Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Eurábijská šifra I.část

Bruselské hrátky

 

Motto: Konspirační teorie o tom, že Německo neprohrálo první světovou válku, ale bylo zrazeno socialisty, intelektuály a Židy – pomohla Adolfu Hitlerovi a nacistům vydláždit cestu k druhé světové válce.

 

Je Eurábie trefou do černého?

Rozhodl jsem se napsat tento esej poté, co jsem obdržel komentář od novináře, který není podle standardů mé země levicový, a který odmítl Eurábii jako pouhou konspirační teorii, která je srovnatelná s Protokoly sionistických mudrců.

Souhlasím s faktem, že konspirační teorie existují, a že mohou být nebezpečné. Konec konců, Protokoly a Dolchstosslegende, neboli "mýtus o bodnutí do zad” – tedy představa, že Německo neprohrálo první světovou válku, ale bylo zrazeno socialisty, intelektuály a Židy – pomohly Adolfu Hitlerovi a nacistům vydláždit cestu k druhé světové válce.

Co je mi nicméně záhadou je skutečnost, že velké množství lidí věří a to nejen v islámských zemích, ale i v Evropě a dokonce i ve Spojených státech, že teroristické útoky, které 11. září 2001 zničily Světové obchodní centrum v New Yorku, byly ve skutečnosti řízenou demolicí, kterou zinscenovala americká vláda a potom z ní obvinila muslimy. Viděl jsem o této teorii mnohokrát psát západní média. Ačkoliv je často (nikoliv ale vždy) odmítána a zesměšňována, je přinejmenším zmiňována… (například zde)

 

Galerie WTC zde – (Pozor zaheslováno! Jméno: aranka – Heslo: rajcenet)

 

V porovnání s tím je Eurábie – která tvrdí, že k islamizaci Evropy nedochází pouhou náhodou, ale za aktivního podílu evropských politických vůdců – sotva kdy alespoň zmiňována, bez ohledu na skutečnost, že je snadnější jí zdokumentovat. Trefilo se pojetí Eurábie příliš blízko cíle? Možná, že nezapadá do antiamerického pohledu mnoha novinářů? Je zajímavé, že o Eurábii nikdy nepíší dokonce ani ti levicoví novináři, kteří jsou jinak k Evropské unii kritičtí kvůli prvkům volného obchodu.

Kvůli tomu hodlám prověřit, jestli jsou teze Eurábie správné, nebo přinejmenším přijatelné. Nazval jsem tento projekt Eurábijská šifra jako narážku na bestseler Dana Browna Šifra mistra Leonarda. Brownův fiktivní příběh “dokumentuje” spiknutí církve, které má zakrýt pravdu o Ježíšovi. Nejsem si jistý tím, že se moje práce stane stejně populární, jsem si ale celkem jistý, že je realitě blíže.

Až bude příště chtít pan Brown psát o rozsáhlých konspiracích v Evropě, udělal by dobře, kdyby zaměřil svůj pohled na Brusel spíše než na Řím. Bylo by to mnohem zajímavější. Co následuje je krátké shrnutí tvrzení, se kterými přišla autorka Bat Ye’or ve své knize Eurabia: The Euro-Arab Axis (Eurábie: Euro-Arabská osa). Moje informace jsou založeny na její knize (kterou byste si měli přečíst celou). Kromě toho jsem čerpal z dalších jejích článků a rozhovorů. Zveřejňuji zde tyto informace s jejím požehnáním, toto shrnutí jde ale zcela na mojí zodpovědnost.

 

 

V rozhovoru s izraelským listem Haaretz Bat Ye’or vysvětluje, jak se francouzský prezident Charles de Gaulle, zklamaný ztrátou francouzských kolonií v Africe a na Středním Východě, a stejně tak upadajícím vlivem Francie na mezinárodní scéně, rozhodl vytvořit v šedesátých letech strategické spojenectví s arabským a muslimským světem, které by soupeřilo o vedoucí postavení se Spojenými státy a Sovětským svazem.

Je to otázka celkové transformace Evropy, která je výsledkem záměrné politiky, říká Bat Ye’or. “Směřujeme nyní k celkové změně Evropy, která bude více a více islamizována, a stane se politickým satelitem arabského a muslimského světa. Evropští vůdci se rozhodli uzavřít spojenectví s arabským světem, prostřednictvím kterého se rozhodli přijmout arabský a muslimský postoj ke Spojeným státům a k Izraeli. To se netýká pouze zahraniční politiky, ale také vnitřních záležitostí evropské společnosti, jako jsou imigrace, integrace imigrantů a představa, že islám je součástí Evropy”.

