Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Je libo fašismus a nebo komunismus?

Co je horší? (z archivu)

 

Prolog: Když vás jako politického disidenta zatkli nacisté, chtěli obvykle znát vaši činnost, vaše známé, vaše plány a podobně. Komunisté se tím nezatěžovali. Už když vás zatýkali, věděli, jaký druh přiznání podepíšete. Na rozdíl od vás.

Srovnání komunismu s fašismem – nacismem

Která z těchto ideologií je zhoubnější? Jednoznačná odpověď se hladá velmi těžko, obě mají na svém kontě bezpochyby miliony nevinných obětí, ať už zapříčiněné válkou či hladomorem.

Z mého pohledu je ta komunistická asi nepatrně horší, už jen proto, že i přestože bylo naprosto přesvědčivě prokázáno kolik zavražděných lidí má na svědomí, tak dodnes spousta komunistů beztrestně sedí v národních parlamentech a účastní se demokratických voleb, přestože ve svém programu mají zrušení parlamentní demokracie a nastolení „Lidových demokracií“.

Socialistická revoluce propukla v nejzaostalejším státě Evropy – v carském Rusku. V té době tam vládl car a Rusko mělo ekonomiku postavenou především na zemědělství. Z tohoto pohledu bylo Rusko stále ještě feudální stát, kde ještě ani neproběhla průmyslová revoluce, a kde bylo zaměstnáno ve fabrikách jen asi 5% obyvatel.

Dá se tedy pochopit z dnešního hlediska Socialistická revoluce? Ano, dá. Začátky kapitalismu i v demokraciích, jako byla Francie a Anglie na konci 19. a na začátku 20.st. byly dost brutální. Pracovní doba byla 12 i více hodin, do práce chodily i 12-ti leté děti. Z tohoto důvodu je zcela pochopitelné, že dělnické hnutí mělo velkou šanci na úspěch.

A tak lidé v Rusku šli za Leninem, který slíbil rolníkům půdu, což také ihned po revoluci udělal, aby vzhledem k tomu, že vlastnit půdu soukromě podle Marxe nelze, jim tu samou půdu po pár měsích opět bral a zakládal kolchozy, čímž z rolníků udělal tzv. bezzemky a námezdní síly. Hlavně díky této politice v zápětí vypukl v Rusku i první větší hladomor.

 

 

Lenin pak jako první a také poslední bolševický politik pozval do země Červený kříž, aby mu pomohl snížit následky hladomoru. Je docela možné, že Lenin v té době jako první bolševik pochopil, že socialismus nemůže fungovat, díky jeho programu NEP (Novaja ekonomičeskaja politika). Vrátil proto zpátky rolníkům půdu, za slušné ceny od nich vykupoval potraviny a přebytky mohli prodávat na volném trhu i do ciziny, za dolary.

Podniky dostali volnou ruku bez zasahování státu do řízení a chystal se přechod na klasické akciové společnosti. Jak by to dopadlo se už nikdy nedozvíme, protože Lenin záhy zemřel a jeho nástupce Stalin všechny jeho plány zhatil.

Je vysoce pravděpodobné, že pokuď by Lenin přežíval delší dobu, že by se i on stal obětí Stalinových čistek. Leninův nástupce Stalin byl totiž největší masový vrah v dějinách lidstva.

Stalinovy oběti nejdou přesně spočítat. Střízlivé odhady mluví o 20 milionech mrtvých jen při hladomoru na Ukrajině, v celé Sovětské říši pak jdou odhady až ku stu milionů.

Přesná čísla bohužel už nikdy známa nebudou. A i když nad stalinským Ruskem tuhne krev v žilách, Palmu vítězství si v tomto smutném závodě odnáší rudý kambodžský generál Pol Pot, který za necelé 4 roky dokázal se svými Rudými kméry spáchat genocidu vlastního národa a vyvraždit více než 25% celkové populace.

