Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Prokletí levičáckého myšlení

Za všechno je zodpovědný stát

 

Motto: V levičáckém myšlení je stále přítomen názor, že občan není zodpovědný sám za sebe, ale za všechno je zodpovědný stát…

Toto myšlení je odvozeno od paradigmatu komunistického režimu, ve kterém jednotlivec nemohl svůj osud ovlivnit a musel spoléhat pouze na stát. Ono je to totiž velmi pohodlné za nic neodpovídat, nevyvíjet žádnou nadbytečnou soukromou iniciativu a jen remcat, že je všechno špatné. V podstatě i kdyby pečení holubi padali samovolně do úst, tak by to nebylo to pravé ořechové, pokud by to zajišťoval stát, nejspíše by chyběla omáčka.

Dnes se máme tak, jak nikdy v historii, přesto jsou lidé nespokojeni více než kdy jindy. Je to sice také otázka toho, že úspěchy nikdo neobhajuje, naopak sdělovací prostředky, vedeny honbou za sledovaností, jen poklesky a nepořádky propagují. Rád bych, aby také někdy někdo spočítal, kolik nás stálo vůbec komunistické období. Srovnáváme-li to se srovnatelnými západními zeměmi, třeba s Rakouskem, tak si každý představí ty obrovské ztráty našeho státu, které nikdo nemapuje a o kterých se nemluví.

Levičácké myšlení totiž vede k nekonečným sporům a zcela naprosto nevyjasněným situacím. Už za komunistického režimu nebylo jasné, jaké mají být platy za různé profesní práce. Stále si každý myslel, že je podhodnocen.

 

V levičáckém režimu a myšlení je stálý spor:

  • Na jaké ohodnocení mám vlastně právo?

 

To v liberálním systému odpadá. Tam si sice může také kdokoliv myslet, že je podhodnocen, ale není mu to nic platné, protože platy jsou dány smlouvami, a když se někomu nelíbí, tak prostě může odejít a za takové peníze nedělat.

Věci jsou tedy jasné a nikdo nemůže být na pochybách. Pokud si každý na důchod našetří nebo sjedná životní pojištění, opět pochyby nejsou. Na státu je jen to, aby zajistil spravedlnost.

 

Levičáctví – kontraproduktivní nesmysl chabých mozků a nezodp. politiků

Levičáctví je tedy představa, že za všechno může stát a všechno musí řešit stát. Zároveň je to představa rovnostářská, založená na závisti vůči těm bohatším bez ohledu na to, jak k bohatství přišli. Určitá levicová opatření dělaly též sociální státy v demokratickém světě (třeba Švédsko) a tak stále panuje levičácká představa, že je možno tento vzor následovat.

Jenže čas oponou trhnul a změněn svět. Takové podmínky už dávno nejsou. Dnešní státy nemají zdaleka takové pravomoci, jako někdejší. Dříve mohl stát domácí podnikatele zatížit daněmi, a z těch platit sociální projekty. Pokud zahraniční výrobky byly potom levnější na základě menších daní v jiném státě, mohl domácí stát na jejich dovoz nasadit cla. A tak se staly zisky podnikatelů zachytitelné a zdanitelné, navíc byly příjmy z cel.

Ale opona se otevřela nejen obrazně.

Hraniční kontroly a cla byly zrušeny. Je volný pohyb kapitálu, zboží a lidí. Kapitál pohybující se ve světě je nezdanitelný. Podnik je obvykle registrován v některém „daňovém ráji“ a tam platí daně (spíše neplatí), v zemi, kde vyrábí, platí jen daně ze zaměstnanců a DPH. Daň zvaná DPH je vlastně jakýsi přídavek k ceně výrobku a zaplatí ji zákazník. Obrovské daně ze zisků světových koncernů unikají.

Stát může pouze „ždímat“ domácí střední podnikatele, které tím znevýhodňuje oproti zahraničním a chystá jejich záhubu. Pokud by se výrazně zdanila střední třída podnikatelů a zaměstnanců, dojde ke krachu, k nezaměstnanosti a odchodu schopných lidí do ciziny. Nemysleme si, že přeháním, v tvrdé zahraniční konkurenci obvykle velmi mnoho znamená, jaké daně podnikatel platí.

