Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

S fašismem je to prosté. Nebudete křičet Heil, ale Sláva!

Boris Strugackij alias S. Vitickij

 

Motto: Bratry Arkadije a Borise Strugacké u nás lidé pokládají za autory science fiction. Formálně jde o správný přístup, fakticky je to ale tak, jako kdybychom Karla Čapka vnímali především coby autora Dášeňky.

 

Fenomén Strugačtí

Jejich vize se v plné šíři ukazují až s odstupem času. Knihy, které se za jejich života četly jako úžasné příběhy plné nečekaných myšlenek, ožívají jako proroctví. Za všechny jmenujme Druhou invazi Marťanů z roku 1967. Kdo ji poprvé otevře dnes, s překvapením zjistí, že jde o portrét současné české společnosti, byť to autoři zcela jistě neměli v úmyslu.

Ant Skalandis (1960), autor rozsáhlé monografie o Strugackých, popisuje jejich vliv na svou generaci těmito slovy: “Již v mladších třídách základní školy četli Strugacké všichni moji vrstevníci a dokonce ti, kteří byli starší o deset patnáct let. … Prostě jsme četli Strugacké. A pomalu, leč jistě jsme se stávali jinými lidmi.”

 

 

Tento zážitek nepramení pouze z literárního odkazu bratří. Arkadij sice umřel brzy po změně poměrů, ale Boris byl veřejně a publicisticky činný do posledních dnů života. Stal se jedním ze symbolů moudrosti a cti.

Jak dokázal vidět dopředu ukazuje jeho článek, jehož překlad dnes zveřejňujeme. Je z roku 1995, kdy nebezpečí návratu fašismu neviděl téměř nikdo. Dnes víme, že do Ruska vtrhl naplno a nyní se snaží zvedat hlavu i ve střední Evropě – a také u nás.

 

S fašismem je to prosté – epidemiologický návod

Mor máme ve vlastním domě. A léčit ho neumíme. Co hůř, my dokonce nejsme schopni ani stanovit správnou diagnózu. A ten, kdo je nemocný, si často vůbec nevšimne, že se nakazil a stůně.

Má totiž pocit, že o fašismu ví vše. Vždyť každému je přece jasné, že fašismus, to jsou černé esesácké uniformy, štěkavá mluva, pravice vztyčené v římském pozdravu, svastika, rudočerné vlajky, pochodující průvody, lidé vyzáblí na kost za ostnatými dráty, hustý kouř z komínů krematorií, démonický führer s patkou, Himmler blýskající sklíčky skřipce a půl tuctu dalších více či méně významných postav ze Sedmnácti zastavení jara, Tajemství rozvědčíka či Pádu Berlína.

Však my dobře víme, co je fašismus. Německý fašismus, hitlerismus. Ale vůbec nám nepřijde na um, že existuje i jiný fašismus, stejně hnusný a strašný, protože je náš, domácí. A to je možná důvod, proč ho nevidíme. Máme ho přímo na očích, bují neslyšně v těle naší země doslova jako zhoubný nádor.

Jistě, svastiku poznáme, i když je maskovaná runami. Doléhá k nám chraplavý řev vyzývající k zmasakrování cizinců. Vidíme i odporná hesla a obrázky na zdech vlastních domů. Ale sami sobě nedokážeme přiznat, že i tohle je fašismus. Máme pocit, že fašismus musí být černé esesácké uniformy, cizí úsečná řeč, hustý kouř z komínů krematorií a válka…

Akademie věd teď v souladu s nařízením prezidenta horečně sepisuje vědeckou definici fašismu. Lze předpokládat, že to bude přesná, komplexní a všeobjímající definice dopadající na každou životní situaci. Samosebou bude taky ďábelsky složitá.

 

 

Ale fašismus je jednoduchý. Co víc, on je úplně jednoduchý!

Fašismus je diktatura nacionalistů. A v souladu s tím je fašista člověk, který vyznává (a káže) nadřazenost jednoho národa nad jinými a je přitom horlivým zastáncem “pevné ruky”, “řádu a pořádku”, “železné pěsti” a jiných půvabů totality.

To je vše. V základu fašismu nic víc není. Je to jen diktatura a nacionalismus. Totalitní nadvláda jednoho národa. A všechno ostatní – tajná policie, lágry, hranice hořících knih nebo válka, to jen vyrůstá z tohoto otráveného zrna tak, jako smrt z rakovinové buňky.

