Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Eurábijská šifra II.část

Poprask na kulturní frontě

 

Motto: Jsou naši politici svými ambasádami, agenty a specialisty dokonale informovaní o islámské historii a jeho současné politice? Není zde žádná nevinnost, ale jen děsivá neúprosnost korupce, cynismu a zvrácenost hodnot?

 

Přepisování historie

Na kulturní frontě začalo úplné přepisování historie, které proběhlo nejprve v sedmdesátých letech na evropských univerzitách. Tento proces byl ratifikován parlamentním shromážděním Rady Evropy v září 1991 na jeho setkání věnovanému “Příspěvkům islámské civilizace evropské kultuře”.

Byl znovupotvrzen francouzským prezidentem Jacquesem Chiracem v jeho proslovu z 8. dubna 1996 v Káhiře, a posílen Romano Prodim, prezidentem mocné Evropské komise, “vlády” EU, a pozdějším italským premiérem, skrze vytvoření Nadace pro dialog mezi kulturami a civilizacemi. Tato nadace měla kontrolovat vše řečené, napsané a učené o islámu v Evropě.

 

 

Během posledních tří desetiletí EEC a politické a kulturní organizace EU vynalezly fantazijní islámskou civilizaci a historii.

 

  • Historické záznamy o porušování základních lidských práv všech nemuslimů a žen pod šaríou (islámským právem) jsou buďto ignorovány, nebo odmítány.
  • Podle tohoto světonátoru pocházejí všechna nebezpečí ze Spojených států a Izraele.
  • Tvůrci Eurábie provedli v evropských médiích úspěšnou propagační kampaň proti těmto dvěma zemím.
  • Tyto výmysly byly usnadněny již existujícím proudem antisemitismu a antiamerikanismu v částech Evropy, ačkoli i toto bylo Eurábijci a jejich spolupracovníky velmi posíleno.

 

31. ledna 2001 komisař pro evropské zahraniční záležitosti Chris Patten během opětovného propuknutí palestinského teroristického džihádu prohlásil před Evropským parlamentem, že evropská zahraniční politika by měla věnovat obzvláštní pozornost svému jižnímu boku (arabským zemím, podle EU žargonu) a dodal, že byl potěšen všeobecným souhlasem poskytnout větší viditelnost středomořskému partnerství.

Bat Ye’or si myslí, že naši politici jsou svými ambasádami, agenty a specialisty dokonale informovaní o islámské historii a současné politice. Není zde žádná nevinnost, jen děsivá neúprosnost korupce, cynismu a zvrácenost hodnot.

V předmluvě ke své knize píše: Tato kniha popisuje evoluci Evropy od židovsko-křesťanské civilizace s důležitými postosvíceneckými sekulárními prvky k postžidovsko-křesťanské civilizaci, která je nápomocná ideologii džihádu a islámským mocnostem.

 

Dhimmizace

Nová evropská civilizace může být správně označena za Civilizaci dhimmizace. Slovo dhimmizace pochází z islámského právního postavení “dhimmi”. Označuje podřízené nemuslimské jedince, kteří přijmou omezující a ponižující podřízenost islámské moci, aby se vyhnuli zotročení nebo smrti.

Celý muslimský svět, jak ho dnes známe, je produktem této 1 300 let staré dynamiky džihádu, která proměnila kdysi kvetoucí nemuslimské civilizace do stavu nefunkčnosti a dhimizace. Dhimmi jsou podřadné bytosti, které tiše snášejí ponížení a agresi. Toto uspořádání umožňuje muslimům beztrestnost, která pod ochranou zákona posiluje jak jejich nenávist, tak pocit nadřazenosti.

Eurábie je neobvyklým novým celkem. Má politické, ekonomické, náboženské, kulturní a mediální složky, která jsou v Evropě prosazovány mocnými vládními lobby. Ačkoliv Evropané žijí v omezeních Evropy, jen málo z nich si je jich neustále skutečně vědomo.