Levičáci, kteří jsou obvykle pologramotní a neumí počítat, mnohdy plédují, že je možno méně platit poslance, státní zaměstnance apod. Bohužel, opravdu i školák spočítá, jak nepatrný by byl zisk rozpočítaný na jednoho občana. Totéž platí o různých kauzách, při kterých stát zaplatí třeba náhrady (poslancům za cestovné, nebo tak něco…). Že jsou to opravdu prkotiny pro jednotlivce, dokáží školácké počty. Tam se tedy zdroj příjmů nenalezne.

 

Po tomhle se vám stýská, masy?

 

V podstatě tedy není z čeho brát. Jediná šance je zadlužovat stát a ještě nějakou dobu držet sociální systém nad vodou. To už vyčerpali sociální demokraté, uvalili na stát astronomický dluh, ze kterého se dnes platí 47 miliard Kč ročně úroků (to je 4,7 tisíce Kč na jednoho občana). Dále dluh nelze zvyšovat bez perspektivy těžkých hospodářských následků.

Nezodpovědné řeči levicových politiků, že by byli schopni sociální sytém dále provozovat bez velkých změn, jsou lži, mající za účel získat pologramotné a hloupé levičáky, aby je zvolili.

Potom by totiž stejně museli udělat reformu.

Nelze udělat reformu tak, aby nebolela. Peníze se musí někde vzít. Proto levicoví politici lžou, že by snad odstranili platby u lékařů. Je to nesmysl.

Do zdravotnictví se musí nalít peníze (k tomu však neslouží právě zaváděné platby, ty mají jiný smysl… hlavně je nezbytné uvnitř systému se všemi prostředky řádně hospodařit…), jinak odejdou všichni schopnější lékaři do zahraničí a tady budou léčit Ukrajinci a mladí lékaři se budou na pacientech učit, aby potom zkušenosti zužitkovali v zahraničí. Vždyť péče o pacienta se proti komunistické době mnohonásobně zvýšila a zdražila, přibylo pacientů.

 

Konvergentní a divergentní systém

 

V podstatě jsou pro nás v dnešním otevřeném světě jen dvě řešení:

  • 1. Uskrovnit se na sociálních výdajích.
  • 2. Zajistit dostatek pracovních sil ze zahraničí.

 

To může být produktivní jen když tito lidé v zemi zůstanou a vydělané peníze zde také utratí; potom se jedná o přistěhovalce. Obojí je bolestné a problematické. Jednoduchá řešení si představují jen utopisté.

Země s nízkými daněmi, zajištěnou bezpečností majetku a úspor a velkým množstvím vzdělaných a pracovitých mladých lidí, je produktivním konvergentním systémem. Do země se stěhuje kapitál, bohatí lidé se v ní usazují a dávají příležitost ke službám, z ciziny se vrací emigranti a převádí tam svoje úspory.

Mladí lidé v zemi zůstávají a realizují svoji kreativitu ve prospěch země. Najednou je spousta donátorů na sociální projekty a kulturní akce. Najednou je paradoxně dost příjmů z daní (byť nízkých) a darů. Země se rozvíjí a sociální projekty, možná nepříliš rozmařilé, ale dostatečné, jsou zajištěny a mají budoucnost. Sociální zabezpečení a prosperita jsou v rovnováze.

Taková země začne obvykle upadat rozmařilými požadavky sociálních subjektů, jejich růstem (přibýváním důchodců) a klesáním počtu lidí v produktivním věku. Přičemž to první lze nějak ovlivnit, ale ty druhé dva fenomény obvykle krátkodobě ovlivnit nelze.

Země se dostává do situace, kdy příjmy a výdaje nejsou v rovnováze.

Zde je důležitá zodpovědnost občanů. Pokud se rozhodnou volit levicové politiky, kteří jim budou, z důvodů svého osobního prospěchu, akceptovat nereálné požadavky, přechází země na divergentní systém. Ten se projevuje hroucením jistot a zadlužováním země.

Aby se zajistily nezodpovědným voličům sociální projekty, spoří se peníze na bezpečnosti, komunikacích, školách, životním prostředí a dalších veřejných službách. Bohatí lidé zavětří úpadek a odchází. Taktéž i kapitál, vyjma snad některých mafií s penězi z neprůhledných zdrojů.

 

 

Protože stát řádně neplatí, státní úředníci přestanou sloužit státu, ale slouží mafiánským skupinám, třeba politickým stranám, které se stanou mafiemi se svými soukromými zájmy, které potom jsou přednější než zájmy společnosti – viz chování sociální demokracie a ovládnutí státních úřadů ve stranickém zájmu.

