Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Eurábijská šifra IV.část

Muslimské bratrstvo

 

Motto: Evropská unie – povstávající transnacionální hyperstát aktivně indoktrinuje svojí podřízenou populaci tak, aby věřila a přijala, že demografický posun ve prospěch muslimských cizinců je ve skutečnosti požehnáním…

 

Alžírská deklarace 2006

 

 

Alžírská deklarace pro sdílenou vizi budoucnosti byla stvořena po kongresu v Alžírsku v únoru 2006. Dokument prohlašuje, že:

 • Je nezbytné vytvořit euro-středomořský celek založený na univerzálních hodnotách
 • Je zásadní pozitivně zdůrazňovat všechno společné kulturní dědictví, i kdyby bylo opomíjené nebo zapomenuté.

 

Dále společný akční plán obsahuje velké množství doporučení, jak tohoto nového euro-středomořského celku dosáhnout. Mezi nimi jsou:

 • Přizpůsobení existujících organizací a obsahu médií cílům Severo-jižního dialogu a vytvoření euro-středomořského novinářského centra
 • Vytvoření sítě spravované společně se středomořskými partnery, aby byl vyvinut harmonizovaný vzdělávací systém (pozn. autora: Harmonizovaný vzdělávací systém mezi arabsým světem a Evropou? Co to zahrnuje? Chci to vědět? Řekou nám to dříve, než se stane hotovou věcí?)
 • Usnadnění přenosu know-how mezi zeměmi EU a národy středomořských partnerů
 • Podpora cirkulace osob
 • Připravení akcí a argumentů na podporu usnadnění mobility jednotlivců, obzláště studentů, intelektuálů, umělců, podnikatelů a všech zprostředkovatelů dialogu
 • Vytvoření ministerstev zodpovědných za středomořské záležitosti v zemích Severu a Jihu (v newspeaku eurokratů v Evropě a v arabském světě), aby bylo možné dosáhnout výhod lepší správy středomořské politiky
 • Školení učitelů a výměna studentů mezi Severem a Jihem a vytvoření sítě euro-středomořských mládežnických klubů
 • Vytvoření Občanské dohlížecí organizace sledující hanobení (s internetovým nástrojem a sítí právní pomoci), aby bylo možné vyrovnat se s rasistickými výroky a s propagací nenávisti k lidem odlišného náboženství, národnosti nebo etnického pozadí.

 

 

Tato ujednání, která zcela přepisují evropské historické knihy, aby se staly přátelštějšími k islámu, a aby byla postupně umlčena údajná islámofóbie jakožto rasismus, jsou zaváděna právě teď!

 

Istanbul 2004

 

Rakouský diplomat a generální tajemník Rady Evropy v letech 1999 až 2004 Walter Schwimmer řekl na Islámské konferenci v Istanbulu (15. června 2004) ministrům zahraničních věcí:

 • Islámská komponenta je integrální součástí rozmanitosti Evropy – a potvrdil závazek Rady Evropy bojovat proti islámofóbii, antisemitismu a dalším známým formám netolerance.

 

Káhira 2004

Rada se také aktivně podílela na spoluorganizaci Konference o zobrazování arabsko-islámské kultury v evropských učebnicích dějepisu, která se konala v roce 2004 v Káhiře.

Událost se konala v rámci akce Euro-arabského dialogu Učíme se žít spolu. Cílem konference bylo prozkoumat negativní stereotypy v obraze arabsko-islámské kultury v existujících učebnicích historie a diskutovat o překonání těchto stereotypů.

 

 

Německý křesťanský demokrat Hans-Gert Pöttering v Evropském parlamentu prohlásil, že školní učebnice by měly být prověřeny odborníky pod dohledem Evropské unie a islámských vůdců, aby byla nalezena netolerantní zobrazování islámu.

Řekl, že učebnice by měly být zkontrolovány, aby bylo zajištěno, že prosazují evropské hodnoty, aniž by propagovaly náboženské stereotypy nebo předsudky. Navrhl také, že EU by měla při vytváření prověřovací komise spolupracovat s 56 členou Organizací islámské konference.

