Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Eurábijská šifra III.část

Medea Medea Medea…

 

Motto: EU chce prosazovat zajištění shody mezi právními systémy různých inspirací, aby vyřešila občanskoprávní problémy vztahující se k jedincům: dědické a rodinné právo, včetně rozvodového práva – Bude nám Evropská komise u evropských soudů zavádět šaríu?

 

MEDEA

MEDEA – Evropský institut pro výzkum středomořské a euro-arabské spolupráce, podporovaný Evropskou komisí, je jednou z klíčových součástí Euro-arabského dialogu.

 

Na svých vlastních internetových stránkách prohlašuje, že:

 • Euro-arabský dialog je fórum sdílené evropskou společností a Ligou arabských států, které vzniklo z francouzské iniciativy a bylo spuštěno Radou Evropy v Kodani v prosinci 1973, krátce po tzv. Říjnové válce a ropném embargu.
 • Evropané institut viděli spíše jako fórum pro diskusi o ekonomických otázkách.
 • Arabové ho viděli však jako fórum pro diskusi o politických záležitostech.

 

MEDEA si také přeje být zdrojem a referenčním bodem pro lidi, kteří si přejí účastnit se Euro-středomořského dialogu. Prostřednictvím svých setkání a rozhovorů se tento institut snaží o vytvoření výměny mezi politickými, ekonomickými a diplomatickými hráči, odborníky, novináři, akademiky a dalšími”.

Jak poukazuje Bat Ye’or, zatímco většina činnosti Eurábie je skryta před zraky veřejnosti, někdy můžeme zachytit její záblesky, pokud víme, kam se dívat.

 

 

Pokud si projdete archívy na internetových stránkách MEDEA a v dalších zdrojích a budete dokumenty číst pečlivě, tyto informace v nich najdete. Ještě více informací existuje na papíře, ve francouzštině i v angličtině. Tvrdím, stejně, jako tvrdí Bat Ye’or, že existuje dostatečné množství dostupných informací, abychom potvrdili platnost tvrzení o Eurábii.

Jedním z dokumentů, které mi Bat Ye’or laskavě poskytla (a který zmiňuje ve své francouzské knize o Eurábii, nikoliv ale ve své knize v angličtině), je Společná strategie Rady Evropy – vize EU pro středomořský region z 19. června 2000.

 

Obsahuje mnoho doporučení, jako:

 • Vypracovat opatření k budování partnerství, především prosazováním pravidelných konzultací a výměny informací se středomořskými partnery
 • Podporu vzájemného propojení infrastruktury mezi středomořskými partnery a mezi nimi a EU
 • Přijímání nutných opatření k podpoře a povzbuzování účasti občanské společnosti a stejně tak další rozvoj výměny lidí mezi EU a středomořskými partnery.
 • Nevládní organizace budou povzbuzovány k podílu na spolupráci na bilaterálních a regionálních úrovních.
 • Obzvláštní pozornost bude věnována médiím a univerzitám.

 

Obsahuje také cíl pomoci arabským partnerům s Procesem dosažení volného obchodu s EU. To může být méně nevinné, než jak to zní, jak ukážu později. Strategie chce také usilovat, v rámci boje proti netoleranci, rasismu a xenofóbii, o dialog mezi kulturami a civilizacemi. Všimněte si, že toto prohlášení předchází jak začátku druhé palestinské intifády, tak i teroristickým útokům z 11. září 2001. Bylo tedy součástí probíhajícího procesu, nikoliv odpovědí na konkrétní mezinárodní incident.

 

V jednom místě je dokument obzvláště zajímavý:

 

 

Řečeno jednoduše:

 • Je těžké vidět toto byrokratické mlžení jako něco jiného, než znamení toho, že země EU budou shovívavé a přizpůsobí své sekulární právní systémy požadavkům šaríe pro muslimské imigranty v rodinných záležitostech.

 

V dalším dokumentu z prosince 2003, který je dostupný online, Javier Solana, generální tajemník Rady Evropské unie, Romano Prodi, prezident Evropské komise a Chris Patten, člen Evropské komise, podepsali plán Posílení partnerství EU s arabským světem.

 

Ten obsahuje vytvoření zón volného obchodu, ale také plány na:

 • Posílení kulturního, náboženského, civilizačního a mediálního dialogu použitím existujích nebo plánovaných nástrojů, včetně plánované Euro-středomořské nadace pro dialog mezi kulturami a civilizacemi.
 • Arabští imigranti tvoří významný příspěvek k rozvoji Evropy.
 • EU je silně oddána boji proti všem manifestacím rasismu a diskriminace ve všech jejích formách. (pozn. autora: Co představuje diskriminaci? Sekulární zákony?)
 • Plný respekt k právům imigrantů v Evropě je trvalou politikou v celé Evropě. Jeho zavedení by mělo být dále zlepšováno a spolupráce v rámci existujících dohod by měla být rozšířena tak, aby vzala v potaz obavy arabských partnerů.

 

 

Supereurokrat Romano Prodi chce více spolupráce s arabskými zeměmi. Mluví o zónách volného obchodu s arabským světem, to ale znamená, že arabské země by dostaly přístup ke čtyřem svobodám vnitřního trhu EU, které zahrnují svobodný pohyb lidí přes národní hranice.

