Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, socani, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Kauza amerického radaru..

..podle osvědčeného scénáře KGB

 

Síť: V období studené války KGB uměle vytvořila prostřednictvím svých agentů z řad občanů demokratických zemí, síť společenských organizací, které ve vhodném okamžiku vyvolávaly napětí v západní společnosti…

Aktivity těchto uměle vytvořených spolků nabraly na intenzitě pokaždé, když západní vládnoucí kruhy rozhodovaly o věcech mimořádné důležitosti, ať už šlo o válku v Korei, krizi v Chile, nebo o mnoho let později o Reaganovy hvězdné války.

Jejich role byla jednoduchá a strategie skvěle vymyšlená. Představovaly totiž znepokojenou nebo pobouřenou veřejnost, tedy voliče a jejichž hlas vládní či opoziční strany usilovaly. Spolky pracovaly v prostředí hudebních klubů v dělnických čtvrtích, prostřednictvím svých aktivistů působily na vysokých a středních školách a pronikly do všech vrstev společnosti.

Po roce 1989 se zdálo, že těmto „výdobytkům“ studené války definitivně odzvonilo. Dnes je ale téměř jisté, že tuto strategii jisté politické kruhy oprášily a jako osvědčenou zbraň ji používají v České republice při formování veřejného mínění v jisté části společnosti.

 

Kdo tvoří mozaiku českého „lidového“ odporu?

Už několik týdnů plní stránky novin zprávy o protestních akcích proti výstavbě americké radarové stanice na území České republiky. Leckdo může nabýt dojmu, že proti vládě povstalo mírumilovné obyvatelstvo a bez ohledu na pohlaví,věk, společenské postavení, politický názor a vyznání, jednotně protestuje proti militantním choutkám USA a proti zaprodané české pravici.

Tuto pohádku vydatně krmí aktivisté iniciativy Ne základnám a v každém vyjádření pro sdělovací prostředky nezapomenou vyzdvihnout skutečnost, že jejich akci podporuje na čtyřicet významných společenských organizací, což podle jejich slov svědčí o odporu široké veřejnosti.

Pokud ovšem poodhalíte zákulisí pečlivě připraveného divadla, iluze o lidovém odporu rychle bere za své. Ukazuje se totiž, že celá řada těchto „organizací“ je vytvořena učelově a jejich členskou základnu mnohdy představuje jeden nebo dva lidé. Některé spolky koketují s šiřiteli neonacistických ideologií, a kromě toho, je mnoho z nich je přímo či nepřímo propojeno s KSČM. Dovolte mi, aby vám několik z nich představil:

 

Humanistická strana

Obzvlášť hlasitě burcuje proti americké základně takřka neznámé politické uskupení vystupující pod názvem Humanistická strana, která zcela propadla v nedávných parlamentních volbách, a jejíž předseda Ing.Jan Tamáš se dokonce stal jedním z mluvčích iniciativy Ne základnám.

Tato strana ve své internetové prezentaci uvádí, že ji jde o vylepšení stávající demokracie a její cílem je nastolení demokracie skutečné. Jak by tato „opravdová“ demokracie měla vypadat se ovšem na jejich internetových stránkách nedotčeme.

Pozornosti ovšem neujde vášnivá obhajoba komunismu z pera jakéhosi Tomáše Klapky, který ve svém článku humanisticky odsuzuje autory petice Zrušme komunisty, přičemž ze starostlivostí sobě vlastní rozvádí tezi, že pokud by KSČM zmizela s české politické scény, demokracie v ČR by výrazně utrpěla na kvalitě.

Je téměř zbytečné dodávat, že aktivisté Humanistické strany ruku v ruce s komunisty a Araby, uspořádali v létě minulého roku v Praze sérii protiizraelských akcí v době izraelsko – libanonského konfliktu.

 

Centrum kultur

Další organizací, která brojí proti americké „rozpínavosti“ je spolek pod záhadným názvem Centrum kultur. I tady je ale tajemno velmi rychle odhaleno.