Co je vlastně fašismus?

Fašismus (italsky fascismo) je ve svém nejužším pojetí (definovaném Benitem Mussolinim) totalitní ideologie, resp. politické hnutí, antidemokratického a antiliberálního zaměření. Fašistická ideologie vychází z nacionalismu, často bývá charakterizována jako záměrně iracionální.

Fašistická politická teorie a praxe se poprvé výrazně prosadila v meziválečné Itálii vedené Benitem Mussolinim. Pojem „fašismus“ či „fašistický“ je dnes často vnímán v mnohem širším smyslu, v průběhu dějin 20. století se stal ofenzivním nástrojem boje různých ideologií, za fašistické či k fašismu směřující se taktéž označují formy vlády, které naplňovaly cíle původního fašistického programu jen zčásti, např. diktatury nespějící k totalitě.

Prvním politikem, kterému se podařilo aplikovat fašismus ve státní praxi, byl Benito Mussolini (1883–1945), který roku 1919 založil organizaci Fasci italiani di combattimento. Roku 1921 se tato organizace přeměnila ve fašistickou stranu nazvanou Partito nazionale fascista. Mussolini uchopil moc v Itálii 28. října 1922 při takzvaném Pochodu na Řím. Následně ho italský král Viktor Emanuel III. jmenoval ministerským předsedou.

Období do roku 1926 je označováno jako období zákonné diktatury. V první Mussoliniho vládě dokonce převažovali nefašističtí ministři. Během tohoto období, konkrétně 10. června 1924, byl zavražděn socialistický poslanec Giacomo Matteotti, ostrý kritik fašistického hnutí a Mussoliniho osoby zvlášť. Mussolini vraždu odsouhlasil.

Proti tomuto legálnímu zločinu se zvedla vlna odporu. Část poslanců dokonce odmítla zasedat, navíc někteří fašisté opustili stranu. Benito Mussolini nakonec 3. ledna 1925 přiznává odpovědnost za vraždu a roku 1926 vyhlašuje fašistickou diktaturu s vládou jedné strany.

Příčinou šíření fašismu, byla především špatná ekonomická situace zaviněná hospodářskou krizí (Španělsko, Německo), ponížení a placení reparací na které stát neměl (Německo) a obavy z bolševické Revoluce v Rusku (Itálie, Španělsko i Německo).

Italský fašismus nikdy nebyl zaměřen antisemicky, dokonce Mussolini přiváděl Hitlera k šílenství, že nic nedělá proti Židům. Z určitého pohledu, ať už se jedná o italský fašismus nebo německý nacismus vycházejí tyto ideologie o něco lépe než komunismus.

 

 

I v Německu, pokuď byl někdo popraven, byli pozůstalí o tom informováni formou dopisu (pokud se nejednalo o Židy), není také známo, že by zavřeli či popravili celou rodinu v rámci tzv. kolektivní viny.

V Rusku mizeli lidé po tisících, pozůstalí neměli žádné zprávy, nevěděli jestli byl dotyčný popraven či pouze „vyfasoval 20 let v Gulagu“.

Fašismus byl několikrát veřejností souzen a odsouzen, nejznámější v tomto je tzv. Norimberský proces, kdy byla v přímém přenosu odsouzena celá fašistická ideologie včetně jejich vrcholných představitelů.

Komunistická ideologie se nikdy podobného procesu nedočkala a do dnes lze jen ztěží pochopit proč? Příležitostí k tomu bylo víc než dost. Z tohoto důvodu a hlavně z výše uvedených důvodů si myslím, že komunistická ideologie je mnohem nebezpečnější než ta fašistická. I když samozřejmě odsuzuji obě.