 

Maroko 2005

 

V červnu 2005 se v Rabatu v Maroku konala konference o Podpoře dialogu mezi kulturami a civilizacemi. Konferenci byla organizovali společně:

 • UNESCO
 • Islámská vzdělávací, vědecká a kulturní organizace (ISESCO)
 • Organizace islámské konference (OIC)
 • Vzdělávací, kulturní a vědecká organizace Arabské ligy (ALECSO)
 • Dánské centrum pro kulturu a rozvoj (DCCD)
 • Euro-středomořská nadace Anny Lindh pro dialog mezi kulturami

 

Všimněte si, že k tomu došlo měsíce před zmatkem vytvořeným dánskými karikaturami Mohameda – nešlo tedy o reakci na tuto záležitost. Jednalo se spíše o součást trvale probíhajícího procesu propagace arabsko-islámské kultury v Evropě.

 

 

Mezi doporučeními, která byla vznesena panem Olafem Gerlachem Hansenem, generálním tajemníkem DCCD, bylo:

 

Máme zájem o nové akce v médiích, kultuře a ve vzdělávání… tyto návrhy zahrnují:

 • konkrétní iniciativy k rozvoji “mezikulturních kompetencí” ve školení nové generace novinářů
 • konkrétní iniciativy k vazbám a výměnám mezi novináři, redaktory a mediálními institucemi, které podporují mezikulturní spolupráci
 • konkrétní iniciativy k vytvoření nových školních osnov prostřednictvím nových vzdělávacích materiálů a revize existujících učebnic

 

Ačkoliv to není řečeno přímo, můžeme rozumně předpokládat, že mezi negativními stereotypy, které by měly být odstraněny z učebnic používaných k výuce historie jsou všechny odkazy na 1300 let probíhající války džihádu proti Evropě. Tato doporučení byla přijata a začleněna do Rabatských závazků.

 

Muslimové – požehnáním Evropy

 

Podle Serge Trifkovice je současná technologická, kulturní a finanční síla Evropy fasádou, která zakrývá hlubokou morální a demografickou slabost.

Příznaky malátnosti jsou zřejmé z bezprecedentního demografického kolapsu a ze ztráty pocitu místa a historie, které jdou ruku v ruce s rozšiřováním Evropské unie.

Povstávající transnacionální hyperstát aktivně indoktrinuje svojí podřízenou populaci, aby věřila a přijala, že demografický posun ve prospěch muslimských cizinců je ve skutečnosti požehnáním.

 

 

Poukazuje konkrétně na doporučení č. 1162 Parlamentního shromáždění EU z 19. září 1991 o příspěvku islámské civilizace evropské kultuře.

O desetiletí později ve svém doporučení Obecné politiky č. 5: Boj proti netoleranci a diskriminaci muslimů Evropská komise proti rasismu a netoleranci (ECRI) zdůraznila pozitivní příspěvek islámu k pokračujícímu rozvoji evropských společností, jichž je integrální součástí. Vyjádřila silnou lítost, že islám je někdy neprávně zobrazován jako hrozba.

 

Věšení podezřelých z homosexuality

 

ECRI vyzvala členské státy EU k přijetí opatření, která by prakticky postavila mimo zákon jakoukoliv vážnou diskusi o islámu a zavedla by promuslimskou kladnou akci.

 

Evropské země by měly:

 • modifikovat osnovy, aby zabránily pokroucenému výkladu náboženské a kulturní historie a zobrazování islámu jako nepřátelského a ohrožujícího
 • podpořit diskusi v médiích o obraze, který zprostředkovávají o islámu, a o jejich zodpovědnosti vyhýbat se opakování předsudků a zaujatosti

 

Trifkovic dále říká: Jako cyničtí defétisté, ponoření do sebe a zodpovědní pouze své vlastní zkorumpované třídě, jsou eurokraté stejně špatní jako jejich džihádističtí přátelé – jsou aktivními spoluviníky a usnadňujícími prostředky.

Eurábijci chtějí vytvořit jednotný středomořský region. Tato touha je pozoruhodně podobná cílům některých islámských organizací.

 

Muslimské bratrstvo

 

 

Muslimské bratrstvo, které je považováno za nejvýznamnější islámské hnutí posledního století, bylo založeno Hasanem al-Banou v roce 1928 a bylo inspirováno kromě islámských textů také soudobým evropským fašismem.

 

Německý historik Egon Flaig cituje Banu, jak říká:

 • Chceme, aby vlajka islámu znovu zavlála nad těmi zeměmi, které byly kdysi dost šťastné, že jim po nějakou dobu vládl islám a ony slyšely volání muezína chválícího boha. Pak světlo islámu vyhaslo a oni se vrátili k nevíře.
 • Andalusía, Sicílie, Balkán, jižní Itálie a Řecké ostrovy jsou všechny islámskými koloniemi, které se musí vrátit do islámského objetí. Středomoří a Rudé moře se musí stát vnitřními moři islámu, jako jimi byly dříve.

