Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Vítězný únor byl národní propadák

Kdo jinému jámu kopá… aneb S Lisabonem ke svobodě čelem vzad!

 

Motto: Nejlepší komunista je mrtvý komunista. A když je živý, je mu potřeba utrhat nohy… K 231 po sovětské okupaci v roce 1968.

 

Vítězný únor 1948

Vítězný únor je termín používaný komunisty a jejich příznivci hlavně v časech minulého režimu a není ničím jiným, než pojmenováním komunistického převratu v Československu, který proběhl mezi 17. a 25. únorem 1948.

Bezprostředně poté nastalo násilné potlačení svobodné plurality stran a přechod od demokracie k totalitě pod vedením KSČ inspirující se v Moskvě. Že byli naši rudí spoluobčané papežtější než papež, a že tím více než naplnili fakt, že poturčenec horší Turka, svědčí i to, jak zlikvidovali i to sebemenší svobodné soukromé podnikání, a jako jediní ze satelitů Ruska totálně, až na pár zemědělců, vyvlastnili všechny živnostníky.

 

 

Takže, to svalování viny na příkazy z Moskvy dodnes tak velmi oblíbené, jak u bývalých tak i u dnešních členů KSČ či KSČM, rovněž jako u jejich myšlenkových přisluhovačů, je zcela zjevně pouze účelové a soudruzi se tak pouze svalením viny na druhé snaží uniknou zodpovědnosti za napáchané škody, zlo a zvěrstva.

Únor 1948 byl totiž jednoznačně pouze vítězstvím lidské zášti, závisti, hlouposti a sobectví. Národ byl připravený nacisty o své přirozené hrdiny a vůdce, lidé byli vyčerpaní válkou a před sebou měli nejasnou budoucnost.

 

 

A tak zcela samozřejmě toužili po lepších životních podminkách a proto byly ochotni jít do ulic, a třeba i stávkovat za lepší budoucnost pro sebe a své potomky. K žádnému převratu v jejich myšlení a k jednotné podpoře KSČ a Gotwalda však nikdy nedošlo. Nikdo, mimo komunistů, tenkrát neskandoval Ať žije KSČ!

Komunismus je naprosto srovnatelný s nacismem, má však na svědomí, vzhledem ke své délce trvání, nesrovnatelně větší množství obětí, zvěrstev a zločinů… Byl a je strůjcem mnoha genocid (Ukrajina, Litva, Kambodža, Severní Korea…), jeho úkolem je pouze bezpracný zisk, nekontrolovatelná moc a diktatura.

 

 

Komunismus je jen jinou formou nacizmu, nejde sice zjevně proti rasám, ale jde proti náboženství a třídám – to jest: Upřednostňuje či potlačuje lidi podle vyznání, či majetku… Ergo, potlačuje svobodné myšlení a protěžuje bezcharakternost a neschopnost, či lépe řečeno „všehoschopnost“. Ale nutno dodat, že oni sami vůdcové, ač často sami neschopní, majetek míti mohou… A na to vyznání se jich taky nikdo ptát přece nebude – viz Husákova předsmrtná zpověď a poslední pomazání!

Náš článek si neklade za cíl nějaké komplexní zmapování celé historie komunismu u nás, jen se snaží připomenout něco málo z jeho vrcholných počinů. Kdyby jen pouhá desetina z toho byla pravda, pak stojí tato pravda za postavení komunistů mimo zákon. Nechápu, proč se s tím stále otálí.

 

Veliké srocení soudruhů začíná

Na žádost Gottwalda a Slánského přijeli 23. září 1948 do Prahy sovětští poradci Makarov a Lichačov (a později další), kteří měli pomoci s organizací velkých procesů. Sovětští poradci již působili v té době i v dalších socialistických státech. Poradci nepřijeli diskutovat, přijeli konat.

Pod jejich dohledem bylo rozběhnuto vyšetřování, které mělo za cíl odhalit agenty západních imperialistů nejen v řadách lidí poražených po „vítězném únoru“, ale také i v samotné komunistické straně.