Tato eurábijská politika, která je vyjadřována nejasnými frázemi, je prováděna na nejvyšších politických úrovních a koordinována v celé Evropské unii. Zavádí antiamerickou a antisemitskou euro-arabskou subkulturu do vláken všech sociálních, mediálních a kulturních sektorů. Disidenti jsou umlčováni nebo bojkotováni. Někdy jsou vyhozeni ze zaměstnání jako oběti totalitní “korektnosti” prosazované především akademickým světem, médii a politickým sektorem.

Podle Bat Ye’or Francie a zbytek západní Evropy již nadále nemůže změnit svojí politiku:

 

 

  • Jde o projekt, který byl konzistentně koncipován, plánován a prosazován prostřednictvím imigrační politiky, propagandy, podpory církve, ekonomických asociací a pomoci, a kulturní, mediální a akademické spolupráce. V tomto politickém rámci vyrostly generace; byly vzdělávány a vychovávány k jeho podpoře a následování.

 

Jsou tvrzení Bat Ye’or správná, nebo třeba jen i možná?

Bernard Lewis poukázal na to, že podle shody mezi historiky začíná moderní historie Středního východu v roce 1798, když do Egypta dorazila francouzská revoluce ve formě malé expediční výpravy vedené mladým generálem, který se jmenoval Napoleon Bonaparte – který ho s děsivou snadností dobyl a následně mu po nějakou dobu vládnul.

 

V neúspěšné snaze získat si podporu Egypťanů Napoleon vydal prohlášení velebící islám.

 

 

  • Lidé Egypta – prohlásil po svém vstupu do Alexandrie v roce 1798 – bude vám řečeno, že jsem přišel zničit vaše náboženství; nevěřte tomu! Odpovězte, že jsem přišel obnovit vaše práva, potrestat usurpátory, a že více než Mamelukové respektuji vašeho Boha, jeho Proroka a Korán.

 

Podle očitých svědků ukončil Napoleon prohlášení výrokem: Bůh je velký a Mohamed je jeho prorokem.

 

Muslimským uším to znělo jako šahada – prohlášení víry v jednoho boha a Mohameda jako jeho posledního proroka. Recitace šahady, prvního z pěti pilířů islámu, je považována za známku konverze k islámu. Muslimové tak mohli dojít k závěru, že Napoleon konvertoval k islámu. Ve skutečnosti k islámu konvertoval jeden z jeho generálů, Jacques Ménou.

Francouzi byli později poraženi anglickým admirálem Nelsonem a byli přinuceni Egypt opustit. Ačkoliv francouzská výprava do Egypta trvala pouze tři roky, demonstrovala, že Západ je nyní islámskému světu tak nadřazený, že Zápaďané mohou podle své vůle vstoupit do srdce arabského území, tehdy stále součásti Osmanské říše. K ústupu je mohla donutit pouze jiná západní mocnost. Šok z této skutečnosti vedl k prvním pokusům o reformu islámu v devatenáctém století.

Pozitivním důsledkem západního dobývání byl příliv francouzských vědců do Egypta a vznik moderní egyptologie. Co je důležitější, vedlo to k objevu rosetského kamene, který byl později použit francouzským filologem Jean-François Champollionem k dešifrování dávných egyptských hieroglyfů. Tato srážka měla ovšem také trvalý dopad na Evropu, a především na Francii.

Francouzská invaze do Alžíru v roce 1930 začala novou kapitolu tohoto příběhu. Později Francouzi vládli Tunisku a Maroku. Po první světové válce Francouzi nakonec získali mandáty nad bývalými tureckými územími Osmanské říše, které nyní tvoří Sýrii a Libanon. Po druhé světové válce francouzští vojáci postupně opustili arabské země a tento proces vyvrcholil v roce 1962 alžírskou válkou o nezávislost.