 

Dopis M. Šolochova, možná autora Tichého Donu, 4. 4. 1933

Soudruhu Staline, okres Věčenskij, jako mnoho dalších okresů na Severním Kavkaze, nesplnil plán dodávek obilí nikoliv kvůli nějaké sabotáži kulaků, ale kvůli špatnému vedení strany. Loňského prosince poslal totiž oblastní výbor strany „zplnomocněnce“, soudruha Ovčinnikova, aby „urychlil“ kampaň dodávek a ten učinil následující opatření:

 • Zrekvíroval všechny zásoby obilí včetně „zálohy“, kterou dalo vedení kolchozu kolchozníkům na setbu pro příští sklizeň a rozdělil po jednotlivých hospodářstvích nesplněné státní dodávky, které dlužil každý státní kolchoz.

A jaké byly výsledky těchto opatření? Když rekvizice začaly, pustili se rolníci do ukrývání a zakopávání obilí. A jaké byly číselné výsledky všech těchto rekvizicí? Nalezené zrno činilo 5930 metrických centů! A zde jsou některé metody, používané za účelem získání těch 593 tun, z nichž část byla zakopána již od r. 1918!

 • Metoda chladu: Kolchozník je svléknut a je dán do „chladu“, úplně nahý do stodoly. Často dávají kolchozníky do chladu po celých brigádách.
 • Metoda tepla: Nohy a okraje sukní se kolchoznicím polejí kerosenem a zapálí. Pak se oheň udusí a začne se nanovo..
 • V kolochoze Napolovskij jistý Plotkin, „zplnomocněnec“ okresního výboru, Nutil vyslýchané kolchozníky, aby si lehli na plotnu rozžhavenou do běla a pak je „zchlazoval“ tím, že je nahé zavíral do stodoly!
 • V kolchoze Lebjajenskij stavěli kolchozníky ke zdi a předstírali popravu..

V takovýchto příkladech bych mohl pokračovat do nekonečna. To nejsou výstřelky, ne, to je bežná metoda vybírání obilí. Pokuď se Vám zdá, že je můj dopis hodný toho, aby zaujal pozornost ústředního výboru, pak sem pošlete skutečné komunisty, kteří budou mít odvahu odhalit všechny, kteří zasadili v tomto okresu smrtelnou ránu při budování kolchozů. Jste naše jediná naděje, Váš Michail Šolochov

zdroj

A na závěr

Nyeste, Maďar a odbojář, vedl po válce mládežnickou organizaci a odmítl vstoupit do KS. Po procesu si odpykával trest v pracovním táboře Resz až do r. 1956, podle jeho svědectví rozbíjeli vězni kameny v zimě 10 a v létě 16 hodin. Ale nejhorší byl pro něj hlad. A jaký je podle něj rozdíl mezi komunistickou tajnou policií a nacistickou?

Byl jsem jeden z těch vyvolených, jimž bylo dáno poznat obě – nespočívá v jejich stupni brutality či krutosti. Mučírna byla v nacistickém žaláři stejná jako v komunistickém. Rozdíl leží jinde:

 • Když vás jako politického disidenta zatkli nacisté, chtěli obvykle znát vaši činnost, vaše známé, vaše plány a podobně.
 • Komunisté se tím nezatěžovali. Už když vás zatýkali, věděli, jaký druh přiznání podepíšete. Na rozdíl od vás. Nikdy by mě nenapadlo, že se stanu, podle nich, dokonce americkým špionem!

Z Interview pro pořad „The Other Europe“, leden 1988, cit. v : Jacques Rupnik, L´Autre Europe. Crise et fin du communisme, Paříž, Odile Jacob, 1990, str. 147. Černá kniha komunismu.

zpracovalo st@tll 2010

Související texty:

Upozornění redakce:

 • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární pravdu, pak neváhejte, přidejte se: pište a nebo jen čtěte, rádi vás na našich stránkách a ve skupinách uvítáme. Nestůjte mimo, jde o Vaši budoucnost..