Dalším hřebíkem do rakve je zvýšení daní.

Tedy převedení výdajů na pracující a podnikatele. Podniky svoje sídla přemisťují jinam a platí daně jinde. Nejvíce tím trpí střední třída a kreativní lidé. Ti se buď proletarizují a zůstávají na sociálních podporách nebo odchází ze země.

Pokud by to tak zůstalo dostatečně dlouho, do země se už nikdy nevrátí. Tyto lidi, kteří dostali ve své vlasti vzdělání, jej uplatní jinde a domovská země ztratí nejen náklady, které do nich vložila. Nezapomeňme, že v současné době je v USA 80 tisíc našich mladých lidí (část z nich nelegálně). Pokud se nevrátí, je to další ztráta na příjmech státu.

Dále v takové zemi vzrůstá nezaměstnanost.

V případě, že je světová konjunktura, může být práce zajištěna, ale divergence je signalizována nárůstem manuelní práce oproti duševní, protože vzdělaní lidé obvykle odešli a firmy duševní práci realizují v jiných státech. Země se stává levnou „dílnou“ pro velkopodnikatele mající svoje sídlo v zahraničí a platící daně jinde. Tito prosazují svoje zájmy na úkor střední třídy, která je oslabena a nemůže se bránit.

Divergentní proces, pokud se opravdu rozjel, se těžko zastavuje a je to zastavování rozjetého vlaku nastavenou nohou. Obvykle je nutno udělat opravdu velký zásah do sociálního zabezpečení, protože stát často nemá jiné zdroje. Divergence se dobře zastavuje tam, kde je ještě málo starých a dostatek mladých lidí.

To lze řešit jedině přistěhovalectvím, ovšem opravdu jen lidí pracujících a schopných, nikoliv vyjídačů sociálních podpor. Také ne takových přistěhovalců, kteří by dělali bezpečnostní problémy a zatěžovali bezpečnostní systém země více, než by byl jejich pracovní přínos.

 

 

Obvykle se selekce přistěhovalců setkává s nepochopením různých organizací hlídajících lidská práva a dělajících si z této činnosti dobrý business a snažící se na takovémto případě realizovat.

Protože tím rozjetým divergenčním vlakem je celá Evropa, je těžko jej u nás zastavit přejímáním hodnot západní Evropy. Jenže rozdíl postkomunistického Česka a západních zemí je přece jen v tom, že západní země mají obvykle mnoho rezerv z dřívější doby, jednak finančních (různé vklady a akcie světových korporací) a jednak morálních, protože mají ještě ze setrvačnosti některé konzervativní morální hodnoty (vztah k vlastnímu státu, schopnost větších obětí pro společnost, větší solidaritu se spoluobčany).

Tyto hodnoty však i tam velmi rychle klesají, východní země je nepřejímají, neboť nejsou nijak propagovány. Přitom jen tyto konzervativní hodnoty, vysmívané a odsuzované modernistickými idejemi, jsou výhodou západních zemí, kterou si obvykle neuvědomují, a rozdíly oproti východu falešně vysvětlují.

 

Utopické teorie

V jednom mají levičáci pravdu. Opravdu, ohromné nezdaněné zisky mezinárodních korporací unikají do ciziny. Jenže v tom se momentálně nedá nic dělat. Levicoví politici mohou jen slibovat, že jejich reformy nebudou tak zlé, jako pravicové.

To je opět podvod. Oni přece peníze shůry nedostanou a mírnější reforma znamená větší zadlužování a odsouvání problémů do budoucnosti.

Komunizmus známe, nemusím vysvětlovat jaký je to nesmysl, ale chtěl bych připomenout, že nyní by nastolil velmi rychle katastrofu. Ostatní státy by se od nás distancovaly, kapitál by odešel a s ním i technologie, vznikla by hromadná nezaměstnanost.

Obchody by zely prázdnotou, protože dovoz by nebylo čím zaplatit. Lidé by hromadně odcházeli. Dovolím si představit znovu ostnaté dráty na hranicích, aby se mladým lidem zabránilo v odchodu, a donutilo je pracovat doma doslova za pár šušňů na armádu důchodců a různých sociálních případů.

