Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Sovětská Pravda o americké roli ve II. světové válce

Důležitost americké role ve II. světové válce

 

Motto: Často se u nás diskutuje o tom, zda by SSSR mohl zvítězit ve II.světové válce bez pomoci západních spojenců, a jaký byl vlastně rozsah americké pomoci…

Myslím, že nejlépe kvalifikováni k takovému hodnocení jsou ti, kdo byli jejími příjemci… Proto jsem přeložil článek z ruské PRAVDY – Někdy je dobře číst PRAVDU…

 

Historie Rooseveltovy pomoci Stalinovi

6. listopadu 1940 se Franklin D. Roosevelt stal prvním prezidentem v historii USA, který byl zvolen ve třetím prezidentském volebním období. Velmi brzy potom Roosevelt prohlásil, že USA úplně podporují Anglii v boji proti Adolfu Hitlerovi. Franklin D. Roosevelt řekl, že USA jsou připraveny půjčit a pronajmout vše, co Anglie potřebuje k vedení války. Od tehdy se datuje známý příměr o zahradní hadici.

 

 

V USA byl ale v platnosti zákon o neutralitě, který Spojeným státům nedovoloval přímou podporu Anglie. Američané si ale byli vědomi závažnosti situace, ve které se Anglie v té době nalézala. Velká Británie neměla nic, co k vedení války potřebovala – Britové měli velký nedostatek zbraní a jejich devizové rezervy byly vyčerpány. Pro Američany bylo naprosto nepřípustné dovolit Německu dosáhnout nadvlády nad Euroasijskou oblastí. USA nalezly chytrý způsob, jak situaci vyřešit.

Roosevelt si vzal krátkou „dovolenou“ z volební kampaně a 16. prosince 1940 se vrátil do Washingtonu. Den poté prezident uspořádal tiskovou konferenci, na které řekl, že nejlepší obranou Spojených států je úspěšná obrana Velké Británie. Porovnal americkou pomoc Anglii dodávkami zbraní a lodí k pomoci sousedovi, jehož dům je v plamenech: půjčíte mu co v nouzi potřebuje a o úhradu se v tu chvíli nestaráte.

 

Velká trojka: Churchill – Roosevelt – Stalin

 

Byl to zářný příklad amerického PR: myšlenka „obrany“ byla veřejnosti předložena stručně, názorně a přesvědčivě.

Kongres Spojených států schválil Zákon o půjčce a pronájmu 14. března 1941. Zákon dal prezidentovi pravomoc prodat, půjčit, nebo pronajmout vojenskou techniku nebo informace vládě kterékoliv země, jejíž obrana proti agresi je životně důležitá pro obranu USA. Dohoda se Sovětským svazem byla podepsána 11. června 1942.

Mělo by být zmíněno, že ačkoliv Rooseveltova zahradní hadice přispěla k uhašení plamenů války, na konci roku 1940 a na začátku roku 1941 měla i opačný efekt a dala by se přirovnat k hadici benzinové pumpy: hadice přidala palivo pro velkou bitvu.

Hitler si byl velmi dobře vědom, že Zákon o půjčce a pronájmu nepřímo znamenal vypovězení války Německu. Věřil, že jeho skutečným cílem bylo přimět Třetí říši k vypovězení války Spojeným státům. To ale Hitler udělat nechtěl. Chtěl vyřadit Stalina ze hry, protože Churchill a Roosevelt do sovětského vůdce vkládali velké naděje.

 

18. prosince 1940 Hitler schválil plán Operace Barbarossa

 

V dopise z 21. června 1941 psal vůdci italských fašistů Benitu Mussolinimu, že anglické naděje na vítězství ve válce závisí na pouze dvou faktorech – Americe a Rusku. Hitler věděl, že Německo nemá možnost zbavit se USA, ale má příležitost tohoto cíle dosáhnout pokud se jedná o Rusko. Byla to rostoucí síla Anglie a Ameriky, co vedlo Adolfa Hitlera k útoku na Sovětský svaz.

Bylo to jistě sebevražedné rozhodnutí, ale Hitler neměl jinou možnost. Stalinovou tragickou chybou bylo, že nedokázal realisticky zhodnotit situaci až do začátku války 22. června 1941. Stalin se na válku nepřipravil, což pro SSSR znamenalo nesmírné ztráty.

