Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, socani, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Samet - zlo pod koberec zamet

Polidšťování zla je sametovou verzí normalizace

 

Motto: Když jsem na hostýnské Pietě KPV naslouchal slovům poslance ODS – Marka Bendy o porážce hydry bolševismu a viděl nadšené kývání vedoucích hlav z KPV, skoro bych byl na sebe hrdý, že jsem malinko asistoval u jeho zrodu…

Jindy jsem však spíše za osla – říkají: dobře’s činil, StB se už tehdy zlobila, jak málo lidí, mimo Prahu, chodí demonstrovat za změny…

 

Fiktivní rozhovor se Sameťákem

Předkládám Vám fiktivní rozhovor se Sameťákem, na kterého jsme čekali stejně toužebně jako jiní na příchod Mesiáše. Nevěděli jsme, jak bude vypadat, obávali jsme se, že majitelé moci nepustí svůj vliv dobrovolně a že to nepůjde bez krveprolití. Proto to nadšení, když poté, co Prahu zaplnily prázdné Trabanty, se hranice otevřely i nám.

 

Vzkaz proletářům všech zemí, a hlavně bolševikovi

 

Zrod Sameťáka byl experimentem.

Na rozdíl od pádu nacismu si ponechal legislativu z let okupace. A na rozdíl od osvobození národního (1918) k němu nesměli ti, kteří ve svém oboru získali ostruhy v zahraničí. Souvisejícím rizikovým faktorem byla i výchova Václavem Havlem.

Absurdní dramatik bezelstně přiznal, že ač hlásá heslo „nejsme jako oni“, právě on „je jako oni“. Svým prohlášením, „že je mu podezřelý ten, kdo je moc připraven na budoucnost“ (Mosty – česko-slovenský týdeník č. 45/1999 z 29.11.1999), důstojně navázal na bolševiky, jejichž kvalifikací pro řízení země byla především stranická knížka.

Knížku nahradili Přátelé.

Sameťák se zrodil se souhlasem majitelů moci, kteří povolili uzdu. A s ním se u nás zrodil Kapitalismus se socialistickou tváří. Bohužel až s odstupem času se mi jeví nad slunce jasné, že jen zázrakem by Sameťák mohl splnit naše naděje.

Využijme času, kdy je módní říkat „Myslím to upřímně“ a položme mu pár otázek s cílem zjistit, zda Sameťák umožnil / umožní trestat zlo dosud netrestatelné pro politickou nevůli a bolševické zákony, a zda má pojistky bránící recidivám totalitních praktik.

 

Tak tedy, Sameťáku, co o Vás ví Vaši vrstevníci?

 • S: Co se ptáte? Ankety k 17. listopadu prokázaly, že neví skoro nic. Někteří sice slyšeli o tom radostném cinkání klíčů, ale podobných zábav v multikulturním světě je… Mně to nevadí, nejsem ješitný.

 

Oporami režimů jsou tajné služby. Gestapo, ideopolicie, StB. Pomohli Tvému zrodu. Co dělají dnes?

 • S: Estébáka znáte jednoho. Ludvíka Zifčáka. Změnil jsem časy, moc už nepatří Straně, ale Stranám, a i on má svou stranu. Slíbil Antisamet, že bude nový převrat a tentokrát poteče krev. Vám to zřejmě neva. Jen JUDr. Hulík na něj podal trestní oznámení. Kol něj je ticho po pěšině; snad nemyslíte, že přiznám nebezpečí zleva. Zničilo by to stíhání Vladimíra Hučína za šíření poplašné zprávy o levicovém nebezpečí.
 • Agenty StB můžete dohledat v Seznamech. V nich se teď v čase adventním podařilo objevit držitele negativního lustračního osvědčení (!!!), místostarostu Českého Těšína a člena předsednictva ČSSD (!) Martina Kuše. „Takových případů je řada, nevidím důvod se jím zabývat“ – řekl Vám k tomu ústavní činitel, předseda Sněmovny Lubomír Zaorálek (ČSSD) (zdroj PRÁVO 30.11.2004). Vadí vám to? Nevadí!
 • Co tedy chcete? Má snad ČSSD, když už se nemůže domluvit, co je sociálně demokratickou politikou, přiznat, že se shodne jen na přechovávání a vyzdvihování estébáků & spol. a držení disidenta Hučína v kleci? Hučín si tu naši šou snad i sám zaplatí.

