Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, socani, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Z deníku antimultikulturalisty Nora Breivika

Anders Behring Breivik, pachatel krvavých atentátů v Norsku píše

 

 

 • 25. dubna – Několik předchozích týdnů jsem strávil hraním Dragon Age II a další nových her. Fantastické!
 • 27. dubna – Objednal jsem si hnojiva, mají přijít příští týden. Ještě předtím jsem si oficiálně zaregistroval svou firmu jako zemědělský subjekt, abych mohl objednávat od národních farmářských dodavatelů. Minulý týden jsem v hlavním městě strávil dost času s přáteli … Věděl jsem, že to je na dlouhou dobu poslední šance, kdy se můžu radovat z jejich přítomnosti.
 • 11. května – Je poněkud ironické, že jsem tak blízko největší vojenské základny v zemi. Ušetřilo by mi hodně potíží, kdybych si mohl „půjčit“ hrnek cukru a 3 kg C4 (plastická trhavina, pozn. red.) od svého drahého souseda:-)
 • 14. května – Pokračuji v syntetizování kyseliny acetylsalicylové z aspirinu… Dnes je finále (písňové soutěže, pozn. red.) Eurovize. Miluju Eurovizi..!:-) ..Má země má ubohý, politicky korektní příspěvek, jako vždycky. Žadatel o azyl z Keni, zpívá bongo song, velmi reprezentativní zástupce Evropy a mé země.
 • 26. května – Nakupoval jsem mixéry, asi 12 jsem jich koupil…různé značky, abych je otestoval.
 • 11. června – Po velmi dlouhé době jsem se dnes modlil. Vysvětloval jsem Bohu, že pokud nechce, aby marxisticko-islamistická aliance během příštích sta let úplně vyhladila evropské křesťany, musí zajistit vítězství těch, kteří za zachování evropského křesťanství bojují.
 • 13. června – Připravil jsem testovací zařízení a přesunul se na odlehlé místo…Zapálil jsem rozbušku, šel ven a čekal. Bylo to asi nejdelších 10 vteřin v mém životě…Prásk! Detonace byla úspěšná!:-)
 • 4. července – Začal jsem s přípravami na cestu k tajné skrýši, kam jsem si zakopal zbraně loni v červenci.
 • 15. července – Dnes jsem jel vlakem do hlavního města vyzvednout si rezervované auto z půjčovny.
 • 18. července – V noci po setmění jsem naložil vše do auta. Ale ještě to potřebuju pořádně připevnit. Vyzkoušel jsem zařízení. Jsem vysílen!!! Ale dobrý trénink. Piju čtyři proteinové nápoje denně, abych posílil svaly.
 • 22. července – Tak začínám sérii výbuchů na připravených místech…Mám dost materiálu na minimálně 20 explozí…Bude to buď všechno, nebo nic…První na řadu přijde maškarní večírek, v převleku policisty. Přijedu s odznaky:-) Bude úžasné, jak všechny ohromím:-).. Poznámka na okraj: představte si, že by teď ke mě přišli muži zákona. Asi by mě omylem pokládali za teroristu, hahaha.

 

Přečetli jste si ukázku z deníku Anderse Behringa Breivika, který zveřejnil na internetu jen pár hodin před pátečním masakrem.

Sám se k atentátům přiznal. Přihlásil se také k manifestu, který v den útoků zveřejnil na internetu a v němž popisuje svou ideologii nenávistnou k jiným kulturám. Manifest je i podrobným deníkem.

Dvaatřicetiletý Nor neuznal, že šlo o kriminální čin. Své pohnutky hodlá veřejně vysvětlit v pondělí při prvním jednání u soudu. Jeho právník řekl, že motivem činu bylo rozpoutat v Norsku „revoluci“, která společnost vyčistí od jiných kultur, jmenovitě od muslimů.

Uvádíme také Breivikovo video z jeho blogu, kterým se snažil odůvodnit svůj 1500 stránkový manifest, který byl na blog umístěn dříve, ale byl již odstraněn. Video bylo na YouTube, který jej již smazal – další jsme našli na Veohu, a je otázkou času, kdy bude rovněž smazáno. Manifest jsme nečetli, ale údajně vypovídá o tom, že Breivik svůj šílený čin plánoval dlouhodobě a nebyl to tedy jen náhodný či náhlý zkrat v mysli.

