Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Imigranti míří do Česka?

Z archivu roku 2007: Kolik, a jakých imigrantů tady chceme?

 

Prolog: V červnu vyšel průzkum veřejného mínění, podle něhož Češi nemají rádi imigranty. Tak mě pozvali do ČRo 1 Radiožurnálu diskutovat o tom s jednou milou slečnou; myslím, že z Multikulturního centra.

Můj názor na imigraci lze shrnout do 3 tezí

Za prvé, právo na emigraci je zásadní lidské právo. Pokud chcete odjet ze své země a žít v jiné zemi, v níž vás chtějí přijmout, vaše vláda vám v žádném případě nesmí bránit v emigraci. Pokud tak činí, jak činily komunistické vlády před rokem 1989, dopouštějí se velké nespravedlnosti.

V červnu vyšel průzkum veřejného mínění, podle něhož Češi nemají rádi imigranty. Tak mě pozvali do ČRo 1 Radiožurnálu diskutovat o tom s jednou milou slečnou; myslím, že z Multikulturního centra.

Zatímco emigrace je základním lidským právem, neexistuje nic jako absolutní, suverénní právo na imigraci. Nikdo nemá automatické právo imigrovat do jiné země – bez souhlasu jejich občanů. Každý má právo imigrovat do jiné země jen se souhlasem jejích obyvatel. A pokud mi oni ten souhlas nedají, nijak tím má přirozená lidská práva neomezují; jen nechtějí mít se mnou nic společného. Příklad:

 • Když se chci usadit v Austrálii a Austrálie mě příjme, je to fajn. Když se chci usadit na Novém Zélandu a Nový Zéland mě za rezidenta s trvalým pobytem nechce, osobně mě to může mrzet, ale musím uznat, že žádné mé lidské právo tím Nový Zéland neporušil.
 • Nechává mě plně na pokoji, nijak mě nepoškozuje, jen se mnou se nechce nijak sdružovat. Tím realizuje svou svobodu volby.

To stoupenci antidiskriminačních zákonů nechápou; nechápou, že svoboda smlouvy a spolčování zároveň zahrnuje – a zahrnovat musí, má-li být skutečnou svobodou – i svobodu s někým se nespolčit, svobodu s někým smlouvu neuzavřít.

 • Mou první tezí tedy je, že zatímco existuje absolutní právo občana na emigraci, v níž mu jeho země nesmí bránit, právo na imigraci do jiné země není absolutní, ale je podmíněno souhlasem jejich obyvatel.
 • Mou druhou tezí, či vlastně mým názorem na vlastní otázku imigrace, je dokonale centristický postoj. V otázce imigrace jsem centristou.

To znamená, že pokud jednou krajní pozicí je názor, že země nemá přijmout žádné imigranty, a pokud druhou krajní pozicí je názor, že země má přijmout kohokoli a každého, kde se chce u nás usadit, pak já nesouhlasím ani s jednou z nich. Nejsem za nulovou imigraci a nejsem ani za neomezenou, nekonečnou imigraci.

Jsem za omezenou imigraci; za to, aby každý rok bylo povoleno určitému počtu cizinců (za ty nepovažuji občany EU, jen občany zemí mimo EU) se u nás usadit, mít trvalý pobyt a po určité době, např. 5 letech, pokud neporušovali zákony, jim umožnit získat i občanství.

Proč jsem za nenulovou imigraci?

 • Protože máme málo dětí. Aby se populace zachovávala, na ženu má v průměru připadat 2,1 dítěte. V ČR má žena v průměru 1,2 dítěte.

V dokonale liberální společnosti bez pečovatelského státu by to bylo irelevantní. V zemi se socialistickou mentalitou, jakou je bohužel i ta naše, v níž mnozí lidé vidí smysl svého života v požadování od státu, aby se o ně materiálně postaral, potřebujeme nové a nové občany, kteří by pracovali, platili daně a tak produkovali prostředky, jimiž socialističtí politici mohou uplácet své voliče.

Pokud na jednoho nepracujícího pracují tři pracující, zaopatřovací stát je ještě únosný. Pokud na každého nepracujícího by však pracoval jen jeden pracující, bylo by to již neúnosné.

