Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, socani, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Hledisko náboženské - Islám

 

 

Při posuzování současné situace v Palestině nelze vynechat náboženství a jeho rozhodující roli při utváření židovské a palestinské státnosti.

 

Islám

 

 • Zakladatelem islámu je arabský obchodník Mohamed, který na přelomu 6. a 7. století našeho letopočtu vystoupil s prohlášením, že se mu zjevil Alláh (Bůh bohů) a nadiktoval mu posvátnou knihu Korán.
 • Obsahem islámu byla vlastně modernizace 2000 let starého judaismu a odmítnutí 600 let starého křesťanství.
 • Mohamed vychází při svém náboženství ze stejných kořenů jako judaismus, uznává stejné praotce (například Abrahama), ale na rozdíl od židovství, které vychází z Tóry jako historické knihy, Korán je sbírkou Mohamedových vnuknutí, které navazují na židovství i křesťanství, ale jsou zjevně překrouceny a přizpůsobeny (poznámka: Zmíněné překroucení a přizpůsobení je zřejmé každému, kdo položí vedle sebe základní knihy všech tří náboženství – tedy Starý zákon, Nový zákon a Korán a srovná je mezi sebou, se zřetelem na dobu vzniku každé z nich).
 • Velmi zjednodušeně řečeno – islám se považuje za poslední a nejdokonalejší vývojové stádium židovství a křesťanství.
 • Vzhledem k tomu, že v době jeho vzniku ještě neexistovala archeologie ani historické vědy, které by jeho tvrzení mohly potvrdit nebo vyvrátit, zůstávalo na Mohamedovi a jeho následovnících aby svojí výmluvností a svým jednáním přesvědčili posluchače o své pravdě.
 • Mohamed k tomu často používal vojenskou sílu a když v roce 632 n.l. zemřel, nesli jeho následovníci s nadšením islám do oblasti celého Blízkého východu.
 • Judaismus byl v té době již dlouho rozptýlen a křesťanství bylo mimo Evropu poměrně slabé, proto se islámu podařilo ovládnout východní Středomoří a postupně i severní Afriku.
 • Svatým městem islámu je Mekka v dnešní Saudské Arábii a v ní je ústřední svatyní Kába – velký černý monolit.
 • Druhým svatým místem je město Medína, do kterého Mohamed uprchl poté, co byl z Mekky dočasně vyhnán místním obyvatelstvem.
 • Třetím posvátným místem islámu se stal dodatečně také Jeruzalém a to přestože není v Koránu ani jednou jmenován.
 • Došlo k tomu za vlády umajjovské dynastie, kdy ve snaze dodat Jeruzalému větší význam a podpořit tak jeho obchodní přitažlivost vznikl výklad jednoho místa v Koránu (súra 17:1), kde se mluví o odchodu Mohameda do nebe z „nejvzdálenější mešity“ jako o mešitě Al-Aksa, která stojí na Chrámové hoře v Jeruzalémě.
 • Obchodu tehdy tento účelový výklad na krátkou dobu pomohl, postupně však význam Jeruzaléma opět upadal a na počátku 20. století byl Jeruzalém opět provinčním městem, které mělo význam pouze pro Židy rozptýlené v diaspoře a pro křesťany, kteří s rozvojem cestování stále více navštěvovali Svatou zemi.
 • Muslimové se o Jeruzalém začali opět vážněji zajímat až v souvislosti s přípravou obnovení židovského státu.
 • Součástí učení Koránu je i výzva k šíření islámu pomocí džihádu – svaté války.
 • Islám byl militantní a agresivní vždy ve chvíli, kdy usiloval o ovládnutí nových území (včetně jižní Evropy).
 • Jakmile se mu podařilo upevnit moc, stal se tolerantním jak vůči židovství, tak i křesťanství.
 • Během uplynulých 13 století se v oblasti ovládané islámem v dobách klidu a tolerance dařilo vzdělání, vědě i umění.
 • Tato tolerance ovšem trvala pouze po dobu vlády.
 • V okamžiku ohrožení nebo při snaze o další expanzi se islám stával a dodnes stává opět militantním náboženstvím.
 • Součástí jeho učení je i zaslíbení věčného ráje pro bojovníky padlé ve svaté válce – z toho vyplývá i ochota radikálních muslimů k sebevražedným obětem.
 • Současná expanze islámu do Evropy vzbuzuje obavy z dalšího vývoje.
 • V roce 1970 byly v Německu pouhé 3 mešity, dnes jsou v Německu 3 miliony muslimů, kteří se scházejí v několika tisících mešit a islámských kulturních centrech.
 • Postupná islamizace Evropy a Ameriky pokračuje rychlým tempem a přispívá k podobným událostem jako byly útoky na New York 11. září 2001 nebo v loňském roce na londýnské metro či nedávné nepokoje muslimského obyvatelstva ve Francii.
 • Podstatou nejsou sociální a kulturní rozdíly, ale především islámský radikalismus, který chce ovládnout západní civilizaci.
 • Stejný radikalismus chce vymazat z mapy židovský stát a obsadit Jeruzalém.

 

zdroj    

 

 

Napsal Atllanka, vytisknout, přečteno 1796x