Na podzim 1941 německá armáda okupovala Ukrajinu, Bělorusko, Moldavii, pobaltské republiky a rozsáhlé oblasti Ruska. Fašisté se blížili k Moskvě. V jednáních se SSSR 22. září až 1. října USA a Velká Británie schválily pravidelné měsíční dodávky 400 letadel, 500 tanků protiletadlových a protitankových děl, munice, hliníku a jiných strategických surovin Sovětskému svazu. Rooseveltova „zahradní hadice“ začala pracovat devět měsíců před tím, než byla podepsána oficiální dohoda mezi Amerikou a Sovětským svazem.

 

Osvobození Plzně

Pplk. Matt Konop, člen štábu 2. pěší divize, syn českých emigrantů

 

Během druhé světové války dodaly USA zemím protihitlerovské koalice válečný materiál v hodnotě 46 miliard amerických dolarů. Tyto dodávky reprezentovaly 13 procent amerických výdajů na obranu. Lví podíl dodávek směřoval do Velké Británie – 30 miliard dolarů. Sovětský svaz obdržel válečný materiál v hodnotě 9,9 miliard dolarů, Francie 1,4 miliardy a Čína 631 milionů. USA zásobovaly válečným materiálem celkem 42 zemí.

Sovětský svaz obdržel statisíce vojenských vozidel a motocyklů. Nedostatek paliva byl řešen dodávkami celkem 2,5 milionů tun ropých produktů. Rooseveltova štědrá „zahradní hadice“ dodala Stalinovi 595 lodí, včetně 28 fregat, 105 ponorek, 77 obchodních lodí, 22 torpedových člunů, 104 protiponorkových plavidel a jiných lodí. Sovětské letectvo dostalo 4.952 stíhaček Aerocobra a 2.410 stíhacích letadel Kingcobra. Nejslavnější sovětský pilot druhé světové války, trojnásobný Hrdina Sovětského svazu Alexander Pokryškin, vzlétal proti Hitlerovým leteckým esům ve stíhačce Aerokobra.

Dohodou o půjčce a pronájmu získal Sovětský svaz 2.700 bombardérů A-20 a 861 bombardovacích letadel B-25. Sovětské tankové divize byly vyzbrojeny 7.056 tanky, armáda dostala 8.218 protiletdlových děl, 131.600 kulometů a menších pěchotních zbraní.

 

B-25 Mitchell

 

Sovětská propaganda se snažila zmenšovat důležitost americké pomoci. V minulosti bylo zdůrazňováno, že SSSR vyrobil 30.000 tanků a 40.000 letadel od roku 1943. Je to pravda. Ale musí být rovněz vzato do úvahy, že dodávky v rámci americké půjčky a pronájmu přicházely do Sovětského svazu během nejkritičtějšího období války – hlavně v druhé polovině roku 1942. Navíc SSSR by nikdy nebyl schopen vyrobit své vlastní zbraně během válečných let, kdyby nebylo americké pomoci.

USA ve válečných letech dodaly Sovětskému svazu 2,3 miliony tun oceli. Toto množství dostačilo k výrobě 70.000 tanků T-34. Objem dodávek aluminia byl 229.000 tun, což dostačovalo pro pokrytí potřeb sovětského leteckého a tankového průmyslu pro dva roky. Je nutno zmínit i dodávky potravin: 3,8 milionů tun konzervovaného vepřového masa, uzenin, másla, čokolády, sušených vajec atd. Sovětská armáda dostala rovněž 423.000 telefonů a desetitisíce bezdrátových stanic. SSSR dostal materiál a strojové vybavení pro rafienrie ropy, baterie, stany padáky a tak dále a tak dále. Rudá armáda byla obuta do 15 milionů párů amerických vojenských bot.

Americká vojenská pomoc přicházela do Sovětského svazu železnicí via Irán a v konvojích do hlavních sovětských přístavů. Asi 3,000 nákladních lodí připlulo do přístavů Murmansk, Archangelsk a Vladivostok a vyložilo 1,3 milionů tun nákladu (za nesmírných ztrát na životech námořníků amerického, kanadského a britského obchodního loďstva, zejména v „konvojích smrti“ do Murmasku a Archangelsku, pozn. překl.). Bylo by nesprávné zmenšovat význam tak všeobsáhlé pomoci z Nového světa, důležitého faktoru vítězného ukončení války.

