Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Kdo byli Tři králové?

Král číslo jedna – generál Josef Mašín

 

Josef Mašín se narodil v roce 1896 v Lošanech u Kolína na rodinném statku. Byl od mládí velmi bystrý a národně uvědomělý. Po studiu základní školy vystudoval i gymnázium. V roce 1915, po maturitě, narukoval v rámci mobilizace v hodnosti desátníka do rakousko – uherské armády. Při první příležitosti přeběhl na druhou stranu, stejně jako mnoho jiných, k Rusům do zajetí…

Ze zajetí se dostal brzy do tvořící se české jednotky v ruské armádě, kde konečně mohl bojovat pod českým praporem v rámci 1. československého střeleckého pluku za svobodu svého národa a jeho budoucnost. Několikrát byl v bojích raněn, několikrát vyznamenán. Zúčastnil se mnoha slavných bitev československých legií v Rusku. V rámci 1. střeleckého pluku byl velmi oblíben a byl považován za jednoho z jeho nejudatnějších příslušníků. Účastnil se mnoha významných rozvědek, proslavil se jak v bojích u Zborova a Bachmače, tak i v bojích na sibiřské magistrále.

 

 

Domů se vrátil s hodností štábní kapitán a se čtyřmi stupni ceněného ruského vyznamenání kříže sv. Jiří, čímž získal pocty tzv. Svatojiřského rytíře. Sloužil v Českých Budějovicích, v Olomouci (zde se oženil se Zdeňkou Novákovou, s níž měl nakonec tři děti: Ctirada [1930], Josefa [1932] a Zdeňku [1933]) a v roce 1929 byl přeložen do Ruzyně. Zde zůstal u dělostřeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova až do okupace. Josef Mašín nemohl odpustit politikům, že nechaly bohatou československou výzbroj na pospas nacistům. Měl na poslání těchto zbraní zcela odlišný názor.

Vydali republiku bez výstřelu, já svoje kasárna nevydám – řekl Mašín v předvečer kapitulace. Chtěl se postavit se svým plukem na odpor. Chtěl aspoň v Ruzyni okupantům dokázat, že tenhle pochod se neobejde bez výstřelů. Mašína suspendovali v noci ze 14. na 15. března a s okamžitou platností mu zakázali vstup do kasáren.

 

Film Neporažení

 

Když se začali okupanti usazovat v Praze, ztratil se podplukovník Mašín ze světa. Přestože wehrmacht obsadil všechna kasárna, zásoba zbraní vojenských odbojových skupin Mašínovou zásluhou vzrůstala. Jednou přivezl Mašín, v německé uniformě a s falešnými doklady, plné auto naložené zbraněmi.

Už několik týdnů po okupaci republiky věděli nacisté, že se chtěl podplukovník Mašín v Ruzyni bránit a že je to i pro budoucnost nebezpečný protivník. Poslali na prohlídku Mašínova bytu protektorátní policii, ale než se strážníci dostali vůbec do domu, vyskočil Mašín z okna na balkónek, po drátu hromosvodu se spustil na dvorek, přelezl vysoký plot a zmizel v polích. Mašín se přestěhoval k matce, ale i tady bylo za chvíli nebezpečno.

 

Kati SS Himmler a Heydrich

 

Jednoho podzimního večera roku 1939 se Gestapo na Mašína dokonale připravilo. Ale i zde byl Mašín rychlejší a gestapákům v čele s Oskarem Fleischerem, nezbylo nic jiného než si vylít zlost z neúspěšné akce na čtyřiasedmdesátileté Mašínově matce. Druhý den zabavili veškerý majetek Mašinově manželce a pohrozili, že pokud se Mašín do tří dnů nepřihlásí, tak ji zavřou a děti odeberou. Paní Mašínová zatím stačila do zkonfiskovaného kanystru s benzinem vhodit hrst jemného písku. Mašínova rodina později dostala výpověď ze státního bytu a odstěhovala se na venkov do Poděbrad. A Gestapo stále nemělo po nebezpečném nepříteli říše sebemenší stopu.

Josef Mašín patřil mezi zakládající členy vojenské odbojové organizace Obrana národa, kde spolu s Josefem Balabánem a Václavem Morávkem vytvořili zpravodajskou a diverzní skupinu, kterou samotné Gestapo pojmenovalo Tři králové.

