Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Manipulace, provokace, dezinformace (5.část)

…čili kupci, intelektuálové a moderátoři

 

Prolog: Raymond Aron prohlásil, geniální je ten, kdo dokáže svou vizi vnutit davům. Takovými genii byli nepochybně francouzští encyklopedisté, kteří dokázali vnutit svůj osvícenský pohled celému světu. Nejdůležitějšími z nich pak byli Diderot a Voltaire, ty se moskevští vládci rozhodli zapřáhnout do svého plánu jako „hlavní vlivové agenty“… A náš úkol zůstává vlastně stále stejný: nedovolit jim, aby ulovili naše duše.

Po kupcích – encyklopedisté

O tom, že si ruští vládci vzali učení Sun Tzu a Džingischána k srdci svědčí dějiny rozbíjení Polska. Dříve než došlo k vojenskému tažení, probíhala mnohaletá diversní akce, vedoucí mj. k mravnímu rozkladu vládnoucích elit Polska.

Když do rukou kosciuzskovských povstalců padl archiv ruského velvyslance Igelströma, našel se v něm seznam 110 nejvýznamnějších osob polského státu, kteří po léta dostávali tajné úplatky z petersburské pokladny. Byli mezi nimi mj. král Stanislaw August Poniatowski, kníže Adam Czartoryski, primasové Lubenski a Poniatowski, a desítky dalších vládních úředníků a církevních hodnostářů!

 

Král Stanislaw August Poniatowski

 

Jinou výpůjčkou od Džingischána byl způsob, jímž bylo rozbití Polska představeno západnímu veřejnému mínění.

Raymond Aron kdysi prohlásil, geniální je ten, kdo dokáže svou visi skutečnosti vnutit davům. V druhé polovině 18. století byli takovými genii nepochybně francouzští encyklopedisté, kteří dokázali vnutit svůj osvícenský pohled celému světu. Nejdůležitějšími ze všech encyklopedistů pak byli Diderot a Voltaire. A ty se také moskevští vládci rozhodli zapřáhnout do svého plánu jako „vlivové agenty“.

Kateřina II. koupila Diderotovi velikou knihovnu za 15 tisíc liber a učinila jej doživotním správcem této knihovny s ročním platem tisíc liber. Není potom divu, že filosof dal své pero do služeb Petersburgu. Údajně barbarské Francii představoval Rusko jako vzor k následování, jako „ideální vládu rozumu“.

 

Na počest carevny Kateřiny psal pochvalné hymny tak servilní, že se dají srovnat snad jenom s peány psanými ve 20. století na počest Stalina Paulem Eluardem nebo Johannesem R. Becherem.

Ještě více vycházel ruským instrukcím vstříc Voltaire. Za patřičný plat v dukátech, které mu vyplácel kníže Voroncov, ospravedlňoval ruskou politiku vůči Polsku, která byla završena jeho rozdělením. Svůj úkol splnil nejenom publikací brožury, která Polsko očerňovala, ale i tím, že rozesílal listy svým známým, o kterých věděl, že mají vliv na veřejné mínění.

 

V korespondenci s paní du Deffand napsal:

 • Semiranda Severu vysílá 50 tisíc vojáků do Polska, aby tam zavedla toleranci a svobodu svědomí.

V dopise Šuvalovovi psal s nadšením:

 • Poprvé v dějinách světa dochází k tomu, že prapor války byl vyzdvižen pouze pro to, aby lidem byl dán mír a štěstí.

 

Helvetiovi psal:

 • Je pomluvou tvrzení, že ruská imperátorka pomáhá disidentům v Polsku jen proto, aby se zmocnila některých provincií této republiky. Přísahala, že netouží ani po kousíčku té země, a vše, co dělá, jest podřízeno pouze jedinému – nastolení tolerance… (dnes bychom řekli denacifikace, že)

 

Voltaire

 

A tak Voltaire ospravedlňoval rozdělení Polska nutností zavedení tolerance, když temné polské katolické davy nezajišťovaly disidentům svobodu víry. Podobná argumentace se objevila ve filosofické propagandě po II. světové válce, když bylo porobení Polska Sověty ospravedlňováno potlačením prý odvěkého polského antisemitismu.

Voltaire ostatně prodával svůj polemický talent ruským carům opakovaně. Prodával doslova. Nejlepší transakcí pro něj bylo napsání „Dějin Petra I.“, o kterémžto díle se vyjádřil d´Alambert, že „vyvolává znechucení ponížeností a hnusem svých pochval“. Voltaire, který byl u evropských dvorů považován za vzor nezávislosti myšlení a nekonformismu jednání, shrábl za svůj výtvor, psaný pod dohledem ruských censorů, 100 tisíc liber.