 

 

Historikové a politici se stále dohadují o výsledcích a lekcích druhé světové války. Ty hlavní jsou známé: prohráli oba hlavní participanti „velké politické hry“ 1939 – 1940. Ano, sovětský vůdce Hitlera nakonec porazil, ale následkem byla ideologická krize a nakonec tragický kolaps totalitární supervelmoci – Sovětského svazu.

Stojí za zmínku, že zůstatek válečného dluhu Sovětského svazu Spojeným státům z dohody o půjčce a pronájmu – 722 milionů dolarů – nebyl dosud (v roce 2003, pozn překl.) splacen.

Pozn.překladatele: Britský dluh válečné půjčky v celkové výši 30 miliard dolarů podle Dohody o půjčce a pronájmu byl splacen poslední splátkou v prosinci 2006.

2010 st@tll – zdroj St. Korolev  Pravda.ru 2003

Související texty:

Upozornění redakce:

  • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární pravdu, pak neváhejte, přidejte se: pište a nebo jen čtěte, rádi vás na našich stránkách a ve skupinách uvítáme. Nestůjte mimo, jde o Vaši budoucnost..

 

Thanks to all that defend our freedom

 

Navštivte archiv textů

 

««« Předchozí text: Sergej Pavlovič Koroljov - Oběť bolševismu Následující text: Závist je v Čechách nejvyšší formou uznání II. »»»

Atllanka | Pondělí 2. 05. 2022, 00.16 | Historie, Politika, Válka | trvalý odkaz | vytisknout | 40401x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
reaguj[1]
Pavel Středa 16. 04. 2008, 19.16

722 milionů nebylo možná zaplaceno, ale zbylých více než osm miliard Sovětský svaz zaplatil – vesměs ve zlatě. Takže šlo ze strany USA pouze o obchod, kterým sledovali zejména vlastní zájmy. Rozhodně bych nechtěl pomoc USA nijak zmenšovat, ale zároveň ani přehánět. Dodávky paliva, slitin hlináku a dalších surovin výrazně podpořili sovětský válečný průmysl. Ale taky je potřeba říct, že by se obešel i bez nich – byť za cenu ztrát na frontě.

reaguj[2] Pavlovi
Karel Středa 16. 04. 2008, 19.56

[1] Pavel:Nejsi ty ten Nostradámus, Pavle, že víš, jak by to dopadlo, kdyby…? Píšeš, že nechceš zlehčovat a přitom zlehčuješ. Uvědomuješ si, co znamenají slova ¨ztráty na frontě?´ Lidské životy jsou pro tebe spotřebním materiálem? Vždyť mohlo jít i o ztráty v podobě životů tvých rodičů.

reaguj[3] pro Pavla
Královna web Středa 16. 04. 2008, 19.56

Nevím, jak by asi SSSR ustál bez pomoci USA a ostatních zemí Hitlerovo tažení, ale vím zcela jistě, že kdyby nebylo USA, ty tu dnes neslintáš, protože tato republika by už byla součástí Třetí říše. Nechceš snižovat roli USA, ale přesto to děláš. Děláš to ty, malý nevděčný a závistivý čecháček, který nebyl určitě ani na vojně, a který by měl být vděčný všem kteří padli, že tak učinili. Chybí ti pokora, nečteš a nevzděláváš se, jen meleš blbosti. Kdybys četl pořádně, viděl bys, že sami Rusové si pomoc USA uvědomují, a vědí, že bez ní by je Hitler hnal až na Sibiř. Ty si tu napíšeš, že by se podle tebe SSSR obešel bez pomoci, a že by za to zaplatil jen „nějakými“ ztrátami na frontě. I kdybych to připustila, tak víš ty co tu vlastně píšeš? Víš vůbec, kolik milionů lidí padlo za 2.světové války? Jen Rusů padlo přes 20 milionů! Zdá se ti to málo?

