však, že je mravním eunuchem. Antisemitou být může i nemusí; z onoho textu nelze jednoznačně vyvozovat, že by antisemitou byl. Totiž pro mnohé z Nové levice se nenávist vůči Izraeli – a Americe, a Vatikánu, a Západní civilizaci obecně – stala článkem víry.

Nová levice je relativistická, egalitářská, miluje multikulturalismus a nenávidí vlastní civilizaci a její dějiny. Především však nenávidí jakékoli soudy o objektivní spravedlnosti – o tom, že něco je správné a dobré a pravdivé objektivně a absolutně – a že je to nějakým způsobem obsaženo v západní civilizací a vlastně jí ztělesněno.

Nová levice slepě věří, že rozumem nelze poznat pravdu, že všechny nároky na pravdu jsou prý jen konvenční mýty a osobní mínění. Věří, že židovsko-křesťanské mravní ideály jsou zlé a represivní. A konečně věří, že koncept univerzálních lidských práv je jen kulturním imperialismem arogantního Západu.

Tato pozice se označuje jako postmodernistická; je relativistická pokud jde o poznání pravdy, nihilistická pokud jde o mravní hodnoty a zdánlivě rovnostářská pokud jde o jednotlivé civilizace, ve skutečnosti však nenávidí tu západní. V době studené války tito lidé otevřeně sympatizovali s každým komunistickým a protizápadním hnutí ve třetím světě. Nyní se jejich nenávist soustřeďuje především vůči Americe, Izraeli a Katolické církvi.

 

Proč?

Protože USA, Izrael i Katolická církev dávají asertivně najevo, že samy sebe považují za legitimní a své koncepce spravedlnosti za pravdivé. Proto taky budí takový skandál v postmoderní západní evropské společnosti: jen si představte tu drzost a pošetilost myslet si, že vlastní režim je vlastně legitimní, že vlastní víra je vlastně objektivně a univerzálně pravdivá!

Ne, z daného Zídkova textu nelze dovodit, že je nutně antisemitou. Možná ním je, ale z toho textu to neplyne. Plyne z něho však, že nenávidí Izrael, a to fest.

 

A taky, jak jsem již předeslal, že je mravním eunuchem.

 • Nerozlišuje totiž mezi bránícím se napadeným a prvotním agresorem, mezi útočníkem a obětí, a z útoku má tendenci vinit oběť.
 • Znáte to, jako při znásilnění: …neměla přece tou krátkou sukní tolik provokovat, může si za to sama!
 • Nerozlišuje mezi prvotním smrtícím útokem a zabíjením v sebeobraně.
 • Z relativistických předpokladů mu vyplývá, že jediným kritériem spravedlnosti je „body-count“, počet mrtvých.
 • Je za posledních 60 let více mrtvých na straně Izraelců, anebo Arabů? Arabů.
 • Tudíž Izrael je vinen, jest zlem a vůbec, neměl nikdy vzniknout!

 

Jak prosté, jak jednoduché. A jak primitivní!

 

Trochu to přibližme

 

 • Terorista míří na mé dítě a chce ho zastřelit.
 • Já chci ochránit své dítě.
 • Terorista drží před sebou jako živý štít své vlastní dítě.
 • Já chci své dítě před střílejícím teroristou ochránit.
 • Proto na něj taky střílím.
 • Zastřelím jej, ale bohužel i jeho dítě, kterým se on sám kryl.
 • Na mé straně je 0 mrtvých, na jeho straně jsou 2 mrtví, včetně dítěte.
 • Body-count je jasný: 2:0 v jeho neprospěch.
 • Co z toho plyne?
 • Jsem vinen, jsem zlo, neměl jsem já a ani moje dítě nikdy existovat, byl by klid, nebyli by žádní mrtví.
 • Za to, že jsou mrtví, můžu já a má existence (a mého dítěte)…
 • …a to, že jsem střílel, že jsem se bránil.