Existovaly železné diktatury se všemi smrtonosnými půvaby, třeba Stroessnerova diktatura v Paraguayi, nebo Stalinova v SSSR, ale tyto diktatury nestály na myšlence nacionalismu (rasové), takže to nebyl fašismus. Může existovat i stát, který se opírá o národní myšlenku, třeba Izrael, ale pokud chybí diktatura (“železná pěst”, potlačování demokratických svobod, všemocná tajná policie), pak to není fašismus.

Boris Strugackij

 

Naprosto nesmyslné a ignorantské jsou výrazy jako “demofašista” nebo “fašizující demokrat”. Jsou stejně absurdní jako “ledový var” nebo “voňavý smrad”.

Jistě, demokrat může být do určité míry nacionalista, ale z definice musí být nepřítelem každé a veškeré diktatury, a proto nedokáže být fašista. Stejně jako fašista se nikdy nemůže stát demokratem, zastáncem svobody slova, svobody tisku a svobody shromažďování. Fašista vždy hájí jen jednu svobodu – svobodu železné pěsti.

Dovedu si představit, že si někdo přečte tyto mé definice a pochybovačně namítne: “Ale tak, jak to stavíš, by před pěti šesti stoletími byli fašisti všichni: králové, carové, páni i otroci…”

V určitém smyslu taková poznámka trefuje hřebík na hlavičku, je to totiž přesně tak: fašismus je zastydlý feudalismus, který přečkal století páry i století elektřiny a také atomu a chystá se přežít i dobu letů do vesmíru a umělého intelektu.

Zdálo by se, že feudální vztahy zmizely, jenže feudální mentalita přežila, prospívá a je mocná, je silnější než car, pára, než elektřina, než všeobecná gramotnost a nebo komputerizace.

Její vytrvalost má určitě příčinu v tom, že její kořeny sahají až daleko před feudalismus, do dob předfeudálních, jeskynních, do mentality zablešeného stáda bezocasých opic:

  • Všichni cizáci z vedlejšího lesa jsou odporní a nebezpeční a náš vůdce je mocný a moudrý a porazí všechny nepřátele.

Tahle prvobytná mentalita zřejmě lidský rod hned tak neopustí. Proto je fašismus feudalismem dneška. I zítřka.

 

 

Ale! Nezaměňovat nacionalismus a vlastenectví!

Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, zatímco nacionalismus je nepřátelství k těm cizím. Vlastenec moc dobře ví, že neexistují žádné dobré a špatné národy, jsou jen dobří a špatní lidé. Nacionalista naopak vždy přemýšlí v kategoriích “naše – cizí”, “naše – jejich”, “chmatáci – kavky”, celé národy označí s neobyčejnou lehkostí za hajzly, hlupáky nebo zločince.

To je nejdůležitější znak fašistické ideologie, dělení lidí na “naše a cizí”. Stalinská totalita byla založena na podobné ideologii, proto jsou si ty režimy, vražedné režimy, režimy likvidující kulturu, režimy zbrojení, tak podobné. Jen fašisté dělili lidi na rasy a stalinisté na třídy.

 

Dalším důležitým znakem fašismu je lež

Samozřejmě, že ne každý kdo lže, je fašista, ale je naprosto jisté, že každý fašista je prokazatelný lhář. Bez lži se totiž neobejde.

Diktaturu snad lze s odřenýma ušima ještě nějak odůvodnit rozumnými argumenty, nacionalismus lze ale ospravedlnit jedině pomocí lží, podvržených “protokolů” nebo vykládáním nesmyslů, jako třeba že “Židi přivedli Rusy k pití”, nebo že “všichni Kavkazané jsou od přírody zloději”, a tak nějak všelijak podobně. Prostě fašisti lžou. A vždycky lhali.

  • A nikdo to nevystihl lépe než spisovatel Ernest Hemingway, který řekl: Fašismus je lež vyřčená bandity.

Takže pokud jste náhle ”zjistili”, že jedině váš národ si zaslouží veškerý blahobyt, zatímco okolo jsou jen samé národy druhého řádu, pak vám blahopřeji. Právě jste udělali první krok k fašismu.

Boris Strugackij

 

Později vás asi napadne, že vyšších cílů váš národ dosáhne pouze tehdy, až bude zaveden železný pořádek a všem křiklounům a pisálkům, co mají spoustu řečí o svobodě, se zacpe huba a až, samozřejmě bez soudu a řádného procesu, postaví ke zdi všechny co jdou proti proudu, a rovněž všem cizákům zatnou tipec…

A až toto všechno přijmete, bude proces završen. Bude z vás fašista. Nebudete nosit černou uniformu se svastikou. Ani nebudete muset řvát “Heil!”.