Kromě shromažďování zbraní, výroby výbušnin, zajišťování emigrace a vydávání ilegálních tiskovin byly nejdůležitějšími akcemi skupiny Tří králů dva pumové atentáty provedené v Berlíně. První výbuch postihl v lednu 1941 budovu říšského ministerstva letectví a policejního ředitelství. Tento útok se povedl díky švagrovi Josefa Mašína Ctiboru Novákovi. Ten pekelné stroje, vyrobené v malé klempířské dílně na Bílé hoře, dopravil do Berlína na místo určení. Druhý útok byl proveden v únoru 1941 na Anhaltském nádraží. Cílem měl být salónní vlak říšského vedoucího SS Heinricha Himmlera. Časovaná nálož vybuchla podle plánu, avšak Himmlerův vlak pro technickou poruchu přijel na jiné nádraží.

 

Ukázka z časopisu V boj!

 

Tři králové vydávali ilegální časopis V BOJ!, který vycházel každý čtvrtek a každé číslo se objevil rovněž v Petschkově paláci, kde sídlilo Gestapo. Mašín hned k prvnímu číslu, které bylo určeno pro Gestapo připsal několik řádek: „Abyste se nemuseli obtěžovat sháněním tohoto časopisu, chcete-li se dozvědět pravdu, posílá vám redakce jedno číslo gratis. Zároveň se zavazujeme zasílat vám po jednom výtisku každého čísla i nadále. Smrt okupantům! B+M+M“

Nejvýznamnější činností skupiny Tří králů ale bylo navázání a udržování styků s nejdůležitějším agentem velitele československé rozvědky F. Moravce Paulem Thümmelem (známého pod krycím názvem A-54) a exilovou zpravodajskou ústřednou v Londýně.

Třem králům se dlouho dařilo utíkat z nastražených léček, čímž pražskou úřadovnu Gestapa, včetně jejího šéfa Geschkeho, přiváděli k zuřivosti. V dubnu 1941 se Tři králové napojili na odbojovou organizaci tzv. Prstýnkářů (Prstýnkáři si říkali členové odbojové skupiny, která vznikla z příslušníků nacisty rozpuštěného Svazu rotmistrů a poddůstojníků). Do této organizace se vloudil i konfident Gestapa Antonín Nerad, který byl bývalým rotmistrem naší armády. Při jedné konspirativní schůzce v Dejvicích, kterou měl s touto odbojovou skupinou Josef Balabán a která byla díky konfidentovi vyzrazena, padl do rukou gestapa první ze Tří králů. Vzdor bestiálně krutým výslechům nepodlehl, nic nevyzradil a dokonce se mu podařilo dezinformacemi získat čas, aby jeho přátelé mohli vysílačku přemístit.

 

 

Mašín s Morávkem pokračovali v odboji dál, ale 13. května roku 1941 je postihla další rána. Toho dne se Mašín, Morávek a radista Peltán spojili s Londýnem tajnou vysílačkou z nuselského bytu ve slepé ulici Pod Terebkou. Krátce po prvních depeších začalo na chodbě zvonit přepadové komando Gestapa. Peltán s Morávkem začali ničit šifrované zprávy, aby nepadly vetřelcům do rukou, a pak rozbili vysílačku. Mašín se s odjištěnou pistolí rozběhl ke dveřím. Rychle otevřel a vystřelil. Zasáhl jednoho gestapáka. Vzápětí se ozvala Morávkova pistole a poranila druhého muže.

Gestapo střelbu opětovalo a jedna kulka zasáhla Mašína a on upadl na zem. Stále se však bránil a z bytu se pokoušel ležícího Mašína střelbou krýt Morávek, který ho nechtěl nechat napospas Gestapu. Morávkovi se ale vzpříčil v hlavni náboj a Gestapu se podařilo zpacifikovat těžce zraněného Mašína. Morávek byl posléze palebnou přesilou donucen k ústupu. Poté se společně s Peltánem spustili po ocelovém lanku, které jim sloužilo jako anténa, ze třetího patra 15 metrů nad zemí do dvora. Morávkovi drát téměř úplně odřízl levý ukazováček, o který nakonec přišel. Peltán si narazil obě nohy. Přesto se oběma podařilo uniknout a dorazit do náhradních bytů. Takové štěstí už neměl Josef Mašín, který byl v bezvědomí převezen do vězeňské nemocnice na Pankráci.