Proto nové, mladé lidi potřebujeme. Nemáme je my, tak je potřebujeme ze zahraničí. A otázkou společenské dohody má být, kolik jich chceme ročně přijmout. Zda deset tisíc, nebo sto tisíc, nebo milion. Bavme se o tom a pak tu sumu stanovme.

Proč jsem proti neomezené imigraci?

 • Protože myšlenka neomezené imigraci je šílená. Je to šílenost, jež by v praxi vedla k dalším šílenostem; může ji tudíž zastávat pouze šílenec, anebo multi-kulti ideolog.

Žádná země, natož ta naše, není nekonečně elastická v tom smyslu, že kdokoli a každý z celého světa může mít automatický nárok se u nás usadit; a případně pobírat sociální dávky; a případně sem importovat zvyklosti své původní společnosti.

 • To nás přivádí k tezi třetí: naše imigrační politika by měla být rozvážná, tj. selektivní a, ano, diskriminační. Měla by diskriminovat mezi uchazeči o imigraci na základě jejích zemí původu. Či, přesněji řečeno, na základě převládajících politických zvyklostí v jejich zemích původu.

Cílem imigrační politiky by neměla být totální asimilace imigrantů. Učinit z nich Čechy, kteří preferují vepřo-knedlo-zelo, by bylo nudné. Klidně ať si ponechají své kulinářské tradice a specifika. To naši společnost obohatí. Ale cílem imigrační politiky by rozhodně měla být politická integrace; ta dokonce jejím cílem být musí, má-li se zachovat soudržnost naší společnosti a loajalita všech jejich příslušníků vůči ní.

Politická integrace imigrantů v tom smyslu, že pokud chtějí mezi námi žít a časem přijmout naše občanství, musí bezpodmínečně akceptovat politické hodnoty naší společnosti definované v naši Ústavě a ústavní Listině práv a svobod. Totiž hodnoty osobní, náboženské a politické svobody. To má být conditio sine qua non.

Žádný cizinec, který naše hodnoty svobody nechce přijmout za své, by nejen že neměl mít možnost stát se našim občanem, ale neměl by mít ani možnost stát se legálním rezidentem na našem území. Nedává smysl pustit sem cizince s naprosto cizími politickými hodnotami, aby nám naši svobodnou politickou společnost rozvrátili.

Takže kvóty a diskriminace mezi imigranty podle toho, jaká politická kultura a jaké politické hodnoty v jejich společnostech původu převládají. To zřejmě již bylo příliš na tu milou slečnu, moji spolu diskutérku v Radiožurnálu, neboť označila tento můj názor za rasistický.

Nařčení z rasismu, případně z fašismu, je samozřejmě známým trikem levičáků, pokud diskutují s někým z pravice, nebo s někým, kdo má evidentně lepší argumenty. Já jsem pochopitelně toto nařčení očekával, proto v klidu slečně dál vysvětluji:

 • Podívejte se, to vůbec nemá nic společné s rasou; má to ale vše společného s politickými hodnotami a názory. Vůbec není žádný problém přijmout za naše nové občany svobodymilovné a demokraticky smýšlející černé Kubánce, či žluté Číňany z Hong Kongu, kterým již leze na nervy oklešťování jejich svobod ze strany komunistů v Pekingu.

Kritérium pro kvóty a diskriminaci mezi uchazeči o imigraci vůbec nemá být rasové nebo etnické, ale jen politicko světonázorové. Lidé, kteří zastávají naše hodnoty svobody mají být vítání bez ohledu na barvu pleti, stejně tak, jako bez ohledu na barvu pleti mají být odmítnuti ti, kdo je nezastávají, anebo jsou jim přímo nepřátelští!

A jak je poznáte? – namítla moje spolu-diskutující oponentka.

 • Na základě zkušenosti. V individuálním případě nemusím předem nutně vědět, zda ten dotyčný či dotyčná touží po svobodě nejen pro sebe, ale i pro druhé, anebo zda touží po svobodě pouze pro sebe, zatímco svobodu pro druhé nenávidí. Ale na základě zkušenosti to víme v případě společností jako celku.
 • Takže například průměrný občan Slovenska je statisticky způsobilý přijmout za své politické hodnoty české společnosti lépe než průměrný občan Ukrajiny nebo Moldávie a ten je zase statisticky způsobilý přijmout za své naše hodnoty a integrovat se do naši politické společnosti lépe než průměrný občan Saudské Arábie (měl jsem uvést poddaný Saudské Arábie; v Saudské Arábii nejsou žádní občané).

