Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Putin, Konvička, bolševici, jak se to rýmuje

Aneb, kde se berou ti čeští proruští rudí noci

 

Prolog: Volba českého prezidenta v roce 2008 rozvířila diskusi o roli KSČM v české politice. O podstatě myšlenkového odkazu této strany nic nevypovídá lépe, než jejich vlastní stanovisko k devadesátému výročí VŘSR…

Podívejme se na dva dokumenty, které ač z pera různých autorů, říkají ve své podstatě totéž. Prvním z nich je dokument zvaný Rezoluce ÚV KSČ k VŘSR přijatá 20. října 2007.

Dočteme se v ní věci dnes již neslýchané. Koncentrace nesmyslů v tomto nedlouhém textu je natolik vymykající se běžné politické propagandě, že si zaslouží naši pozornost. Kdo nečetl, neuvěří:

  • Jsme informováni o světodějném významu této události pro společenský pokrok, pro naplnění těch nejkrásnějších lidských ideálů o trvalé platnosti revolučních principů, či o nezapomenutelné roli takových dvou velikánů dělnického a komunistického hnutí, jako byli V. I. Lenin a J. V. Stalin…

 

Konec textu si dovolím odcitovat celý:

  • Komunisté u příležitosti 90. výročí VŘSR znovu prohlašují, že jsou jako pokračovatelé ruských revolucionářů odhodláni bránit odkaz VŘSR a proto také čistotu revolučního učení marxismu-leninismu. Komunistům v České republice je VŘSR ve svém historickém významu a pokrokovosti stále velkou událostí, inspirací, poučením a dnes především velkou výzvou a závazkem!
  • My víme, že bez inspirace VŘSR by nebylo v roce 1918 Československa a v roce 1921 Komunistické strany Československa. Čest a sláva všem těm, co ubránili socialismus a dnes v každodenním životě naplňují ideály revoluce – ideály komunismu. Pozdravujeme lid Číny, Kuby, KLDR a všech těch zemí, co vykročily na cestu pokroku.

 

 

U této obskurní strany člověk asi nemůže být překvapen. Jenže parlamentní KSČM se ve své rétorice v ničem neliší. Podívejme se trochu blíže na její tiskové prohlášení z roku 2007 Lze začít už u názvu samotného oslavovaného aktu. Adjektivum velká je v případě říjnové revoluce trochu nadnesené.

Ono i slovo revoluce. Ve skutečnosti se jednalo o puč hrstky bolševiků, kteří téměř bez boje a s minimálními ztrátami na obou stranách zatkli prozatímní vládu v Zimním paláci. Ale to jen opravdu na okraj.

Rovněž i tvrzení o tom, že VŘSR „vyvrcholila vážná krize kapitalismu“, postrádá oporu ve faktech. V Rusku v době revoluce žádný kapitalismus nebyl, jak tedy mohl být v krizi? Ale nechme to stranou.

Tvrzení o tom, jak již první opatření vyjádřila základní životní zájmy širokých lidových vrstev, jsou neméně absurdní. Povinná práce, která se již v roce 1919 rozšířila na všechna odvětví ekonomiky, je asi něco jiného než touha porobených po svobodě.

Tedy pokud nepřistoupíme na Bucharinovo vysvětlení, že nucená práce v kapitalismu je pravým opakem nucené práce za diktatury proletariátu: ta první znamenala „zotročení třídy pracujících“, ta druhá „sebeorganizaci dělnické třídy". Nebo snad, že by si miliony ruských rolníků přály v roce 1921 zemřít hlady?

Ponechme stranou i mýty o tom, jak byl SSSR garantem mírového rozvoje světa, když neustále vytrvale spřádal plány na zničení svých kapitalistických konkurentů. Nevyjadřujme se ke stále dokola opakovanému tvrzení, že kolaps Leninova programu z let 1918 – 1921 byl způsoben „blokádou, ideologickou válkou a záškodnickou činností“, ačkoli je z dnešních výzkumů zcela zřejmé, že katastrofální humanitární výsledky prvních let budování socialismu jsou přímým důsledkem prováděné hospodářské politiky. To by bylo nošením dříví do lesa.

 

 

Nejzajímavější se jeví pasáž o přiznání omylů. Jaké tedy jsou podle obdivovatelů masových vrahů Lenina a Stalina nedostatky a deformace systému?

Chyběla prý ekonomická efektivnost, rozvoj vědy a techniky, formální politické svobody a účinná motivace lidí. Tam prý socialismus nedržel krok, ale pouze kvůli „značnému vývojovému náskoku“ kapitalismu. Říci, že za to mohou skvrny na Slunci, by bylo obhajitelnější.