 

 

Jejich dlouhý vztah s Araby nicméně vedl Francouze k víře, že mají s Araby a s muslimy zvláštní vztahy a jejich pochopení. To společně s francouzským vedením na kontinentální Evropě položilo základy nové zahraniční politice. Prezident de Gaulle prosazoval nezávislost Francie a Evropy na dvou velmocích. Slovy říkal, že “Ano, je to Evropa, od Atlantiku k Uralu, je to Evropa, je to celá Evropa, která rozhodne o osudu světa”. V roce 1966 stáhnul Francii ze společného vojenského velení NATO, aniž by ale z organizace vystoupil.

Po Šestidenní válce v roce 1967 de Gaullovo odsouzení Izraelců za jejich okupaci Západního břehu a pásma Gazy vyznačilo významnou změnu ve francouzské zahraniční politice.

Dříve byla Francie – stejně jako zbytek Západní Evropy – silně proizraelská, dokonce ještě v roce 1956 šla s společně Izraelem do války proti Násirovu Egyptu. Od roku 1967 Francie nicméně nabrala úmyslně proarabský směr.

Říká se, že anglická zahraniční politika zůstává od 16. století stejná. Jejím cílem bylo zabránit jakékoliv zemi, ať už Španělsku, Francii, nebo Německu, aby dominovala kontinentální Evropě v takovém rozsahu, že by představovala pro Anglii hrozbu.

 

 

Na druhou stranu by bylo možné říct, že i francouzská zahraniční politika zůstává po několik staletí stejná; jejím cílem je prosazoval vůdcovství Francie v Evropě a ve středomořském regionu, aby mohla potlačit anglosasskou (a později angloamerickou) dominanci. Tato představa byla zkomplikována sjednocením Německa koncem 19. století, její základ ale platí dodnes.

Napoleon je velkým hrdinou francouzského premiéra de Villepina. Několik francouzských vůdců v roce 2005 celkem otevřeně prohlásilo, že navrhovaná ústava EU je v zásadě rozšířením Francie. Ministr spravedlnosti Dominique Perben řekl:

 

  • Konečně jsme dosáhli Evropy a la française, na kterou jsme tak dlouho čekali. Tato ústavní smlouva je rozšířením Francie. Je to Evropa psaná francouzštinou. Od svého začátku byla evropská integrace podnikem vedeným Francouzi. Skutečnost, že se francouzská politická elita nikdy nevzdala udržování svého vůdcovství v Evropě, byla více než dostatečně demonstrována během írácké války.

 

Když v roce 2003 Polsko, Maďarsko a Česká republika podpořily postoj USA, prezident Chirac proslule prohlásil: Zmeškali dobrou příležitost k tomu zavřít hubu, a dodal: Tyto země se nechovaly příliš dobře a byly celkem nedbalé k nebezpečí příliš rychlé podpory amerického postoje.

 

Jean Monnet (1888–1979) – video

 

Jean Monnet, francouzský ekonom, který nikdy nebyl zvolen do veřejné funkce, je považován za jednoho z architektů evropské integrace. Monnet byl pragmatik s dobrými kontakty, který v zákulisí pracoval na postupném vytvoření evropské jednoty.

Richard North, autor blogu EU Referendum a spoluautor (s Christopherem Bookerem) knihy Skryté dějiny evropské integrace, říká, že Monnet po léta – přinejmenším od dvacátých let – snil o vytvoření – Spojených států evropských.

Ačkoliv to, o co Monnet ve skutečnosti usiloval, bylo vytvoření evropského celku se všemi atributy státu, tak byly úmyslně zvoleny neškodé fráze, aby bylo těžké oslabit ho jeho proměnou v další mezivládní orgán. Tento stát byl také formulován tímto způsobem proto, aby nevyděsil národní vlády zdůrazňováním skutečnosti, že jeho cílem je nahradit jejich suverenitu.

Autoři ve svých analýzách historie EU tvrdí, že EU se nezrodila z druhé světové války, jak si mnoho lidí myslí. Byla plánována nejméně o jednu generaci dříve.