Něco ti povím, ty Bohu rovný Čecháčku – kdyby viděli všichni ti padlí, jací jste a jak si vážíte té jimi vybojované svobody, a jejich obětí tak by se na vás vykašlali…

reaguj[4] Pavle,
Atllanka Středa 16. 04. 2008, 23.14

Článek končí tímto dovětkem – tak nevím, proč nečteš pořádně…

Pozn.překladatele: Britský dluh válečné půjčky v celkové výši 30 miliard dolarů podle Dohody o půjčce a pronájmu byl splacen poslední splátkou v prosinci 2006.

Atllanka

reaguj[5] Pro nacistu Já z Chomutova
Atllanka Pátek 18. 04. 2008, 19.52

Máš to blbý, tady si neškrtneš, chudáčku :)

reaguj[6] Výborný článek!
Agent007-89 mejl Sobota 19. 04. 2008, 08.59

To se zase jednou antiameričtí rudohnědí zkreslovači historie doslova pose… až to uvidí! Ostatně koukám, že už se tu někde hnědáci rojili, asi jim v kanálech dali vycházky :-P )))

reaguj[7]
Pavel Sobota 19. 04. 2008, 10.23

Ubohý Čecháček všechny zdraví!

Takže to vezmu postupně a odpovím na vaše reakce:

Karel: Myslím, že jsem stejný Nostradámus, jako mnozí kteří tvrdí, že SSSR by se bez pomoci USA neobešel (kdyby USA nepomohli, tak by Sovětský svaz prohrál × kdyby USA nepomohli, tak by Sovětský svaz přesto dokázal Německo porazit a vyhnat ze svého území). Takže jsme na tom asi stejně.

Královna: Zajímalo by mě, jak si můžeš být tak jistá, že kdyby nebylo USA, tak by tady byla třetí říše? Všechny tyhle „kdyby“ jsou dost ošemetný, protože pokud bychom vzali v úvahu například to, že nástup nacismu v Německu způsobila hospodářská krize v 30. letech, tak si musíme uvědomit, že ji z velké části měly na svědomí právě Spojené státy Americké. Jistě, byla to krize celosvětová, ale „kdyby nebyly USA, tak by byla menší a třeba by neměl Adolf Hitler šanci dostat se k moci“. Není to teorie na stejné úrovni jako „kdyby USA nebyly, tak tady je třětí říše“? Takovéhle argumenty prostě nemám rád.

Atllanka: Ten dovětek jsem četl, nic jsem o tom nepsal. Nevím proč to sem taháš. Snažil jsem se upozornit na to, že je jednoduchý říct – Sovětský svaz nezaplatil přes 700 milionů dolarů. Ale když se řekne tohle, tak je potřeba zároveň dodat, že více než 11 miliard zaplatil. Samozřejmě by se mělo SNS se Spojenými státy dorovnat. To bezesporu.

Pro všechny o neúctě k padlým: Nevím, jak jste mohli přijít na to, že si neuvědomuju cenu lidského života? Napsal jsem snad něco takového? Nebo jste si to sami domysleli, abyste se do mě mohli „pustit“? Pouze jsem konstatoval, že pokud by Spojené státy americké nepomohly Sovětskému svazu, tak by PODLE MÉHO NÁZORU dokázal Sovětský svaz zastavit německý postup a vyhnat je. Za cenu ztrát. Nevím jak vy, ale prostě si myslím, že do historie emoce nepatří. Stejně tak „co by kdyby“, proto byla chyba že jsem to sem vůbec napsal. Vy byste byli spokojeni a přesvědčeni o nekonečné dobrotě USA.

Proč tady není také video na poctu statečným mužům a ženám zemí Sovětského svazu? Ať už byla jejich ideologie jakkoliv zrůdná, tak obyčejní lidé za to nemohou. Pokud bychom to vzali dále, v souvislosti s 2. světovou válkou – proč tady chybí úcta k vojákům z Rumunska, kterých na konci války zemřelo na našem území mnohem více než občanů USA?

Náhodou vím, kolik lidí padlo za 2. světové války, náhodou totiž umím číst a trošku jsem se i vzdělával, ale vám to asi říkat nemusím, protože mi neuvěříte a budete mít stále stejné stanovisko, které si dokážete o člověku udělat z pěti vět.

Jinak taky děkuju všem za všechny nadávky a za to, že mě titulují chudáčky, antiamerickými zkreslovači historie, kanálníky, nacisty, Čecháčky, atd.