Konečným cílem bylo zinscenovat velký proces, který by předčil procesy v dalších socialistických státech. Spirála se začala roztáčet… na jejím konci skončil i sám Slánský …a syfilitický Gotwald se ze strachu uchlastal!

 

Proč musel zemřít Heliodor Píka

 

 

Historici jsou dnes přesvědčení, že komunisté generála Píku nepopravili za velezradu, ale proto, že měl jako šéf československé vojenské mise v Moskvě dokonale zmapované desítky sovětských koncentračních táborů a hlavně nelidské poměry, které v nich panovaly. Kruté zacházení, hlad, vyčerpání či choroby zahubily tisíce Čechoslováků, kteří před nacistickou okupací utekli v roce 1938 do Sovětského svazu.

Píka vlastně nestál o mapování sovětských gulagů. Mapa o nich mu v rukou začala vznikat spontánně, s tím, jak přibývalo zoufalých dopisů vězněných Čechoslováků, aby je dostal z koncentráku," vysvětluje historik Zdeněk Vališ, jenž se zkoumáním okolností generálovy vraždy již léta zabývá.

 

Píka si už za války stavěl nevědomky šibenici

O hrůzách gulagů měl Píka stále detailnější informace a připomínal je už v době, kdy svět jen cosi málo tušil o osudu tisíců polských vojáků, které Sověti popravili v Katyni – a už téměř nic o gulagu.

Smyčka kolem generálova hrdla se tak začala stahovat už v době, kdy jako šéf československé vojenské mise podnikal všemožné kroky, aby Sověti propustili týrané Čechoslováky. Nebýt ovšem těchto vězňů, nikdy by nevznikla ani československá jednotka v SSSR. Fakt, že ji Píka u Sovětů prosadil, a to i přes počáteční umíněný odpor Gottwaldova komunistického vedení, generálovi po válce velmi přitížil.

 

 

Na komunisty, kteří československý zahraniční odboj dlouho sabotovali, toho věděl až příliš. Věděl také o pokořujícím černém obchodování s potravinami českého velvyslance v Moskvě Zdeňka Fierlingera. Ten u soudu svědčil proti němu.

 

Nepotrestaní vrahové

Justiční vražda se stala v roce 1949, většina aktérů je dnes po smrti. Jediný žijící člověk, prokazatelně spoluodpovědný za smrt generála Píky, bývalý prokurátor Karel Vaš, byl postaven před soud až v roce 2001. Ten ho uznal vinným a odsoudil k sedmi letům vězení, ale vyšší soud jednání zastavil, protože trestný čin už byl v roce 1994 promlčen. Jeho rozhodnutí je konečné. Karel Vaš, bývalý tajný spolupracovník sovětské NKVD, tak unikl trestu, a necítil potřebu se za své činy přítomnému Milanu Píkovi omluvit. Neomluvil se ani nikdo s komunistů.

 

 

Omluvil se jen jeden člověk. Nečekaně k němu přistoupil, objal ho a se slzami v očích řekl: Je mi to opravdu moc líto, za celou rodinu se vám omlouvám… jsem syn Bedřicha Reicina… byla to vražda!…pokračování zde

 

Babický případ

 

 

Cílem KSČ v babickém případu bylo zastrašit nejen obyvatele, ale zlikvidovat možné nepřátele režimu a exemplárně je potrestat. V tomto případě soukromě hospodařící zemědělce a představitele církve.

Babice, malá obec ležící v okresu Moravské Budějovice, jsou proto dodnes synonymem třídního boje, který proti československým občanům v padesátých letech KSČ vedla. Případ tří zavražděných komunistických funkcionářů v místní škole posloužil komunistické propagandě jako čítankový příklad kapitalistické snahy násilím zvrátit u nás poúnorové poměry.