Proto ony kvóty a racionální diskriminace: žádají-li o imigraci k nám zároveň obyvatelé Ukrajiny, Moldávie a Saudské Arábie, mají být ti první dva preferovaní před tím třetím. Anebo jinak: na každého přijatého imigranta ze Saudské Arábie by mělo být přijato 10–100 imigrantů z Ukrajiny či Moldávie.

Náš pořad skončil a milá slečna mi mimo studio rozhořčeně řekla:

 • Tedy žena ze Saudské Arábie, která by chtěla u nás pracovat jako šička, má smůlu jen proto, že se narodila v nesprávné zemi?

Má odpověď:

 • Ano, přesně tak, ale pokud skutečně souhlasíte s tím, že roční legální imigrace k nám nemá být neomezená, ale má být omezena konkrétním číslem, pak každá šička ze Saudské Arábie, kterou pustíte k nám, zabírá místo nějaké jiné šičce z Moldávie, kterou k nám nepustíte. A to je podle vás fér?

Individuálně jsou si žena z Moldávie a žena ze Saudské Arábie rovny, a kdyby všechny ostatní faktory byly stejné, nebyl by jediný důvod preferovat jednu z nich před druhou. Všechny faktory však stejné nejsou. Na základě své výchovy, prostředí, kultury a civilizačních přesvědčení je průměrná žena z Moldávie lépe způsobilá přijmout politické hodnoty naši společnosti a úspěšně se do ní integrovat, než průměrná žena ze Saudské Arábie.

Co k tomu dodat?

Slečna z Multikulturního centra může učinit, chce-li být konzistentní s ideologií multikulturalismu, jeden úkrok stranou: prohlásit, že jakákoli kvóta na imigraci je nesprávná (v jejich žargonu: rasistická) a tudíž my musíme mít naprosto otevřené hranice a pustit do republiky kohokoli, kdo se chce u nás usadit, byť by jeho nebo její politické a náboženské názory byly jakékoli, např. represe jinověrců.

To je závěr, k němuž logika multikulturalismu neomylně vede, to je však závěr, k němuž se ona slečna zatím nedobrala.

autor Roman Joch

Související texty:

Upozornění redakce:

 • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární pravdu, pak neváhejte, přidejte se: pište a nebo jen čtěte, rádi vás na našich stránkách a ve skupinách uvítáme. Nestůjte mimo, jde o Vaši budoucnost..


Vaše případné komentáře se na našem webu zobrazují s určitým zpožděním, omlouváme se Vám, ale je to nezbytná ochrana před hulváty a hlavně před tím dnešním šíleným reklamním spamem… Klidně naše texty komentujte, či se ptejte na to, co vás zajímá, vždy vám odpovíme.


Nezapomeňte také navštívit náš archiv textů

««« Předchozí text: Evropská unie? - Narvem jí do popelnic! Následující text: Až západní civilizaci ovládne levý mozek »»»

Atllanka | Středa 21. 09. 2022, 16.17 | Politika, Imigrace | trvalý odkaz | vytisknout | 10492x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
reaguj[1]
Zelee web Sobota 15. 09. 2007, 00.02

No, že bych zrovna imigranty miloval říct nemůžu, hlavně ty z bývalých zemí východního bloku. Na druhou stranu, před revolucí jsme také byli rádi, když nás někdo přijal. Takže shrnuto: Přijeď si, buď si tady, ale přizpůsob se a nedělej problémy.

reaguj[2]
Honza Neděle 16. 09. 2007, 20.35

Je milé najít rozumný článek zabývající se imigrací. Můžeme se podívat na příklad Francie, kde nabídli Alžířanům občanství na výběr a nyní jsou s tím problémy.

Základním kritériem pro mne je, aby se přistěhovalec přizpůsobil, pracoval a nedělal problémy (viz první příspěvek).