A úplně nakonec se omlouvám, že jsem zavítal na stránky, které jsou „vždy na straně pravdy, západních hodnot života a zdravého rozumu, mají historickou paměť a nejsou zastánci multikulturalismu“. Jen mi nějak některé ty věci nejdou dohromady, ale budiž. Ať si každý „vyznává“ co chce.

reaguj[8] Pro chytrého Pavla
Královna Sobota 19. 04. 2008, 11.03

A ty že nemáš rád kdyby? Směju se hlasem – jdi do Prioru! Nestojíš mi za odpověď na své kdyby… a to tvé napadení Atllanky je rovněž směšné – jen tě upozornila na věcnou chybu ve tvém příspěvku, ale ty se přece nemýlíš, že? :-P

reaguj[9] Pavlovi
Karel Sobota 19. 04. 2008, 12.35

Píšeš něco o vzdělání a o tom, že umíš číst a psát ale ono tak skoro ani nevypadá. Kdyby tomu totiž tak bylo, viděl bys, že nikdo tady nesnižuje roli Rudé armády ve druhé světové válce. Nikdo nepopírá, že mezi padlými byla spousta lidí z Rumunska a jiných států. Ale to přece není tématem tohoto článku. Tím je to, že Amerika sehrála ve válce velmi významnou roli o čemž se většinou mlčí, jelikož to komunistům, jejich pohrobkům a přisluhovačům (kteří mají dosud obsazena téměř všechna klíčová místa ve státě, bez ohledu na to, ke které politické straně se právě teď hlásí), nepasuje do krámu. Až napíšeš článek, který bude mít hlavu a patu a bude vycházet z faktů, třeba o padlých Rumunech, domnívám se že není důvod, aby ti jej Atllanka neuveřejnila. Ale to ty neděláš. Raděj shazuješ to co napsal někdo jiný a vytýkáš Atllance, že k němu, zcela mimo téma, neuveřejnila video o jehož existenci možná ani neví. To je totiž hrozně jednoduché, ale bohu žel i stejně ubohé. Tak přestaň prudit, něco zpracuj, předveď a pak žvaň.

reaguj[10] Je tvůj problém Pavle,
Atllanka Sobota 19. 04. 2008, 13.02

že jsi tak sebestředný, že vztahuješ na sebe i to, co je psáno pro někoho jiného. Nacista Já z Chomutova – je někdo, kdo tu spamoval a dával odkazy na neonacistické stránky popírajíci Holocaust – byls to snad ty, Jihlaváku? 8-O

Jinak souhlasím s Karlem, děkuji, dobře napsané – vzal jste mi to z úst ;-)

reaguj[11] Pro Pavla
Agent007-89 Čtvrtek 24. 04. 2008, 14.54

No vidím chlapče, že jsi v těžkém problému, já to neadresoval tobě, ale reagoval jsem na tento příspěvek: Atllanka – Pátek 18. 04. 2008 v 19.52: Máš to blbý, tady si neškrtneš, chudáčku:)

Který jak jsem pochopil napsal webmaister nějakému „Já z Chomutova“, které mázl. To ovšem ty, ve své veledůležitosti nejsi evidentně schopen vstřebat. Zřejmě se domníváš, že jsi všude středem vesmíru – něco ti prozradím, nejsi :-P

reaguj[12] Co kdyby?
Myrek mejl Středa 30. 04. 2008, 23.18

Co by se stalo, kdyby WW2 dopadla jinak? Myslím, že bychom tady byli také. I ten internet. Jestli by se nám vedlo lépe, stejně nebo hůře, nedovedu odhadnout. Ale asi bychom byli dnes ve stejně relativní pohodě.

reaguj[13] Role amerických levičáků
Beran web Středa 11. 06. 2008, 13.48

Zdravím, mohli by autoři a autorky také pohovořit o fascinaci amerických levičáků okolo Roosevelta Stalinovým Ruskem?

Beran

reaguj[14] Zdravím tě, Berane
Atllanka Středa 11. 06. 2008, 15.24

Já myslím, že když je jednotlivě oslovíš…

Ale pochybuju, budeš asi muset dojít na nějaký levicově orientovaný web, tam se jistě dočteš nejen o tom ;-)

reaguj[15] Více levice! :-)
Beran web Středa 11. 06. 2008, 16.16

Pravicová orientace je překážkou? No to snad ne. ;-)

Beran

reaguj[16] Ach jo,
Atllanka Středa 11. 06. 2008, 18.03

nebudeš ty náhodou beran? :-D

reaguj[17] Hamal z nejhamalovitějších ;-)
Beran web Čtvrtek 12. 06. 2008, 08.24

Něco jsem tušil už od osmdesátých let, ale až později mi obrázek zlé role soudruha Roosevelta dokreslil Rio Preisner.