 

 

 • V roce 1948 byl Izrael napaden. Bránil se a zvítězil.
 • V roce 1956 mu hrozil otevřený egyptský útok; Izrael preventivně udeřil a koupil si bezpečnost na 11 let.
 • V roce 1967 egyptský diktátor Gámal Abdul-Násir vyhodil mírové jednotky OSN ze Sinaje, začal blokovat izraelské červenomořské pobřeží (což je již akt války), v koordinaci se Sýrií a Jordánskem připravoval definitivní zničení Izraele…
 • …po němž, jeho, slovy, …přeživší Židé navždy opustí Palestinu na palubě jediné lodi; a možná ani té lodi nebude zapotřebí.
 • Izrael preventivně porazil armády, které se již chystaly na jeho zničení.
 • V roce 1973 byl Izrael napaden Egyptem a Sýrií a opět se ubránil, byť o chlup.
 • Poté, co Palestinci byli vyhnáni z Jordánska v roce 1970, usídlili se v jižním Libanonu, odkud neustále a opakovaně útočili na severní Izrael.
 • Izrael intervenoval v Libanonu v letech 1978 a 1982.
 • V roce 1991 Saddám Husajn odpaloval na Izrael rakety Scud.
 • Izrael nereagoval. V roce 2006 opět intervenoval v jižním Libanonu, odkud na něj útočil Hizballáh.
 • Předtím se Izrael stáhl z pásma Gazy.
 • Defakto tam provedl etnickou čistku, vyčistil pásmo Gazy od Židů.
 • Celé území dostali Palestinci a na co je používají? Ano, na raketové útoky proti Izraeli…

 

Ta zásadní, klíčová otázka v roce 1948 – a vlastně až dodnes od roku 1948, tedy celých šedesát let – zní:

 • Má Izrael právo na existenci?
 • Má vůbec právo na existenci?
 • Na existenci ve vůbec nějakých hranicích…

 

Po celou tu dobu šedesáti let rozhodující složky mezi Palestinci říkali a říkají:

 • Ne, nemá.
 • Nemá žádné právo na existenci.
 • V žádných hranicích.

 

Izrael však nechtěl chcípnout, nechtěl jít jako tele na porážku a tak se bránil. Sketa jedna, taková drzost, bránit se, když je napaden!

 

Tak asi nějak uvažuje Petr Zídek:

 • Izrael se brání proti útokům na jeho zničení…
 • Čímž zabíjí lidi…
 • Působí problémy a na Blízkém východě dochází k válkám.
 • Neměl tudíž nikdy vzniknout.
 • Byl by klid. Zřejmě klid na práci…

 

Fajn, ale proč ten samý princip Zídek neaplikuje i na jiné země a národy?

 

 • Führer mohl klidně tvrdit, že zdrojem všech problémů ve střední Evropě byl vznik Československa a Polska v roce 1918!
 • Kdyby tyto dvě země nebyly vznikly – kdyby Československo bylo součástí Rakouska, jež by Führer spolknul v klidu, mírově, jak jinak, Anschlussem…
 • A kdyby Polsko bylo rozděleno mezi Německo, Rakousko a Rusko, jak bylo po více než století před rokem 1918, k žádnému napětí, k žádným konfliktům ve střední Evropě v letech 1938–39 by nedošlo – a nedošlo by ani k té strašné, destruktivní Druhé světové válce!!!
 • Za všechno, za válku, mohly tudíž Československo a Polsko!
 • Kdyby ve střední Evropě neexistovaly, ale byly by součástí Velkoněmecké říše, byl by klid a byl by mír.
 • A Češi a Poláci by v poklidu žili ve státě s německou většinou tak jako celá staletí předtím. Zídek: Židé by v poklidu žili ve státě s islámskou většinou tak jako celá staletí předtím.

 

 

 • Jo, to by zřejmě řekl Führer!
 • A Stalin by mu určitě přitakal: Poláci, ti Laši, to je verbež! Sabaki! V roce 1795 jsme tento neuralgický bod střední Evropy ve spolupráci s Prusy a Austriaky vyřešili, ale ta polská sebranka proti nám bojovala s Napoleonem, pak v povstání 1830–31, pak v povstání 1863, pak ten pizděs Pilsudski za Velké války na straně Rakouska – vidíte, jsou to potížisté a trablměkři střední Evropy, nikdy nedají pokoj!
 • Pak nastala tragédie, jež předznamenala tragédie další: v roce 1918 vzniklo Polsko, nepřirozená to lašská entita, jež ve střední Evropě neměla co pohledávat. Chuj s nimi, nemusely být konflikty…
 • No, nevidíte, že jsem pak nastalou situaci musel v roce 1939 s Führerem řešit?
 • Za Katyň si mohou Laši sami. Kdyby v roce 1918 nevznikl Polský stát, nebyla by v roce 1940 Katyň.