 

Patrick Poole popisuje jak byla diskuse o dokumentu jménem Projekt omezena na přísně tajný svět západních rozvědek. Pouze díky práci neohroženého švýcarského novináře Sylvain Bessona se informace o Projektu nakonec dostala na veřejnost.

Dokument byl nalezen 7. listopadu 2001 při zátahu na luxusní vilu v Campione ve Švýcarsku. Cílem zátahu byl Jousef Nada, který měl aktivní spojení s Muslimským bratrstvem po více než 50 let.

V dokumentu je čtrnáctistránkový plán napsaný v arabštině a datovaný 1. prosince 1982, který popisuje dvanáctibodovou strategii ustanovení islámské vlády na zemi – a pojmenovaný jako Projekt.

Podle Nadovy výpovědi před švýcarskými autoritami byl nepodepsaný dokument připraven islámskými výzkumníky spojenými s Muslimským bratrstvem. Představuje flexibilní několikafázový dlouhobý plán kulturní invaze na Západ.

 

 

Projekt sloužil po více než dvě desetiletí jako hlavní plán Muslimského bratrstva. Některá z doporučení jsou:

 • používání klamu k zamaskování cílů jednání muslimů
 • vytvoření rozsáhlé sítě škol, nemocnic a charitativních organizací
 • prosazení ideologicky oddaných muslimů do západních institucí na všechn úrovních, včetně vlád, nevládních organizací a soukromých organizací
 • používání existujících západních institucí do doby, dokud nepřejdou do služby islámu
 • uzavření spojenectví se západními “progresivními” organizacemi, které sdílí podobné cíle

 

V této skupině intelektuálů Muslimského bratrstva se nachází Jusuf Qaradáví, v Egyptě narozený a v Kataru žijící islámský duchovní.

Jak Sylvain Besson, tak Scott Burgess, poskytují rozsáhlé srovnání Qaradávího knihy Priority islámského hnutí v nadcházející fázi, která byla publikována v roce 1990, a Projektu. Zaznamenávají pozoruhodnou podobnost v použitém jazyce a v plánech a metodách, které oba dokumenty obhajují.

 

Jak řekl Patric Poole:

 • Co je zarážející je skutečnost, jak efektivně byl plán dobití popsaný v Projektu prováděn po dvě desetiletí muslimy na Západě. Jusuf Qaradáví, jeden z nejvlivnějších duchovních sunnitského islámu, který předpověděl, že islám se vrátí do Evropy jako dobyvatel a vítěz, byl významnou postavou během karikaturových nepokojů, kdy podněcoval hněv vůči Dánsku a Západu.

 

Podle dr. Rachel Ehrenfeld a Alyssy A. Lapen, je zřejmé, že nepokoje v Dánsku a po celém světě nebyly spontánní, ale plánované a organizované předem islámskými organizacemi, které podporují Muslimské bratrstvo, a s finanční podporou Saudské Arábie.

Současný vůdce mezinárodního Muslimského bratrstva Mohamed Mahdi Akef nedávno vyhlásil novou strategii vyzývající všechny členy organizace, aby se dali do služby jeho globálnímu programu porážky Západu.

 

 

Akef nazval Spojené státy Satanem:

 • Očekávám, že Amerika se brzy zhroutí, prohlásil a dodal – Mám naprostou důvěru v to, že islám vtrhne do Evropy i Ameriky.

 

Ehrenfeld a Lappen prohlašují, že Muslimské bratrstvo a z něj vzniklé organizace používají strategii pružnosti:

 • Tato strategie vyzývá menšinové skupiny muslimů, aby používaly právní prostředky k infiltraci majoritních nemuslimských sekulárních a náboženských organizací, počínaje univerzitami.

 

V důsledku toho islamizovaní muslimští a nemuslimští studenti vstupují jako pracovní síla do vlád a sektorů veřejných služeb, kde jsou připraveni k podvracení policie, rozvědek, armády, zahraničních služeb a finančních institucí.