Je také nutné nějak rozumě stanovit tu hranici, kolik imigrantů můžeme přijmout, nesmí jich být tak málo, aby společnost krachovala ani tak moc, aby se zvýšila nezaměstnanost. Nejsme USA, které zvyšují populaci o O.9% ročně – USA mají zalidnění 31 lidí/km2 oproti 130 lidem/km2 u nás.

reaguj[3] Souhlasím
M Úterý 14. 07. 2009, 14.19

Pokud chce myslící společnost přijmout cizince jako svého občana musí onen cizinec přijmout zvyky dané společnosti jinak tam nemá co dělat protože zadělává na problémy.Pokud chce někdo příklad z dějin tak za přemyslovců byli pozváni němci do pohraničí aby ho zvelebily a ve 20.století udělali to co udělali takže toť příklad

reaguj[4] Pane autore,
Karel Jemelka mejl Úterý 14. 07. 2009, 21.30

zde zřejmě není mnoho co dodat. Jasné, stručné výstižné. Díky za článek.

reaguj[5] Jsme rasistický stát
L.Zelenka mejl web Pondělí 20. 07. 2009, 18.52

Hlava mi nebere to, co dokáží někteří „poučení a správně informovaní“ vyprodukovat… Více zde: http://zelee.info/index.php?…

reaguj[6] Je 0:38, nečekejte zázrak :-)
l0ki mejl Středa 22. 07. 2009, 00.47

Osobně proti imigraci vůbec nic nemám. Musí se ale dodržovat pravidlo „Chceš tu žít? Přizpůsob se… Máš s tím jakýkoliv problém? Tak táhni zpátky!“

Nepřizpůsobivý spoluobčané by měli být odděleni od společnosti. Bude to znít fašisticky atp, ale uznávám použití všech prostředků. Poprvé/menší provinění – pokuta/napomenutí, podruhé/střední provinění – dočasné oddělení jedince od společnosti + pokus o nápravu potřetí/vážné provinění (vražda atp) – úplná separace od společnosti, ať už uvězněním, nebo popravou. Ano jsem i pro tu „nejhorší“ možnost. Proč by mělo lidstvo zachovávat a živit někoho, kdo je pouze přítěží? V přírodě taky stádo nečeká na slabé kusy, ale utíká plnou rychlostí vpřed.

Toť můj názor a přísahám, že nemám nic společného s žádnou ultra-pravicovou skupinou. Přesně naopak, nesnáším tyto ubohé individua.

reaguj[7]
L.Zelenka mejl web Středa 22. 07. 2009, 09.47

[6] l0ki: To je i můj názor.

reaguj[8] Ať žije imigrace!
Petr web Neděle 26. 07. 2009, 07.58

Miluju černoušky, ať jsou muslimové, křesťané či jiného, jakéhokoli vyznání. Už je vítám u nás v Evropě, můžu se po jejich obohacování naší kultůry přímo utlouct. Už, aby je nám ti rudí pionýři z Bruselu začali přerozdělovat po vagónech dle pravidel Lisabonské smlouvy.

http://www.youtube.com/watch?…

reaguj[9] Náš svět se mění.
L.Zelenka mejl web Úterý 4. 08. 2009, 13.58
reaguj[10] Pakáž negramotná
Jan Hartl Pondělí 18. 01. 2010, 12.50

[1] Zelee: Jo, jenže my jsme emigrovali z politických důvodů a když jsme je neprokázali, šupem jsme jeli zpět… Oni emigrují z ekonomických pohnutek, nemají tam co žrát, páč si jejich šejkové staví za petrodolary honosná sídla, a na ně kašlou. Jdou za lepším živobytím, myslí, že tady jim budou lítat pečení holubi do držky. Mnohdy i létají, ale to jim nestačí, chtějí vlastnit holubník, to jest naši zem. Je to vesměs negramotná a práci neuvyklá pakáž, nic víc.

reaguj[11] Souhlas
Rada Sobota 18. 09. 2010, 20.18

Sama jsem imigrantka a s tímto názorem naprosto souhlasím. Děkuju za tenhle článek, a také za tenhle web, kde se vnímá realita.

reaguj[12] Souhlas
crew mejl web Úterý 21. 09. 2010, 02.02

Přesně tak. Je to jinak nelogické. Pokud je to imigrant ze SA po kterém jde režim, pak ANO. Pokud je to prostě jen obyvatel uctívající Alláha a kterému nevonní to co Korán učí, tak at ho přestane uctívat a uprchne / emigruje. Vždyt to je uplně na palici.

reaguj[13] Emigrace je
Thyronx mejl web Úterý 21. 09. 2010, 02.52

obohaceni lidske spolecnosti. To je bezesporu. Nelze vyzadovat ze se ma emigrant plne adaptovat do spolecnosti kam emigroval. Neni to ostatne ani mozne na 100%.