 

A Zídek by na to nejspíš obdivně řekl:

 • Führerova a Stalinova logika je vskutku neúprosná – nevzniklo-li by v roce 1918 Polsko, nebyla by v roce 1939 Druhá světová válka a v roce 1940 by nebyla ani žádná Katyň.
 • A pak by v letech 1942–45 nebyl ani žádný Holocaust…
 • A pak by ani nevznikl stát Izrael.
 • A nevznikl-li by v roce 1948 Izrael, nebyly by izraelsko-arabské války.
 • A bylo by to pro svět nakonec lepší.
 • Vidíte, za všechno může vznik Polska a Československa v roce 1918!

Ne, Zídek není antisemita. Je to jen mravní eunuch.

Roman Joch  

 

Související texty:

Upozornění redakce:

 • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

Navštivte archiv textů     Vstup do diskuze zde 

 

Stáhněte si naše Prezentace       Atllanka Vás vítá – Welcome

 

Komentáře na našem webu se zobrazují s určitým zpožděním, omlouváme se Vám, ale je to nezbytná ochrana před agresivním reklamním spamem…

 pošli na vybrali.sme.sk jaggni to! Linkuj.cz pridej.cz

««« Předchozí text: O radaru USA a negramotnosti českých Tamášů Následující text: Omluva za Uloupené Kosovo »»»

Atllanka | Středa 4. 06. 2008, 14.29 | Česko, Postkomunismus, Komentáře | trvalý odkaz | vytisknout | 2290x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
[1] Výborně napsáno
Nemožné Středa 4. 06. 2008, 15.41

Jako ostatně vše od Romana Jocha. Obávám se však, že ty rasistický zrůdičky opět nic nepochopí… Ano, Zídek rozhodně není antisemita, on je jen antisionista jako prase! Divim se Lidovkám, že tohle umožňují, no holt hňupů je většina a špatnosti lidi odjakživa sbližujou.

Jinak jak tak koukám, moc se asi to Těžkoslovensko tomu Masarykovi nepovedlo… rozhodně o něm měl jiný představy, kdyby čet desetinu těch rasistickejch keců a spikleneckejch žvástů všude po netu, v hrobě by vibroval… Ještě tu chybí tak nová Hilsneriáda, lidi jsou nepoučitelnej a tupej prevít!

Zdravím eN.

[2] Primer s ditetem.
pizi Středa 4. 06. 2008, 19.26

Ten primer s ditetem by mel byt doplnen tim, ze onen utocnik kryjici se ditetem utoci nikoliv neocekavane. Utoci sice nespravedlive, ale na zaklade toho ze obet se svym ditetem vlezla do oblasti o ktere se predem vedelo ze se tam tohle deje a jeste v dane oblasti delala to o cem se vi ze v dane oblasti tyhle akce vyvolava. Ne ze by to ospravedlnovalo utocnika. Trochu jako vlezt do hospody spartanu a nadavat na Spartu. Dostanes pres hubu. Ackoliv mame svobodu projevu a tedy onen fyzicky utok spartanu je zavrzenihodny, nakladacka neni neco prekvapiveho, necekaneho. Vsichni vedi, ze se to dalo cekat. V tomto kontextu si myslim, ze by mohla zaznit veta „Bylo by lepsi kdyby do te hospody nesel“. Ne, neobhajuji nasili.

[3] Hm, no jo.
Karel Jemelka Středa 4. 06. 2008, 23.39

Tak nějak jsem dočetl pozorně až sem: „za šedesát let své existence nedokázal najít modus vivendi se svými sousedy, nerespektuje mezinárodní právo a diskriminuje své nežidovské obyvatele“.

Proč očekávat právě od Izraele, že nalezne nějaké „modus vivendi“? Je povinností Izraele aby to byl on, kdo „modus vivendi“ nalezne? Sousedé Izraele jsou zbaveni povinnosti nalézt „modus vivendi“? Nebude to tím, že Izrael je co se týká „civilizovanosti“ o pár levelů vejš? Proto má zřejmě povinnost.

Pan Zítek je především socan jak poleno. Jsi vzdělaný a pracovitý, jsi schopen živit se a svou rodinu? Budeš povinně solidární s tím kdo je líný, vzdělání ho nezajímá a je odkázán na sociálku. Zkrátka, nalézt „modus vivendi“ je povinností jen pro někoho.