 

Na estébáky navázal…

 • S: Ano. Petr Uhl. To byla a je šou! Rozšíření „omylu“ o smrti studenta Martina Šmída mu vyneslo místo generálního ředitele tiskové agentury. A snad úcta k dodržování lidských práv Lvem Davidovičem Trockým, hlavním organizátorem VŘSR, přiměla ČSSD svěřit lidská práva do péče trockistovi Uhlovi. Podle toho to dopadlo. Tak dlouho Vám tvrdil, že stát garantuje lidská práva, a proto on musí špehovat, zda nekamarádovi nelze přišít jejich porušování, až jste společně dospěli k opaku.
 • Garance práv státem? Cha, cha, to prohlásíme za feudální přežitek. Záruku svobody i po projevu máte ještě na českém papíře, nadřazen jí však je eurozatykač vracející Čechy do dob totality. Opět můžete být trestáni za něco, co není v ČR trestné. Listina práv a svobod je přeci přežitkem, to už zdůraznil Uhl. Její autoři vycházeli z dobových představ o ochraně občanů, EU v dnešní podobě neexistovala. Nevěříte? Čtěte Uhla v PRÁVU 28. 8. 2004. To není reklama, to je odkaz, to můžete otisknout.

 

EU je pro mnohé zárukou…

 • S: Čeho? Vaše česká menšina odsouhlasila, že budete zas podléhat všemocným komisařům. To jste si nevšimli, že nejen Čechami, ale i „Evropou“ obchází pravda a láska kapitalismu se socialistickou tváří? Když jsem se rodil, v Evropě byly chráněny informace o soukromých občanech, což je základ svobody. Zato politici vstupovali do politiky celou osobou, nesměli tajit nic. Teď je tomu přeci naopak.
 • Je pravdou, že evropský komisař za Francii Jacques Barrot byl roku 2000 odsouzen za nedovolené financování své strany UDF. Britský euroskeptik Farage to letos vynesl na světlo a socialistický šéf Evropského parlamentu trvá na tom, že Farage se musí za tu pravdu omluvit. Evropská komise je desetiletí zmítána skandály se svým financováním, proto dnešní předseda Komise, José Barroso prý už ne maoista, se za Barrota postavil. Zato v ostatních případech komisař vyletí, pokud Barroso řekne. Je vinen Barosso, nebo Vy? Jste to Vy, komu nevadí, že jste mu delegovali pravomoc sklonit prst k zemi…
 • Kdysi lékař nacistické Luftwaffe při diskusi o riziku pilotů při nedostatečném nebo poškozeném přívodu kyslíku ve velkých výškách požádal o povolení provádět experimenty na „profesionálních zločincích, při nichž ovšem mohou pokusné osoby zemřít“. Pokusy opravdu začaly v Dachau a my je odsuzujeme jako odporné divadlo a pokusy s lidmi-morčaty. Současně jásáme, jak prý odvrháváme lidský konzervatizmus, který si za sebou lidstvo lopotně táhne jako veliký balvan bahnem svých dějin, když naši vědci sdělují, že za pár let dokáží přeměnit kteroukoliv lidskou buňku v jinou, takže i homosexuální sňatek může vést k plození dětí (Robert Blanda, MF Dnes 30. 7. 2004). Zlo má náhle milý, lidský rozměr. Polidšťování zla, především bolševického, je sametovou verzí normalizace.

 

Je 15 let poté demokracie u nás zajištěna?

 • S: Zrovna Vy se snažíte už léta rozproudit diskusi na téma Co je demokracie a nikdo s Vámi o tom nechce mluvit. Nevím, proč bych zrovna já měl být výjimkou, když deficit demokracie v EU je notoricky známý, a demokracii americkou v Ostravě zpochybnila sama Madeleine Albrightová.
 • Už jsme tu mluvili o moci Stran. Ty se chovají jako firmy podnikající v oboru Politika. Proč vám nevadí, že všem firmám je zakázána klamavá reklama, pouze Stranám ne? Nezdá se Vám, že zvláště grošácká volební kampaň byla reklamou na krabice, z nichž teprve vyskočí čertík zaštiťující se Vaším mandátem? Když opravdu zvolíte Stranu čestných lidí odhodlaných opravdu hájit Vaše zájmy, kde máte záruku, že Strana nebude tunelovatelná podobně jako akciová společnost?
 • Nikdo u vás nezpochybňuje Izrael jako skutečně demokratickou zemí. Někdejší izraelský ministr Rafael Eitan (jemuž vyšetřovací komise přisoudila spoluzodpovědnost za masakry v táborech Sabra a Šatíla) se nechal slyšet, že „když jsme obsadili toto území, Arabům nezbude, než cupitat kolem jako omámení švábi v lahvi“ (zdroj PRÁVO 25. 11. 2004). Je to snad s demokracií lepší? Většina eurovlád prohrála eurovolby, přesto vlády šly a přijaly euroústavu. Gross utrpěl volební debakly, ale nezměnilo prý to rozložení na politické scéně, protože ta je dána počty poslanců ve Sněmovně. Ne Arabi, ale vy cupitáte jak omámení švábi v lahvi.

