Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, socani, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Na rovinu II.část

Motto: Jistý W.S. Churchill řekl, že demokracie je tou nejnešťastnější formou vlády, ale nic lepšího zatím nikdo nevymyslel. Měl tím na mysli také to, že demokratický politik musí alespoň na makro-škále respektovat veřejné mínění.

Jaký asi mohl být v roce 1940 názor průměrných Američanů, cítících se naprosto bezpečně za vodními příkopy Atlantiku a Pacifiku? Jaký mohl být jejich názor v době, kdy nějaké masové strategické bombardování bylo ve stádiu úvah vojenských odborníků a v nejlepším (nebo spíš v nejhorším) případě ve stádiu přechodu od teorie k praxi. O nějakých mezikontinentálních raketách fantazíroval jen nějaký von Braun a v té době mu ani Hitler nevěřil?

Jak bychom asi reagovali my, kdyby nám někdo řekl, že naši synové mají jít válčit a umírat někam tisíce kilometrů daleko, na jiný světadíl, který byl navíc tak pitomý, že sotva čtvrt století po tom, co prošel peklem jedné války si připustil další? To vše aniž bychom byli sami napadeni?

Američtí politici, kteří si bezpochyby uvědomovali „vo co go“ museli svým způsobem útok na Pearl Harbor uvítat. Svět byl už tehdy natolik „globalizován“, že už tehdy se všechno týkalo všech.

Američané, nebo alespoň jejich politici si to dnes zcela zjevně, na rozdíl od nás, uvědomují. Jinými slovy, tehdejší přístup americké veřejnosti byl zcela shodný s naším dnešním přístupem k našim dnešním nebezpečím, hrozícím ze strany muslimského fundamentalistického (nebo korejského bolševického) fanatismu.

Jenže my dnes nemáme ani tu omluvu, že bychom si neuvědomovali co naší civilizaci vlastně hrozí. Ve svém klasickém čecháčkovství zase spoléháme na to, že nás se týkat nebude, my s tím zase nějak vyjebeme, no a při nejhorším, no co, tak se nechám obřezat, v bolševický partaji už jsem byl.

Co si mám myslet o lidech, kteří po ulicích skandují „nic než národ“ a pak, vedeni svým folklorním antisemitismem se hlásí, že půjdou bojovat na straně těch, kteří hrozí, že civilizaci a kulturu (také) tohoto národa zničí. A nejsou to jen silná slova. Oni s tím už začali. Nejprve po jednotlivcích, pak po desítkách, dnes už po tisících.

Počkáme až to budou miliony?

Jen do toho! Náš největší nepřítel jsou Američané! Na bezvízový vstup do USA ovšem máme NÁROK! Je skutečně kuriosní s jakou samozřejmostí takoví, jako autor článku „Raketové blues“ považují za samozřejmou povinnost jiných (v tomto případě USA) nasazovat za nás krky (viz výše: „…pomoci Evropě málem nestihli…“), při čemž jim navíc na ně (na ty krky) budou nasazovat psí hlavu.

Nicméně podstata článku tkvěla v něčem jiném. Ve štvaní proti umístění antiraket na našem území. Mimochodem, pan autor je raketovým odborníkem, nebo pouze typicky českým všeználkem?

Ale postupně. Zřejmě aby dokázal svou fundovanost ve věci, odkazuje nás pan autor na anglicky psané články zde a zde. Proč tak činí je mi záhadou. Jeden ze článků se antiraket netýká vůbec a druhý se týká jejich historie, aniž uvádí jakékoliv technické podrobnosti. Jediná možná vysvětlení jsou, že chce za prvé, demonstrovat, že umí anglicky, za druhé, spoléhá na to , že si většina čtenářů buď nebude umět články přečíst, nebo bude líná tak učinit a spolehne se na páně autorově interpretaci.

Proč nás odkazuje právě sem, když mi trvalo cca 90 vteřin než jsem nalezl následující, česky psané informace (zde). Případný čtenář by zjistil překvapující skutečnosti, značně odlišné od toho, co nám autor předkládá.