To mám na mysli.

Vše dobré, Beran.

reaguj[18] Hamale,
Atllanka Čtvrtek 12. 06. 2008, 09.14

Nejsem odborník – link by nebyl? 8-)

reaguj[19] roosevelt
pizi Čtvrtek 12. 06. 2008, 13.27

Našel jsem třeba toto: http://www.theadvocates.org/…910ebel.html

But Stalin was suspicious of the capitalist West, Roosevelt argued. He had to be coaxed into trusting the West and working for the worldwide „New Deal.“ This was the motive behind Roosevelt's infamous remark that „I think if I give [Stalin] everything I possibly can, and ask nothing from him in return, noblesse oblige, he won't try to annex anything and will work with me for a world of peace and democracy.“ (Roosevelt's dreams were reinforced by leftist intellectuals and government employees – a handful of whom later were found to be Soviet agents – who surrounded the President during the New Deal days and the war years.)

Pro neangličtináře překlad citace: Myslím, že když dám Stalinovi vše, co jen mohu a nebudu žádat nic na oplátku, čest mu nedovolí nic přepadnout a bude se mnou spolupracovat na světě demokracie a míru.

reaguj[20]
Beran web Čtvrtek 12. 06. 2008, 20.10

[18] Atllanka: Link je jen do knihovny, Atlanko. :o)

Rio Preisner: Americana (část II, str. 675 například)

Ale mám „link“ k sobě domů, kde jsem se o tohle téma otřel: http://vpravo.blog.cz/…unorovy-udel

Beran

reaguj[21]
Beran web Čtvrtek 12. 06. 2008, 20.15

[19] pizi: Já bych si dovolil vystřihnout tohle:

„Roosevelt ovšem toužil setkat se se Stalinem přímo, pokud možno mezi čtyřma očima. 5. května 1943 napsal Stalinovi dopis, který doručil Rooseveltův zvláštní posel Joseph E. Davies. Posel byl věru vybrán s citem, neboť Davies patřil ke Stalinovým obdivovatelům už od slavných rooseveltovských třicátých let. Patřil k osvíceným zaslepencům, které vize socialismu učinila zcela netečnými k sovětským budovatelským hrůzám. O Daviesovi je známo, že bezvýhradně schvaloval stalinské procesy.“

Rio Preisner, Americana II, str. 681

Beran

reaguj[22]
kelen mejl web Pondělí 14. 07. 2008, 22.46

zajímavý článek. Já osobně se kloním k tomu názoru že Amerika je dobrá a lituji toho, že se zastavila u Plzně a my spadli pod Sovětský svaz. V každém případě jí patří díky za zapojení se do války a má řekl bych stejnou zásluhu jako ostatní státy dohody. Cena života vojáka je vždy stejná ať už se jedná o vojáka USA či GB. Tudíž má USA stejnou zásluhu jako ostatní státy. Samozřejmě jsou počty obětí SSSR,GB daleko větší než USA, ale zase USA vůbec nemusela (teoreticky) do války vstupovat…tudíž tak…