Přitom ve skutečnosti babický případ patří k nejotřesnějším vykonstruovaným politickým procesům v Československu. Vražda v babické škole byla jen tragickou epizodou v rozsáhlé akci KSČ a Státní bezpečnosti proti zemědělcům, kteří odmítali vstoupit do tehdy vznikajících JZD, a proti katolickým kněžím, kteří měli na obyvatele větší vliv než komunističtí funkcionáři… pokračování zde

 

 

Tragédie v Koubalově Lhotě

Téměř na hranici okresů Příbram a Písek leží malá vesnice. Opravdu malá. Dnes má 27 popisných čísel a obyvatele lze s lehkou nadsázkou spočítat na prstech obou rukou. Přesto té vesnici není co závidět. Stala se svědkem tragédie, jež na dlouhou dobu poznamenala osudy mnoha lidských životů. Jmenuje se Koubalova Lhota. V únoru roku 1951 zde došlo k brutální vraždě předsedy MNV Vladimíra Mandíka. Vyšetřovatelé obvinili z vraždy tři místní rolníky Václava Junka, Aloise Lacinu a Karla Mášu.

Státní soud je v březnu téhož roku poslal na smrt. Vinil je z vraždy člena KSČ, jejímiž členy byli také. Prohlásil je za vlastizrádce, protože zavražděný byl nejen komunistou, ale i předsedou MNV. Označil je za vesnické kulaky, jež svou činností vykořisťovali drobné rolníky, za nepřátele socializace vesnice. Pro takové mělo lidovědemokratické zřízení a jeho složky jediný možný trest: Smrt… pokračování zde

 

Ukázka z Knihy pro dospívající jinochy z r. 1915

  • Chci tě raději varovat před něčím jiným, totiž před učením komunistů a sociálních demokratů, kteří soukromý majetek zavrhují, jej krádeží nazývají, a chtějí veškerý majetek soustřediti v ruce státu.
  • O tomto státu budoucnosti, který jest ve skutečnosti naprosto nemožný, dovedou se zanícením celé hodiny mluviti a jeho krásy a blahobyt líčiti. Tím do svých řad lákají a usilují, aby jich bylo více a tak aby měli větší naději na dosažené onoho ráje budoucnosti. Učení toto, jak zřejmo, jest proti sedmému a desátému přikázání Božímu, a tudíž nesmíš nikdy jeho vyznavačem se státi.
  • Nesedej nikdy na lep těm báchorkám o státu budoucnosti, který sociální demokraté mělkým, důvěřivým a nespokojeným lidičkám slibují. Kdyby snahy ty se uskutečnily, stát byl majitelem všeho, jednotlivcům rozdílel práci i odměnu, nastala by nutně ochablost v práci, v podnikání, lhostejnost ke všemu a lenost. Teprve potom bys viděl, jaké hnusné otroctví by se nutně vyvinulo, jaká by se dostavila nespokojenost a zoufalství, neboť řady dozorců by musely státi s karabáčem nad dělníky, aby, když by ještě za vše nic pro sebe nedostávali, pracovali.
  • Proto nikdy novin komunistických neb sociálně demokratických neodebírej a nečti, nikdy se nestaň členem jejich nějakého spolku, nechoď na jejich schůze a nevěř jejich řečníkům. Doslovně opsáno ze stránek 156 a 157

 

Závěr

Tak byli moudří naši předci, a mohl bych pokračovat, a bylo by to pořád stejné, pořád jen samá špína, lži a hloupost lidská, která donekonečna sní o světě, kde by se nic nedělalo a přitom dobře žilo. A právě proto jsou komunisti a socialisti úspěšní, že většina národa je nevzdělaná, hloupá a neumí počítat. A co je tragické je to, že se o jakékoli vzdělání ani nesnaží.

Komunismus využívá jednoduchého myšlení obyčejných lidí. Slibuje jim blahobyt tím, že o něj připraví ty, co ho dnes, dle nich nezaslouženě, mají. Logicky je přitom jasné, že z jídla pro jednoho člověka jich stovky nenakrmíš… Dělali to tu 40 let, bohatým brali, sobě dávali a lid na ně makal. Výsledek byl, že se jim rozpadlo a zhroutilo celé národní hospodářství. Copak nechápeme, že bez počátečního nakradeného kapitálu a celého Sovětského Ruska včetně jeho i našeho systému gulagů to prostě nejde? Chcete žít na úkor jiných, bědných? Ano? A kdo vám zaručí, že zítra nebudete ti bědní právě vy?