Tato organizace na svém webu praví: Centrum kultur realizuje své aktivity na základě myšlenek a návrhu universalistického humanismu…

 

Stejnými slovy se ale prezentuje výše zmíněná Humanistická strana a všechno nasvědčuje tomu, že Centrum kultur je její filiálkou tvořenou stejnými lidmi.

Jako bonbónek dodávám, že Centrum kultur úzce spolupracuje se všemi významnějšími arabskými spolky v ČR.

Komicky pak působí skutečnost, že všechny jsou uvedeny v seznamu organizací, které iniciativu Ne základnám podporují. Jsou to: Svaz palestinských studentů, Všeobecný svaz muslimských studentů v ČR, Muslimská unie, Palestinský klub a Islámská nadace v Praze.

Připomínám, že všechny tyto spolky se rovněž podílely na organizaci protiizraelských demonstrací v Praze.

 

Hnutí za spravedlivou společnost a lásku k bližním a Křesťanský dialog

V seznam spolků iniciativy Ne základnám, ovšem obsahuje i výstřelky v podobě Hnutí za spravedlivou společnost a lásku k bližním.

Webovým stránkám tohoto hnutí dominuje článek předsedy KSČM Vojtěcha Filipa s kuriózním názvem: Marxisté a křesťané si mají co říci – jenž byl před časem publikován v komunistickém deníku Haló noviny.

 

Křesťanský dialog

Stejní lidé zastupují i další podivnou organizaci Křesťanský dialog. Tento spolek se účastní seminářů, které pořádá organizace Catholique Charitas France.

Na internetu lze například najít zápis ze semináře Po Palestinských a Izraelských volbách, přičemž hlavními účinkujícími byli: J+ B Jiruškovi za Křesťanský dialog,Khawla Haila Karaqi – členka palestinského Fatahu, palestinec Fathi Khdeirat člen organizace Anti-Apartheid Wall Campaign, a další. Téma semináře bylo jednoznačné – odsouzení Izraele.

 

Iniciativa ženských a genderově senzitivních neziskových organizací

Co se skrývá pod tímto názvem není jasné. Organizace tohoto názvu totiž v České republice neexistuje. Pokud si na Internetu otevřete tento odkaz, dostanete se na stránku nazvanou Stop US Army a v podtitulku stojí provolání, podle kterého izraelsko – libanonský konflikt nevyprovokoval Hizballáh ale USA, a proti vytvoření americké raketové základny je třeba odmítnout.

 

Mezinárodní mírové hnutí

I tato organizace je veřejnosti téměř neznámá a náplň jeho činnosti je nejasná. Na internetovém portálu hnutí se praví, že podporuje mírové řešení konfliktů ve světě.

V dolní části webu však nalezneme odkaz na internetový magazín Jiřího Maška Osud.cz, který je od mírových ideálů na hony vzdálen a je všeobecně známý takřka neustálými útoky na Židy, na Izrael i USA.

V jeho obsahu pak nalezneme množství článků známého antisemity Vladimíra Stwory, který už několik let provozuje internetový magazín Zvědavec, z něhož čerpají „myšlenky“ čeští antisemité a aktivisté českých neonacistických organizací.

 

Strana 4 vize

Toto údajné politické uskupení nemá na své internetové prezentaci uveden v podstatě žádný politický program, kromě několika obecných frází. I tato organizace ovšem protestuje proti výstavbě amerického radaru v Česku.

Zároveň je vášnivým obdivovatelem portálu Zvědavec, který provozuje výše zmíněný Vladimír Stwora. Strana 4 vize jej na svých webových stránkách otevřeně propaguje.

 

Nový směr

V minulosti mnoho historiků, novinářů i analytiků poukázalo na podobnost fašistické a komunistické ideologie. Levice tuto skutečnost zuřivě odmítá. Za téměř učebnicový příklad můžeme považovat internetový portál Nový směr, který se rovněž zapojil do iniciativy Ne základám.

Na první pohled se zdá, že jde o internetový společensko – ekologický magazín. Na Novém směru ale najdeme odkaz na Komunistický svaz mládeže, bohatý seznam komunistické literatury, základy marxistické filozofie a odkaz na v těchto vodách tak populární, portál Zvědavec.