[4] Host a hostitel
pizi Čtvrtek 5. 06. 2008, 05.14

Myslím si, že mohu očekávat od hosta, že se bude snažit se mnou vyjít, stejně jako onen host to může očekávat ode mě, jako hostitele. Nemyslím, že by od snahy o nalezení způsobu soužití měla být jedna ze stran oproštěna. Blbé je, že ono soužití se hledá hůře pokud ke mně onen host byl nastěhován bez mého souhlasu násilím národním výborem, který pak nemusí nést následky tohoto svého rozhodnutí. Tím hůře, když je onen host zcela kulturně odlišný.

[5] No toto!?!
Jenýsek ;) Čtvrtek 5. 06. 2008, 11.03

Já si to myslel, ale tohle je důkaz!

[6] hlavne slusne
pizi web Čtvrtek 5. 06. 2008, 11.56

Jak zes to rikal Atllanko? Ze se tu musi diskutovat slusne? Jooo? Fakt? Ale asi jenom ja, ze?

[7] Kdo mi to poslal?
Nemožné Čtvrtek 5. 06. 2008, 14.06

Ale je to hrůza, pizi, fuj, že se nestydíš!

[8] Kočárky
Michal web Čtvrtek 5. 06. 2008, 18.33

Ten obrázek s kočárkama mě dostal. Jak výstižné! A Roman Joch má zase naprostou pravdu.

[9] Milý pizi
Karel Jemelka Čtvrtek 5. 06. 2008, 23.55

[4] pizi:S tím hostem a hostitelem máš naprostou pravdu. Jen je jaksi dobré zjistit své pozice. Zjistit své pozice bez použití Marxleninské dialektiky. Urči prosím , kdo je v pozici hosta.

pizi Pátek 6. 06. 2008, 05.52

[9] Karel Jemelka:Já myslím, že v tomto příměru je hostem Izrael. Ti přišli někam, kde už někdo byl. Ano předkové některých z nich tam žili již dříve, takže je to poněkud mlhavé, ale předpokládám, že i předkové některých palestinců tam tehdy žili také. Nebylo tam před tím uzemí čistých Židů. Pokoušet se stanovit historickou hranici za kterou se nepůjde je nesmysl. Na uzemí dnešní ČR se od počátku vesmíru vystřídala pěkná řádka různých kmenů, národů, apod. Těžko tvrdit, že jediní praví jsou ti, kteří sem přišli jako první. Zůstaneme jen u homo sapiens, nebo budeme třeba Neandrtálce považovat za hostitele, na jejichž území přišli hosté homo sapiens? Jak daleko do minulosti se má přisuzovat zodpovědnost dnešním lidem? Když teď přijdou Keltové a budou si nárokovat naše uzemí, jsme my zodpovední za jejich vytlačení, které provedli naši předkové před stovkami let? Uděláme za dost spravedlnosti a přestěhujem jednotlivé národy na místa kde žili před tisíci lety? Já si myslím, že tento způsob „odčiňování historických křivd“ přináší spíše další křivdy, které po létech zase někdo bude chtít odčiňovat. To co se v dějinách dělo Židům je zlé. Nemyslím si ale, že to lze nějak zpětně napravit. Jde si dávat pozor aby se to neopakovalo. Snažit se minimalizovat nasilí, ale napravit, odčinit, to nejde. Myslím si, že v projektu Izrael zvítězil slepý idealismus, nad pragmatickým realismem. Je to jako když se podnikatel rozhodne pěstovat banány na poušti. Ano jde to, ale za cenu obrovských investic. Poušť není pro banány vhodná a pokud to autor projektu banán ignoruje, bude muset svůj projekt udržet při životě za cenu věčného pumpování energie do té pouště. Jakmile jednou poleví, poušť zase vyhraje. Má to dvě roviny. Morální a technickou. V morální rovině je špatné spory řešit násilím. Technicky je nesmysl vytvářet nový stát v oblasti o které se ví, že je takovému státu velmi nepřátelská. Chápu zdůraznění morálního aspektu v případě, kdy například bojuji proti útočníkovi i když má přesilu. Technicky je to blbost, ale morálně je to povinnost. Ale to je případ kdy proti sobě bojují opravdoví „viníci“, ale v případě Izraele je to trochu jinak. Morální nárok Izraelců na to území se odvuzuje od toho, že tam snad kdysi dávno tak trochu žili, plus z toho, že byli v minulosti pronásledováni. Takže dnešní Izraelci nejsou ti, kdo byli kdysi vyhnáni, to jsou jejich předkové. Stejně jako dnešní Palestinci nejsou ti, kdo je tehdy vyhnali, připadně nejsou těmi kdo je za druhé světové zavírali do koncentráků. Takže je to clé kvůli jakési spravdlnosti vůči lidem, kteří dnes už ani nežijí. Kvůli téhle spravdlnosti umírají dnes lidé, kteří s ní vlastně ani nemají nic společného. Já si myslím, že vznik Izraele byla chyba. Ale to je pláč nad rozlitým mlékem. Co se stalo, stalo se. Minulost nezměníme. Otázkou je, co si počít s přítomností. V souvislosti s komunismem se negativně mluví o sociálním inženýrství. Jeden z největších projektů sociálního inženýrství je podle mě projekt Izrael. Nastěhovat někam celý národ, to je podle mě přesně ono. Takže mám nějakou představu o tom co bylo špatně, ale netuším jak to udělat dobře. Možná že někdy je dobré si přiznat, že „dobře“ není v dané chvíli k dispozici a nesnažit se to lámat přes koleno i za cenu vytvoření dalšího „špatně“. Morální by bylo vystěhovat všechny američany zpátky do Evropy a nechat tu zemi Indiánům. Jenomže je snad každému jasné, že by to mělo za následek hodně dalšího zla. Bohužel hrůzy války nastavily mysli poválečné generace tak, že byla ochotná se pustit do podobného projektu. Nedivím se, nevyčítám jim to. Znám lidstvo a vím, že podléháme emocím