Vaše případné komentáře se na našem webu zobrazují s určitým zpožděním, omlouváme se Vám, ale je to nezbytná ochrana před hulváty a hlavně před tím dnešním šíleným reklamním spamem… Klidně naše texty komentujte, či se ptejte na to, co vás zajímá, vždy vám odpovíme.


Nezapomeňte také navštívit náš archiv textů

 


««« Předchozí text: Daj-li mi medaili aneb Zrušme vrahy komunisty Následující text: Islám, burka a pod ní džíny »»»

Atllanka | Sobota 13. 08. 2022, 14.59 | Komunismus, Genocida, Nacismus | trvalý odkaz | vytisknout | 5962x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
reaguj[1] nekecej
24 Pátek 10. 09. 2010, 11.58

Fak je to stejny jo? Fasismus je poradek a prosperita! At zije DS SS!

reaguj[2] Za matku Zemi!
Noc Železná Pátek 10. 09. 2010, 15.22

Fašismus je vraždění a zlodějina! Ať žijí národy v míru!

reaguj[3] Noc Železná
vitak69 mejl Pátek 10. 09. 2010, 19.38

Co je podle tebe komunismus? Ta druhá věta mi připomíná hesla z průvodů na 1. máje. Co je vlastně mír? Komunisté měli pořád plné huby míru a přitom tajně připravovali útok na západní Evropu. Rok 68 vzali jako záminku, aby sem úspěšně umístili jaderné střely. Poměr jaderných střel byl 3:1 v neprospěch USA a jejich spojenců. Před r. 68 jsme byli jeden z posledních soc. států, kde Sovětský Svaz ještě neměl jaderné rakety.

reaguj[4] Vitak
Noc Železná Pátek 10. 09. 2010, 22.26

Máš mě snad za komunistku? Nemám na mysli tenhle „mír“. Nechápu jediné, máš mě pořád za Bolševicky ovlivněnou! Nenávidím komunismsus, jako fašismus! Národy musí držet při sobě proti zlu, jako je islám, znovurodící se komunismsu a fašišmus.

reaguj[5] Noc Železná
vitak69 mejl Sobota 11. 09. 2010, 19.29

V žádném případě tě za komunistku nepovažuji, jen si myslím, že jsi něčím, či někým ovlivněná. Vzhledem k tomu, že si dobu, ve které jsem vyrůsatal moc dobře pamatuji, tak mi to tvoje heslo dost silně připomělo. Pokud budeš hledat na youtube i komunisty, tak jich je tam víc jak nácků. Fšismus už byl celosvětově odsouzený, komunismus na to stále ještě čeká. Komunistu poznáš snadno, nepřipouští žádnou diskusi, buď ji má zablokovanou nebo ti to brzy vymaže a napíše ti, že je to kapitalistická propaganda. Mohl bych ti posílat emaily, které mi chodili od soudruhů z Ruska, ale i ze západní Evropy. Vzvají Stalina, Lenina a další masové vrahy jako spasitele lidstva. U nás klidně stalinisté sedí v parlamentu a to i přestože je u nás propagace komunismu, stejně jako fašismu zakázaná. Těžko pak věřit, že žijeme v právním státě. :-(

reaguj[6] Vitak
Noc Železná Sobota 11. 09. 2010, 21.49

Komunismsu je téměř jako fačismus, akorát, že je založen na mnohem větší lži… To, co jsem řekla, nemá s komunismem nic společného. Až na jedinou věc- všichni si mají být rovni. Nemyslím finančně, nebo majetkem či jídlem. Myslím, že by si lidé měli býti rovni jako lidé. Nikdo není míň, nikdo není víc. Ať už vlastní cokoliv.

reaguj[7] Sem ani netusil. hehe
24 Sobota 11. 09. 2010, 22.25

Sem te vytocil ale mam pravdu. Kdyz vyhraje fasismus bude poradek protoze kazdy nevychvujici bude zplynovan a bude i prosperita, protoze budou na ne delat otroci udelani z nas. Kdyby vychral komunism, tak bude bordel a hlad a svrab a nestovice. A kdyz vychraje islam bude k tomu vsemu jeste krev na ulicich. Tak si vyber!