 

Vojáci proti válce

Další mimořádnou kuriozitou mezi protiamerickými aktivisty iniciativy představuje občanské sdružení Vojáci proti válce. V čele tohoto pozoruhodného spolku stojí komunistický generál ve výslužbě a bývalý náčelník západního vojenského okruhu Oskar Marek.

O jeho organizaci není na internetu možné najít téměř nic až na několik tiskových prohlášení. Jeho činnost ovšem prezentují webové stránky organizace Kluby českého pohraničí, které sdružují bývalé politruky, velitele a důstojníky jednotek komunistické Pohraniční stráže, které od roku 1948 do roku 1989 na hranicích s Německem a Rakouskem vraždili české občany, při pokusech emigrovat do svobodného světa.

 

Socialistická organizace pracujících

Téměř bezvýznamný spolek s tímto názvem, není třeba není třeba nijak zvlášť představovat. Aktivisté této organizace se několikrát neúspěšně pokusili prezentovat svoje socialistické ideje při vzpomínkových akcích 17. listopadu na Národní třídě, přiměž je veřejnost otevřeně ignorovala.

Obrázek si člověk udělá během několika minut sotva si otevře internetové stránky této organizace a přečte si, že Socialistická organizace pracujících navazuje na revoluční tradici Marxe, Engelse, Lenina a Trockého a bojuje za vybudování revoluční dělnické strany!

Cílem Socialistické organizace pracujících je rozbít kapitalistický monopol ozbrojené moci – armády, policie, tajné služby, vězeňskýho systému, vysokých státních úředníků, soudnictví a jeho nahrazení vládou samotných pracujících.

 

Filiálky KSČM

Velkou část „společenských“ organizací, které se podílejí na iniciativě Ne základnám tvoří nejrůznější odnože Komunistické strany Čech a Moravy.

Jde například o Komunistický svaz mládeže, který na své internetové stránce, kromě oslavných článků o komunistické straně, propaguje v odkazech 74 komunistických spolků z domova i ze zahraničí.

 

Obsahem je téměř totožný i portál další organizace – Socialistická alternativa Budoucnost a do této mozaiky dokonale zapadají spolky jako je:

  • Socialistická Solidarita, Hnutí za přímou demokracii, Komunita pro lidský rozvoj, Socialistický kruh, Česká mírová společnost a České národní hnutí za mír a lidská práva.

 

Filiálkou KSČM je i tzv. Slovanský výbor ČR, který společně s Kluby českého pohraničí, Levicovými kluby žen a s Koordinační centrem vlasteneckých organizací pořádají akce jako jsou například Slovanské vlastenecké bály.

 

Co dodat na závěr?

Demokracii se vždy pokoušely zničit politické strany a skupiny, které se snažily svět svázat rudou nebo hnědou diktaturou.

Ve všech státech, kde po druhé světové válce byla dislokovaná americká vojska, zůstala demokracie zachována. I zde lze (možná !) najít jednu z odpovědí na otázku, proč se některé politické síly obávají možného vzniku americké vojenské základny na území České republiky.

Autor: Jiří Asher  

 

Čtěte také:

 

Navštivte archiv textů     Vstup do diskuze zde 

 

Stáhněte si naše Prezentace       Atllanka Vás vítá – Welcome

 

Komentáře na našem webu se zobrazují s určitým zpožděním, omlouváme se Vám, ale je to nezbytná ochrana před hulváty a hlavně před reklamním spamem…

 

Atllanka | Pátek 21. 09. 2007, 10.11 | archivace 20.10.2011 | přečteno 1.605×pošli na vybrali.sme.sk jaggni to! Linkuj.cz pridej.cz

 

Komentáře k textu – další již uzavřeny

labuda Sobota 22. 09. 2007, 23.00 Hezké, tož tak oni u nás zůstali a nikdy neodešli… no toto, je to rudá svoloč! 8-)

Nemožné Neděle 21. 10. 2007, 10.09 Výborný článek, naprostý souhlas s Dodatkem „Demokracii se vždy pokoušely zničit politické strany a skupiny, které se snažily svět svázat rudou nebo hnědou diktaturou.“ :)

 

Napsal Atllanka, vytisknout, přečteno 514x