Ziji 25 let v USA a vim o cem mluvim. Nelze brat muslimum ci jinym narodum a kmenum jejich viru a nutit jim tu „nasi jedinou“. Tak jako nelze nasilne vyzadovat aby nenosili svuj nabozensky habit (Francie si zadelava). Je to hrube porusovani jejich nabozenske identity. Druha vec je diskriminace s ohledem na vzdelani a praci.

Evropane maji bohate zkusenosti s tim jak mensiny utiskovat a vymenou jim dat nejake bankovky jako umlcovaci prostredek. (Posledni deni ve Francii s Romy nebo dve dekady cpani penez vsemi ceskymi vladami Romum vymenou za nic.) Nemusi hnout ani prstem (ostatni ovyvatele vetsinou prstem hnou) a dostanou tolik, ze pracovat „nenado“.

Vzdelany clovek ktery sledoval problemy s mensinami v USA v padesatych letech minuleho stoleti vi, ze mensiny potrebuji 1. vzdelani (dokonce i jakekoliv) a za druhe praci (dokonce jakoukoliv). Pokud to maji, je zadelano na uspech.

Gheta a la Chanov lze oplotit, ohranicit, vykopat treba vodni kanal, ale existuji a delaji ostudu vsem Cechum a VSEM CESKYM VLADAM po komunistech. Ti je proste do prace nahnali jinak sli sedet do basy. To ovsem nelze ani v eurodemokraticke zemi.

Takze co dal?

Socialni almuzny zrusit (vcetne rodinnych pridavku, porodneho a materskych)a zvyhodnit PRACUJICI a STUDUJICI! Prachy na to vemte z tech podpor.

reaguj[14] Rád bych se zeptal.
Karel Jemelka mejl Úterý 21. 09. 2010, 21.37

[13] Thyronx:Jakým zpúsobem reagují USA na faktické chování některých imigrantů, které je v rozporu se státními i federálními zákony. Uvedu jako příklad mnohoženství. Domnívám se, že je v rozporu s US zákony. Je tolerováno občanu muslimského vyznání? Pokud ano, proč? V rámci obohacení kultury? Pokud ano, pak obohacení o co?

reaguj[15] islámská imigrace v USA
Dušan Neumann mejl Středa 22. 09. 2010, 11.11

Mnohoženství není v USA povolené – bez ohledu na náboženství, rasu, národní zvyky. Existuje v některých mormonských komunitách, kde více žen žije v jedné domácnosti s mužem. Nejsou ale právoplatně oddáni. Snad pokoutně a tajně místním mormonským kazatelem. Pokud tyto ženy jsou legálního věku a sdílejí domácnost dobrovolně nemůže to zákon stíhat. Muslimská emigrace do USA je velmi rozdílná od evropské. V minulosti byla výrazně politická – uprchlíci z Iránu, Lebanonu, Syrie a Iráku. Druhá větev emigrace je intelektuální. Většina těchto Muslimů je profesionálním přínosem – hlavně lékaři, počítačoví odborníci. Nejproblematičtější muslimskou vrstvou jsou konvertité. Přesně podle rčení, že poturčenec Turka horší. Nebezpčně radikální jsou muslimská bratrstva v amerických věznicích, která rekrutují největší počet konvertitů právě z krimininálních živlů.

reaguj[16] Pobýval jsem nějaký čas
Karel Jemelka mejl Středa 22. 09. 2010, 22.39

Asi před sedmi lety jsem navštívil Kennedy Space Center. Docela mě překvapil Arab, ohozený v kvádru s kostkovaným ručníkem okolo hlavy. Za ním ťapaly jak morky čtyři ženy, jimž byly z těla vidět pouze oči. Tak nějak jsem z toho byl paf. Mám předpokládat, že šlo o turisty. Tady o neobčany, ani někoho, kdo pobývá na Green Card?

Další Vaše vysvětlení ohledně vln emigrantů atd. pokládám za logické. Dík za odpověď.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?