Schumanova deklarace z 9. května 1950, která je široce představována jako začátek snah směřujících k Evropské unii a oslavována během Dne Evropy, obsahuje fráze, které prohlašují, že je prvním krokem k evropské federaci, a že tento návrh povede k realizaci prvního skutečného základu Evropské federace. Jak nicméně poznamenali kritici EU, tyto politické cíle nejsou obvykle při hovoru o Deklaraci zmiňovány, a většina lidí si jejich existence není vědoma.

 

 

Federace je pochopitelně státem, a přesto po desetiletí obhájci EC/EU integrace přísahali, že o žádných takových plánech nemají tušení. EEC/EC/EU získávala stále více a více vlastností nadnárodní federace: vlajku, hymnu, parlament, Nejvyšší soud, měnu, zákony.

Zakladatelé EU pečlivě ukazovali svým občanům pouze blahodárné stránky svého projektu. Byla navržena tak, aby byla vytvářena postupně, jako probíhající proces, aby žádná z jednotlivých fází projektu nevyvolala podezření dostačující k tomu, aby jí opozice nezastavila nebo nevykolejila.

 

Booker a North nazývají Evropskou unii pomalu probíhajícím státním převratem:

 

  • Nejvelkolepějším státním převratem v historii, který je navržen tak, aby postupně a pečlivě odstavil demokratické procesy a podřídil si evropské národní státy, aniž by to bylo veřejně přiznáno.

 

Je ironií, že Francie je nyní rukojmím právě těch sil, které sama uvedla do pohybu. Džihádistické nepokoje muslimských imigrantů ve Francii z roku 2005 ukázaly, že Eurábie již není záležitostí francouzské zahraniční politiky, ale domácí francouzskou politikou. Francie bude hořet, pokud si nebude usmiřovat Araby a souhlasit s jejich programem.

 

 

Růst islámské populace je explozivní. Podle některých je jedno ze tří dětí narozených ve Francii muslimem. Stovky muslimských ghét se již de facto řídí šaríou, nikoliv francouzskými zákony. Někteří věří, že Francie se tiše stane muslimskou zemí, zatímco jiní předpovídají v blízké budoucnosti občanskou válku.

Možná je ve skutečnosti, že země, která spustila a vedla stvoření Eurábie, bude nyní zničena svým vlastním frankensteinovským monstrem, určitá poetická spravedlnost. Škodolibost nad dilematem Francie nicméně nepomůže.

Blížící se pád Francie je špatnou zprávou pro zbytek Západu. Co se stane s francouzskými finančními zdroji? A především, kdo zdědí stovky jaderných hlavic? Padnou i tyto zbraně do rukou muslimských džihádistů?

Fjordman – zdroj  

 

Perlička na dně Atllanky – Ahmed a Salim – česky!

 

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární, pravdu, pak neváhejte, přidejte se: pište a nebo jen čtěte, rádi vás na našich stránkách a ve skupinách uvítáme. Nestůjte mimo, jde o Vaši budoucnost..

 

 

Související texty:

Upozornění redakce:

  • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

Navštivte archiv textů   Vstup do diskuze zde 

 

Zhlédněte Inkubátor Atllanky   Atllanka Vás vítá – Welcome

 

Komentáře na našem webu se zobrazují s určitým zpožděním, omlouváme se Vám, ale je to nezbytná ochrana před hulváty a hlavně před reklamním spamem…

 pošli na vybrali.sme.sk jaggni to! Linkuj.cz pridej.cz

««« Předchozí text: Taliban - Desatero po islámsku Následující text: Jaroslav Hutka a Samopal »»»

Atllanka | Středa 6. 01. 2010, 14.01 | Islamizace, Politika, Eurábie | trvalý odkaz | vytisknout | 9919x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
reaguj[1]
pizi Čtvrtek 29. 05. 2008, 22.54

Chybi mi v clanku nejake odkazy na zdroje. Kdyz napriklad nekoho cituje primou reci v uvozovkach, uvital bych informaci o tom z jakeho zdroje dana citace pochazi. Treba z jakych novin apod. Jinak je to jen snuska tvrzeni bez moznosti si je overit. Moc mi neni jasne co by si od takoveho spiknuti evropsi cinitele slibovali. Co ziskaji tim ze predaji svou moc a vliv arabum? Proc by o to usilovali a nenapadne to provadeli?