 

 

Nemůže být nikdo na světě bezpracně dobře živ, pokud nežije na úkor někoho, kdo na něj dělá. Nic není zadarmo, nevzejde něco, co nikdo nezasel! Co pořád nechápeme, že sedáme těm novodobým komunardům mnohdy navlečených do všelijakých socanských či zelených kabátků na lep? Bylo by to k smíchu, kdyby to nebylo k pláči… Tak lidi, nebuďte labuť, myslete, vzdělávejte se, čtěte dějiny a hlavně, používejte rozum… Je nejvyšší čas!

Protože jinak se komunismus se všemi svými hrůzami bude opakovat, v EU už má řádně nakročeno, již se opět bude zavírat za politické názory, za kritiku islámu až 10 let… inu ať žije náš parlament, který nás opět do nesvobody strká. Hanba i části ODS za to, jak hlasovala, hanba všem, kteří zaprodávají svou i naší svobodu – přijde ten čas, kdy vás za to budeme soudit a tentokrát si nevezmeme žádný samet!

Pamatujte, komunismus není nic jiného, než lůza urvaná ze řetězu – a socani jsou jen její zakamuflovaný předvoj.

 

zpracovalo st@tll 2010

Související texty:

Upozornění redakce:

  • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

««« Předchozí text: Putinovi armádní otroci Následující text: Rusko plné křížů »»»

Atllanka | Pátek 25. 02. 2022, 08.17 | Komunismus, Zločiny, Videa | trvalý odkaz | vytisknout | 7000x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
reaguj[1] Co je to
Karel Jemelka mejl Středa 25. 02. 2009, 21.40

za stát, kde je vražda (potažmo justiční vražda) promlčitelným zločinem?

reaguj[2]
KUK Pátek 27. 02. 2009, 19.51

Nejlepší komunista je mrtvý komunista. A když je živý, je mu potřeba utrhat nohy. Otázka zní. Co s předsedou vlády? Že by do roku 1989 byl v odboji? A co ostatními funkcionáři SSM, kteří spolurozhodovali o tom kdo může a nesmí studovat? Bylo by dost invalidních vozíků p. Bělohorský?

reaguj[3] Pepa Nos
Fanda Sobota 28. 02. 2009, 17.05

Mam rad Pepu Nose, je to sverazný človiček, a umi věci nazvat pravym jmenem.. pěkný video, hlavně to „ve předu“ :-)))

http://youtu.be/M3tdRhZPE68

reaguj[4]
Vladimír Šlechta mejl Sobota 6. 03. 2010, 18.40

Když pánové čtu Vaše některé příspěvky tak si myslím, že jste buď mladí a nezkušení, anebo se obávám budoucnosti protože mám obavy, že jste ještě horší než ti komunisti. Vaše vyjadřování nemá nic společného s demokracií. Doporučuji Vám, abych Vás nepoučoval, abyste si přečetli a prostudovali díla pana Masaryka. Jsou velice poučná. Pokud tak neučiníte tak demokracii opět zničíte.Díky.

reaguj[5] Rudý Běhařov?
Django Bradley Pondělí 25. 02. 2013, 13.54

Je to už hodně dávno, co můj děda dělal v puškařské dílně mistra Kučery v Bezděkově jako malej, aby měl na Piškoty. V roce 48 v onom slavném únoru pár místních ožralých dělníků z pily chtěli Kučerovi vybrat sklad. Ten na ně vylez s puškou a povídá: Je Vám to k hovnu, ty kvéry nemají náboje. Tak si jeden z dělňasů odplivnul a povídá: Serem na to chlapi, jdem do hospody. No a takhle vypadala ona ,,únorová revoluce´´ ( pro mě prostě převrat)u nás......

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?