 

Kdo žije za těmi dráty dědečku? My, chlapče, my…

 

Další utopická socialistická představa koketuje s návratem k sociálnímu státu šedesátých a sedmdesátých let, který byl v některých evropských státech.

Nutno ovšem podotknout, doba tenkrát byla jiná doba nejen tím, že byly uzavřené hranice, ale také tím, že důchodci tvořili malé procento obyvatelstva, bylo velké množství lidí v pracovním procesu, nemocní lidé v daleko větší míře umírali, protože nebyly drahé léčebné metody. Důchodci se dožívali nižšího věku a nevyžadovali proto tolik péče a nákladů na zdravotnictví. Tyto výdaje se mnohonásobně zvýšily a příjmy snížily.

Uzavřít hranice jednotlivých států v dnešní EU není možné. Podstatnou roli také sehrála (typicky v tolik obdivovaném Švédsku) poválečná ekonomická situace. Až ropná krize postavila řadu lidí opět nohama na zem.

Většina levičáků ovšem opravdové řešení nemá, ani je nezná. Jejich řešením je nezodpovědnost za budoucnost, pohled nedosahující ani na špičku nosu, vyjídání rezerv, žití na dluh a remcání na adresu zodpovědných.

Pokud jako voliči převládnou, je to výzva schopným a kapitálem oplývajícím subjektům, aby rychle opustili potápějící se loď, jinak se stanou předmětem ždímání a zotročení.

Závěr

V záplavě senzačních a dehonestujících zpráv za účelem sledovanosti sdělovacích prostředků se zanedbává náročné a možná nezáživné vysvětlování světové situace tak, aby ji pochopili i normální lidé. Senzace a očerňování, které méně přemýšliví lidé rádi sledují, se stává jejich krédem. Na základě této doktríny za všechno mohou poměry, tedy politici a stát.

 

 

To, že už stát téměř nic nevlastní a jeho pravomoci jsou omezené, se z těchto brakových zdrojů nedozvíme. Tím méně na tomto hnojišti informací najdeme fakta, kam směřuje světový vývoj. Že je to stále větší otevřenost, přístup k informacím, cestování, doprava zboží, převody kapitálu, a to všechno bez kontroly a řízení státem.

Nastupuje spontánní řád jak jej definoval F. A. Hayek.

V rámci toho spontánního řádu by se měly i vyrovnávat hospodářské rozdíly zemí, zaostalejší země budou rychleji vyspívat, svoji levnou práci dodávat těm vyspělejším, a vyspělejší už nemohou zvyšovat svoji úroveň.

Kapitál bude tedy odcházet do těch zaostalejších zemí, které odloží levičácké nesmysly, komunistické utopie, a budou se snažit svojí prací si vybudovat blahobyt. To se dnes děje na Dálném východě, především v Číně.

Potom ovšem kapitál odejde z těch vyspělých. Není totiž jiné řešení, jak se vyhnout divergenci světa a následným válkám a neštěstím.

 

Jenže je tu otázka:

  • Kdo bude vládnout takovému světu?

 

Zatím není jiná odpověď než:

  • Mezinárodní kapitál.

 

Ať už se nám to líbí nebo ne, zatím to tak je.

Pro náš život to znamená, že jakákoliv solidární opatření na úrovni státu, vyjma snad nejzákladnějších sociálních potřeb, musí časem zaniknout. Není možno aby třeba stát platil jednotlivci vysokoškolské vzdělání, a ten poté odešel do jiného státu a tam jej použil. Jak by k tomu přišli ti, kteří na vzdělání tohoto člověka přispívali a on jim následně nic z toho nevrátí?

 

Lepšie mluvit bez papieru…

 

Pokud nemáme a nemůžeme mít státní hranice, potom nemůžeme mít rozsáhlou státní solidaritu. Není tedy ani možné, aby jen tak snadno přišel přistěhovalec a tady se za státní peníze léčil. Dovedeme si představit, jak by toho využívaly davy lidí ze zaostalého světa.

Protože však přistěhovalce pravděpodobně budeme muset přijímat, dokonce tomu asi nemůžeme zabránit, není možné, aby jim jejich sociální platby platili domácí. Proto prostě státní sociální zabezpečení být nemůže. Každý se musí zajistit sám, třeba dlouhodobým spořením, soukromým pojištěním. To není můj výmysl, ani moje přání, ale je to prostě realita tohoto světa.