[11] A co ty, Pizi?
Petr Pátek 6. 06. 2008, 07.58

Jak vidíš svou pozici tady, na Atllance? Kdo je tady host a kdo hostitel? Zkus o tom popřemýšlet a dej mi vědět. Zatím mi připadá, že jsi tady ředitel, který drbe nejen team Atllanky, ale i autory článků, kteří si dovolili nebrat na zřetel představy svého šéfa o tom, jak takový web dělat a jak psát články.

[12] clanek a lidi 11.
pizi Pátek 6. 06. 2008, 09.00

Porad delas tu zakladni chybu, ze zamenujes kritiku clanku za kritiku autora. Už jsem tu někde psal, že když Žid tvrdí, že 1+1=3 a já to odmítnu, není to kritika žida. Nejsem si vědom své kritiky autorů článků. Kritizoval jsem vždy některé formulace v článcích použité, nikoliv jejich autory. Atllanku jsem kritizoval, to je pravda. Za rozpor mezi podtitluem webu a systémem banovaní. Host jsem tady já. Jakým způsobem tady mohu nesouhlasit s článkem, aniž bych byl tebou osočen? Nebo prostě musím jen souhlasit?

[13] Pizi, proč nečteš
Jaroslav Mrázek Pátek 6. 06. 2008, 09.00

a jen „myslíš?“ Ty tu na webu, kde máš podrobnou a naprosto čtivou formou zpracována FAKTA (Izrael – Hodiny lidstva), píšeš nějaké domněnky, na základě nichž máš vytvořený neměnný názor a je to. Proč chceš „diskutovat“, když nejsi ochoten o ničem si nic nastudovat a svůj názor na základě faktů upravovat?

Jinak bych rád věděl, proč když stát Izrael existuje již 60 let a je stejnou dobu naší republikou uznán, proč ty proti němu stále brojíš? Proč ti neleží více na srdci třeba Kosovo, nebo Slovensko, Ukrajina, Litva, Bělorusko atd… a co třeba Írán – který vlastně ukradl islám Peršanům… Co to, že nemlich ten Izrael ti tak vadí?

A zkus psát trochu souvisle, třeba odstavce, diakritika, slovosled… atd… Nemá to hlavu ani patu, a nedá se to po tobě téměř číst – děs, běs :(

[14] odstavce pro 13.
pizi Pátek 6. 06. 2008, 09.22

Odstavce tam byly, ale asi se v html nezachovaji. Budu tedy používat ty tlačítka pod oknem na příspěvky.

Můžeš mě prosím upozornit na to, kde je to co tvrdím v rozporu s informacemi z článku hodiny lidstva?

Je to divné, že mám pocit že jsem zde naopak jediný, kdo je ochoten upravovat své názory na základě faktů. Jenomže prostě v diskusích zde žádná fakta nenacházím. Jen osobní útoky, nadávky a nálepkování.