Tato skutečnost, která přináší potenciálně obrovský důsledek zavedení vnitřního trhu s arabským světem s explodujícím populačním růstem, není v evropských médiích prakticky NIKDY diskutována, dokonce ani zmiňována. Přestože může znamenat konec Evropy, jak jsme jí kdysi znali.

Další prohlášení ze Šesté euro-středomořské ministerské konference – Posilování a přemosťování partnerství z Bruselu z 28. listopadu 2003 hovoří o tomto vnitřním středomořském trhu…

 

Tato iniciativa nabízí zemím sousedícím s EU výměnou za reálné politické a ekonomické reformy postupnou integraci do expandujícího evropského vnitřního trhu a možnost konečného dosažení čtyř základních svobod EU:

 • Svobodného pohybu zboží, služeb, kapitálu a lidí.

 

Od ministrů se očekává, že také podpoří návrh Komise k vytvoření Euro-středomořské nadace pro dialog mezi kulturami, Euro-středomořského parlamentního shromáždění.

 

V červnu nově zvolený italský premiér Romano Prodi prohlásil:

Je čas se podívat na jih a spustit novou politiku spolupráce se Středomořím. Prodi dále popisoval společnou italsko-španělskou iniciativu, která se bude snažit poskytovat zemím Středomoří odlišné politické řešení než to, které nabízí euro-středomořské partnerství.

Premiér také vysvětlil, že Barcelonský proces – jehož nejznámějším aspektem je vytvoření zóny volného obchodu v roce 2010 – není nadále dostatečný, a je potřeba nových přístupů. Země na jižním pobřeží Středozemního moře to od nás očekávají – dodal.

 

 

Všimněte si, jak Prodi, kterého Bat Ye’or označuje za obzvláště vášnivého Eurábijce, hovoří o tom, co Arabové očekávají od evropských vůdců. Neřekl ale, jestli jsou Evropané nadšeni vyhlídkou na ještě větší příliv imigrantů z arabských zemí a z Turecka, což je to, k čemu euro-středomořská zóna volného obchodu povede.

 

Během euro – středomořského setkání ministrů zahrančních věcí v Dublinu v květnu 2004 účastníci prohlásili, že:

 • Probíhají práce na rozvoji souhlasného pohledu na vztazích v oblasti od Mauretánie k Íránu – Středomoří a Středního Východu.
 • Evropská unie navrhla zahrnout středomořské partnery do evropské sousedské politiky.
 • EU může nabídnout intenzivní politický dialog a větší přístup k programům a politice EU, včetně postupného podílu na čtyřech svobodách na jednom trhu, a stejně tak posílenou spolupráci v otázkách spravedlnosti a domácích záležitostech.

 

Znovu se ptám, co tedy přesně spolupráce v otázkách spravedlnosti a domácích záležitostech s Egyptem, Sýrií a Alžírskem znamená? Nevím, a nejsem si jistý, jestli by se mi odpověď líbila.

Barcelonská deklarace z roku 1995 vyzývá ke kontaktům mezi parlamentáři a zve Evropský parlament, společně s dalšími parlamenty, ke spuštění euro-středomořského parlamentního dialogu. Ten byl v březnu 2004 proměněn v konkrétní instituci nazvanou Euro-středomořské parlamentní shromáždění, EMPA (pdf). Během Euro-středomořské ministerské konference na Krétě v květnu 2003 přišli ministři s vizí konzultativní role Parlamentního shromáždění v rámci Barcelonského procesu.

 

 

Komisař EU Chris Patten znovu zdůraznil připravenost Evropské komise k plné spolupráci se Shromážděním a dal mu právo komentovat jakékoliv téma týkající se Euro-arabského dialogu.

Shromáždění se skládá ze 120 členů ze zemí EU, jak členů národních parlamentů, tak i Evropského parlamentu, a stejného množství zástupců parlamentů středomořských partnerských zemí.

Jako většina Evropanů jsem o této instituci nikdy neslyšel, dokud jsem na ní nenarazil při hledání na internetu. Evidentně se ale chystá ovlivnit budoucnost celého mého kontinentu.

 

Tato situace vyvolává několik otázek:

Když víme, že mezi těmito středomořskými partnerskými zeměmi jsou nedemokratické arabské země jako je Sýrie, není znepokojivé, že zástupci těchto zemí by se měli podílet na trvalé instituci, která má konzultativní moc ve vnitřních záležitostech Evropské unie?

Obzvláště když víme, že naše vlastní demokraticky zvolené národní parlamenty již byly nezvolenými zákonodárci EU z Bruselu omezeny do postavení konzultantů.

l.p. 2008 Fjordman 

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární, pravdu, pak neváhejte, přidejte se: pište a nebo jen čtěte, rádi vás na našich stránkách a ve skupinách uvítáme. Nestůjte mimo, jde o Vaši budoucnost..

 

 

Související texty:

Upozornění redakce:

 • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

Navštivte archiv textů   Vstup do diskuze zde 

 

««« Předchozí text: Turecko do Evropy nepatří Následující text: Holocaust - Vražda jako průmyslové odvětví I. »»»

Atllanka | Sobota 6. 02. 2016, 22.49 | EU, Islamizace, Islám | trvalý odkaz | vytisknout | 4092x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
reaguj[1]
Acro web Sobota 31. 05. 2008, 07.43

Opravdu nevím, co si o tom myslet.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?