 

 

Mašín byl ve vážném stavu – měl zlomenou levou nohu v bérci, střelnou ránu v boku, v noze a prostřelené zápěstí, mnoho pohmožděnin a silnou ztrátu krve. Z pankrácké nemocnice spěchalo Gestapo s Mašínem do SS lazaretu v Podolí. Tady mu věnovalo několik německých lékařů největší péči, protože Gestapu velmi záleželo na tom, aby Mašín přežil. Mašín byl podroben nelidskému týrání, při kterém nic, co by mohlo Gestapu pomoci, neprozradil. Pokud hovořil, tak jmenoval osoby, které už byly dávno zatčeny a nebo za hranicemi.

Mašín se pokusil spáchat sebevraždu, když naběhl hlavou proti ústřednímu topení. Jeho hlava náraz vydržela. Nepodařilo se mu spáchat sebevraždu ani podruhé a potřetí, když si prokousnul tepnu. Několikrát byl během výslechu zbit do bezvědomí. Když nepomáhalo fyzické týrání, tak Gestapo zatklo jeho manželku, kterou rovněž mučilo. Ze zuřivosti nad jeho mlčením ho dokonce odvedli gestapáci k jeho ženě, kterou tak dlouho neviděl. Nic neřekl, jen na ní hleděl nedaje na sobě nic znát. Gestapo došlo k závěru, že jej těžko zlomí. Byl pevný, během výslechů nic, co by mohlo Gestapo použít, neprozradil, a navíc vinu ostatních zatčených odbojářů bral často na sebe.

 

Moták, poslední dopis, který věnoval Josef Mašín své rodině

Drahé moje děti! Posílám Vám poslední svůj pozdrav před svým odchodem na věčnost. Poslední má myšlenka patří jen Vám a to mne nejvíc tíží, neboť jste dosud ještě malé a potřebovaly byste mé největší péče. Bohužel Vás musím opustit.

 

 

Dnes ještě nechápete vše, ale až budete starší, jistě mne pochopíte. Bojoval jsem za naši drahou vlast a národ proti odvěkým našim nepřátelům – Němcům, kteří naši vlast a národ chtěli porobit a zničit. Nechtěl jsem připustit, abyste jednou i Vy byly porobenými otroky, nýbrž abyste zůstaly svobodnými a volnými občany.

Pamatujte si, že hájit svobodu své vlasti a národa jest povinností každého uvědomělého Čecha. I Vy jednou takto musíte postupovat. V tomto boji jsem podlehl. Věřím však pevně, že naše svatá věc zvítězí. Zůstanete zde nyní jen se svou mamičkou. Musíte ji poslouchat, abyste jí ulehčily její těžký úkol a starost o Vás. Líbám Vás v duchu všechny, i s Vaší mamičkou. Buďte šťastni. Váš milující otec. Vlasti zdar!

Josef Mašín byl 30. června 1942, tedy již před 65 lety, na kobyliské střelnici popraven. Jeho poslední slova údajně byla „Ať žije Československá republika!!“ Tak padl československý legionář, důstojník naší předválečné armády, příslušník domácího odboje, čestný a hrdý vlastenec. V roce 2005 byl Josef Mašín povýšen do hodnosti generálmajora in memoriam.

Nezbývá než dodat, že synové Josefa Mašína odkaz svého otce nezradili a stejně jako on se i oni postavili se zbraní v ruce proti zrůdné ideologii, která se po skončení druhé světové války začala v Československu rozlézat.

zpracovalo st@tll l.p. 2008

Související texty:

Upozornění redakce:

  • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární pravdu, pak neváhejte, přidejte se: pište a nebo jen čtěte, rádi vás na našich stránkách a ve skupinách uvítáme. Nestůjte mimo, jde o Vaši budoucnost..

 

Nezapomeňte také navštívit náš archiv textů

 


««« Předchozí text: Kdo byli Tři králové? Následující text: Orli Mašínové a bečící české stádo »»»

Atllanka | Úterý 25. 03. 2008, 11.40 | Historie, Osobnosti, Videa | trvalý odkaz | vytisknout | 7722x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
reaguj[1] Tři králové.
Jarda mejl Úterý 25. 03. 2008, 16.28

Není to nic nového co zde píše autor. Stačí trošku chtít něco se o té době dovědět. Zdrojů je dost. Přesto, však jeho synové nemuseli vraždit. Spousta lidí republiku v té době opustila a nezanechala po svém odchodu žádné mrtvé. Pokud mi můj názor někdo bude vyvracet, budiž. Má na to právo, ale prosím, ať si na místě těch mrtvých představí třeba své rodiče. Nebo ty které má rád.

reaguj[2] Chybí ti představivost?
Královna Úterý 25. 03. 2008, 16.57

Ano, moc hezky!