To, že socialismus bude vždy nutně neefektivní, že tudíž bude i technologicky zaostávat, že v něm budou chybět motivace, věděli ekonomové již v době, kdy Stalin vyvražďoval statisíce tzv. kulaků a přihlížel milionům umírajících v důsledku jím způsobeného hladomoru na Ukrajině. To, že diktatura proletariátu nebude slučitelná s politickými svobodami, pak bylo snad ještě zřejmější.

Také prý došlo ke „zbytečné perzekuci mnoha nevinných lidí“. Toť vše, dál nic, jako kdyby se jednalo jen o jakési drobné nedopatření jinak dokonalého systému. Tak si jen osvěžme paměť.

 

 

  • Opatření socialistické vlády měla v SSSR mezi lety 1917 a 1987 podle střízlivých odhadů na svědomí smrt 62.000.000 nevinných lidí.
  • Když k tomu připočteme 73.000.000 obětí čínského socialismu mezi lety 1949 a 1978, dostáváme se k 135 milionům, což je o více než 43.000.000 více lidí, než kolik zemřelo v obou světových válkách dohromady.
  • Přidáme-li minimálně 2.000.000 obětí kambodžských socialistů a všechny další doložené oběti socialistických režimů a gerilových hnutí, dopočítáme se k počtu 148.000.000.

Tolik jen na vysvětlení toho, co v současné socialistické terminologii znamená „mnoho“. A to se omezujeme jen na socialismus sovětského typu, i když rozdíly mezi ním a nacismem jsou jen kosmetického charakteru.

  • Kdybychom přičetli ještě socialismus národní, zvýší se celkové číslo na 175.000.000!

 

Vzhledem k tomu, že všechny vlády světa za celé dvacáté století lze učinit odpovědné za smrt 212.000.000 lidí, je role socialismu více než výrazná.

Není třeba dělat si iluze ani o fungování vlád v tzv. kapitalistických zemích, nicméně zločinnost socialismu je jak vidno bezprecedentní a věřme, že nebude nikdy překonána. Tvrdit, že to byla shoda náhod, kombinace špatných lidí a vnějších okolností je výsměch celé společenské vědě. Socialismus nebyl, není a nikdy nemůže být životaschopným společenským systémem. Tím méně systémem vznešeným.

Odstranění soukromého vlastnictví bez odstranění vzácnosti může vést pouze a jen k teroru a pošlapávání lidské důstojnosti. Až socialisté přijdou s receptem, jak odstranit vzácnost, bude o čem diskutovat. Do té doby nelze na socialisty ve všech, ať již nacionalistických či internacionalistických kabátech, pohlížet než jako na lidi hloupé, intelektuálně nepoctivé či obojí.

zpracovalo st@tll lp 2007

Aktualizace

Ruská (sovětská) federace napadla věrolomně Ukrajinu. Ostřeluje raketami civilní obyvatelstvo, ničí divadla, památky ale hlavně nemocnice, lidská obydlí, školy i školky. Zabíjí rodičky i s jejich ještě nenarozenými dětmi v porodnicích. Rudá vojska obkličují města, nedovolují civilnímu obyvatelsrvu odejít a snaží se je vyhladovět, jako kdysi Hitler Leningrad.

Unáší starosty měst, mučí je a nutí k prohlášení ve svůj prospěch. Ukrajinský exodus již čítá miliony.

Putin je psychopatický válečný zločinec, který neustále lže, své obyvatele ožebračuje, odstřihává je od internetu a vytváří tak po vzoru Polpota další Kambodžu. Syny Ruska – nevycvičené vojáky základní služby, nahnal po desetitisících doslova na jatka.

Když padli, nebo byli zajati, tak proti hrdinně se bránícím Ukrajincům povolal do boje jednotky muslimských hrdlořezů ze Sýrie i Čečny. Na Ukrajině používá kazetové i vakuové bomby a bílý fosfor přímo v ulicích měst.

Při blokádě Mariupolu (který nechává vyhladovět po vzoru Leningrad) ruské letectvo záměrně svrhlo vysoce výkonnou vakuovou bombu na Činoherní divadlo v centru města. Před ostřelováním se tam ukrývaly stovky lidí. Budova byla zcela zničena. Počet zemřelých zatím není znám… Putin navíc celému světu vyhrožuje jadernými zbraněmi, pokud by mu v jeho postupu kladl odpor.