Takže ani můj dlouhý příspěvek ti není odpovědí na otázku co mi vadí na Izraeli? Zkusím to ještě jednou přeformulovat. Myslím si, že vytvoření státu Izrael po válce bylo chybou. Že je to sice morálně správný čin, ale ignoruje technickou stránku toho projektu. Nevím jestli se to dá nazvat, že mi vadí Izrael. Když si myslím, že bylo špatné vybíjet Indiány v USA, znamená to, že mi vadí USA? Já nevím co přesně mi podsouváš, takže se raději pokusím bránit preventivně. Zkusím napsat jasná konkrétní slova. Zkusím napsat názory, které NEZASTÁVÁM.

 • Nemyslím si, že by Izraelci byli plošně svině.
 • Nemyslím si, že by Palestinci byli plošně svině
 • Nemyslím si, že by se měl Izrael zrušit.

Co se týče Kosova, Běloruska, atd… Jde především o to, že své příspěvky o Izraeli píšu pod článek o Izraeli. Nedává mi smysl řešit Kosovo pod článkem o Izraeli. Navíc o těch událostech skoro nic nevím. Kosovo, nebo Slovensko, Ukrajina, Litva, Bělorusko…

Často upozorňuji spíše na logické chyby článku, než na chyby faktické. Myslím si, že když někdo použije logicky vadný argument na podporu názoru se kterým souhlasím, je to špatně. Napadnu logiku argumentu, nikoliv to, co daný argument hájí.

Nebaví mě pořád tu řešit osobní záležitosti. Mluvme o článcích, ne o lidech.

[15] Opět to samé pizi!
Jaroslav Mrázek Pátek 6. 06. 2008, 09.50

V článku jsou odkazy, které vedou na historická fakta!

pizi Pátek 6. 06. 2008, 09.55

A ta historická fakta jsou v rozporu s kterým mým tvrzením?

[17] Pizi
Petr Sobota 7. 06. 2008, 03.03

Ty nenapravitelný ignorante. Historická fakta, stejně jako jiná fakta nemůžou být v rozporu s jinými fakty, když už pro nic jiného, tak třeba jen proto, že jsou to fakta. To právě tvá tvrzení jsou v rozporu s fakty.

A jestli nechceš aby mě z tebe už definitivně trefilo, tak se, prosím, neptej která.

[18] divne
pizi Sobota 7. 06. 2008, 08.02

A kde tvrdim, ze historicka fakta mohou být v rozporu s jinými fakty?

[19] Nazdárek pizi
Marty231 Sobota 7. 06. 2008, 08.03

Tak koukám, že už se blížíš k dalšímu bloknutí… :D))) Lidi neblbněte a serte na něho, je to takový malý rasofašounek, co se bude pokrytecky ptát proč aj v hrobě, je to prostě Zamindrákovaný Malédětimilující Rádobyžidobijec Debílek na zabití!!!!

[20] Milý pizi
Karel Jemelka mejl Sobota 7. 06. 2008, 20.31

Koukni se sem. Je to link na první vzpomínku. Klidně pokračuj dalšími články tohoto blogu:

http://machraveiva.blog.idnes.cz/…covanie.html

[21] Palestinská očista?
Bělohorský web Neděle 8. 06. 2008, 08.18

Byl jsem na odkazu, ač mi nepatřil a velmi Vám děkuji pane Jemelko. Uvádím dole úryvek, který mě nejvíc dostal ;( Bože, co jsme to zač, když tolika utrpením zkoušené lidi stále dále a dále jen štveme a štveme… Izrael je kapka normálnosti v muslimské špíně, a my se jen proto, že to jsou přece „jen Židé“, které neschopní tohoto světa od věků pronásledují pro jejich šikovnost a schopnost, spojujeme s tou islamistickou špínou… Nejsme schopni se poučit od Izraelců a taháme si to sem, do Evropy, aby jednou naši potomci za podobných podmínek, jako ty děti Sionu utíkali tajně v noci … ale kam? Kam utečou před rozpínavostí islámu?

Islám je zlo, je to pokračování toho co Hitler nestihl, je to nový holocaust, tentokrát nejen pro Židy… Najdou se tu i tací, co obhájí i používání vlastních dětí jako živých štítů před střelbou, jen když si můžou plivnout a ještě líp, kopnout do Žida, ubožáci co nevidí, že tak vlastně kopou i sami do sebe…

Neptám se, komu zvoní hrana, zvoní totiž nám…


Ukázka: Dosiahli okraj mesta a sami sa zamiešali do davu hnaného na „očistu“. Palestínska „očista“ znamenala stovky pochodujúcich židovských chlapov na námestie, kde sa ich snažili previesť na islam. Kto sa nepodvolil, toho zastrelili, sťali mu hlavu. Kým sa besnili na chlapoch jedna skupina, ďalšia sa vyžívala na znásilňovaní žien odchytených mužov a zabíjaní ich detí. Tak sa traja chlapci dostali do skupinky, kde sa dostať nemali.