 

Car petr I.

 

Ve svém spisu na téma Petra I. francouzský filosof opomněl jednu důležitou zásluhu ruského cara. Byl to totiž on, kdo jako prvý z ruských vládců, pochopil úlohu žurnalistiky a význam veřejného mínění v zemích západní Evropy. Rozhodl proto, aby byly více využívány k utváření obrazu Ruska v zahraničí.

Jak napsal ruský historik Pěkarski ve své knížce Věda a literatura v Rusku:

 • Petr považoval za nutné najmout tucet předních redaktorů a novinářů, kteří by se zavázali psát články o Rusku v požadovaném duchu, ve shodě s nařízeními vlády. Agenti potom verbovali obhájce ruské vlády mezi evropskými novináři a spisovateli ve všech zemích.

 

Dlouhý je seznam prodejných spisovatelů, kteří vykonávali příkazy Ruska:

 • Fontenelle, Marmontel, Grimm, Falconet, Mercier, Dumas.. a to jsou jen prvá jména, která padnou do očí.

Po celé 19. století trvají neustálé ruské dotace pro největší evropské noviny, mezi nimiž nacházíme i The Time. Peníze byly vypláceny mj. za to, aby se na svých stránkách nevěnovali polské otázce.

Největší počet lidí od pera zverboval ruský agent v Paříži Jakov Tolstoj. V jedné depeši šéfovi ruské policie generálu Benkendorfovi uvedl:

 • La Quotidienne je plně oddána zájmům Ruska. Pánové Michaux a Lyoranty přijmou k tisku vše, co jim jen budeme chtít zadat na téma Ruska.

O půl století pozdějí, v roce 1904, jiný ruský agent v Paříži, Raffalovič, podával do centrály zprávu:

 • Během prvních měsíců pohltí nenasytná prodejnost francouzského tisku 600 000 franků.

Podle dokladů ruského ministerstva financí z roku 1906 stály jen dotace pro francouzský tisk v roce 1905 státní pokladnu přes 2 milióny franků!

Alexandr Dumas

 

Stoji za pozornost, že titíž západní autoři, kteří tak ochotně vychvalovali Rusko, zároveň na druhé straně podkopávali základy tradic ve svých vlastních zemích, často vystupovali proti všeobecně přijímaným mravním zásadám, útočili na církev, oslabovali rodinu. Úplně jako by uskutečňovali program obsažený v 13 zlatých pravidlech Sun Tzu.

Není potom divu, že v r. 1856 Ludvík Mierosławski napsal:

 • Čemu by se měla připsat ona téměř bezmoc veškerých materiálních nákladů Francie a Anglie proti státu třikrát technicky slabšímu než je každá z těchto zemí, než onomu zásadnímu rozvratu, té neviditelné malárii, která vsakuje ruské doktríny do všech společenských vrstev Západu, až se nakonec dostanou do nejhlubších základů západní společnosti.
 • Ony doktríny nelze než odmítat, a to je vlastně činí tak hroznými. Ruská idea, to je v podstatě mongolský cesarát starého světa, a tedy potlačení veškerých práv lidskosti jejich popřením. Je příliš chytrá na to, aby vystupovala otevřeně, stačí jí vkládání vlastní nenávisti a odporu do srdcí národů, po nichž v duchu vztahuje ruku.
 • Kolik zlých instinktů, kolik temné závisti, kolik duchovního úpadku, a kolik zejména slabosti již nevědomky padlo do žoldu tohoto pokušitele, který druhou rukou rozsévá pomluvy proti všemu, co mu stojí v cestě.. …text Grzegorz Górny – Překlad Petr Vančura

zpracovalo st@tll 2009

Pokračování:

Upozornění redakce:

 • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární pravdu, pak neváhejte, přidejte se: pište a nebo jen čtěte, rádi vás na našich stránkách a ve skupinách uvítáme. Nestůjte mimo, jde o Vaši budoucnost..


Vaše případné komentáře se na našem webu zobrazují s určitým zpožděním, omlouváme se Vám, ale je to nezbytná ochrana před hulváty a hlavně před tím dnešním šíleným reklamním spamem… Klidně naše texty komentujte, či se ptejte na to, co vás zajímá, vždy vám odpovíme.


Nezapomeňte také navštívit náš archiv textů

 


««« Předchozí text: Kdo by pak volil Křivé huby, Zubaté pleše a Zemany? Následující text: Manželství s muslimem? Dobrovolný kriminál! »»»

Atllanka | Sobota 16. 03. 2013, 08.41 | Islamizace, Politika, Videa | trvalý odkaz | vytisknout | 3847x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?