 

Lorenzo Vidino píše v Middle East Quarterly o Dobývání Evropy Muslimským bratrstvem:

 • Od počátku šedesátých let se členové a sympatizanti Muslimského bratrstva přesunovali do Evropy a pomalu ale jistě vytvořili širokou a dobře organizovanou síť mešit, charit a islámských organizací.

 

Jedním z prvních pionýrů Muslimského bratrstva v Německu byl Said Ramadán, osobní tajemník zakladatele Bratrstva Hasana al-Bany. Na ropu bohaté království Saudská Arábie zajistilo příliv peněz mocnému Islámskému centru v Ženevě ve Švýcarsku, které provozoval Saidův Syn Hani Ramadán, bratr Taríka Ramadána. Hani Ramadán se neblaze proslavil – mimo jiné – článkem ve francouzském deníku Le Monde z roku 2002, ve kterém obhajoval kamenování cizoložníků k smrti. Tarík Ramadán, kariérou tzv. umírněný muslim, později vyzval k Moratoriu na kamenování.

Podle Vidina je největší ironií, že zakladatel Muslimského bratrstva Hasan al-Bana snil o rozšíření islamismu v Egyptě a muslimském světě. Nikdy by si nedokázal představit, že tato vize by se mohla stát realitou v Evropě.

 

Bývalý muslim dr. Patrick Sookhdeo varuje, že k islamizace probíhající v Evropských městech nedochází náhodou. Je výsledkem pečlivé a úmyslné strategie určitých muslimských vůdců, která byla naplánována v osmdesátých letech, když Islámská rada Evropy vydala knihu nazvanou Muslimské komunity s nemuslimských státech.

Instrukce poskytované knihou říkají muslimům, aby žili společně a organizovali se do životaschopných muslimských komunit. Měli by stavět mešity, společenská centra a islámské školy. Za každou cenu se musí vyhnout asimilaci většinou a aby vzdorovaly asimilaci, musí se geograficky seskupovat do oblastí s vysokou koncentrací muslimů.

 

Douglas Farah píše o široce úspěšných snahách islámských skupin na Západě kupovat velké množství nemovitostí a teritorií, která se prakticky stanou “muslimskou” zemí, jakmile se dostanou do rukou islámských skupin. Některé skupiny podepisují smlouvy zajišťující, že prodají pozemky zase pouze jiným muslimům.

Konkrétně Bratrstvo aktivně investuje do nemovitostí a podnikání po celé Evropě a pokládá tak základ budoucí síti, která bude v případě dalšího pokusu o zátah proti její finanční infrastruktuře schopná reagovat rychle a s velkou pružností. Podle Faraha evropské vlády a Spojené státy umožňují těmto skupinám prosperovat a hledají v nich tzv. umírněné prvky, které by mohly přijmout jako protiváhu radikálním elementům.

Nemáme plán. Oni ano. historie ukazuje, že ti, kteří plánují, předpovídají a mají soudržnou strategii, obvykle zvítězí. My nevítězíme.

Fjordman 

 

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární, pravdu, pak neváhejte, přidejte se: pište a nebo jen čtěte, rádi vás na našich stránkách a ve skupinách uvítáme. Nestůjte mimo, jde o Vaši budoucnost..

 

Související texty:

Upozornění redakce:

 • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

Download

Eurabijská šifra

 

 

Navštivte archiv textů   Vstup do diskuze zde 

 

Zhlédněte Inkubátor Atllanky   Atllanka Vás vítá – Welcome

 

Komentáře na našem webu se zobrazují s určitým zpožděním, omlouváme se Vám, ale je to nezbytná ochrana před hulváty a hlavně před reklamním spamem…

 pošli na vybrali.sme.sk jaggni to! Linkuj.cz pridej.cz

««« Předchozí text: Tajná zpráva o konci Evropské civilizace Následující text: Multikulturní vražda ze cti »»»

Atllanka | Sobota 31. 05. 2008, 10.55 | EU, Islamizace, Genocida | trvalý odkaz | vytisknout | 4307x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
reaguj[1] diky
kkz mejl Středa 11. 06. 2008, 14.43

Souhlasim s Vasimi protimuslimskymi aktivitami. I kdyz nevim nakolik jsou clanky objektivni, verim, ze je nutne neustale upozornovat na nebezpeci prorustani nabozenstvi do verejneho zivota. At si veri kdo chce v co chce, ale na ostatni at nesaha. hodne zdaru

reaguj[2]
Zuzana mejl Úterý 8. 05. 2012, 06.26

Presne tak. :-? :-?

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?