Dokazu si predstavit, ze treba nejakeho konkretniho vudce arabove podplati, ale nedokazu si predstavit koordinovanou zamernou cinost napric evropou zamerenou k tomu aby se sami ti kdo se spiknuti ucastni meli casem hure. Jaky z toho maji prospech?

Ze se tu arabove vali to chapu, ze maji vic deti nez my, to vim take, ale nejsem si jist, ze je to vse soucasti nejakeho celosvetoveho spiknuti. Myslim si, ze tak jednaji aniz by se navzajem domluvili. Neco jako treba cesi kradouci v zahranicnich obchodech, take by to slo vnimat jako spiknuti cechu proti cizine. Ale my vime, ze tahle cinost neni koordinovana, neni to celonarodni spiknuti. Nejsou to nasi tajni vyslanci, ktere jsme vyslali krast do nemecke samosky.

Plus samozrejme bych mohl stravit dlouhe hodiny rozborem nekterych pouzitych formulaci, ktere jsou zavadejici. Zvlaste ruznych spojeni obsahujici pridavne jmeno islamsky.

Dale mi pripada divne ze nekdo zakladal nadaci majici za cil „kontrolovat vše řečené, napsané a učené o islámu v Evropě“. Budto nevidim neco naprosto zrejmeho, nebo jsou zakladatele naivni, kdyz si mysli ze je mozne nejak kotrolovat co se napise v ramci evropy o cemkoliv. Ja si take mohu zalozit nadaci majici za cil kontrolovat vse co se napise o zelene buzirce v cele evrope, ale pochybuji ze by se mi neco takoveho podarilo kontrolovat. Jelikoz pisicim muze byt kazdy evropan, musel bych hlidat miliardy lidi. Jestli takovou nadaci fakt nekdo zalozil, tak je spise vul, nez nebezpecny.

reaguj[2] pro pizi
Petr Pátek 30. 05. 2008, 10.36

Až budete u vás, v Jedličkově ústavu zakládat nadaci " Zelená bužírka v Evropě", pošli mi prosím přihlášku.

reaguj[3]
Pizi Pátek 30. 05. 2008, 11.07

OK, Petre. Predbezne ti rezervuji kontrolu nad Beneluxem.

reaguj[4] Proč?
Jarda Mrázek web Pátek 30. 05. 2008, 18.31

Nazdar Pizzi! Proč furt, jak starej Hurt, píšeš jako dement bez těch čárek, byl jsem u tebe na webu a tam je píšeš normálně, na co si tu hraješ, mudrlante? Kdo to má tady po tobě louskat, jsi Čech a nebo sudeťák, asi to druhý, když se stydíš za Husa, co? Mám akorát ten dojem, že si asi slepej jako patróna, nebo stará matróna, máš tady materiálu a odkazy na originál jak v angličtině, tak v překladu, a tam další odkazy… Taky sedíš u netu, a mohl bys googlovat – co jako si myslíš, že ti někdo bude odpovídat na tvoje věčný otázky, na který ani odpopvěď nehledáš? Jen otravuješ druhé a prudíš, „filozofe“, víš o tom? Přečti si webovou stránku v odkazu, je to o tobě :))

reaguj[5] cestina
pizi Pátek 30. 05. 2008, 21.02

A přitom by stačilo jen požádat abych psal s háčkama a čárkama. Nehodlám dělat cokoliv jen proto, že jsem náhodou čech, ale jsem ochoten brát ohledy na druhé. Takže pokud ti dělá potíže to louskat bez háků prosím, budu se snažit si na to dávat pozor. Je to můj starý zvyk ještě z dob ZX Spectra. Kdybys udělal to co mi navrhuješ, totiž přečetl si ten článek, který mi sám nutíš (slepičí kvoč), možná by sis všiml, že pod ním je můj příspěvek, tedy jsem ho četl. Odkazů u euarabského článku jsem si nevšiml. Svou chybu napravím a přečtu si je, ale mohu se pak zde podělit o zbylé pochybnosti, když je ony odkazy nerozptýlí? Nebude ti to vadit?