Evropa stojí před trvalou hrozbou terorismu. Terorismus je způsobem, kterým lze na evropské země vyvíjet nátlak, aby se neustále vzdávaly požadavkům zástupců arabských zemí. Požadují například, aby Evropa vždy mluvila ve prospěch Palestinců a proti Izraeli.

Eurábijský projekt se tak stává rozšířenou vizí antiamerické gaullistické politiky závislé na zformování euro-arabského celku nepřátelského k americkým vlivům. Podporuje evropské ambice udržet si důležité sféry vlivu v bývalých evropských koloniích, zatímco v arabském světě otevírá evropskému zboží obrovské trhy, obzvláště v ropných zemích, aby si zajistil dodávky ropy a zemního plynu do Evropy. Kromě toho by učinil Středozemí euro-arabským vnitrozemím tím, že by podporoval imigraci muslimů a prosazoval multikulturalismus se silnou přítomností muslimů v Evropě.

 

 

Používání termínu Eurábie bylo poprvé zavedeno v polovině sedmdesátých let jako název časopisu redigovaného prezidentem Asociace pro franko-arabskou solidaritu Lucienem Bitterleinem, a vydávaného společně s Groupe d’Etudes sur le Moyen-Orient (Ženeva), France-Pays Arabes (Paříž) a Middle East International (Londýn). Jejich články vyzývaly ke společnému euro-arabskému postoji na všech úrovních. Tyto konkrétní návrhy nebyly sněním izolovaných teoretiků; prosazovaly konkrétní politická rozhodnutí koncipovaná a realizovaná ve spojení s vůdci evropských států a s evropskými parlamentáři.

Během tiskové konference z 27. listopadu 1967 Charles de Gaulle otevřeně prohlásil, že francouzská spolupráce s arabským světem se stala “zásadním základem naší zahraniční politiky”. Druhá mezinárodní konference na podporu arabského lidu, která se konala v lednu 1969 v Káhiře, ve své rezoluci č. 15 rozhodla “… vytvořit zvláštní parlamentní skupiny, tam, kde ještě neexistují, a používat parlamentní platformu k podpoře arabského lidu a palestinského odporu”. O pět let později v Paříži, v červenci 1974, byla pod názvem Euro-arabský dialog vytvořena Parlamentní asociace pro euro-arabskou spolupráci.

Bat Ye’or zdůrazňuje tento sdílený euro-arabský program. Prvním krokem bylo vytvoření společné zahraniční politiky. Francie byla hnací silou tohoto sjednocení, které již bylo zamýšleno úzkým kruhem lidí okolo generála de Gaulla a arabskými politiky.

 

Arabské státy požadovaly od Evropy:

 • přístup k západní vědě a technologii,
 • politickou nezávislost Evropy na Spojených státech,
 • nátlak Evropy na Spojené státy, aby se přizpůsobily arabské politice,
 • démonizaci Izraele jako hrozby světovému míru,
 • a stejně tak opatření příznivá arabské imigraci a šíření islámské kultury v Evropě.

 

Tato spolupráce by také zahrnovala uznání Palestinců jako samostatného národa a OOP a jejího vůdce Arafata jako jejich zástupce. Přitom do roku 1973 byli známi pouze jako arabští uprchlíci, dokonce i mezi Araby. Koncept „palestinského národa“ jednoduše neexistoval.

 

 

Během ropné krize z roku 1973 arabští členové Organizace zemí vyvážejících ropu oznámili, že kvůli probíhající Yom Kippurské válce mezi Izraelem a jeho arabskými sousedy Egyptem a Sýrií nebude OPEC nadále prodávat ropu západním národům, které podporují Izrael.

Náhlý nárůst cen ropy byl trvalý. Nejen že vedl k silnému přílivu petrodolarů do zemí, jako jsou Saudské Arábie, které umožnily Saudům sponzorovat celosvětovou obrodu islámu, měl také vliv na Západ a obzvláště na Evropu.

Arabští vůdci nicméně potřebovali svojí ropu prodávat. Jejich lidé jsou velmi závislí na evropské ekonomické a technologické pomoci. Američané během ropného embarga v roce 1973 tento bod nadnesli. Ačkoliv ropný faktor jistě pomohl utvrdit Euro-arabský dialog, podle Bat Ye’or šlo v první řadě o záminku k zakrytí politiky, která vzešla z Francie před tím, než ke krizi došlo. Politika koncipovaná v šedesátých letech měla silné předchůdce ve francouzském snu z devatenáctého století o vládnutí arabské říši.