Cituji: „Současná protiraketová obrana představuje tři systémy: protiraketovou obranu USA (USA Missile Defence – USA MD), protiraketovou obranu NATO (NATO Missile Defence – NATO MD) a protiraketovou obranu bojiště NATO (NATO Active Layered Theatre Ballistic Missile Defence, ALTBMD).“

Takže z globálního hlediska se nejedná o systém jeden, ale hned o tři, při čemž Evropy a tudíž i nás by se týkal pouze jeden z těchto segmentů, tedy protiraketová obrana NATO.

A jsme u toho.

Kdyby pan autor čtenáře odkázal na tyto informace, už by se mu daleko hůře plkalo, že: „Tedy shodněme se na tom, že bezpečnostní benefit českých občanů z raketové základny nebude ani v nejmenším kladný a to jak na úrovni s globální vojenské strategie, tak na úrovni lokální. Může být pouze záporný.....“

Ne milý pane, neshodneme se. Shodujete se pouze vy sám se sebou a mně to pouze podsouváte. Že benefit pro naše občany může být leda záporný je rovněž výhradně váš názor. Mně pouze považujete za ovci, která bude vaše výplody bez uvažování akceptovat. Argument že „…americký protijaderný deštník, sloužící výhradně bezpečnosti občanů na území USA (!) by v budoucnosti mohl zvrátit dosud křehkou rovnováhu a některý z amerických politiků by mohl mít dojem, že nastolené převahy je třeba mocensky využít…“ by asi čtenář těžko akceptoval, kdyby by si jinde přečetl, že…

„Cílem protiraketové obrany USA je vybudovat integrovaný celosvětový systém k ochraně USA a jejich spojenců proti omezenému útoku balistickými raketami všech dosahů. Není zaměřen proti konkrétnímu protivníkovi, ale na vybudování vlastní schopnosti reagovat na nepředvídatelné hrozby…“

Ještě před tím by se pak s překvapením dozvěděl že „…V oblasti protiraketové obrany bojiště spolupracuje NATO s Ruskem, Česká republika je do jejího řešení zapojena. Počátečních operačních schopností má tento systém dosáhnout v roce 2010“.

Mimochodem, o jaké „křehké rovnováze“ to autor mluví? Mezi kým? Nevšiml si, že studená válka mezi bývalým sovětský a západním blokem již před drahně lety skončila? Také tohle jsem léta poslouchal. Nebudeme-li dostatečně silní, zlí američtí imperialisté nás okamžitě napadnou!

Zajímavé! Proč to neudělali do poloviny šedesátých let, kdy měli drtivou převahu v jaderných zbraních a proč to neudělali po rozpadu Sovětského svazu, kdy bylo Rusko po ekonomické i vojenské stránce na hrnci?

Autor zcela zjevně mimo tyto, dnes už historické mantinely uvažovat neumí. Tak něco jiného milý pane, něco jiného! Jinde, na příklad zde, v článku „Dear Jerry, rakety a sociálně nepřízpůsobivé vrstvy“ se dozvíte další překvapující fakta.

 

Tak na příklad. Jerryho argument:

„Jako součást amerického obranného projektu nemá činnost této základny sebemenší vliv na ochranu obyvatel ČR. Naopak, základna ji ohrožuje svou činností ve "vzdušném prostoru“ nad územím ČR, kde by rakety hrozící USA měly být likvidovány. S případným rozšířením amerického deštníku na celou Evropu se teprve počítá (v horizontu 15–20 let)!" Moje poznámka: Srovnejte s Raketovým Blues výše „…“…americký protijaderný deštník, sloužící výhradně bezpečnosti občanů na území USA…"

 

Odpověď:

„Jerry, podle informace MO je systém budován s cílem "ochránit vlastní území, spojence a spřátelené země“. Princip vychází z hodnocení, kteří potenciální útočníci jsou v současnosti největší hrozbou. Můžeme ihned vyloučit Ruskou federaci, nejde o obranu proti ruským raketám a Rusové jsou o projektu protiraketové obrany průběžně informováni – a neprotestují.