 

Na Grossovy výčitky, že nechodí volit, odpověděli studenti 17. 11. 2004 tím, že není koho volit.

 • S: Kdo o tom ví? Noviny zveřejnily fotky šťastných občánků radostně cinkajících klíči. Něco jako diskoška. Studenti na Albertově vyčetli Grossovi, že mu nevadil Přibyl, velitel oddílu, který mlátil lidi r. 1989; Přibyl jak známo nakonec odstoupil sám. A M. C. Putna mluvil i o dalším ústavním činiteli:
 • Něco smrdí ve státě českém. A já tvrdím, že ryba smrdí od hlavy. A jestliže pan senátor Bárta měl jednou ten nápad, že obžaluje současného prezidenta z velezrady kvůli nějakým právním záležitostem, myslím, že by bylo dobré zvážit, jestli by neměl být obžalován z velezrady ze zcela jiných důvodů, a to pro jednoznačnou relativizaci komunistického režimu a nepřímé nebo přímé podporování dalšího vlivu komunistů v naší současnosti.
 • Na budově KSČM tentýž den a pod ochranou policie vystavili rudé vlajky s portréty osobnosti zodpovědné za bolševické vraždění. Ani jedni, ani druzí takto boj za své hodnoty nevyhrají. Máme přeci profese pro demokracii. Nebyl problém udržet Clintona u moci, není problém vytvořit „demokracii“ pomocí volebních uren a občanské neposlušnosti. Je to o technologii moci. Gross je nešika.

 

Máme pojistky bránící recidivám totalitních praktik?

 • S: Otázku jednoznačně zodpověděla náměstkyně Obvodního státního zástupce pro Prahu 1 JUDr. Zdeňka Galková, když neshledala žádný trestný čin v činech, z nichž se Vám ježí hrůzou vlasy na hlavě. K chování reprezentantů státní moci, konkrétně přerovského soudce Jelínka, zjevně vybočujícího z ústavou daného rámce, se vyjádřil z Jeseníku okresní státní zástupce Ladislav Prouza. Po nacistech, zdůrazňujících nadřazenost rasovou a bolševicích nadřazujících stranickou knížku, přišel on s teorií dominantního vlivu soudu. Zákon to nezná, praxe ano. Jedinou pojistkou jste vy. A vy většinou mlčíte.

 

A vůle trestat zlo?

 • S: Já ze zákona nemusím vystupovat proti těm, kteří mi pomáhali na svět. V daleké Kambodži však jsou lidé přesvědčeni, že pokud by se nepodařilo uskutečnit soud s komunistickými teroristy Rudými Khmery, změnila by se Kambodža v zemi bez práva.

 

Děkuji Vám za rozhovor. Do případného příštího setkání můžeme uvažovat, zda rokem 1989 skončily časy nevůle a nemožnosti zlo trestat. A zda třetí odboj nepokračuje.

 • S: Uvažovat můžete. Vím, že si píšete s vězněm z Mírova. Možná nevinným. Možná si tam budete povídat osobně. Víte, co říkal Pavel Wonka, poslední proslulá česká oběť otevřeného bolševismu?

 

Tam, kde si elita přisvojí téměř všechna práva a zbylé, větší části společnosti, přenechá jen povinnosti, zaniká řád a vzniká chaos zvladatelný jen zmrazením celé společnosti a jejím ochromením strachem. Kdo se jednou octne na cestě zastrašování, musí v ní stále pokračovat a stupňovat jej.

František Rozhoň 

 

Související texty:

Upozornění redakce:

 • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

Navštivte archiv textů     Vstup do diskuze zde 

 

Stáhněte si naše Prezentace       Atllanka Vás vítá – Welcome

 

Komentáře na našem webu se zobrazují s určitým zpožděním, omlouváme se Vám, ale je to nezbytná ochrana před hulváty a hlavně před reklamním spamem…

 pošli na vybrali.sme.sk jaggni to! Linkuj.cz pridej.cz

««« Předchozí text: Kdo byli Tři králové? Následující text: Orli Mašínové a bečící české stádo »»»

Atllanka | Úterý 25. 03. 2008, 16.01 | Česko, Politika, Videa | trvalý odkaz | vytisknout | 1686x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Nelze přidávat nové komentáře.