reaguj[6] Potrefené huse
Petr Pátek 30. 05. 2008, 22.15

Ty praštěný troubo, co si hraješ na inteligenta a filozofa. Jdi už s tím spamem, který asi považuješ za intelektuální debatu do p… (čímž myslím: podobných míst, jako je tvůj web) anebo i někam jinam. Kdo se má na ty tvé hlouposti pořád koukat? Atllanko, proč toho přemoudřelého puboše neblokneš?

reaguj[7] Super článek,
Královna Pátek 30. 05. 2008, 22.22

až z toho mrazí, jak je to velmi pravděpodobná úvaha. Myslím, že pánové z EU se nechystají svou moc nikam předávat, ale naopak, rozšířit si ji a hlavně udržet. Muslimáci jsou voliči levice, a ti by za koryta prodali i vlastní mutr. Vystupme z EU, dokud je čas! 8-)

reaguj[8]
Petr Pátek 30. 05. 2008, 22.25

Myslím, že radost, kterou češi měli ze vstupu do EU, je jen zlomkem radosti, kterou budu mít já, pokud z ní vypadnem :)

reaguj[9]
Jaroslav Bahník mejl Pátek 30. 05. 2008, 22.41

[5] pizi:Milý pizi. I na ZX Spectrum se dalo psát s českou dialikrikou. Náhodou mám jeden doma. Mimochodem, slovo „čech“ s píše s velkým „Č“ na začátku. Nemá to nic společného s tím, že naše země je malá.

reaguj[10] Ha Ha Ha!
Královna Pátek 30. 05. 2008, 23.50

Mažňáku, kolik máš v žíle? Plést si diakritiku s dialýzou, no to jsem ještě nepapala :)))) Už ten perník neber, píšeš pak nesmysly 8-)

reaguj[11] diakritika
pizi Sobota 31. 05. 2008, 11.06

Bahnik: Ano na spectru se dalo psát s diakritikou, vyvrací to snad mé tvrzení, že můj návyk pochazí ze ZX spectra?

Kralovna: Že by jako levičáci chtěli zvýšít počet levicových voličů importem arabů? To by chtělo zjistit, zda oni politici v článku osočení z arabofilie jsou levicoví. Vysvětlení to je.

Petr: Když dokážeš utřít svou zuřivou pěnu u úst a vysvětlíš mi co dělám špatně, pujdu sám a dobrovolně. Ale upozorňuji, že nadávky za vysvětlení nepovažuji.

reaguj[12]
Petr Sobota 31. 05. 2008, 12.17

Kdo se s Tebou baví,milé děcko? Já psal Potrefené huse a Atllance. Tak se nepleť mezi dospěláky, utři si nudli u nosu a vrať se na nočník a k angličákům. :-D

reaguj[13] potrefena husa
pizi Sobota 31. 05. 2008, 12.34

Tak to doufám, že Atllanka blokne na tvou žádost potrefenou husu a ne mě.

reaguj[14] Pro Krá----u.
Jaroslav Bahník mejl Pondělí 2. 06. 2008, 22.18

Nic moc.

reaguj[15] Pro pana Bahníka
Atllanka Pondělí 2. 06. 2008, 22.22

Jste ubožák.

reaguj[16] Pro Atlanku.
Jaroslav Bahník mejl Pondělí 2. 06. 2008, 23.11

Proč bych měl být ubožák. Za dvě slova (Nic moc). Zajímavé hodnocení, ale budiž. Přesto přeji pěkné dny a mnoho hezkých příspěvků.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?