Tak si představ svou mámu v roli zavražděné Milady Horákové, svou sestru dosaď do role manželky českého hrdiny Josefa Mašína, a dívej se jak bez pomoci a léků na holé zemi umírá rok v bolestech na rakovinu, a svou dceru si zase promítni třeba do Zdenky Mašínové, a sebe do osudu některého ubitého letce, nebo třeba do Heliodory Píky… A svoje děti pak dosaď do KSČ!

Přeju hezký den. :-)

reaguj[3] Pro Jardu
Jenda Benda Úterý 25. 03. 2008, 17.09

Existují-li pochybnosti o správnosti udělit vyznamenání Mašínům, tak se ptám, proč nevztáhnout totéž i na četné vyznamenané odbojáře z druhé světové války?

Partyzán Tomek, vyznamenaný po válce in memoriam, v přestrojení za kominíka vložil bombu do rekreačního objektu na Valašsku, v němž probíhalo školení příslušníků SS. Při výbuchu nezahynuli jen esesáci, nýbrž i český personál objektu, tj. kuchařky a uklízečky.

Při vyhazování německých muničních vlaků do povětří partyzány hynuli i zcela nevinní čeští strojvůdci. Bude někdo kvůli tomu pokládat české odbojáře za vrahy?

Tak Jardo, nebuď jak malý Jarda a zapni mozek – je to hanba, být dospělý a chovat se jako tele.

Válka je vždycky krutá a přicházejí při ní o život i zcela nevinní a nezúčastnění lidé, nezřídka se stávají obětmi i té strany, která je v právu a vede spravedlivý boj. :-D

reaguj[4] Pro Jendu Bendu.
Jarda mejl Úterý 25. 03. 2008, 21.22

Nezlob se. Mašíni vraždili až po válce, ve které jejich táta byl popraven Němci a ne Čechy. Bylo to cca o 10 let později. A pro válku já osobně nemám žádné pochopení. Kdyby byli všichni jako já, tak by nemuselo být žádné válčení.

reaguj[5] Ty se mi zdáš!
Jenda Benda Úterý 25. 03. 2008, 22.23

Válka neskončila, jen jedna totalita vystřídala druhou… a to tu bohorovně kecáš, jak víš všechno – víš prd! – škoda každé diskuze s tebou! 8-)

reaguj[6] Jardovi
Kofola Úterý 25. 03. 2008, 22.52

Jardo, opravdu se divíš tomu, že Mašínové nechtěli být dalšími muži s brašnou, viz video v článku? Já ani moc ne.

reaguj[7] Pro všechny.
Jarda mejl Středa 26. 03. 2008, 11.07

Prima diskuse. Bohužel vražda zůstane vždy vraždou. Ať ji spáchá společnost nebo soukromá osoba. Můžete ji omlouvat jak chcete. Pěkné dny i Kofole (že Zdeňo).

reaguj[8] Pro všechny.
Jarda mejl Středa 26. 03. 2008, 11.45

Prima diskuse. Můžete mi klidně vyčítat cokoliv, ale když někdo někoho úmyslně zabije, pak je to dle mne vražda. Je zcela jedno kdo ji spáchá. Ať jedinec nebo společnost. Mohu dodat jen to, že když odsoudili Miladu Horákovou (s tím také nesouhlasím), platily v tomto státě určité zákony. Tak je tomu i dnes. Diskutovat o tom jaké byly a jsou je jiná věc. Kdo tyto zákony nerespektuje, dostává se do konfliktu se státní mocí. Takže závěrem. Vrah zůstane vrahem. Podotýkám, že jsem socialismus zažil na vlastní kůži a dost dlouho. Pěkné dny. P.S. Jsem jediný, kdo uvedl svůj meil. Vy ostatní se skrývate za anonymitou. Nesvědčí to o něčem?