 

Text u videa v originále

The men the European public admires most extravagantly are the most daring liars; the men they detest most violently are those who try to tell them the truth.” You can see a movie presentation of the compendium by visiting the below links. It will not be available for a long period so consider taking a backup copy of it:

 

 

 

Veoh zřejmě také uboze mazal – tak znovu YouTube, kam ho kdosi znovu nahrál…

 

After years of work the first edition of the compendium “2083 – A European Declaration of Independence” is completed. If you have received this book, you are either one of my former 7000 patriotic Facebook friends or you are the friend of one of my FB friends. If you are concerned about the future of Western Europe you will definitely find the information both interesting and highly relevant.

I have spent several years writing, researching and compiling the information and I have spent most of my hard earned funds in this process (in excess of 300 000 Euros). I do not want any compensation for it as it is a gift to you, as a fellow patriot. Much of the information presented in this compendium (3 books) has been deliberately kept away from the European peoples by our governments and the politically correct mainstream media (MSM).

More than 90% of the EU and national parliamentarians and more than 95% of journalists are supporters of European multiculturalism and therefore supporters of the ongoing Islamic colonisation of Europe; yet, they DO NOT have the permission of the European peoples to implement these doctrines. The compendium, – “2083 – A European Declaration of Independence” – documents through more than 1000 pages that the fear of Islamisation is all but irrational. It covers the following main topics:

 

 • 1. The rise of cultural Marxism/multiculturalism in Western Europe
 • 2. Why the Islamic colonization and Islamisation of Western Europe began
 • 3. The current state of the Western European Resistance Movements (anti-Marxist/anti-Jihad movements)
 • 4. Solutions for Western Europe and how we, the resistance, should move forward in the coming decades
 • 5. + Covering all, highly relevant topics including solutions and strategies for all of the 8 different political fronts

 

Překlad z překladače:

Muži evropská veřejnost nejvíce obdivuje extravagantně je nejodvážnější lháři, muži jsou oškliví nejintenzivněji jsou ti, kteří se snaží říct pravdu." Můžete vidět film prezentaci výtahu při návštěvě níže uvedené odkazy. To nebude k dispozici po dlouhou dobu, takže uvažovat o záložní kopii:

VIDEO je uvedeno výše

Po letech práce prvního vydání Přehledu „2083 – Evropský Prohlášení nezávislosti“ je dokončena. Pokud jste obdrželi tuto knihu, jste jeden z mých bývalých 7000 vlasteneckých přátel Facebook nebo jste přítel jednoho z mých přátel FB. Pokud máte obavy o budoucnost západní Evropy si jistě najdete informace, jak zajímavé a velmi důležité.

Strávil jsem několik let psaní, výzkum a shromažďování informací a já jsem strávil většinu své těžce vydělané finanční prostředky do tohoto procesu (více než 300 000 eur). Nechci žádné odškodnění za to, jak to je dárek pro vás, jako kolega patriot. Hodně z informací uvedených v tomto kompendiu (3 knihy) byla záměrně držena pryč od evropských národů naší vlády a politicky korektní mainstreamová média (MSM).

Více než 90% z EU a národních parlamentů, a více než 95% novinářů jsou příznivci evropského multikulturalismu a proto stoupenci islámské probíhající kolonizace Evropy, a přesto, že nemají povolení od evropských národů k provádění těchto doktrín. Výtah, – „2083 – Evropský Prohlášení nezávislosti“ – dokumenty prostřednictvím více než 1000 stran, že strach z islamizace je všechno, ale iracionální. Jedná se o tyto hlavní témata:

 

 • 1. Zvýšení kulturního marxismu / multikulturalismu v západní Evropě
 • 2. Proč islámské kolonizace a islamizace západní Evropy začaly
 • 3. Současný stav Západoevropské hnutí odporu (anti-Marxist/anti-Jihad pohyby)
 • 4. Řešení pro západní Evropu a jak se rezistence, by se měl pohybovat v nadcházejících desetiletích
 • 5. + Krycí všechny, vysoce aktuální témata, včetně řešení a strategií pro všech 8 různých politických frontách

 

zdroj1   zdroj2   

 

A co vysílal Reuters

 

 

 

Článek je doplňkem textu:

Upozornění redakce:

 • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

Navštivte archiv textů     Vstup do diskuze zde 

 

Stáhněte si naše Prezentace       Atllanka Vás vítá – Welcome

 pošli na vybrali.sme.sk jaggni to! Linkuj.cz pridej.cz

Napsal Atllanka, vytisknout, přečteno 1457204x