Popri rehotoch sa ozval asi najsilnejší chlap z radov vojakov a spýtal sa či pristupujú na islam a či budú milovať a ctiť na veky vekov Korán. Ani jeden z približne 60 chlapov ani neprehovoril, iba jedno slovo padlo, NIKDY! Žiadne prosby o milosť, žiaden rev o záchranu, len ticha modlitba… Desivo tichá modlitba… Keď starší zbadali malých chlapcov, skúšali ich pritlačiť viac k zemi, aby ich nebolo vidno. Oni totiž vedeli čo prichádza… a prišlo to. Okolo stojaci vojaci začali do nich strieľať a s hurónskym revom oslavovali hromadné vraždenie. Tu a tam sa objavili dlhotánske nože a ťali hlavy, kusy rúk a tiel… Všade krv a hrôza. Chlapcov zasypala hromada krvavej masy. Žiaľ, jeden z nich to neprežil…

:-( Jen dodávám, že toto je Palestina v roce 1954!

Kofola Neděle 8. 06. 2008, 10.47

Téměř přesně před 40. lety, došlo k okupaci tehdejší ČSSR vojsky Varšavské smlouvy. Čekali jsme s nadějí na pomoc ze západu a mnozí západu dodnes zazlívají, že nepřišla. Čím to, že spousta těch, kteří se tehdy domnívali, že mělo být morální povinností západních velmocí přijít okupovanému českému národu na pomoc, nevidí potřebu pomoci jinému národu, který je s nepředstavitelnou krutostí vyvražďován na svém vlastním území hordami fanatiků, zakrývajících svou nesnášenlivost náboženským přesvědčením? Že by to staré, známé: „Nehas co tě nepálí?“

Jenže nás už to pálí, vážení. A to, že své, byť nevelké popáleniny zatím moc necítíme, na tom nic nemění. Budou se zvětšovat a zvětšovat, až jednou zjistíme, že takto popáleni už nemůžeme dál dýchat…

Komu to pak budeme dávat za vinu?

[23] Pane Bělohorský
Karel Jemelka mejl Pondělí 9. 06. 2008, 00.16

Myslím, že tento blog na mne zapůsobil stejně jako na Vás. Děkuji za reakci a za pocit, že nejsem sám.

[24] Místní diskuse
Vojta Brzek web Pondělí 9. 06. 2008, 12.31

Docela mi přijde divné jakým způsobem se na tomto serveru vede diskuse. Myslím si, že je vhodné na názor (ať již v článku nebo v diskusi) reagovat takto:

 • s názorem souhlasím – vyjádřím se souhlasně, případně mohu doplnit nějaké související myšlenky, názory, fakta…
 • s názorem nesouhlasím – vidím logickou chybu v argumentaci – na chybu slušně upozorním, zdůvodním proč si myslím, že je argumentace špatná.
 • s názorem nesouhlasím – je založen na chybných či žádných faktech – fakta uvedu na pravou míru (ideálně s odkazem na zdroj), upozorním proč si myslím, že názor s těmito fakty nekoresponduje.
 • příspěvek je mimo mísu – ideálně neraguji vobec, případně jemně upozorním, že vůbec nerozumím tomu, co autor chce říct. Může se stát, že se jenom špatně vyjádřil.

Byl bych nerad, aby to vyznělo, že jako nováček na tomto serveru chci někoho poučovat, či mu snad stanovovat pravidla, ale já osobně si myslím, že pokud se diskutéři podle podobných pravidel budou zachovávat může být diskuse oboustraně přínosná. Moc se mi nelíbí, že Piziho konkrétní názory (byť je naprosto regulérní s nimi nesouhlasit) jsou schozeny osobními útoky, výsměchem a to bez nějakého konstruktivního protinázoru.

[25] Pro Vojta Brzek
Jaroslav Bahník mejl Pondělí 9. 06. 2008, 23.15

Nedělej si starosti. Tady to nemá logiku. Tady platí. Nejsi s námi, tak jsi proti nám a jsi třídní nepřítel. A když budeš pokračovat v rebelích, tak se dovíš: „Yon are an idiot“. Přeloženo: „Jste normální idiot“. Jo to jsou ty pravidla. Pěkný den.