 

Jediným jiným potenciálním útočníkem, který je v současnosti (a v blízké a střednědobé budoucnosti) schopen zasáhnout území USA, je Severní Korea. Její rakety mohou, nebo v blízké budoucnosti budou moci, zasáhnout západní pobřeží USA, Aljašku a Hawai. K obraně proti nim slouží severoamerický komponent systému (viz výše, čistě americká část projektu) – dvě základny na Aleutách a západním pobřeží USA.

Nemohou ale ohrozit Evropu. Tu mohou ohrozit jen rakety odpálené ze středního východu. Tam ale nejsou, a v dohledné budoucnosti nebudou, mezikontinentální střely schopné zasáhnout USA!

Evropský komponent protiraketové obrany je určen pro obranu „spojenců a spřátelených zemí“ a technicky je nemožné jej použít pro cokoliv jiného. Tvrdit, že nemá sebemenší vliv na ochranu obyvatel ČR, a že má sloužit k zasažení raket mířících na území USA, je, Jerry, nesmysl. Žádné takové rakety nepoletí na USA přes Evropu.

Autor „Raketového blues“ tvrdí, že : Možná někoho napadne, že by nás ty rakety mohly ochránit, kdyby na Českou republiku třeba Írán nebo Severní Korea čirou náhodou vystřelily nějakou tu svoji mezikontinentální balistickou raketu vybavenou jadernými hlavicemi. Taková raketa by musela mít dolet přes 3500 km (v případě Íránu) resp. přes 8000 km (v případě Severní Koreje) a takovými raketami ani Írán, ani Severní Korea nedisponují, což je všeobecně známo."

Ne pane, není všeobecně známo. To tvrdíte výhradně jen vy a já nevím, proč bych měl věřit víc vám než pan Haasovi. Severní Korea disponuje, nebo bude v brzku disponovat raketami schopnými zasáhnout západní pobřeží USA, ale nikoliv Evropu. Naopak na středním východě již dnes existují rakety schopné zasáhnou Evropu (a Irán bude vbrzku disponovat jadernými náložemi), ale nikoliv USA!

Tím ovšem naprosto padá váš argument, že protiraketová obrana slouží výhradně USA (a jejich neokolonialistickým a imperialistickým cílům, pochopitelně). Sakra, kde já jsem tyhle obraty už slyšel?

Bohužel se mi nepodařilo sehnat nikde originál Jerryho vstupu, na který je ze strany pana Haase reagováno. Případným zájemcům bych ale doporučil prozkoumat pečlivě osnovu a argumentaci tohoto vstupu vyplývající z citací. Porovnejte výsledek s osnovou a argumentací „Raketového blues“. Je velice podobná, ne-li totožná.

Naskýtá se tedy dvojí vysvětlení. Buď jsou „Jerry“ a autor „Raketového blues“ jedna a tatáž osoba, nebo tady někdo promyšleně infiltruje stránky jako tato a cíleně šíří propagandu v daných intencích a s předem definovaným záměrem… pokračování zde

26. srpna 2007 | Katoda

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární, pravdu, pak neváhejte, přidejte se: pište a nebo jen čtěte, rádi vás na našich stránkách a ve skupinách uvítáme. Jde především o Vaši budoucnost, tak nestůjte mimo

 

 

Související texty:

Upozornění redakce:

  • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

Navštivte archiv textů     Vstup do diskuze zde 

 

Stáhněte si naše Prezentace       Atllanka Vás vítá – Welcome

 

Komentáře na našem webu se zobrazují s určitým zpožděním, omlouváme se Vám, ale je to nezbytná ochrana před agresivním reklamním spamem…

 pošli na vybrali.sme.sk jaggni to! Linkuj.cz pridej.cz

Napsal Atllanka, vytisknout, přečteno 497x