reaguj[9] Zákony?
Bělohorský mejl Středa 26. 03. 2008, 12.10

Děláš si srandu Jardo? Ani podle tehdy platných zákonů nikdo nebyl souzen – nebo snad naše zákony povolovaly někdy mučení a bití? Povolovaly zavírání bez soudu a spolupráci z cizí rozvědkou? Nebo KGB byl snad český spolek Komunistické Gustavovy Bandy? Nikdy jsi nečetl, jak se vynucovala doznání? A abys tu netrčel tak sám s tím svým emailem – dal jsem svůj, jen nevím co to ukáže o identitě – meil si každý udělá jaký chce, nemyslíš? A o tom jak jsi za socialismu zkusil – dovol abych se zasmál, kdyby tomu tak bylo, neobhajoval bys tu vraždy komunistů a nezatracoval ty, co se proti tomu jako jedni z mála postavili. Za životní jistoty bydlení v paneláku a práci za stravu a oděv, zdar! :-D

reaguj[10] Pro všechny.
Jarda mejl Středa 26. 03. 2008, 12.13

Prima diskuse. Každý kdo úmyslně zabije je pro mne vrah. Jedno zda fyzická osoba nebo výkonná moc společenského zřízení. Rozdíl je v tom, že společnost (každá) se řídí zákony. Ten, kdo je nedodržuje se vystavuje nebezpečí, že proti němu budou použity a to se všemi důsledky. To snad se mnou souhlasíte. Zda jsou zákony dobré nebo špatné je věcí diskuse. Faktem, ale zůstane, že nikdy nevyhovují všem. Já osobně jsem žil dost dlouho v socialistickém zřízení. Troufnu si říci, že nejdéle z vás všech. Možná to na mě zanechalo následky, ale to, že vrah zůstane vrahem, mi nikdo nevyvrátí. Přeji pěkné dny. P.S. Jak koukám, jsem jediný kdo uvedl svůj email. Vy se za sebe stydíte, když chcete být anonymní?

reaguj[11] Pro Bělohorský
Jarda mejl Středa 26. 03. 2008, 13.04

Vše jsem Ti popsal v meilu. Pokud není vymyšlený, tak Ti to dojde. Pokud je vymyšlený, tak bohužel ne.

reaguj[12] pro Jardu
Bělohorský mejl Středa 26. 03. 2008, 22.08

Email jsem dostal, příležitostně odpovím – na důkaz poslední věta: … A my dva bychom asi nediskutovali… zatím. Ale s tou druhou frontou nemáš pravdu – pošlu ti odkazy na to, jak to bylo :)

reaguj[13] Co by na to řekl otec?
Havrann Hermann Čtvrtek 27. 03. 2008, 10.20

Nemyslím si, že by jejich otec byl na své syny za to co provedli pyšný. On bojoval až do konce a položil za svoje ideály život i když taky mohl utéct. V tomto kontextu jeho synové zbaběle utekli. Otec se snaži útočit na pohlaváry říše (viz. pokus o útok na vlak). Synové pouze na nejnižší články režimu (bylo to nejmíň nebezpečné). A paradoxně svým bojem, který režimu nezpůsobil žádnou škodu dali naopak vítr do plachet komunistické propagandě.

reaguj[14] Pro Göringa Hermanna
Královna Čtvrtek 27. 03. 2008, 20.36

Nevím přesně, jak by byl pyšný otec Mašín na své syny, mohu se jen domnívat – že velmi! Ale za to vím zcela přesně, jak jednou bude pyšný na tebe tvůj syn, zřejmě si vezme jméno manželky a na bohurovného a přitom zbabělého magora jako ty, se bude snažit rychle zapomenout! :-D

reaguj[15] to Hermann
Budulínek Čtvrtek 27. 03. 2008, 20.47

Otec Mašín, stejně jako jeho synové, bojoval proti zločinnému režimu. Ale to ty nikdy nepochopíš, černý ptáku.

reaguj[16]
stana mejl Sobota 18. 04. 2009, 09.30
:-) :-) :-) :-) :-)
reaguj[17] Bratři Mašínové
Miloš Miltner mejl Pátek 30. 07. 2010, 10.33

Porovnejte prosím všechny zavražděné a pozavírané komunistickou justicí a těch několik málo mrtvých, které zastřelili Mašínové. Měli proti sobě 2O.OOO policistů, vojáků jak z DDR tak ruských. To si myslíte, že když všichni měli nabité zbraně a chtěli je odstřelit, že Mašínové budou po nich zázet švestky? Uvažujte prosím. Miltner Miloš. býv. náčelník českých a slovenských skautů v exilu. 8-O

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?