 

 

Tento politický program byl posílen úmyslnou kulturní transformací Evropy. Sympózia Euro-arabského dialogu, která se konala v Benátkách (1977) a Hamburku (1983) obsahovala doporučení, která byla úspěšně realizována. Tato doporučení byla doprovázena úmyslným a zvýhodňovaným přílivem velkého množství arabských a jiných muslimských imigrantů do Evropy.

 

Doporučení zahrnovala:

 1. Koordinaci snah prováděných arabskými zeměmi s cílem šířit v Evropě arabský jazyk a kulturu
 2. Vytvoření společných Euro-arabských kulturních center v hlavních městech Evropy
 3. Nutnost zásobit evropské instituce a univerzity arabskými učiteli specializovanými na výuku Evropanů arabštině
 4. Nutnost spolupráce mezi evropskými a arabskými specialisty, aby byl vzdělanému evropskému publiku představen pozitivní obraz arabsko-islámské civilizace a současných arabských záležitostí

 

Kvůli politické citlivosti a v zásadně nedemokratické povaze nemohly být tyto dohody zapsány formou dokumentů a smluv. Evropští vůdci se tedy pečlivě rozhodli nazvat tyto myšlenky “dialogem”. Na všech setkáních, výborech a pracovních skupinách se podíleli zástupci národů evropské společnosti a Rady Evropy společně s členy arabských zemí a Arabské ligy. K jednáním a rozhodnutím docházelo za zavřenými dveřmi. Žádná oficiální setkání nebyla zaznamenávána.

Euro-arabský dialog (EAD) je politickou, ekonomickou a kulturní institucí, která byla navržena k zajištění dokonalého souladu mezi Evropany a Araby. Jeho struktura byla navržena na konferencích v Kodani (15. prosince 1973) a v Paříži (31. července 1974). Nejvýznamnějším činitelem této politiky je Evropská parlamentní asociace pro euro-arabskou spolupráci, která byla založena v roce 1974. Další zásadní orgány Dialogu jsou Institut MEDEA a Evropský institut pro výzkum Středomoří a euro-arabskou spolupráci, který byl vytvořen v roce 1995 s podporou Evropské komise.

 

 

V rozhovoru s Jamie Glazov pro Frontpage Magazine Bat Ye’or vysvětluje, jak “v domácí politice zavedl EAD těsnou spolupráci mezi evropskými a arabskými televizemi, rozhlasy, novináři, vydavatelstvími, akademickým světem, kulturními centry, učebnicemi, studenty a mládežnickými organizacemi a v turistice. Mezináboženské dialogy byly v rozvoji této politiky rozhodujícím činitelem. Eurábie je tudíž touto silnou euro-arabskou sítí asociací – úplnou symbiózou se spoluprací a partnerstvím v politice, ekonomii, demografii a kultuře”.

Hnací síla Eurábie, Parlamentní asociace pro euro-arabskou spolupráci, byla vytvořena v Paříži v roce 1974. Nyní má přes šest stovek členů – ze všech velkých evropských politických stran – aktivních v jejich vlastních národních parlamentech stejně jako v Evropském parlamentu. Francie je v těchto asociacích stále klíčovým hráčem.

 

Byla navržena dalekosáhlá politika. Ta zahrnuje:

 • Soužití Evropy s muslimskými arabskými zeměmi, které poskytne Evropě – a obzvláště Francii, nejvýznamnějšímu hybateli projektu – váhu a prestiž, aby mohla soupeřit se Spojenými státy.
 • Organizace, fungující pod záštitou evropských vládních ministrů, pracujících v těsném spojení se svými arabskými protějšky, a se zástupci Evropské komise a Arabské ligy.

 

Hlavním cílem bylo vytvoření pan-středomořského celku, který by umožňoval volný pohyb lidí i zboží…

3.1.2008 Fjordman 

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární, pravdu, pak neváhejte, přidejte se: pište a nebo jen čtěte, rádi vás na našich stránkách a ve skupinách uvítáme. Nestůjte mimo, jde o Vaši budoucnost..

 

 

Související texty:

Aktualizace:

Upozornění redakce:

 • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

Ke stažení – Download – Klikejte na obrázek:

 

Eurabijská šifra

 

Navštivte archiv textů   Vstup do diskuze zde 

««« Předchozí text: Bitva u Vídně 1683 Následující text: WTC - Mé neslitovně zabité lásce... »»»

Atllanka | Středa 19. 07. 2017, 14.15 | Islamizace, EU, Blbost lidská | trvalý odkaz | vytisknout | 10127x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
reaguj[1] Pěkný
Skočdopole Neděle 15. 02. 2009, 13.12

Pěkný, fakt moc pěkný počteníčko, mohu jen všem joudům co vzývají islám, EU a Lisabon doporučit!

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?