 

 

Svět se brání a na Rusko uvaluje sankce

 

1. Zbraně z bruselského rozpočtu

Vůbec poprvé bude EU ze společného rozpočtu financovat nákup a dodávku zbraní a vojenského vybavení, jež poputuje mimounijní zemi – Ukrajině. Na tiskové konferenci to oznámila předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Jde podle ní o „zlomový okamžik“.

 

2. Sputnik ztichne

Evropská unie kvůli šíření dezinformací zakáže fungování Moskvou podporované stanice RT (Russia Today) a internetového serveru Sputnik.

Státem vlastněná Russia Today a Sputnik a jejich přidružené společnosti už nebudou moci dál šířit lži, aby ospravedlnily Putinovu válku a zasévaly rozkol v Unii.

 

3. Stopka pro ruská letadla. Všechna.

Pro ruské aerolinie bude uzavřen celý vzdušný prostor Evropské unie. Zákaz se bude vztahovat i na „soukromá letadla ruských oligarchů“. Jednotlivé evropské země v posledních dnech vlastní uzávěry oznamovaly v minulých dnech. Nyní ale jde o celoplošné řešení, kdy se tento zákaz rozšíří na celou unii.

 

4. Zaplatí i Lukašenko

Sankce nebudou mířit jen na Rusko, jak tomu bylo doposud. Zaměří se také na Bělorusko, kde od roku 1994 vládne autoritářský prezident Alexandr Lukašenko. Ten umožnil ruské armádě útočit na Ukrajinu ze svého území.

Lukašenkův režim se podílí na tomto krutém útoku proti Ukrajině. Zasáhneme ho tedy novým balíčkem sankcí. Zavedeme restriktivní opatření proti jeho nejdůležitějším odvětvím. Tím zastavíme jejich vývoz produktů od minerálních paliv po tabák, dřevo, cement, železo a ocel.

Nezdolnost ukrajinského lidu je pro nás všechny inspirací. Vítáme s otevřenou náručí všechny ty, kteří musejí prchat před Putinovými bombami. Do zemí Evropské unie již z Ukrajiny od začátku ruské invaze zamířilo přes 3 miliony uprchlíků, hlavně žen a dětí.

 

SWIFT a centrální banka pod tlakem

Nově oznámené sankce následují ty, které von der Leyenová oznámila v noci na dnešek. Součástí balíku tak je také vyloučení významných ruských bank z mezinárodního platebního systému SWIFT, který je klíčový pro mezinárodní finanční transakce. Na sankční seznam rovněž přibudou více než dvě desítky ruských činitelů či oligarchů.

Kromě odříznutí klíčových bank od SWIFTu zacílí západní spojenci také na srdce ruského finančního systému – na ruskou centrální banku a její devizové rezervy. Konkrétně je cílem těchto sankcí paralyzovat aktiva ruské centrální banky a zabránit ruským oligarchům ve využívání jejich majetků na západních trzích.

List Financial Times podotýká, že USA v minulosti uvalily sankce pouze na centrální banky KLDR, Íránu a Venezuely.

EU, Velká Británie, USA, Japonsko, Austrálie a další státy také omezí dovoz klíčových komponent pro ruský těžební průmysl, náhradních dílů pro letadla a také citlivé IT technologie.

 

Sankce cílí i na soukromé osoby

Kromě ekonomiky cílí sankce také na jednotlivé osoby – z těch nejvýš postavených na samotného prezidenta Vladimira Putina a jeho ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Jejich majetky a majetky jejich rodinných příslušníků se tak dostanou do hledáčku západních států.

Postihu však neuniknou ani další postavy z nejvyšších pater putinovského režimu, ale také poslanci, kteří schválili uznání separatistických republik na východě Ukrajiny.

Ale jde také o rozsáhlé majetky řady ruských „oligarchů“, kteří našli bezpečný přístav například v Londýně, ale i jinde ve světě.

Odpor k Putinovskému Rusku sílí, Rusové a Bělorusové nemají mimo Severní Koreu a Sýrii, nikde podporu.

Více si přečtěte zde

aktualizovalo st@tll 17.03.2022

Související texty:

Upozornění redakce:

  • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární pravdu, pak neváhejte, přidejte se: pište a nebo jen čtěte, rádi vás na našich stránkách a ve skupinách uvítáme. Nestůjte mimo, jde o Vaši budoucnost..

 

Nezapomeňte také navštívit náš archiv textů

 


««« Předchozí text: Dušegubky - Sovětské náklaďáky smrti Následující text: Byl Bursík bílým koněm Gazpromu? »»»

Atllanka | Sobota 23. 07. 2022, 10.04 | Česko, Komunismus, Totalita | trvalý odkaz | vytisknout | 2556x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?