reaguj[23]
Sologdin Sobota 8. 05. 2010, 11.51

Cituji: „Hitler si byl velmi dobře vědom, že Zákon o půjčce a pronájmu nepřímo znamenal vypovězení války Německu. Věřil, že jeho skutečným cílem bylo přimět Třetí říši k vypovězení války Spojeným státům. To ale Hitler udělat nechtěl. Chtěl vyřadit Stalina ze hry, protože Churchill a Roosevelt do sovětského vůdce vkládali velké naděje.“ Takže, jaképak to byly naděje? Tady se PRAVDA trochu překecla. A dále: „Stalin se na válku nepřipravil, což pro SSSR znamenalo nesmírné ztráty.“ Takže Churchill a Roosevelt vkládali naděje do Stalina, který nebyl na válku připraven.. Jakpak tedy vypadala ta nepřipravenost?
a) 21.června 1941 bylo rozvinuto pět frontů
b) SSSR disponoval počtem 25 000 tanků
c) SSSR disponoval letectvem v počtu převyšujícím 12 000
d) Čistky v rudé armádě SSSR neoslabily, ale naopak posílily. Byli odstraněni neschopní a nahrazeni těmi, kteři byli schopni pracovat v stalinském slova smyslu. S.M.Štemenko: „Vzhledem k obrovskému rozsahu práce..atd..byla služba mimořádně vyčerpávající. Pracovali jsme do úpadu..Svou práci jsme končili ve 3–4 hodiny ráno a v 10 nebo 11 hodin jsme museli být opět na svých pracovištích.“ Tedy: V SSSR bylo vše podřízeno jednomu cíli – vyrobit co nejvíce zbraní. Proto pětiletky, rozkulačování a následné hrůzy kolektivizace, koncentrační tábory, ve kterých bylo možné získat suroviny zadarmo, monstrprocesy a další. Co z toho vyplývá? Churchill a Roosevelt vkládali své naděje do Stalina zcela oprávněně. SSSR však nebyl připraven na obrannou válku. A tak válečné dodávky z USA byly v podstatě kompenzací, náplastí za to, co bylo ztraceno během ústupu a následně použito proti rudé armádě.

reaguj[24] Jedna obava.
Jan Nermuť mejl Neděle 16. 05. 2010, 18.03

Přiznám jsem levičák. To nechme být.
USA dokázal obrovské věci. Především dokázal postavit největší námořnictvo na světe.
Stejně je nutné zopakovat toto. Na Západě bojovaly druhořadé Německé jednotky od 22. září 1940. Faktického vyhlášení války SSSR. (Možná října- den dohody s Finskem.)
Problém, je že se USA vytahovaly.
No, až budou muset USA zaplatit krvavou daň jako SSSR, tak se bavme.
A prosím nezapomeňme, že Británie se ještě nevzdala USA.
Někdo dříve nebo později (spíš dřív) přepadne USA. a pak se bavme o účinné pomoci. a nepochybujme že Rusko(pokud se vrátí SSSR) pomůže USA mnohem víc než USA.

reaguj[25] Tak SSSR nezaplatil
lvv Pondělí 31. 05. 2010, 21.19

[7] Pavel:Podle některých pramenů nebyl dluh SSSR v hodnotě tehdejších 11 miliard USD nikdy celý splacen. V roce 1972 USA prominuly Sovětskému svazu celý dluh až na 722 milionů dolarů za stroje použitelné i v mírových dobách, které však nebyly dodnes uhrazeny.

reaguj[26] Velmi
vitak69 mejl Pondělí 7. 05. 2012, 15.04

pěkný článek, který mi v minulosti unikl a nezbývá, než s ním plně souhlasit. Jen rudí bratři budou stále tvrdit něco jiného a omílat do nekonečna jejich fráze o nenávisti SSSR k fašismu a nacismu.

O této nenávisti se můžeme dočíst v historii, kdy Wermacht pořádal společná cvičení s Rudou armádou na Ukrajině již v roce 1936. Stále budou plácat ty svoje výplody choromyslných mozků, že by nám Stalin pomohl v roce 1938. O tom, jak by nám pomohl se přesvědčilo Polsko o rok později, přesněji 17. září 1939, kdy jejich armáda mlela před Němci z posledního a Stalin jim vrazil nůž do zad. Armády Německa a SSSR si padly do náruče.

K americké pomoci Sovětskému Svazu nemám co dodat, jen bych dále připomenul, že američané prakticky sami porazili v Tichomoří japonce, kteří svojí fanatičností němce několikanásobně překonávali. Američané zabránili plánované japonské invazi do Austrálie svým vyloděním na Guadalcanalu a za cenu obrovských lidských ztrát se ostrov po ostrovu blížili k Japonsku, kde chystali závěrečnou invazi. Střízlivé ztráty invaze měly činit 300 tisíc amerických vojáků a jejich spojenců. Ovšem některé odhady činily až 1 milion vojáků. Proto američané pospíchali s vývojem jaderné bomby, což se jim naštěstí brzy podařilo a rozhodli se ušetřit životy svých vojáků svržením jaderných bomb na 2 japonská města Hirošimu a Nagasaki. Japonci tím definitivně pochopili, že veškerý odpor je zbytečný a souhlasili s podpisem bezpodmínečné kapitulace.