reaguj[8] Buď to, nebo nic
Noc Železná Neděle 12. 09. 2010, 11.10

Když se budeš klanět, budeš poplivaný otrok. Když budeš žít v tvrdé totalitě, bude z tebe otrok omotaný kolem prstu. A když vyhraje islám, budeš otrokem Koránu a jeho modlení. Ale když budeš s námi, nemusí být z toho ani jendo. Na jejich straně nalezneš smrt. Na naší život. Tak si vyber.

reaguj[9] pro 24
vitak69 mejl Pondělí 13. 09. 2010, 10.23

Ty jsi árijec? Já jen, že máš takovou jistotu, že by jsi v tom plynu neskončil taky. Jakou pravdu máš? Tu svojí. Zrovna tak jako rudí. Ti mají také svojí pravdu. :-D

reaguj[10] pro 24
vitak69 mejl Pondělí 13. 09. 2010, 10.29

Mimochodem, to co jsi napsal o plynu by mohlo být pousozeno jako trestný čin. Mám dojem, že z tvého příspěvku jasně vyznívá nenávist vůči skupině obyvatelstva. Být tebou, dávám si větší pozor co píšu, mohlo by se totiž klidně stát, že by jsi jednou stál před soudem a tvoje texty by posloužily jako důkaz proti tobě. :-P

reaguj[11] asi si me spatne pochopil
24 Pondělí 13. 09. 2010, 11.09

ja sem napsal: protoze budou na ne delat otroci udelani „z nas“! To je jen porovnani co maji nase lidi na vyber. Ja nejsem fasista,ani komunist, ale nevidim co mame lepsiho na vyber. Demokrati slabota islam nas pohlti. Co je nejhorsi?

reaguj[12] pro 24
vitak69 mejl Pondělí 13. 09. 2010, 12.49

Ty jsi vyloženě naspal, ať žije DS SS a že každý nevyhovující bude zplynován. Kdo bude rozhodovat o tom, kdo je nevyhovující? Bude to podle rasy, podle náboženství, budou to tělesně postižení? Dnes to bude barva pleti a zítra? Zítra délka vlasů nebo barva vlasů? Nech té diskuse, pěkně jsi se do toho zamotal. :-D

reaguj[13] Příspěvek
vitak96 Pondělí 3. 01. 2011, 23.56
 1. Kde vzal autor článku jistotu, že Mussolini nechal zabít Giacomo Matteotti? – Rozpor s eng. Wiki
 2. Je vysoce pravděpodobné, že pokuď by Lenin přežíval delší dobu, že by se i on stal obětí Stalinových čistek. – Nedává smysl
 3. Objektivita? – Možná objektivita neměla být záměrem

Můj názor: Ač se to možná těžko zkousává pro některé lidi, tak fašismus byl pouze odpovědí na komunistickou hrozbu (ať již reálnou, nebo ne). Dále je třeba si uvědomit, že demokracie lidem v tehdejší době nemusela vůbec nic říkat. Schválně se zeptejte samy sebe, na čí straně byste byli vy.

reaguj[14] komunismus je horsi
Vlad Neděle 15. 09. 2013, 17.21

Komunismus je ostuda planety. Mor a zhouba vseho lidstva. Fasismus je slabsi odvar komunismu. Facku vsem co nosi tricko s Che! Ge Fucking Varou. Vsem vam komousum rudym zapichnout srp hluboko do prdele. Vrazi a zlodeji ti co popel hrdinych letcu pote co je umucili na uranu sypali v zime pod kola nakladaku, aby neprokluzovala. Zmrdi vseho zmrdstva !