[26] pro J. Bahníka
Kofola Úterý 10. 06. 2008, 00.25

Co to plácáš za nesmysly, Jardo? Kecy o třídním nepříteli vidím jen ve Tvém příspěvku. Dobře víš, že ban jsi nedostal za žádnou rebelii ale za své invektivy vůči Královně. Tak si přestaň hrát na bojovníka za demokracii a svobodu slova. Pokud máš pocit, že se Ti tady děje křivda, opravdu nechápu proč sem chodíš. Můžeš přece s Pizim na jeho webu vést intelektuální debaty plné logických argumentů třeba o tom, jak jste se marně pokoušeli na Atllance házet perly sviním. Případně můžete debatovat o protiradarových aktivitách, nebo probírat Piziho oblíbené téma, jak je nelogické, že Židé mají svůj stát v Izraeli a ne třeba na Čukotce, kde mají méně nepřátel. Tady máš odkaz: http://piziho.denicek.jinak.cz/ Musím ti říct, že už s tím věčným provokováním se.eš i mě. Kdybys měl pochybnosti o tom, jaké písmenko si máš dosadit místo tečky, tak věz, že je to písmeno „r“. Přeju mnoho zajímavých a přínosných debat v Pizárně.

[27] pro kofolu 26
pizi Úterý 10. 06. 2008, 05.23

Izrael je tam kde je proto, že tam maji například Jeruzalém a jiná místa svého náboženství a že přímo jejích víra se toči kolem návratu do téhle jejich svaté země. Neboj to mi je jasné. Nesouhlasím s tím, co mi podsouváš.

[28] Ano, ano, ano, vážení přátelé
Pampeliška mejl Úterý 10. 06. 2008, 08.41

Ano, pizi je tu jediný inteligentní člověk, nechápu, proč to všichni nevidíme? Když si pozorně přečteme jeho komentáře, tak přece musíme vidět ty rozdíly v tom psaní… Jedny jsou jako z partesu, bez chybičky, mají zdánlivě hlavu i patu, jako by je jeden od někud kopíroval, jiné zase jsou nelogicky navršeným shlukem slov, kde smysl napsaného i po opakovaném čtení uniká… Další se naopak tváří tak odborně odporně, že většina z nás musí nutně propadat malosti a otvírat zaprášené školní učebnice, zatímco jiné jeho komentáře jsou psané s tak neozbrojenou naivitou dětského dotazování, že jednoho občas dojmou až k slzám, aby ho však vzápětí některé další pubescentní výlevy donutily hledat řemen… Už chápete? Ne? Tak já vám to povím: Je to několik lidí v jednom, je to taková přemíra Všehomíra, že Svatá trojice by měla co závidět!

Pizi je prostě trojjedinný genius, který nám tu hází perly, a je jen na nás, kdy vytáhneme břevna z očí svých a prohlédneme:

 • Na co učebnice, na co net, proč se vzdělávat a stavět na poznaném, proč věřit dané veličině, proč dodržovat nějaká pravidla a zákony, k čemu je morálka a povinnosti, k čemu vlastní názory, proč někoho chválit a obdivovat, proč mít ideály a proč chtít nějakou spravedlnost, proč, řekněte proč?
 • Vždyť všechno je zpochybnitelné a relativní, takže de fakto nic neplatí a náš život je vlastně jen iluze a názory žádného z nás nemají ani tu nejmenší platnost – ve všem je nelogičnost a dokonce používáme EMOCE!

Díky Pizimu jsem to konečně pochopila i já, hloupá princezna Pampeliška! Pizi piš, piš dál, piš nám všem a všechno, čekáme na tvá slova, čekáme až nám ukážeš nelogičnosti našeho konání, toužíme po tvé kritice, toužíme po tobě samém… Neopouštěj nás a měj s námi blbci trpělivost, nobody perfekt :)

Pěkné dny… hlavně Pizi Mažňákovi

;-)
[29] pro kofolu
Pampeliška mejl Úterý 10. 06. 2008, 09.01

Jo! Miluju taky kofolu! Mažňák je holt Mažňák, četla jsem všechno co tu napsal, podle mě je to jen pizi v bleděmodrém… často si rovněž odporuje, sám sebe má za slušňáka, ale myslím, že ke slušnosti má daleko, tak čao, zase dondu 8-) P.s. piješ jí chlazenou, nebo s ledem?

Nelze přidávat nové komentáře.