Teprve zásluhou studené války a levicového tisku v demokratických zemích se z američanů podařilo udělat krvelačné šelmy a z japonců pomalu oběti 2. svět. války. Místo díků se jim dostalo osočování, výsměchu a urážek od států, které by zřejmě v současné době na mapě vůbec nebyly nebo byly součastí jedné velké říše Germánie či Japonské říše na východní polokouli.

KAN v roce 1968-jediný dobrý komunista je mrtvý komunista. A pokuď se pořád ještě hýbá, je potřeba utrhnout mu ruce i nohy pro jistotu. ;-)

reaguj[27] uFF
sonorek mejl Pondělí 20. 05. 2013, 11.44

A to tě napadlo kdy? Nebo se to učíte ve škole??


Atllanka reaguje:

Ten výkřik do tmy adresujete komu, chlapče?

reaguj[28]
Martin Cimpa mejl Pondělí 20. 05. 2013, 22.20

Spojenci sice poslali hospodářskou pomoc, ale zároveň také záměrně oddalovali otevření fronty v Evropě. Co ty miliony mrtvých? Co to obrovské nasazení lidí? Jednou provždy si uvědomte, že ať se nám to líbí nebo ne, tak Třetí říše byla poražena předevšim SSSR. Jinak otázka vyplacení válečných dluhů úzce souvisí s vyplacením reparací poškozeným, k čemuž po druhé světové válce nedošlo právě, protože zatížení NSR by uškodilo Američanům mnohem více, než by jim vynahradila splátka Lend and lease. A na tom sme přátelé ostrouhali i my!


Atllan reaguje:

Nechám tě tu pro pobavení, blbe! Kdyby sis totiž ten článek přečetl, nikdy bys nemohl psát podobné kraviny.. leda, že bys byl bolševik! :D ))

reaguj[29] záměrně oddalovali otevření fronty
Kocour mejl Neděle 1. 12. 2013, 17.17

[28] Martin Cimpa:Tak větší blábol jsem Martine už fakt dlouho nečetl! Naposled snad před 25 lety v nějaké marxisticko-leninském popisu průběhu 2.svět.válce, kde bylo vše trochu (hodně trochu) pokroucené, a mě jako mladému klukovi tehdy pořád nebylo jasné, proč ten Stalin neporazil Hitlera rovnou v Polsku, když přeci již tehdy osvobodil půlku Polska!… :-P No.. teprve po revoluci jsem se dočetl o tom, že v 1939, byl SSSR a Německo spojenci a Polsko si podle své písemné smlouvy rozdělili napůl.. a pokračovali pak dál ve svém dělení si Evropy.. SSSR napadl Finsko.. pak Litvu, Lotyšsko, Estonsko atd… :-( Ohledně tvého obdivu k „počtu mrtvých“ či k „ohromnému nasazení“ SSSR .. Mno..obdivovat tu (spíše asijskou) mentalitu, ve které člověk a jeho oběť z hlediska počtu nic neznamená, popř. obdivovat počáteční neumětelství ruských oficírů (samozřejmě díky předcházejícím strašným krvavým čistkám oficírů ze strany nedůvěřivého Stalina se nebylo čemu divit)… to obdivovat.. to po mě nechtějte! Jen v jednom s tebou, milý Martine, souhlasím. Nakonec jsme ostrouhali my.. a to především kvůli tomu, že nás ti bolševičtí dobráci z Moskvy donutili nepřijmout poválečnou americkou pomoc, na které vydělala celá západní Evropa! .. My jsme se bohužel dostali do spár právě SSSR a podle toho to tady pak vypadalo. No.. máme to už za sebou.. německá okupace skončila .. a po 20ti letech trvání skončila i bolševická okupace a já mám z toho konce totality u nás pořád velkou radost!

reaguj[30] to Martin Cimpa
Vlad Středa 11. 12. 2013, 22.14

To prece neni mozny, ze nekdo jako ty je takhle vymletej. To je opravdu k nevire, ze hloupost triska dverma tak, ze vylitavaj z pantu a leti a leti…

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?