reaguj[15]
Calembredaine mejl Středa 9. 10. 2013, 09.31

Nehodnotím příspěvky psané, protože to je tak otřesné ahistorické plácání, že nestojí za jakýkoliv komentáře. Co mě ale zarazilo je nízká úroveň uvedeného dokumentu společnosti LUCA. Historické paušalizace, nepřesnosti až vyslovené lži a zamlčování důležitých událostí. A to jsem vydržel sledovat jen do poloviny prvního dílu! Pominu-li jakž takž slušné zpracované období do únorové revoluce, pak už mě další líčení „zvedalo ze židle“. První lež jak věž: v čele „Prozatímní vlády“ stanul Kerenský. Nestanul! Byl ministrem vlky až do června, v čele byl kníže Lvov – monarchista, který s přechodem k demokracii ani nepočítal! Na základě jeho politiky se právě ustavily sověty jako paralelní orgány lidové moci, které měly tlačit na uspořádání voleb do Ústavodárného shromáždění! Lenin „se nevráti z exilu“, jak tam konstatují, on byl do Ruska dopraven vlakem ze Švýcarska za židovské peníze podobně jako Trocký z New Yorku lodí. A to přes Německo s jasným úmyslem poskytovatelů přepravy – německého generálního štábu, který správně předpokládal že Lenin přesvědčí bolševiky o nutnosti uzavřít separtání mír! Celou akci domluvil obchodník se zbraněmi a mezinárodní doborodruh Helfland, známý v kruzích německé sociální demokracie jako Parvus. Lenin po návratu vytyčil tzv. dubnové teze, které se v dokumentu vůbec nezmiňují a tím vnesl rozkol do bolševických řad. Tam převažoval názor že strana má podporovat postupný přechod od demokracie socialismu. Na základě Leninových tezí pak by zorganizován tzv. červencový puč, který vláda potlačila a následně došlo k výměně v jejím čele, kde Kerenský nahradil Lvova. Na Lenina byl vydán zatykač a tak musel opět do exilu, tentokrát ve Finsku. Odtamtud organizoval další akce proti vládě, ovšem neměl šanci na úspěch, pokud by generál Kornilov nepodniknul pokus o monarchistický převrat proti vládě v Petrohradě! To umožnilo bolševikům zmobilizovat síly na obranu republiky a Kornilova zastavili, když jeho vojáky přiměli přejít na svou stranu. Teprve poté převzali moc v hlavním městě a na tom uváděném sjezdu vyhlásili koaliční vládu dvou stran! A ne jedný jak se uvádí! Byli v koalici s levými esery, kteří se vůbec nezmiňují! To mě dorazilo a tak jsem to vypnul, takový kecy a lži …


Atllanka reaguje:

Já vám řeknu co je otřesné, že takové namyšlené a nabubřele zbytnělé odporné hnidy jako vy, vůbec existují.

reaguj[16] To Calembredaine
Vlad Čtvrtek 7. 11. 2013, 15.03

Vypatlanost nekterych jedincu nebere konce. Dedku natahni rafy uz konecne a neser se.

reaguj[17] Kritika
Jakub Úterý 12. 11. 2013, 09.17

Upřímně je mi jasné, že zdejšími demokraty budu označen za prašivého bolševika. Ale mám pocit, že příspěvky na tomto webu jsou docela zavádějící. Ano silně nesouhlasím se stalinismem. Stalinismus ani socialismus u nás nemá s Marxovou teorií moc společného. A co se týče politických procesů. Mnoho odsouzených bylo agenty zahraničních taných služeb. Proto byli popraveni. Je to podobné jako manželé Rosenbergovi. Navíc platí, že historii píší vítězové. Je otázkou jestli zdali by vyhrál hitler taky bychom se na podobném webu nebili do prsou a odsuzovali Churchilla.

reaguj[18] Ty jsi jen hovado
Královna Pátek 15. 11. 2013, 23.45

[17] Jakub:Tupé a blbé, které se nějakým omylem naučilo psát. Záměrně nepíšu číst, protože to neumíš.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?