Jediná možnost je realitu tohoto světa změnit.

Ale nemyslím si, že někdo takovou univerzalistickou smysluplnou a reálnou ideu má (nepočítám utopické komunistické, některé nacionalistické a anarchistické bláboly). Je jen možno vytvářet solidární skupiny, bránit se, jak to lze.

Prosadit vyšší samosprávu obcí s vlastními daněmi, aby alespoň tam bylo možno solidaritu uplatňovat z vlastních zdrojů. Lze posilovat též rodinnou solidaritu, společné úspory apod. Obec s přímou demokracií lze řídit tak, aby byly eliminovány vlivy otevřeného světa, přijímat přistěhovalce v úměrném počtu a snažit se o jejich asimilaci.

Lidé musí odmítnout individualizmus, plané kritizování a vrátit se ke skupinové solidaritě, spojit se a účinně se bránit. Také je nutno obnovit stát, nikoliv jako garanta sociálních jistot a dojnou krávu nezodpovědných občanů, ale jako garanta práva, spravedlnosti a bezpečnosti. Lenivé individualistické levičáctví je v tom největší překážkou a kontraproduktivním jednáním.

2007 – Vlastimil Podracký 

 

Čtěte také:

 

Navštivte archiv textů     Vstup do diskuze zde 

 

Stáhněte si naše Prezentace       Atllanka Vás vítá – Welcome

 

Komentáře na našem webu se zobrazují s určitým zpožděním, omlouváme se Vám, ale je to nezbytná ochrana před hulváty a hlavně před reklamním spamem…

 pošli na vybrali.sme.sk jaggni to! Linkuj.cz pridej.cz

««« Předchozí text: Vladimír Hučín - Persona non grata Následující text: Žádám trest smrti pro lidské hyeny »»»

Atllanka | Sobota 8. 05. 2010, 19.39 | Politika, Komentáře, Videa | trvalý odkaz | vytisknout | 4136x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
reaguj[1] Popravdě
honza Sobota 12. 01. 2008, 20.53

nechápu smysl tohoto článku, od autorů článku je slyšet snad ještě horší nenávist, než od těch muslimů

reaguj[2]
Atllanka Neděle 13. 01. 2008, 12.38

[1] honza:Jestli to nebude právě pro to tvé levičácké myšlení, co myslíš? :-D

reaguj[3] stát potřebujeme
r.m. Středa 26. 03. 2008, 09.29

Ano, ano, sklonit se podlézt, zradit, no vždyť to děláme kvůlivá dětem – to říkali všichni ti malí kolaborantíci. A právě tihle duševní trpaslíci začali s vervou budovat kapitalismus. Stát, stát ale právě stát nechránil občany ČR před dovozem krve infikované žloutenkou typu C i HIV. Pan Šťáva s Diag Human plnil rozkazy a sháněl devizy do rozpočtu rozvědky i tuzemských represivních orgánů. Výsledek to má jen jeden. Píše rok 2008, sedím v Motolské hepatologii, klábosím s lékařem, co mi píše propouštěcí zprávu a stěžuje si na velké pracovní nasazení. Pak se zamyslí a řekne:„Konečně nám začali ubývat pacienti infikovaní při transfůzi plazmy, destiček nebo erythrocytů.“ Virus byl objeven v roce 1988 a do roku 1992 se na tuto chorobu krev nevyšetřovala. Pan Šťáva ale udělal dobrej kšeft. Na krev odebíranou v německých věznicích za peníze jím podplacení pracovníci bavorského červeného kříže lepili na krevní „vězeňské“ konzervy nálepky „od dobrovolných dárců“. Rázem tím ona kapalina získala o řád vyšší hodnotu. Měla zachraňovat životy, ale bohužel. Vyrobili základní stav nosičů choroby a exploze narkomanů po roce 1989 se postarala o raketové šíření. I v současnosti stát selhává kde nemá.Nechává distributora pracích prášků a Calgonu vydělávat ohromné prachy volným prodejem Nurofenu stop grip, Zentivu Paralenem plus, opravdu šílené prachy. 3/4 produkce končí ve varnách pervitinu. Ten je sice o něco slabší než na přelomu 80/90 let, dělá se z méně účinného optického izomeru efedrinu. Říkají tomu pseudoefedrin, ale vzorec má stejný. Čecháčkové prostě lezou do prdele kapitalistům tak jak lezli komunistům. A to je ten průser. ;-)

reaguj[4] Honzovi
Kofola Středa 26. 03. 2008, 11.21

[1] honza:A tu nenávist vidíš konkrétně v čem, Honzo? Já tam nic takového nevídím. Ale možná, že jsme četli každý jiný článek…

reaguj[5]
j.k. Neděle 30. 03. 2008, 20.24

hahaha, moc zábavný článek :)