Byli jste celý život hrdí na vítězství naší země nad fašismem a možná jste k němu dokonce i osobně přispěli. Teď jste však dopustili, aby vás postavili po bok bojovníků za diktaturu nacionalistů – je z vás fašista. Tak je to jednoduché. Tak strašně je to jednoduché!

A netvrďte pak, že nejste špatný člověk, že nesouhlasíte s utrpením nevinných (že ke zdi je třeba postavit jen nepřátele pořádku a jen nepřátelé pořádku patří za ostnatý drát), že vy sám máte děti a vnuky a jste proti válce… To už totiž není důležité, neboť už jste přijali Buvolí svátost.

Cesta dějin je dávno prošlapaná, historická logika je nelítostná, a jak se jednou k moci dostanou vaši führeři, zavedou osvědčené postupy: odstranit jinak smýšlející – potlačit nevyhnutelné protesty – koncentráky, šibenice – odklon od mírové ekonomiky – militarizace – válka…

 

 

A kdybyste náhodou přišli k rozumu a chtěli byste ten strašlivý proces zarazit, budete zničeni stejně nemilosrdně jako ten poslední demokrat – internacionalista.

Prapory nad vámi nepovlají rudohnědé, ale třeba černé, červené, nebo oranžové. Na shromážděních nebudete křičet “Heil!”, ale třeba “Sláva!”. Nebudete mít Sturmbannführery, ale nějaké kapitány, brigadýry.

  • Podstata fašismu – diktatura nacistů – však zůstane. A s ní zůstane lež, krev a válka. Teď možná jaderná.

Žijeme v nebezpečné době. Mor už je v našem domě. Jako první napadá uražené a ponížené, a těch máme dnes mnoho. Je možné vrátit dějiny? Jistě že ano, ale musely by to chtít miliony. Tak to pojďme chtít! společně. Vždyť mnohé závisí jenom na nás. Ne vše, ale mnohé.

Pod názvem «Фашизм — это очень просто. Эпидемиологическая памятка» publikoval tuto poznámku Boris Strugackij dne 20. května 1995 v novinách Něvskoje vremja.

Zdroj: TVRain.ru

 

Boris Strugacký

Narodil se roku 1933, matka byla učitelka ruské literatury, otec expert na umění a redaktor časopisu. Zůstal po celou dobu války s matkou v Leningradě obleženém fašisty. Otec mu zemřel roku 1942 při cestě přes Ladožské jezero.

V Leningradě absolvoval maturitní zkoušku a pokračoval ve studiu na fakultě fyziky a mechaniky při Lomonosově státní univerzitě v oboru astronomie. Po promoci nastoupil jako asistent na Pulkovskou hvězdárnu v Leningradě. Zaměřil se na studium vzniku hvězd v naší galaxii. V roce 1960 byl účastníkem expedice na Kavkaz, která měla za úkol vytipovat lokalitu vhodnou z geodetického a klimatického hlediska pro připravovaný velký teleskop.

 

 

S bratrem po roce 1955 napsali první sci-fi román Planeta nachových mračen. Společně napsali více než 25 románů a novel a také jednu divadelní hru. Zpočátku to byly knihy naplněné komunistickou vizí společnosti, ale později už byl znatelný posun až téměř k surrealistickému zpracování soudobých problémů, za což byli bratři podrobování kritice režimu. V té době používali také pseudonym S. Jaroslavcev, protože problémy s vydáváním knih se zvětšovaly. Některé práce jim dokonce vyšly pouze v samizdatu, např. Ošklivá káčátka.

Když Arkadij roku 1991 zemřel, psal Boris dál pod pseudonymem S. Vitickij, protože se spolu již dříve dohodli, že jméno Bratři Strugačtí se nebude dál používat. Boris Strugackij podlehl kombinaci zápalu plic a rakoviny krve v pondělí 19. listopadu 2012 v rodném Petrohradu, bylo mu 79 let.

zpracovalo st@tll 2022

Související texty:

Čtěte také:

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární pravdu, pak neváhejte, přidejte se: pište a nebo jen čtěte, rádi vás na našich stránkách a ve skupinách uvítáme. Nestůjte mimo, jde o Vaši budoucnost..

 

Nezapomeňte také navštívit náš archiv textů

 


««« Předchozí text: Komunismus? Pouze legální vraždění! Následující text: Morgenthauův plán »»»

Atllanka | Čtvrtek 12. 05. 2022, 15.36 | Česko, Politika, Komunismus | trvalý odkaz | vytisknout | 3178x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
reaguj[1] trochu jinak
wenkovan mejl Neděle 10. 07. 2022, 12.43

Proč tak složitě? Fašismus je jednou z odrůd socialismu, kolektivismu.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?