Autor zřejmě moc nezná naší právní úpravu ohledně sídla společností, která je převzatá dle směrnic komunitárního práva… Pokud by jí znal, odpadlo by tolik zbytečných vět o penězích unikajících do „daňových rájů“.

Dále si troufám nesouhlasit s takovou mírou liberalizace, jakou autor zamýšlí. Nemyslím, že je nejšťastnější nechat všemu lidu takovou autonomii, protože když se tak někdy koukám po naší drahé vlasti, říkám si, jestli by nebylo lepší emigrovat…

Rovněž nesouhlasím s myšlenkou placeného školství. Je to opravdu to nejdůležitější, co bychom neměli (ačkoliv to velí pravičácké myšlení :D )zavádět. A argument, že přece nebudeme platit školu někomu, kdo potom možná zdaní svoje příjmy v jiném státě? Absurdní, to je jako automaticky popravit každého potenciálního pachatele vraždy…

reaguj[6] Člověče, j.k.
Balladia web Pondělí 31. 03. 2008, 21.04

Chodím sem pravidelně, a moc nepíšu, ale na tebe jsem reagovat musel. Mohl bys mi prozradit, jestli existuje něco, čemu bys nerozuměl? Koukám, že jsi odborník na všechno – nejsi náhodou Paroubek? A nebo, že by sám Filip? Možná i Kateřina Jack, ne? Zklidni hormon pitomečku a místo nesouvislých výkřiků zkus napsat konečně nějaký věcný text, jinak jsi aokrát nám dospělákům k smíchu. A šetři těma smajlama, pubošu…

reaguj[7]
j.k. Pondělí 31. 03. 2008, 23.04

[6] Balladia:

Ano, mohu Vám prozradit, že existuje spousta věcí, kterým nerozumím.

Opravdu nevím, jak jste nabyl dojem, že jsem odborník na všechno z mého příspěvku v diskuzi. To, že autor nezná naší právní úpravu je holé konstatování, které vychází z toho, že já jí znám, protože je to moje práce, a tudíž vidím, že se mýlí, když píše to, co píše.

Dále Vás mohu ujistit, že Paroubek ani Filip nejsem, ba ani Kateřina Jacques, ale to mi ani vzhledem k použitým iniciálům jistě neuvěříte :-D

Dále netuším, čím jsem Vás tak pobouřil? Mám „zklidnit hormon“? To se Vám zdá můj příspěvek tak agresivní či příliš energický? No nevím, asi detektivky moc nečtete, když Vás tak rozproudí i můj příspěvek ;-)

O věcnosti svého příspěvku v porovnání s Vaším snad ani nemá cenu diskutovat, že? :-D

A ještě přídavek, pro Vás dospěláka :-) ;-) 8-)

reaguj[8] Perfektně shrnuto!
freeman Úterý 11. 11. 2008, 15.49

Levičácké myšlení má v naší zemi více jak 60 procent občanů… V jiných zemích to bývá okolo 30-ti procent, je to důsledek komunistického brainwashingu…

Tento článek by měli povinně umět děti ve školách nazpaměť, a j.k. s různými hloupými Honzy, včetně r.m. systémů, by se tam měli vrátit a šprtat!

reaguj[9] Nenávistí zabedněn
Bubeník Pondělí 24. 05. 2010, 12.51

Autor je totálně zdeformován. Ač jsme vše vyprodali, už se nedá nic dělat. To je komunistické myšlení. Zlodějna, tunely,korupce, dluhy, ztráta kapitálu to všechno se musí pardonovat, aby měl autor uklidnění. Jenže to je myšlení zdegenerovaného ublíženého restituenta. Klidně by jej mohli najmout v deníku MFD nebo na Hradě.

reaguj[10] Zabedněnec budeš spíše ty!
xxx Pondělí 24. 05. 2010, 18.10

Autor nabízí řešení. Ale těžko ho najdeš u socanů, Ráthe!

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?